Предметні і фахові атестаційні комісії для прийому до аспірантури

 

Склад фахових атестаційних комісій з наукових спеціальностей, за якими здійснюється прийом до аспірантури

 

05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Голова фахової атестаційної комісії:

Забара С.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування.

Члени комісії:

Тимошенко А.Г., к.т.н., професор кафедри комп’ютерної інженерії;

Поліновський В.В., к.т.н., директор Інституту комп’ютерних технологій.

 Секретар фахової атестаційної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Голова фахової атестаційної комісії:

Захарчук О.В., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи.

Члени комісії:

Лазоренко Л.В., к.е.н, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи;

Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджменту.

 Секретар фахової атестаційної комісії:

 Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

08.00.04 економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)

Голова фахової атестаційної комісії:

Лазоренко Л.В., к.е.н, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи.

Члени фахової атестаційної комісії:

Захарчук О.В., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи;

Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки та менеджменту.

Секретар фахової атестаційної комісії:

 Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Голова фахової атестаційної комісії:

Мурашин О.Г., д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії права та міжнародної інформації.

Члени фахової атестаційної комісії:

Севрюков Д.Г., д.ю.н., доцент, професор кафедри теорії права та міжнародної інформації;

Фрицький Ю.О., д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  Секретар фахової атестаційної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Голова фахової атестаційної комісії:

Фрицький Ю.О., д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін.

Члени фахової атестаційної комісії:

Журавльов Д.В., д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права;

Короєд С.О., д.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін.

  Секретар фахової атестаційної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

19.00.07 – педадогічна та вікова психологія

Голова фахової атестаційної комісії:

Сердюк Л.З.,  д.псих.н., професор, завідувач кафедри психології.

Члени фахової атестаційної комісії:

Купрєєва О.І.,  к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології;

Чиханцова О.А.,  к.психол.н., доцент, старший викладач кафедри психології.

 Секретар фахової атестаційної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Голова фахової атестаційної комісії:

Бебик В.М., д.політ.н., професор, завідувач науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій.

Члени фахової атестаційної комісії:

Халамендик В.Б., д.філос.н., професор науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій;

Кудряченко А.І., д.філос.н., професор науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та  соціальних комунікацій.

 Секретар фахової атестаційної комісії:

 Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

24.00.03 – фізична реабілітація

Голова фахової атестаційної комісії:

Адирхаєв С.Г., д.пед.н., доцент, директор Інституту соціальних технологій.

Члени фахової атестаційної комісії:

Адирхаєва Л.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедри здоров'я людини та фізичного виховання;

Любенко В.О., к.м.н., доцент кафедри здоров'я людини та фізичного виховання.

  Секретар фахової атестаційної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

 

Склад предметних комісій з дисциплін, за якими здійснюється прийом до аспірантури


Склад предметної комісії з філософії

Голова предметної комісії:

Бебик В.М., д.політ.н., професор, завідувач науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій.

Члени предметної комісії:

Халамендик В.Б., д.філос.н., професор науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій;

Кочура Н.М., к.філос.н., доцент науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій.

 Секретар предметної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).

 

Склад предметної комісії з іноземної (англійської) мови

Голова предметної комісії:

Махінов В.М., д.пед.н., професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу.

Члени предметної комісії:

Кнодель Л.В., д.пед.н., професор кафедри іноземної філології та перекладу;

Погрібна Л.С., к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології та перекладу.

 Секретар предметної комісії:

Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).