Програма Університету «Україна»

"ТВІЙ  ШАНС"

 

Юний друже! Ось і закінчилося твоє навчання в середній школі. Перед тобою постало нелегке завдання – що робити далі? Дуже багато шляхів його розв’язання, але неодмінною передумовою твоєї успішності в майбутньому є якісна професійна підготовка. І на самому початку твого самостійного дорослого життя тобі не поталанило: через певні причини ти не пішов на ЗНО; або пішов, але не добрав якусь кількість балів; чи набраних тобою балів не вистачило, щоб вступити до омріяного навчального закладу, – словом, ти опинився зовсім не в тій ситуації, про яку мріяв, закінчуючи середню школу. Не падай духом і не опускай руки. Програти бій не означає, що битва програна в цілому. Ти тільки розпочинаєш важку роботу з розбудови свого особистого життя. І значною мірою від тебе залежить, буде воно піднесено щасливим чи принижено сіреньким. Якщо ти добре зрозумів сказане, то берися за справу.

У нашому навчальному закладі IV рівня акредитації, за 84-ма конкурентоспроможними на сучасному ринку праці спеціальностями, навчається понад 18 тисяч студентів. За загальною чисельністю студентів Університет «Україна» входить у першу трійку ВНЗ України й успішно розвивається далі, а за підсумками набору студентів на 2014-2015 навчальний рік на денну форму навчання посідає перше місце серед недержавних вищих навчальних закладів.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» може допомогти тобі з набуттям фаху. У ньому розпочинає діяти програма «Твій шанс».

Стартові умови такі: у тебе є документ про середню освіту, і не суттєво, коли ти її (освіту) здобув. Тобі необхідно звернутися до університету і повідомити, яку спеціальність ти хочеш отримати. В Університеті «Україна» є традиційні – інженерні, філологічні, економічні, правові, психологічні та новітні спеціальності – еколог, мікробіолог, імунолог, нанотехнолог, менеджер туризму, дизайнер, фахівець з фізреабілітації тощо.

 

Хто може вступати до нас на навчання?

Ті абітурієнти, які:

не вступили на денну форму навчання;

не набрали достатню кількість балів з певних предметів за підсумками ЗНО;

не складали ЗНО;

мають атестат про середню освіту до 2007 року;

навчаються на стаціонарі, а другу освіту можуть здобути заочно, сплачуючи 50% її вартості;

працюють, але не мають вищої освіти;

працюють і хочуть здобути другу/третю вищу освіту;

є військовослужбовцями (зокрема перебувають у зоні АТО);

опікуються маленькими дітьми;

мають статус особи з інвалідністю чи належать до іншої пільгової категорії громадян України;

проживають у регіонах, а навчатися хочуть у столичному ВНЗ, у Києві;

є депутатами, державними службовцями і не можуть залишити роботу надовго;

є громадянами інших країн;

тимчасово позбавлені волі.

Інформацію про обрану спеціальність ти передаєш телефоном, електронною поштою або особисто в Приймальну комісію університету.

У результаті цих контактів повинен з’явитися контракт, у якому будуть визначені обов’язки сторін, правила гри, вартість послуг тощо.

 

Спеціальні ціни за надання освітніх послуг із використанням дистанційних технологій та Інтернет-підтримки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра (гривень на рік):

Інститут / Факультет

Спеціальність

бакалавр

спеціаліст

магістр

Денна форма 

Заочна форма

Денна форма 

Заочна форма

Денна форма 

Заочна форма

Інститут економіки та менеджменту

Облік і аудит

9500

7200

11000

8500

14000

 

Банківська справа

 

 

11000

8500

14000

 

Маркетинг

9500

7200

11000

8500

14000

13500

Менеджмент організацій

9500

7200

 

 

14000

13500

Менеджмент ЗЕД

 

 

11000

8500

14000

13500

Фінанси та кредит

9500

7200

11000

8500

14000

 

Інститут права та суспільних відносин

Політологія

10000

8200

 

 

 

 

Правознавство

12500

8200

12500

12500

15000

 

Міжнародна інформація

12500

8200

 

 

12500

12500

Інститут соціальних технологій

Соціальна робота

7500

6600

8500

7000

9500

8000

Фізична реабілітація

10000

7000

10500

7900

12000

 

Психологія

11000

7000

12000

11000

13500

 

Інститут філології та масових комунікацій

Видавнича справа та редагування

11200

9500

12000

10300

 

 

Українська мова та література

7400

5200

 

 

8600

6300

Переклад

10300

7000

10500

 

12500

9000

Мова та література (східна: арабська)

14500

 

15500

 

 

 

Мова та література (східна: турецька)

14500

 

15500

 

 

 

Мова та література (східна: китайська)

14500

 

15500

 

 

 

Мова та література (східна: японська)

14500

 

15500

 

 

 

Мова та література (східна: гінді)

14500

 

15500

 

 

 

Документознавство та інформаційна діяльність

8700

7700

8800

8000

10000

9000

Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань

8600

 

9600

 

 

 

Журналістика

11600

9700

13000

10500

14000

12000

Туризм (за видами)

11000

 

 

 

 

 

Туризм (східні мови)

12000

 

 

 

 

 

Інженерно-технологічний інститут

Дизайн

12000

9000

13000

9000

13000

9000

Хімічна технологія неметалевих тугоплавких і силікатних матеріалів

8700

7600

9000

8000

9500

8200

Технологія харчування

9000

7500

9900

7700

10500

 

Електронні прилади та пристрої

8700

7600

9000

8000

9500

8200

Автомобілі та автомобільне господарство

9700

7500

9800

7500

11000

9600

Інститут комп'ютерних технологій

Програмне забезпечення систем

11500

8500

12500

10700

14500

 

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

10500

7500

11500

9700

11500

 

Комп'ютерні системи та мережі

11500

8500

12500

10700

13500

 

Факультет біомедичних технологій

Екологія та охорона навколишнього середовища

8300

6200

 

 

 

 

Мікробіологія

8300

6600

9600

9000

9800

 

 

Спеціальні ціни за надання освітніх послуг із використанням дистанційних технологій та Інтернет-підтримки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (гривень на рік):

Назва спеціальності

На основі базової загальної середньої освіти 

На основі повної загальної середньої освіти

 

Денна форма 

Денна форма 

Заочна форма

 
 

Правознавство

8500

9500

8500

 

Бухгалтерський облік

6500

7500

6500

 

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

6500

7000

6500

 

Діловодство

6500

7000

6000

 

Видавнича справа та редагування

6500

7000

6000

 

Туристичне обслуговування

8000

9000

 

 

Туристичне обслуговування (східні мови)

10000

10000

 

 

Комерційна діяльність

6500

7500

6500

 

Виробництво кулінарної продукції

6500

7000

6500

 

Соціальна робота

6500

7500

 

 

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

7500

8500

7500

 

Розробка програмного забезпечення

7500

8500

7500

 

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

5000

5500

 

 

Твоя співпраця з Університетом «Україна» розпочинається з того, що ти обрав спеціальність, форму навчання (денна, заочна, дистанційна, або їх комбінації). Після цього проводиться вступне тестування, метою якого є виявлення матеріалу, який ти не засвоїв у середній школі і без знань якого не зможеш навчатися в університеті. За результатами цього дослідження формуються програми «підтягування» або «вирівнювання» знань, за якими буде організовано навчання.

У відповідності зі спеціальностями, які є в Університеті “Україна”, при зарахуванні за результатами ЗНО до уваги беруться дисципліни: математика, фізика, хімія, українська мова та література, історія України, всесвітня історія, світова література, географія, біологія, іноземна мова. З цих же предметів проводиться вступне тестування, за результатами якого організовується курсове навчання у групах «вирівнювання» знань.

Після засвоєння цих програм проводиться підсумкове тестування. Якщо його результати виявилися позитивними, тебе переводять на звичайний графік навчального процесу ВНЗ. А якщо ні, то відповідні програми коригуються, і ти знову йдеш на повторне «вирівнювання», аж поки не буде досягнута поставлена мета.

Послуги програми «Твій шанс» можуть бути прийнятними і корисними також для тих, хто закінчив школу раніше, попрацював і переконався, що без вищої освіти важко досягти успіху в житті. Після закінчення Університету «Україна» за таким алгоритмом ти отримаєш документ (диплом, сертифікат, посвідчення тощо) про вищу освіту.

Університет «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, його створила група українських передових учених і педагогів на основі самоініціативи як заклад, що надає високоякісні освітні послуги, у першу чергу людям із інвалідністю, сиротам, громадянам із соціально незахищених родин та ін. В основу діяльності університету покладено високу відповідальність перед споживачем за якість підготовки. Про це свідчать результати його роботи, досягнуті за 15 років існування. Філософія творчої праці колективу ґрунтується на переконанні в тому, що всі люди мають однакові права і їм треба надати шанси, щоб вони могли самореалізуватися. Нині панівний підхід в українській освіті, що ставить за мету надання можливостей навчатися тільки найкращим, є недолугим. Не буває неталановитих учнів – трапляються бездарні вчителі.

І найголовнішим у нашій програмі є те, що ти, паралельно з навчанням в Університеті «Україна», можеш навчатися в одному з європейських ВНЗ за їхніми програмами і під керівництвом їхніх викладачів у нас.

Університет діє на підставі міжнародних угод із нашими європейськими партнерами:

  • Міжнародна Корпорація Університетів та Коледжів (Велика Британія) – всі ліцензовані спеціальності Університету «Україна»;
  • Шяуляйський університет (Литва) – магістерська програма із соціальної роботи;
  • Мюнхенська Академія Міжнародних Відносин (Німеччина) – менеджмент адміністрування;
  • Вища школа Міжнародних стосунків та Американістики (Варшава, Польща) – міжнародне право, екологія, дипломатія та міжнародні відносини, національна та міжнародна безпека, кадровий консалтинг і управління персоналом, державне управління і самоврядування, економічний менеджмент;
  • Гуманітарно-Теологічна вища школа (Варшава, Польща) – менеджмент туризму, педагогіка, теологія, профілактична медицина;
  • Академія фінансів та бізнесу «Вістула» (Варшава, Польща) – економіка, соціологія, фінанси;
  • Центрально-Європейський університет (Словаччина) – міжнародні відносини, міжнародна інформація, менеджмент раціонального природокористування, комп’ютерні науки.

У закордонних ВНЗ навчання проводиться відповідно до європейських програм подвійних дипломів ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Якщо обрана тобою спеціальність у закордонному навчальному закладі не збігається зі спеціальністю в Університеті «Україна», це не є проблемою. Для таких студентів ми організовуємо спеціальну інтегровану програму навчання, в яку будуть включені дисципліни обраної тобою іноземної програми.

При навчанні на програмі «Твій шанс» оплата закордонному навчальному закладу становить не більше 1200 євро США за повний курс навчання на бакалавраті або в магістратурі. Дякуючи тому, що ми маємо міжуніверситетські угоди, ціна за навчання на нашій програмі удвічі менша, ніж у європейській країні.

 

Вартість освітніх послуг Університету «Україна» в рамках міжнародної програми «Подвійний диплом» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра (гривень на рік):

Інститут / Факультет

Спеціальність

бакалавр

спеціаліст

магістр

 

Денна форма

Заочна форма 

Денна форма 

Заочна форма 

Денна форма 

Заочна форма 

 
 

Інститут економіки та менеджменту

Облік і аудит

6650

5040

7700

5950

9800

 

 

Банківська справа

 

 

7700

5950

9800

 

 

Маркетинг

6650

5040

7700

5950

9800

9450

 

Менеджмент організацій

6650

5040

 

 

9800

9450

 

Менеджмент ЗЕД

 

 

7700

5950

9800

9450

 

Фінанси та кредит

6650

5040

7700

5950

9800

 

 

Інститут права та суспільних відносин

Політологія

7000

5740

 

 

 

 

 

Правознавство

8750

5740

8750

8750

10500

 

 

Міжнародна інформація

8750

5740

 

 

8750

8750

 

Інститут соціальних технологій

Соціальна робота

5250

4620

5950

4900

6650

5600

 

Фізична реабілітація

7000

4900

7350

5530

8400

 

 

Психологія

7700

4900

8400

7700

9450

 

 

Інститут філології та масових комунікацій

Видавнича справа та редагування

7840

6650

8400

7210

 

 

 

Українська мова та література

5180

3640

 

 

6020

4410

 

Переклад

7210

4900

7350

 

8750

6300

 

Мова та література (східна: арабська)

10150

 

10850

 

 

 

 

Мова та література (східна: турецька)

10150

 

10850

 

 

 

 

Мова та література (східна: китайська)

10150

 

10850

 

 

 

 

Мова та література (східна: японська)

10150

 

10850

 

 

 

 

Документознавство та інформаційна діяльність

6090

5390

6160

5600

7000

6300

 

Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань

6020

 

6720

 

 

 

 

Журналістика

8120

6790

9100

7350

9800

8400

 

Туризм (за видами)

7700

 

 

 

 

 

 

Туризм (східні мови)

8400

 

 

 

 

 

 

Інженерно-технологічний інститут

Дизайн

8400

6300

9100

6300

9100

6300

 

Хімічна технологія неметалевих тугоплавких і силікатних матеріалів

6090

5320

6300

5600

6650

5740

 

Технологія харчування

6300

5250

6930

5390

7350

 

 

Електронні прилади та пристрої

6090

5320

6300

5600

6650

5740

 

Автомобілі та автомобільне господарство

6790

5250

6860

5250

7700

6720

 

Інститут комп'ютерних технологій

Програмне забезпечення систем

8050

5950

8750

7490

10150

 

 

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

7350

5250

8050

6790

8050

 

 

Комп'ютерні системи та мережі

8050

5950

8750

7490

9450

 

 

Факультет біомедичних технологій

Екологія та охорона навколишнього середовища

5810

4340

 

 

 

 

 

Мікробіологія

5810

4620

6720

6300

6860

 

 

 

Вартість освітніх послуг Коледжу «Освіта» в рамках міжнародної програми «Подвійний диплом» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (гривень на рік):

Спеціальність

молодший спеціаліст

 

Денна форма 

Заочна форма 

 
 

Правознавство

6650

6800

 

Бухгалтерський облік

5250

5200

 

Фінанси і кредит

 

 

 

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

4900

5200

 

Діловодство

4900

4800

 

Видавнича справа та редагування

4900

4800

 

Туристичне обслуговування

6300

 

 

Туристичне обслуговування (східні мови)

7000

 

 

Комерційна діяльність

5250

5200

 

Виробництво кулінарної продукції

5600

6000

 

Соціальна робота

5250

 

 

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

5950

6000

 

Розробка програмного забезпечення

5950

6000

 

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

3850

 

 

 

Перед тобою відкривається дорога у широкий світ. Залишається тільки об’єднати твій вибір і твої бажання з можливостями Університету «Україна» та важко попрацювати 3-6 років. Такі зусилля варті того, бо вони закладають основу твого подальшого щасливого життя. Запрошуючи до студентського братства молодих людей, беремо на себе зобов’язання підготувати з них не тільки високоякісних фахівців, а й громадян-патріотів, майбутню національну еліту. Нехай щастить! Чекаємо на тебе в Університеті «Україна»!

 

ПРИХОДЬ:                                                             м. Київ (станція метро «Житомирська»),

                                                                               вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 (Приймальна комісія)

ТЕЛЕФОНУЙ: з 9:00 до 20:00 за телефонами     + 380-44-409-27-62;

                                                                                + 380-44-424-70-08;

з 8:00 до 20:00 за телефонами                            + 380-067-441-19-34;

                                                                                 + 380-063-141-07-56;

                                                                                 + 380-066-132-30-03.

ПИШИ:                                                                      pkuu@vmurol.com.ua; 

ЧИТАЙ БІЛЬШЕ ТУТ:                                               vo.ukraine.edu.ua

 

Докладну консультацію щодо особливостей вступу та окремих спеціальностей ти можеш отримати у відповідальних співробітників університету:

Підрозділ П.І.Б. Телефони

Інститут права та суспільних відносин

Фаст Олексій Олександрович

(067)-442-54-66

Інститут економіки та менеджменту

Іванова Катерина Іванівна

(093)-775-90-79

Інститут комп’ютерних технологій

Засуха Наталія Іванівна

(067)-601-58-88

Інститут соціальних технологій

Бурко Олександра Андріївна

(067)-224-23-98

Інженерно-технологічний інститут

Лукашенко Тетяна Федірівна

(098)-435-35-50

Інститут філології та масових комунікацій

Танська Людмила Вацлавівна

(067)-708-67-01

Факультет біомедичних технологій

Сергійчук Наталія Миколаївна

(067)-224-24-19

Приймальна комісія

Грицанчук Геворг Олександрович

(067)-464-14-35

Юрченко Юлія Сергіївна

(044)-409-27-62


 

Ректорат Університету «Україна»