Склад відбіркової комісії для організації прийому до аспірантури університету на 2016-2017 н.р.:

 

Голова комісії: Олефір В.І., д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи.

 

Члени комісії:

Адирхаєв С.Г., д.пед.н., доцент, директор Інституту соціальних технологій;

Бебик В.М., д.політ.н., професор, завідувач науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та  соціальних комунікацій;

Забара С.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування;

Лазоренко Л.В., к.е.н, доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи;

Махінов В.М., д.пед.н., професор, зав. кафедри іноземної філології та перекладу;

Мурашин О.Г., д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії права та міжнародної інформації;

Нестеренко С.С., к.е.н., директор Інституту економіки і менеджменту;

Сердюк Л.З.,  д.псих.н., професор, завідувач кафедри психології;

Фрицький Ю.О., д.ю.н., професор, завідувач кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права.

Секретар комісії: Рижук О.М., заступник начальника науково-дослідної частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура).