Прийом вступників до базової структури (м. Київ) Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Університету "Україна")  у 2016 році на підготовку СПЕЦІАЛІСТІВ здійснюється за спеціальностями:

  

Код спеціальності

Найменування спеціальностей

022

Дизайн

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035

Філологія (Переклад)

053

Психологія

061

Журналістика

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
081 Право

091

Біологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123

Комп'ютерна інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

171

Електроніка

181

Харчові технології

186 Видавництво та поліграфія
227 Фізична реабілітація

231

Соціальна робота

274 Автомобільний транспорт