Міжнародний науковий журнал "Social Welfare: Interdisciplinary Approach" ("Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід")

 

Журнал входить до EBSCO's Academic Search Complete database

 

Шановні колеги!

Маємо честь представити Вам міжнародний науковий журнал «Social Welfare Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід»). Із першими випусками журналу можна ознайомитись на сайті http://www.socialwelfare.su.lt.

Журнал є спільним науковим виданням, співзасновниками якого є Факультет соціального добробуту та дослідження інвалідності (недугу) Шяуляйського університету (Литва) та Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Україна). Журнал орієнтований на поєднання науки і практики і публікує результати наукових досліджень авторів із багатьох країн світу, відображаючи різноманіття наукових шкіл та демонструючи широку проблематику в контексті розуміння соціального благополуччя.

Редакційна Рада журналу складається з відомих дослідників із США, Італії, Польщі, Канади, Росії, Латвії, Чехії, України та Литви, які продовжують традиції розвитку соціального добробуту в різних країнах світу. Науково-дослідницький журнал «Social Welfare Interdisciplinary Approach» охоплює широкий діапазон тем, пов’язаних із соціальним благополуччям людини та її повноцінною участю у суспільному житті. Наша ціннісна платформа: прагнення до соціальної справедливості – активне впровадження – інвестиції у людський капітал та знання – не тільки відображає місію та цілі журналу, а також гарантує інтернаціональний і міждисциплінарний характер та оригінальність наукових публікацій. Тільки за умови об‘єднання зусиль ми можемо очікувати соціальних змін.

Ми запрошуємо авторів поділитися результатами власних наукових досліджень у таких сферах, як соціальні проблеми та виклики сучасності, методологія соціальних досліджень, правові аспекти забезпечення соціального добробуту, проблеми соціалізації особистості, психологія і технології освіти та соціальної роботи, соціальна та психологічна реабілітація, освітній менеджмент та освітня політика, професійна освіта та підготовка, освіта упродовж життя, інформаційні та комунікативні технології в системі освіти та соціальної роботи, розвиток професійних компетенцій, дослідження проблем інвалідності, забезпечення якості життя та інші.

Журнал виходить двічі на рік. Випуск чергового номер журналу буде здійснено у 1 червні 2012 року. Останній термін подання статей – 1 травня. Науковий матеріал має бути викладено англійською мовою. Детальніше з вимогами до публікації можна ознайомитись у додатку до цього листа.

 

З найкращими побажаннями,

головні редактори

Інгріда Баранаускієне            socialwelfare@su.lt

Катерина Кольченко              socialwelfareUA@gmail.com


 

Інформація для авторів

Архів номерів

Social Welfare 1(1) 2011

Social Welfare 1(2) 2011

Social Welfare 2(1) 2012

Social Welfare 2(2) 2012

Social Welfare 3(1) 2013

Social Welfare 3(2) 2013

Social Welfare 4(1) 2014

Social Welfare 4(2) 2014

Social Welfare 5(1) 2015

Social Welfare 5(2) 2015

Social Welfare 6(1) 2016