Рішення Вченої ради

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2017/2018 н. р.

з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

1

2

3

4

 

 

 

 

 

1.

1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2017/2018 навчальному році.

 

 

 

2. Про правове виховання студентів та заходи щодо запобігання проявам хабарництва в університеті.

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 


 

 

27 жовтня 2017 р.

 

Барна Н.В.,

Коротєєва А.В.,

Веденєєва О.А.,

Нигода Л.Г.

 

Терещенко А.Л.,

Скрицький П.К.

 

 

Вчений секретар

 

 

 

 

2.

1. Про стан та напрями розвитку інклюзивного освітнього простору в університеті.

 

 

2. Результати виконання Тематичного плану наукових досліджень  за  2015-2017 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна».

 

3. Про організацію роботи Приймальної комісії у 2018 році.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 


 

29 грудня 2017 р.

 

Шаповалова Я.Ю.,

керівники НВП

 

Проректор з наукової роботи, Нікуліна Г.Ф., керівники НВП, завідувачі кафедр

 

Монтрін І.І.


 

Вчений секретар

 

 

 

 

3.

 

1. Результати зимової сесії 2017/2018 навчального року.

 

 

2. Стан науково-дослідної роботи студентів: проблеми та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

23 лютого  2018 р.

Коротєєва А.В.,

Веденєєва О.А.,

Соседко М.М.

 

Проректор з наукової роботи, Нікуліна Г.Ф., керівники НВП, завідувачі кафедр

 

Вчений секретар

 

 

 

 

4.

1. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек університету.

 

2. Про результати та перспективні напрями розвитку міжнародної діяльності університету.

 

3. Про результати фінансово-господарської діяльності університету.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

27 квітня 2018 р.

Колесникова Н.П.


Колосов В.М.,

керівники НВП

 

Журавльова В.М.

 

Вчений секретар

 

 

 

 

5.

1. Про організацію грантової діяльності в університеті та напрями її вдосконалення.

 

 

2.Про іміджеву політику університету: стан та перспективи впровадження.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

2 липня 2018 р.

Колосов В.М.,

Нікуліна Г.Ф.,

керівники НВП

 

Коляда О.П.,

Боєва Т.І.

 

Вчений секретар

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2016/2017 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

1.

1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 н.р.

 

 

2. Про напрями міжнародної співпраці університету та завдання щодо їх реалізації.

 

 

3. Про стан організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн та програми подвійних дипломів в університеті у 2016/2017 н.р.

 

 

 

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

28 жовтня 2016 р.

Барна Н.В.

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

 

Олефір В.І.

Челноков М.В.

 

Олефір В.І.

Челноков М.В.

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Майборода О.В.

Керівники інститутів, факультету, ТВСП

 

Вчений секретар

2.

1. Про стан науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності за 2016 рік та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у 2017 році.

 

 

2. Про розвиток інклюзивного освітнього простору в контексті: загальноосвітня школа – вищий навчальний заклад.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

30 грудня 2016 р.

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

Керівники інститутів, факультету, ТВСП

 

Коротєєва А.В.

Шаповалова Я.Ю.

 

Вчений секретар

3.

1. Про участь студентів університету у міжнародних освітніх програмах, конкурсах, грантових проектах, науково-дослідній роботі та їх зв'язок із з майбутньою професійною діяльністю.

 

 

 

 

2. Формування кадрового потенціалу університету в сучасних умовах.

 

 

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

24 лютого 2017 р.

Олефір В.І.

Коротєєва А.В.

Нікуліна Г.Ф.

Веденєєва О.А.

Керівники інститутів, факультету, ТВСП

 

Кучерявий І.Т.

Коротєєва А.В.

Шепетіна Л.В.

Керівники інститутів, факультету, ТВСП

 

Вчений секретар

4.

1. Про стан та завдання щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу та перспективи розвитку єдиної інформаційної мережі.

 

2. Про формування педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників університету у 2016/2017 н.р. та затвердження навчального навантаження на 2017/2018 н.р.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

28 квітня 2017 р.

Коротєєва А.В.

Колесникова Н.П.

Довбіус І.О.

 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Керівники НВП

 

Вчений секретар

5.

1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету.

 

 

2. Про діяльність з формування і зміцнення позитивного іміджу Університету «Україна».

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

03 липня 2017 р.

Макарчук М.П.

Нікуліна Г.Ф.

Керівники НВП

 

Коляда О.П.

Головченко Н.І.

 

Вчений секретар

 

 

2016-2017

Засідання Вченої Ради від 03.07.2017

Порядок денний

1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету.

2. Про діяльність з формування і зміцнення позитивного іміджу Університету "Україна"

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

4. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2017/2018 навчальний рік

5. Різне.

 

Засідання Вченої Ради від 28.04.2017

Порядок денний

1. Про стан та завдання щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу та перспективи розвитку університетської бібліотеки.

2. Про затвердження освітньо-професійних програм, навчальних планів та підходи щодо формування педагогічного навантаження на 2017/2018 н.р.

3. Про удосконалення процедури ліцензування та акредитації спеціальностей Університету "Україна" у 2017/2018 н.р. 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

5. Різне.

 

Засідання Вченої Ради від 24.02.2017

Порядок денний

1. Про заходи щодо участі студентів університету в міжнародних освітніх програмах, конкурсах, грантових проектах.

2. Про участь студентів університету в науково-дослідній роботі та її зв'язок із майбутньою професійною діяльністю.

3. Формування кадрового потенціалу університету в сучасних умовах.

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

5. Різне.

 

Засідання Вченої Ради від 28.12.2016

Порядок денний

1. Про стан науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності за 2016 рік і перспективи розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у 2017 році.

1.1. Про результати науково-дослідної роботи за 2016 рік та перспективи розвитку розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 2017 році.

1.2. Про першочергові заходи щодо інтенсифікації міжнародної діяльності.

1.3. Про напрями міжнародної співпраці університету та завдання щодо їх реалізації.

2. Про розвиток інклюзивного освітнього простору в контексті: загальноосвітня школа - вищий навчальний заклад.

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

4. Різне.

4.1. Про затвердження Правил прийому на навчання в Університеті "Україна" у 2017 році

 

Засідання Вченої Ради від 28.10.2016

Порядок денний

1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 н.р.

2. Про напрями міжнародної співпраці університету та завдання щодо їх реалізації.

3. Про організацію виконання програми подвійних дипломів в університеті у 2016/2017 н. р.

4. Звіт про діяльність керівника Луцького інституту розвитку людини.

5. Про актуальні завдання щодо виконання наказу № 76 від 23.06.2016 р. (збільшення контингенту студентів)

6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

 

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2015/2016 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

 

 

1. 

 

1. Про розширення спектру спеціальностей, програм магістерської підготовки та завдання щодо їх ліцензування та акредитації.

 

2. Про проекти міжнародної співпраці та діяльність підрозділів університету щодо їх реалізації.

 

3. Нанонаука – складова компонента майбутньої освіти щодо отримання високих технологій нового покоління.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента. 

 

 

 

 


30 жовтня 2015 р.

 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Барна Н.В.

 

Кучерявий І.Т.

Чиханцова О.А.

 

Малишев В.В.

 

Вчений секретар

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Про стан та перспективи підвищення наукової кваліфікації працівників університету.

 

 

2. Про стан та впровадження спеціальних методик і програм навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

3. Про впровадження та здобутки навчального процесу за дистанційними технологіями.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

 


25 грудня 2015 р. 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

 

Коротєєва А.В.

Кольченко К.О.

Шаповалова Я.Ю.

 

Коротєєва А.В.

Майборода О.В.

 

Вчений секретар

 

 

 

 


3. 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної зимової сесії 2015/2016 н.р.

 

2. Стан науково-дослідної роботи студентів та її зв’язок з майбутньою професійною діяльністю. 

 

 

3. Про роботу щодо ліцензування та акредитації у 2015/2016 н.р.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 


26 лютого 2016 р. 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

 

Барна Н.В.

Нигода Л.Г.

 

Вчений секретар

 

 

 

 


4. 

 

1. Про впровадження Інтернет – технологій у навчальний процес.


 

 

2. Про методичне забезпечення навчального процесу в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 


22 квітня 2016 р.

Майборода О.В.

Веденєєва О.А.

Віряскін О.М.

 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Довбіус І.О.

 

Вчений секретар

 

 


5. 

 

1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету.

 

2. Про стратегію диверсифікації джерел фінансування університету.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

01 липня 2016 р. 

Кучерявий І.Т.

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

 

Журавльова В.М.

 

Вчений секретар

 

2015-2016

Засідання Вченої Ради від 01.07.2016

Порядок денний

1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету

2. Про стратегію диверсифікації джерел фінансування університету

3. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2016-17 навчальний рік

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 22.04.2016

Порядок денний 22.04.2016

1. Про впровадження Інтернет-технологій у навчальний процес

2. Про методичне забезпечення навчального процесу в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

4. Про виконання рішення колегії МОН України щодо екологізації освіти

 

Засідання Вченої Ради від 26.02.2016

1. Стан науково-дослідної роботи студентів та її зв'язок з майбутньою професійною діяльністю

2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-16 навчального року

3. Про роботу щодо ліцензування та акредитації у 2015/2016 н.р.

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 25.12.2015

1. Про стан та впровадження спеціальних методик і програм навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями

2. Про стан та перспективи підвищення наукової кваліфікації працівників університету

3. Про впровадження та здобутки навчального процесу за дистанційними технологіями

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

5. Про затвердження Правил прийому на навчання в Університеті "Україна" у 2016 році та Положення про приймальну комісію

 

Засідання Вченої Ради від 30.10.2015

1. Про розширення спектру спеціальностей, програм магістерської підготовки та завдання щодо їх ліцензування та акредитації

2. Про проекти міжнародної співпраці та діяльність підрозділів університету щодо їх реалізації

3. Нанонаука – складова компонента майбутньої освіти щодо отримання високих технологій нового покоління

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

5. Про створення постійно діючої групи аналізу якості навчально-виховного процесу

 

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2014/2015 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

 

 

1.

1.Про розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки та їх ліцензування.

 

2. Про використання української мови у навчально-виховному процесі університету

 

3. Про імплементацію основних положень Закону України «Про вищу освіту» в діяльність університету

 

4.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

24.10.2014

 

Барна Н.В.

  

Коротєєва А.В.

 

 

Олефір В.І. 

 

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

 

2.

1.Впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

 

 

 

 

2.Про роботу бібліотеки базової структури та територіально відокремлених структуриних підрозділів Університету «Україна»

 

 

3.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

26.12.2014

 

Коротєєва А.В.

Кольченко К.О.

Шаповалова Я.Ю.

 

Коротєєва А.В.

Колесникова Н.П.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

 

3.

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року.

 

2. Результати виконання Тематичного плану наукових досліджень за 2012-2014 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна»

 

3. Використання наукометричної інформації для створення та оприлюднення наукових публікацій співробітників університету.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

27.02.2015

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф,

 

Малишев В.В.

 

 

Карпенко О.А.

 

 

4.

1. Про оптимізацію й підвищення ефективності навчального процесу та затвердження навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік.

 

2. Стан науково-дослідної роботи студентів та заходи щодо активізації наукової творчості студентів.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

24.04.2015

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

5.

1. Про роботу школи молодого викладача.

 

 

 

2. Сучасні інноваційні методи та форми роботи студентського самоврядування з дітьми та молоддю.

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

 

 

 

26.06.2015

Коротєєва А.В.

Довбіус І.О.

 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Дика В.А.

Дороніна І.О.

 

Карпенко О.А.

 

2014-2015

Засідання Вченої Ради від 01.07.2015

1. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2015/2016 навчальний рік

2. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 26.06.2015

1. Про роботу школи молодого викладача

2. Сучасні інноваційні методи та форми роботи студентського самоврядування з дітьми та молоддю

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

4. Про конкретні заходи успішного формування контингенту студентів Університету "Україна"

 

Засідання Вченої Ради від 24.04.2015

1. Про оптимізацію й підвищення ефективності навчального процесу та затвердження навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік

2. Стан науково-дослідної роботи студентів та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 27.02.2015

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року

2. Результати виконання Тематичного плану наукових досліджень за 2012-2014 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна»

3. Використання наукометричної інформації для створення та оприлюднення наукових публікацій співробітників університету

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 26.12.2014

1. Впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

2. Про роботу бібліотеки базової структури та територіально відокремлених структуриних підрозділів Університету «Україна»

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 24.10.2014

1. Про розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки та їх ліцензування

2. Про використання української мови у навчально-виховному процесі університету

3. Про імплементацію основних положень Закону України «Про вищу освіту» в діяльність університету

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2013/2014 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

 

1.

1. Про результати виконання у 2013 році плану прийому студентів на навчання за ОКР "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" та завдання з організації і забезпечення нового набору студентів у 2014 році.

 

2. Про наукову співпрацю з інститутами НАН України, галузевими академіями наук та підприємницькими структурами.


 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.


 

 

 

 

25.10.2013

 

Коляда О.П.

Левчишина О.В.

Скорик О.Є.

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

2.

1. Про стан міжнародної діяльності Університету "Україна" та заходи щодо розширення і підвищення ефективності партнерського співробітництва навчальних підрозділів із закордонними університетами.

 

 

2. Про участь підрозділів університету у міжнародних та вітчизняних грантових проектах.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента. 

 

 

 

 

27.12.2013

 

Олефір В.І.

Коротєєва А.В.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Олефір В.І.

Веденєєва В.А.

Яковлєв І.О.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

 

3.

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2013/2014 навчального року та заходи щодо удосконалення та підвищення рівня навчального процесу.

 

 

2. Про роботу, проблеми та перспективи розвитку СННВП університету.

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 


 

 

28.02.2014

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Олефір В.І.

Коротєєва А.В.

Нікуліна Г.Ф.

 

Карпенко О.А.


 

 

 

 

 

4.

1. Про діяльність науково-методичних об'єднань університету щодо організації та підвищення якості навчального процесу.

 

 

 

2. Про стан та перспективи науково-дослідної роботи студентів.

 

 

 

 

3. Про готовність навчальних підрозділів університету до акредитації спеціальностей у 2013-14 навчальному році.


 

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 


25.04.2014

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Берещук О.М.

керівники НМО

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф,

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Бебик В.М.

Свірідкіна О.В.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.


 

 

 

 

5.

1. Про результати проведення ККР та заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців.

 

 

 

2. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2014/2015 навчальний рік.

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

27.06.2014

Коротєєва А.В.

Севрюков Г.І.

Веденєєва О.А.

Петроченко С.В.

 

Фесюк П.В.

 

 

Карпенко О.А.

 

2013-2014

Засідання Вченої Ради від 01.07.2014

1. Про результати проведення ККР та заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців

2. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2014/2015 навчальний рік

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 25.04.2014

1. Про діяльність науково-методичних об'єднань університету щодо організації та підвищення якості навчального процесу

2. Про стан та перспективи науково-дослідної роботи студентів

3. Про готовність навчальних підрозділів університету до акредитації спеціальностей у 2013-14 навчальному році

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 28.02.2014

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2013/2014 навчального року та заходи щодо удосконалення та підвищення рівня навчального процесу

2. Про роботу, проблеми та перспективи розвитку СННВП університету

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 27.12.2013

1. Про стан міжнародної діяльності Університету "Україна" та заходи щодо розширення і підвищення ефективності партнерського співробітництва навчальних підрозділів із закордонними університетами

2. Про участь підрозділів університету у міжнародних та вітчизняних грантових проектах

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 25.10.2013

1. Про результати виконання у 2013 році плану прийому студентів на навчання за ОКР "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" та завдання з організації і забезпечення нового набору студентів у 2014 році

2. Про наукову співпрацю з інститутами НАН України, галузевими академіями наук та підприємницькими структурами

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2012/2013 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

 

1.

1.Про результати прийому абітурієнтів до університету у 2012 році та заходи щодо поліпшення профорієнтаційної роботи у 2012/2013 навчальному році.

 

 

 

2. Про уніфікацію та інтеграцію навчальних і робочих навчальних планів ТВСП і базової структури університету

 

 

3.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

22.10.2012

 

Коляда О.П.

Волинчук О.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Коротєєва А.В.

Матвієнко Л.П.

Веденєєва О.А.

Петренюк С.Р.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

2.

1.Про впровадження Інтернет-супроводу навчального процесу денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

2.Про роботу, проблеми та перспективи розвитку бібліотеки університету.

 

 

 

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2012

 

Чайковський М.Є.

Коротєєва А.В.

Майборода О.В.

Веденєєва В.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Коротєєва А.В.

Олефір В.І.

Веденєєва В.А.

Колесникова Н.П.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

 

 

3.

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 навального року.

 

 

 

2. Про стан підготовки справ до ліцензування та акредитації спеціальностей в університеті.

 

 

 

3. Про підвищення ролі студентського самоврядування у науково-навчально-виховній діяльності університету.

 

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

 

 

25.02.2013

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Бебик В.М.

Грабко Ю.М.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

Мишківський В.В.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

4.

1. Про стан виконання планів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у 2012/2013 навчальному році

 

 

 

2. Про підсумки літньї екзаменаційної сесії 2012/2013 н.р. та державної атестації студентів за всіма ОКР.

 

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

 

 

 


24.06.2013

Олефір В.І.

Яковлєв І.О.

Нікуліна Г.Ф,

Грищук В.П.

 

Коротєєва А.В.

Веденєєва О.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

 

2012-2013

Засідання Вченої Ради від 24.06.2013

1. Про стан виконання планів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у 2012-2013 навчальному році

2. Про плани роботи Вченої ради та проведення виробничих нарад за участю керівників ТВСП Університету "Україна" на 2013-14 навчальний рік

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

Засідання Вченої Ради від 25.02.2013

1. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 навального року

2. Про стан підготовки справ до ліцензування та акредитації спеціальностей в університеті

3. Про підвищення ролі студентського самоврядування у науково-навчально-виховній діяльності університету

4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2011/2012 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

1.

1.Про запровадження дистанційного навчання та реалізацію інтернет-супроводу навчального процесу денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

2.Про результати акредитації напрямів та спеціальностей підготовки фахівців

 

 

3.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

24.10.2011

 

Чайковський М.Є.

Майборода О.В.

Веденєєва В.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Романенко Л.Ф.

Веденєєва О.А.

Коротєєва А.В.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

2.

1.Про підсумки виконання «Програми розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету «Україна» на 2009-2011 роки»

 

 

2. Про Комплексну програму «Абітурієнт-2012»

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

26.12.2011

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф.

Грищук В.П

.

Коляда О.П.

Волинчук О.А.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

3.

1. Про стан реалізації Плану заходів щодо впровадження в Університеті «Україна» інклюзивного навчання

 

 

 

2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 навчального року.

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

 

13.02.2012

Олефір В.І.

Блохіна О.В.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Романенко Л.Ф.

Веденєєва О.А.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

 

 

4.

 

1. Про діяльність науково-методичних обєднань університету щодо вдосконалення підготовки фахівців відповідних напрямів та спеціальностей

 

2. Про роботу аспірантури та спеціалізованих вчених рад Університету «Україна» по захиту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

 

 

 

 

16.04.2012

Романенко Л.Ф.

Веденєєва О.А.

Петренюк С.Р.

 

Олефір В.І.

Нікуліна Г.Ф,

Голови спеціалізованих вчених рад

 

Карпенко О.А.

 

 

 

5.

1. Про стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва університету

 

 

 

2. Про результати літньї заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н.р.

 

 

3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

 

 


18.06.2012

Олефір В.І.

Ізмайлова І.Г.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Романенко Л.Ф.

Веденєєва О.А.

Коротєєва А.В.

 

Карпенко О.А.

 

2011-2012

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2010/2011 н. р.

 

2010-2011


П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2009/2010 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

1.

1.Про стан та заходи щодо поліпшення виховної роботи зі студентами університету в навчальному процесі та в поза навчальний час

 

 

 

 

2.Про подальший розвиток науки та формування нових структур підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

 

3.Про присвоєння вченого звання доцента.

 

 

08.02.2010

 

Сухицька Н.В.

Дика В.А.

Гаврилюк Н.В.

Адирхаєв С.Г. керівники навчально-виховних підрозділів

 

Кольченко К.О.

Нікуліна Г.Ф.

 

Карпенко О.А.

 

 

 

2.

1. Про організацію навчального процесу студентів з особливими потребами

 

 

2. Про готовність до ліцензування нових спеціальностей, акредитації спеціалістів та повторної за IV рівнем університету у 2011 році

 

 

 

3. Про присвоєння вченого звання доцента.

 

 

 

 

12.04.2010

 

Романенко Л.Ф.

Сухицька Н.В.

 

Романенко Л.Ф.

Сухицька Н.В.

Проректори, керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1. Про виконання планів заходів щодо реалізації пріорітетних проектів стратегічного розвитку та становлення Університету «Україна»

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року

 

 

 

3. Про підвищення науково-методичної кваліфікації та підготовку резерву науково-педагогічних кадрів

Університету

 

 

 

Про присвоєння вченого звання доцента.

 

 

 

 

30.06.2010

Таланчук П.М.

Романенко Л.Ф.

Фесюк П.В.

Пішеніна Т.І.

Кольченко К.О.

Коляда О.П.

Поліщук П.П.

Бебик В.М.

Грищук В.П.

 

Романенко Л.Ф.

Сухицька Н.В.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Кольченко К.О.

Нікуліна Г.Ф.

Денисенко Н.В.

керівники навчально-виховних підрозділів

 

Карпенко О.А.

 

2009-2010

 

П Л АН

проведення засідань Вченої ради

Університету «Україна» на 2008/2009 н. р.

№ з/п

Перелік питань, що розглядаються

Дата проведення

Відповідальні за підготовку матеріалів

 

 

 

1.

1. Про формування позитивного іміджу Університету «Україна»

 

 

2. Про стан та перспективи розвитку наукових шкіл в Університеті «Україна»

 

3. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

 

 


11.02.2008

 

Коляда О.П., керівники навчально-виховних підрозділів

 

Кольченко К.О.

Нікуліна Г.Ф.

 

Купрєєва О.І.

 

 

 

2.

1.Про стан успішності студентів університету

 

 

2.Про хід підготовки та відзначення 10-річчя з Дня заснування університету

 

 

3. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

 

 

 

 

14.04.2008

 

Романенко Л.Ф.

Тюптя Л.Т.

 

Таланчук П.М.

Проректори, керівники навчально-виховних підрозділів

 

Купрєєва О.І.

3.

1. Урочисті збори трудового колективу університету, присвячені 10-річчю створення Університету «Україна

 

20.06.2008

Таланчук П.М.

Члени оргкомітету

4.

1. Про підсумки роботи колективу університету у 2007/2008 н.р. та завдання на 2008/2009 н.р


27.08.2008

Проректори

 

 

 

5.

1. Про роботу, проблеми та перспективи розвитку Інституту автомобільного транспорту

 

2. Про підсумки прийому студентів до Університету «Україна» у 2008 році та завдання щодо організації прийому в 2009 році

 

3. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

 

 

 

13.10.2008

Климпуш О.Д.

Тюптя Л.Т.

 

Таланчук П.М.

Малишев В.В.
 

Купрєєва О.І.

6.

1. Про стан науково-методичної роботи у наукових та навчальних підрозділах університету

 

 

 

 

2. Про план засідань вченої ради на 2009 рік.

 

3.Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

 

 

 


25.12.2008

Романенко Л.Ф

Колосов В.М.

Кольченко К.О.

Тюптя Л.Т.

 

Фесюк П.В.

 

Купрєєва О.І.

 

2008-2009