Робітничі професії

 

Професія "АДМІНІСТРАТОР"

 

Кваліфікація:                                          Адміністратор

Освітньо - кваліфікаційний рівень:       кваліфікований робітник

Освіта на базі:                                         повної загальної середньої освіти

                                                                 (по закінченні навчання).

                                                                 Без вимог до стажу роботи.

Термін підготовки:                                  770 годин

Форма навчання:                                     вечірня

Виробнича практика:                               до 14 годин (2 дні на тиждень)

Специфічні вимоги:                                  Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                  не менше 18 років.

 

Дисципліни спеціальності:

№ з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Виробниче навчання

180

23.4%

Менеджменту

2

Виробнича практика

168

21.8%

Менеджменту

3

Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства

68

8.8%

Менеджменту

4

Документаційне забезпечення управління

58

7.5%

Документознавства та інформаційної діяльності

5

Основи рекламного маркетингу і дизайну

45

5.8%

Маркетингу

6

Українське ділове мовлення і редагування службових документів

45

5.8%

Української мови та літератури

7

Організація обслуговування відвідувачів

34

4.4%

Менеджменту

8

Основи професійної етики й естетики

34

4.4%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

9

Основи трудового законодавства

34

4.4%

Цивільного, господарського і кримінального права

10

Охорона праці

30

3.9%

Соціальної безпеки

11

Психологія роботи з людьми

25

3.2%

Психології

12

Інформаційні технології

17

2.2%

Природничих наук та інформатики

13

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

2.2%

Менеджменту

14

Правила дорожнього руху

8

1.0%

Автомобілів та автомобільного господарства

15

Державна кваліфікаційна атестація

7

0.9%

Менеджменту

 

Всього

770

100%

 

 

Повинен знати:

Постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства; права і обов'язки працівників, режим їх роботи; правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів; правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп'ютерних інформаційних технологій; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами; основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов'язків, організації праці і управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

Повинен уміти:

1. Забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови.

2. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей.

3. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг.

4. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

5. Розглядати претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів.

6. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі.

7. Забезпечувати чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях.

8. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту.

9. Інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

 

Загальнопрофесійні вимоги:

     - раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

     - дотримуватись норм технологічного процесу;

     - не допускати браку в роботі;

     - знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

     - використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

     - знати інформаційні технології.

 

Сфера професійного використання випускника:

     - роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності;

     - організація сфери обслуговування відвідувачів;

     - організація і контроль за раціональним використанням приміщень;

     - організація і контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни;

     - роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.

 

Професія "КОНТРОЛЕР-КАСИР"

 

Кваліфікація:                                          Контролер-касир 3 категорії

Освітньо - кваліфікаційний рівень:       кваліфікований робітник

Освіта на базі:                                         повної загальної середньої освіти

                                                                 (по закінченні навчання).

                                                                 Без вимог до стажу роботи.

Термін підготовки:                                  796 годин

Форма навчання:                                     вечірня

Виробнича практика:                               до 14 годин (2 дні на тиждень)

Специфічні вимоги:                                  Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

 

Дисципліни спеціальності:

№ з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Виробнича практика

238

29.9%

Обліку і аудиту

2

Виробниче навчання

204

25.6%

Обліку і аудиту

3

Контрольно-касове обладнання

118

14.8%

Обліку і аудиту

4

Товарознавство непродовольчих товарів

68

8.5%

Маркетингу

5

Товарознавство продовольчих товарів

51

6.4%

Маркетингу

6

Організація та технологія торговельних процесів

34

4.3%

Маркетингу

7

Інформаційні технології

17

2.1%

Природничих наук та інформатики

8

Основи правових знань

17

2.1%

Теорії та історії держави і права

9

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

2.1%

Менеджменту

10

Охорона праці

17

2.1%

Соціальної безпеки

11

Правила дорожнього руху

8

1.0%

Автомобілів та автомобільного господарства

12

Державна кваліфікаційна атестація

7

0.9%

Обліку і аудиту

 

Всього

796

100%

 

Повинен знати:

Порядок виконання касових операцій; правила розрахунку зі споживачами; порядок одержання, зберігання та видавання коштів; ознаки платоспроможності державних грошових знаків; асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів; правила експлуатації сучасних видів ЕККА; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

Повинен уміти:

Перевіряти справність електронного контрольно-касового апарату, заправляти контрольну і чекову стрічки, записувати показання лічильників, переводити нумератор на нулі, встановлювати дататор, одержувати розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку зі споживачами, і розміщувати її в касовій шухляді. Вести розрахунки зі споживачами за товари, вироби та послуги, підраховувати вартість покупки, отримувати гроші, пробивати чек, видавати здачу. Повертати гроші за невикористаний чек. Усувати дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату. Підраховувати гроші і здавати їх у встановленому порядку, звіряти суми реалізації з показаннями касових лічильників.

 

Загальнопрофесійні вимоги:

Поряд із роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

     - раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

     - дотримуватись норм технологічного процесу;

     - не допускати браку в роботі;

     - знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

     - використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

     - знати інформаційні технології.

 

Сфера професійного використання випускника:

     - торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами);

     - підприємства сфери послуг;

     - ресторанний та готельний бізнес.

 

Професія "КАСИР (У БАНКУ)"

 

Кваліфікація:                                          Касир (у банку)

Освітньо - кваліфікаційний рівень:       кваліфікований робітник

Освіта на базі:                                         повної загальної середньої освіти

                                                                 (по закінченні навчання).

                                                                 Без вимог до стажу роботи.

Термін підготовки:                                  1305 годин

Форма навчання:                                     вечірня

Виробнича практика:                               до 21 години (3 дні на тиждень)

Специфічні вимоги:                                  Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                  не менше 18 років.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Виробниче навчання

450

34.5%

Обліку і аудиту

2

Виробнича практика

320

24.5%

Обліку і аудиту

3

Технологія касових операцій

248

19.0%

Обліку і аудиту

4

Основи бухгалтерського обліку

97

7.4%

Обліку і аудиту

5

Комп'ютеризація облікової інформації

80

6.1%

Природничих наук та інформатики

6

Професійна етика та психологія спілкування

34

2.6%

Психології

7

Основи правових знань

17

1.3%

Теорії та історії держави і права

8

Інформаційні технології

17

1.3%

Природничих наук та інформатики

9

Основи галузевої економіки та підприємництва

17

1.3%

Менеджменту

10

Охорона праці

10

0.8%

Соціальної безпеки

11

Правила дорожнього руху

8

0.6%

Автомобілів та автомобільного господарства

12

Державна кваліфікаційна атестація

7

0.5%

Обліку і аудиту

 

Всього

1 305

100%

 

Повинен знати:

Нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій; форми касових і банківських документів; правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів; порядок оформлення прибуткових і видаткових документів; ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання; порядок складання касової звітності; перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; державну мову; основи психології праці; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

Повинен уміти:

Виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами. Сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети. Формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу. Обмінювати пошкоджені грошові білети й монети. Складати касову звітність. Зберігати інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержуватися правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

 

Загальнопрофесійні вимоги:

     - раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

     - додержуватись норм технологічного процесу;

     - не допускати браку в роботі;

     - знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

     - використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

     - знати інформаційні технології.

 

Сфера професійного використання випускника:

Грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків), пов'язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення, - послуги, пов'язані з відправленням та сплатою грошових переказів та діяльність поштових систем в ощадних касах.

 

Професія "ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ"

 

Кваліфікація:                                          Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Освітньо - кваліфікаційний рівень:       кваліфікований робітник

Освіта на базі:                                         повної загальної середньої освіти

                                                                 (по закінченні навчання).

                                                                  Без вимог до стажу роботи.

Термін підготовки:                                  1305 годин

Форма навчання:                                     вечірня

Виробнича практика:                               до 21 годин (3 дні на тиждень)

Специфічні вимоги:                                  Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                  не менше 18 років.

 

Дисципліни спеціальності:

№ з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Виробнича практика

378

29.0%

Обліку і аудиту

2

Виробниче навчання

348

26.7%

Обліку і аудиту

3

Бухгалтерський облік

300

23.0%

Обліку і аудиту

4

Інформаційні системи і технології в обліку

76

5.8%

Природничих наук та інформатики

5

Економіка підприємства

65

5.0%

Загальноекономічних дисциплін

6

Інформаційні технології

34

2.6%

Природничих наук та інформатики

7

Охорона праці

30

2.3%

Соціальної безпеки

8

Фінанси

23

1.8%

Фінансів

9

Основи статистики

19

1.5%

Вищої математики

10

Основи трудового законодавства

17

1.3%

Цивільного, господарського і кримінального права

11

Правила дорожнього руху

8

0.6%

Автомобілів та автомобільного господарства

12

Державна кваліфікаційна атестація

7

0.5%

Обліку і аудиту

 

Всього

1 305

100%

 

Повинен знати:

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

 

Повинен уміти:

1. Перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.

2. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами.

3. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка).

4. Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду.

5. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій.

6. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.

7. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять у підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку.

8. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист).

9. Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

 

Загальнопрофесійні вимоги:

     - раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;

     - дотримуватись норм технологічного процесу;

     - не допускати браку в роботі;

     - знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

     - використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

     - знати інформаційні технології.

 

Сфера професійного використання випускника:

     - статистичний облік;

     - грошові операції;

     - облікові і нормувальні роботи.

 

 

Професія "АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ"

Кваліфікація:                                             Агент з організації туризму

Код професії:                                              4221

Освітньо - кваліфікаційний рівень:          кваліфікований робітник

Кваліфікація:                                             5 розряд

Освіта на базі:                                           повної загальної середньої освіти

                                                                    (по закінченні навчання).

                                                                    Без вимог до стажу роботи.

Специфічні вимоги:                                    Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                    не менше 17 років.

 

Туризм походить від французького “tourisme” – прогулянка, подорож – подорожі у вільний час пов’язані з від’їздом за межі постійного проживання і є одним із видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурними розважальними цілями.

Останнім часом простежується деяке покращення матеріального становища населення. Відповідно, кількість людей, які хотіли б “побачити світ”, значно зросла. Для якісного задоволення їхніх потреб виникла необхідність у кваліфікованих фахівцях, які могли б повною мірою здійснити всі забаганки клієнтів. Цими фахівцями і є туристичні агенти.

Насправді, робота туристичного агента має більше значення, ніж просто задоволення потреб клієнта, він допомагає виявити та реалізувати клієнту його мрії. Основне ж завдання агента з організації туризму полягає у формуванні у потенційного клієнта бажання купити туристичну путівку без застосування при цьому безпосереднього тиску. Для досягнення бажаного результату туристичному агенту буде замало виконувати роль пасивної фігури, яка тільки презентує товар, йому доведеться аргументовано переконувати клієнта у доцільності придбання туристичної путівки. З огляду на це він повинен акцентувати увагу на якості пропонованої ним послуги, належному та вчасному виконанні всіх зобов’язань туристичного агентства, а також на інших позитивних моментах, які пропонує його фірма.

Аби належним чином задовольнити потреби клієнта, агенти з організації туризму повинні мати достатньо достовірної інформації про туристичні маршрути, екскурсійні послуги, умови проживання, харчування, ціни на додаткові послуги.

Професійна діяльність туристичного агента потребує якісної загальноосвітньої підготовки з таких шкільних предметів, як держава і право, географія, основи економіки, іноземна мова, основи інформатики, українська мова і література, історія.

Крім того, туристичному агенту потрібні високий рівень розвитку комунікативних і організаторських здібностей, урівноваженість, винахідливість, енергійність, ініціативність, емоційна стійкість, виразна дикція, грамотна мова, вищий середнього інтелект.

Оскільки робота агента з організації туризму базується на встановленні контактів між людьми, то нею, як правило, займаються люди дипломатичні, привітні та кмітливі, які уміють прихилити до себе інших. Професія агента з туризму протипоказана людям неврівноваженим, конфліктним, некомунікабельним, які не вміють контролювати свою поведінку.

 

Згідно навчального плану підготовки кваліфікованих робітників з професії «Агент з організації туризму» професійно-теоретична підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

 • організація туристичної діяльності;
 • туристичне краєзнавство;
 • організація транспортних перевезень;
 • основи технології обслуговування в індустрії розміщення;
 • інформаційна обробка даних у туристичній галузі;
 • основи екскурсознавства;
 • ділова іноземна мова;
 • географія туризму.

Майбутні агенти з туризму вивчають потенційні можливості сучасних комп’ютерних технологій, зокрема спеціалізованого програмного продукту для туристичних фірм Voyage Office Pro, презентаційні і демонстраційні – Power Point, а також вчаться використовувати Інтернет-технології для роботи з сучасними глобальними комп’ютерними мережами відомих туристичних всесвітніх корпорацій.

Слухачі, працюючи за комп’ютером, мають змогу здобути навички за такими напрямками діяльності туристичного підприємства:

- робота з клієнтом:

 • представлення всіх варіантів турів, що пропонуються агенцією;
 • вибір індивідуального туру і його калькуляція за бажанням клієнта;
 • бронювання пакета послуг (транспортних, готельних, розважальних, екскурсійних і т.д.);
 • укладання договору з клієнтом;
 • оцінка оплати за надані клієнту послуги;
 • формування клієнтської бази даних для подальшої роботи з клієнтами.

- робота з партнерами:

 • закупівля послуг (готелі, транспортні підприємства, екскурсійні бюро, розважально-відпочинкові установи і т.п.);
 • укладання контрактів із постачальниками послуг;
 • автоматичний розрахунок ціни турпродукту на підставі підписаних контрактних угод;
 • розробка і продаж стандартних та індивідуальних “пакетів послуг” для кожного партнера;
 • продаж останніх фірмам-агентам та подальший контроль за надходженням заявок і оплати від агентів;
 • використання різноманітних форм розрахунку за надані послуги (передоплата, оплата за фактом тощо).

- ведення баз даних фірм:

 • повний облік інформації про партнерів або клієнтів (анкети, договори, заявки, реквізити);
 • описи маршрутів, готелів, музейних установ, харчувальних і розважальних закладів;
 • повна характеристика можливих послуг за кожним маршрутом та їх вартість.

- калькуляція турів:

 • проводиться з урахуванням усіх нюансів і за вибором клієнта (агентські комісійні, сезонні знижки, доплати, тарифи, пільги, націнки за особисті додаткові побажання клієнта, особливі умови проведення туру і т.д.) із зазначенням вартості окремих складових.

- технологічна документація:

 • всі тури оформлюються документально згідно діючих вимог (технологічна картка, графіки поїздок, листи бронювання, бланки ваучерів або путівок, картосхеми маршрутів, пам’ятки з організації туру, страховки).

- програми перебування:

 • інформаційно-ілюстративна характеристика або опис ключових туристичних об’єктів по всіх пунктах маршруту за такими критеріями, як час роботи, графік відвідування, тривалість у часі, категорії закладів гостинності і характеристика їх номерного фонду, меню закладів харчування, асортимент послуг відпочинково-розважальних установ, види транспорту і його клас, варіанти екскурсійного обслуговування, потенційні можливості для проведення вільного часу.

- аналітичні звіти:

 • проведення аналізу роботи фірми за всіма вище згаданими напрямками туристичної роботи, оцінка ефективності, заповнюваності, прибутковості за кожним туром і в цілому по фірмі;
 • загальний аналітичний огляд перспектив роботи туристичної фірми та вивчення її конкурентоспроможності на туристичному ринку.

Як бачимо з вище наведеного, можливості використання згаданої програми практично дозволяють провести віртуальну підготовку до роботи в умовах діючого реального туристичного підприємства. При використанні можливостей інших додаткових програмних продуктів, таких як програми “Тур”, “Туристичний офіс”, “Jack”, “KEI-Hotel”, “Centium”, “Dip-Pansion”, системи бронювання “Amadeus”, “Appolo”, “Galileo”, “Sabre”, “Worldspan” тощо, підготовка слухачів значно розширюється і вони зможуть у майбутньому значно ефективніше працювати за своїм фахом.

Після закінчення навчання учні повинні знати:

 • законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори й угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
 • види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
 • основи організації готельного господарства та туристичних комплексів, основні положення економіки туризму;
 • правила складання кошторисів турів та екскурсій;
 • техніку обчислювання, облік і звітність;
 • способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
 • порядок організації та умови проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
 • особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій;
 • вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктами туристичної діяльності;
 • порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
 • ділову іноземну мову;
 • географію туризму;
 • основи права;
 • основи психології, професійної етики та естетики;
 • організацію транспортних перевезень.

Повинні уміти:

 • виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг;
 • бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені;
 • діяти відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі;
 • працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;
 • вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики об’єктів туристичної індустрії;
 • брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 • робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
 • брати участь в оформленні угод зі споживачами туристичних послуг, туристичних путівок, інших документів;
 • працювати з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
 • надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг;
 • використовувати комп’ютерну та офісну техніку.

 

Агент з організації туризму повинен:

 • бути ввічливим та уважним;
 • бути доброзичливим, гостинним;
 • бути організованим;
 • бути кмітливим, енергійним;
 • бути комунікабельним, ерудованим;
 • мати змістовну, зрозумілу, грамотну, виразну мову;
 • володіти кількома іноземними мовами;
 • бути відповідальним;
 • бути оригінальним, спритним;
 • бути впевненим у собі, прийнятих рішеннях;
 • бути цілеспрямованим, наполегливим.

 

Якості, що перешкоджають ефективній професійній діяльності:

 • відсутність схильності до роботи з людьми;
 • агресивність, нетерпимість до людей;
 • нерішучість, замкнутість;
 • невміння слухати клієнта;
 • неорганізованість, недисциплінованість;
 • егоїзм;
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей.

 

Протипоказання до професійної діяльності:

 • захворювання органів зору та слуху;
 • дефекти мовлення;
 • епілепсія;
 • виражені неврози;
 • захворювання шкіри;
 • хронічні інфекції;
 • захворювання опорно-рухового апарату;
 • захворювання центральної нервової системи.

 

Агент з організації туризму – фахівець, який надає послуги в туристичній галузі шляхом реклами та продажу туристичного продукту, створеного туроператором. Кожен день агент з організації туризму знаходиться в центрі кола, в якому вирує нескінчений потік клієнтів, бажаючих отримати необхідну інформацію.

 

Зміст професійних робіт агента з організації туризму:

 • вивчає вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг;
 • робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
 • бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 • здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій;
 • бере участь в оформленні угод зі споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії;
 • здійснює рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 • веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій;
 • складає відповідні документи звітності;
 • забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів;
 • працює з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
 • використовує комп’ютерну та офісну техніку.
 • виконує роботи, пов’язані з наданням екскурсійних послуг;
 • проводить екскурсії загальноінформаційної спрямованості;
 • складає відповідну звітність;
 • готує індивідуальні тексти екскурсій;
 • надає інформаційно-рекламні, організаційні та інші послуги учасникам туру або екскурсії;
 • надає повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб'єктом туристичної діяльності;
 • залучає туристів до проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з пам’ятками історико-культурної спадщини, природним середовищем, видатними місцями сучасності.

Області застосування професійних знань:

 • рекламні агентства і компанії;
 • готельний бізнес;
 • туристичні фірми та бюро.

 

Після закінчення навчання видається свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації.

 

 

Професія "ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ"

Кваліфікація:                                              Оператор комп'ютерного набору

Код професії:                                               4112

Освітньо - кваліфікаційний рівень:           кваліфікований робітник

Кваліфікація:                                              І-ІІ категорії

Освіта на базі:                                             повної загальної середньої освіти

                                                                     (по закінченні навчання).

                                                                      Для отримання ІІ категорії без вимог до стажу роботи.

                                                                      Для отримання І категорії стаж роботи за професією оператора

                                                                      комп'ютерного набору II категорії не менше 1 року..

Специфічні вимоги:                                      Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                      не менше 17 років.

 

Серед більшості професій, які сьогодні популярні, є одна особлива – оператор комп’ютерного набору. Незважаючи на те, що вона досить недавно з'явилась, ця професія зразу ж одержала довіру абітурієнтів і постійно користується у них підвищеним попитом, оскільки оволодіння нею забезпечує гарантоване працевлаштування і високу ефективність праці.

Немає жодної професії, яка б не була пов’язана з використанням комп’ютера. Сучасне суспільство ставить перед освітою складне завдання: підготувати спеціаліста, який не тільки володіє певним вантажем знань, але й здатен до постійного самовдосконалення, самоосвіти й адаптації до нових вимог. Світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператора комп’ютерного набору.

За класифікацією Є.О. Клімова ця професія належить до типу професій «Людина-знакова система». Робота з машиною, завдяки її «товариськості», дає змогу почувати себе комфортно, а деяким навіть упевнено. Комп’ютер розширює наш світогляд, відкриває доступ до мережі інформації, впливає на демократизацію спілкування. І, нарешті, робота оператора комп’ютерного набору розвиває логіку, організовує думки, розвиває інтелектуальні здібності людини. Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп’ютер.

 

Дисципліни спеціальності

Оператор комп’ютерного набору вивчає обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж; обробку інформації та прийняття рішень; комп’ютерну обробку текстової, графічної та образної інформації; обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Слухачі оволодівають навичками роботи в Microsoft Word, уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але й редагувати та форматувати їх, працювати з таблицями і малюнками.

Також вони вчаться опрацьовувати табличні дані в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Оператори комп’ютерного набору працюють з базами даних Microsoft Access. У ній створюються таблиці, які можна зв’язувати між собою, створювати запити, форми, звіти.

Слухачі вчаться працювати з графікою за допомогою таких програм, як Photoshop, CorelDraw.

 

Основними предметами, які вивчають оператори комп’ютерного набору, є:

 • Основи роботи на ПК
 • Машинопис
 • Основи діловодства
 • Основи роботи в Internet
 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Інформаційні технології;
 • Охорона праці
 • Технології комп'ютерної обробки інформації:

                     - Текстові редактори

                     - Електронні таблиці

                     - Бази даних

                     - Графічні редактори

                     - Основи технічного редагування та оформлення тексту

 

Програмне забезпечення, що вивчається:

 • операційна система Microsoft Windows XP, Windows 7 Professional;
 • текстовий процесор Microsoft Office Word;
 • електронні таблиці Microsoft Office Excel;
 • система керування базами даних Microsoft Office Access;
 • програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft Office Power Point;
 • Інтернет-браузери Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;
 • програми для роботи з електронною поштою Microsoft Office Outlook, Outlook Express, The Bat;
 • графічні редактори Corel DRАW, Adobe PhotoShop;
 • файлові менеджери Total Commander, Windows Explorer;
 • засоби комп’ютерної верстки Adobe PageMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress;
 • архіватори WinRAR, WinZIP, антивірусні програмні пакети Avira AntiVir Personal, мови програмування TurboPascal та ін.

 

Вимоги до професійної підготовки:

Повинен знати:

 • правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
 • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні й методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах);
 • послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • технічні вимоги до дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
 • діловодство;
 • правила орфографії та пунктуації;
 • основи організації праці;
 • основи законодавства про працю;
 • правила захисту інформації.

 

Повинен уміти:

 • виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій із використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань;
 • готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір;
 • працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
 • оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 • виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);
 • своєчасно застосовувати корекційні дії у разі появи недоліків у роботі устаткування;
 • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 • здійснювати належне зберігання переданих на виконання документів, запобігати несанкціонованому доступу до переданих на виконання документів;
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з комп’ютерною та копіювальною технікою.

 

Споріднені професії:

секретар-референт, офіс-менеджер.

 

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати у разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

 

Професіограма

1. Соціально – економічна характеристика професії

Галузь народного господарства

В усіх галузях

Потреба в кадрах

Необмежена

Географія професії

Повсюдно поширена

Тип підприємства чи організації

Обчислювальні центри підприємств, організацій і НДІ, машинолічильні бюро, диспетчерська служба в різних видах транспорту, офіси підприємств, магазини

Форма організації праці і первинного колективу

Індивідуальна праця у складі зміни

2. Виробнича характеристика професії

Місце робити

Постійне, у приміщенні, за столом

Знаряддя праці

ПК із програмним забезпеченням відповідно до професії, пристрій для підготовки технічних носіїв інформації, офісна техніка

Предмет праці

Вихідна інформація

Мета праці

Обробка вхідної інформації відповідно до поставлених задач і координації інформаційних потоків

Основні виробничі операції

Підготовка технічних носіїв інформації: введення програми й інформації, контроль і керування обчислювальними процесами, оформлення результатів відповідно до інструкцій

Професіональні знання, уміння, навички

Повинен знати: основи програмування, технічні носії інформації і коди, вимоги до обробки інформації, структуру вихідних таблиць та ін.
Повинен уміти: обслужити машину будь-якого типу, готувати і читати технічну документацію, обробляти інформацію на ПЕОМ, попереджувати збої в роботі і встановлювати їхню причину.

3. Санітарно-гігієнічна характеристика професій

Ступінь ваги і напруженості праці

Вимагає нервово-психічної напруги

Обмеження по статі і віку

Обмеження по статі відсутні, але працюють переважно молоді люди

Режим праці і відпочинку

Тривалість робочого дня – 8 год., перерви: 1-годинний-обідній, дві перерви по 10 хвилин – виробнича гімнастика

Змінність

Одна чи дві зміни

Завантаженість аналізаторів

Зоровий і слуховий аналізатори

Несприятливі фактори

Сенсорно-перцептивна і нервово-психічна напруга

Медичні протипоказання

Слабкий зір, дальтонізм, хронічні захворювання слухового апарату, захворювання опорно-рухового апарату, органічні захворювання центральної нервової системи зі зниженням інтелекту

4. Вимоги професії до індивідуально психологічних особливостей фахівця

Нейродинаміка

Підвищенні вимоги до рухливості і стабільності нервової системи

Психомоторика

Гарна зорова і слухомоторна координація, розвинута пальцева моторика, швидкість реакції

Пам'ять

Високі показники наочно-образної і словесно-логічної пам'яті, підвищені вимоги до оперативної і короткочасної пам'яті

Увага

Дуже високі вимоги до уваги, її обсягу, концентрації, розподілу, переключенню, стійкості

Мислення

Розвинуте наочно-образне і словесно-логічне

Інтелект

Високі вимоги як до невербального, так і до вербального інтелекту

Емоційно-вольова сфера

Емоційна стійкість, що зберігається у стресових ситуаціях; сильна вольова регуляція, здатність діяти раціонально і чітко в будь-якій ситуації

Риси характеру

Витримка, урівноваженість, організованість, відповідальність, самоконтроль, постійна готовність до діяльності

 

Сфера професійного використання випускника:

 • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж;
 • обробка інформації та прийняття рішень;
 • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

 

Випускник може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками:

- оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів);

- офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій);

- верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка);

- оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку);

- дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції);

- використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.);

- дизайнер презентацій та комп'ютерної анімації сторінок, простих Online ігрових програм і т.д.).