Випускник кафедри документознавства та інформаційної діяльності Університету «Україна» Олександр ВОЛИНЕЦЬ захистив кандидатську дисертацію (4 травня 2015 року)

Захист дисертації "Комунікативна прагматика реклами як естетичний феномен масової культури" (10.04.2015 року)

Світлана Пасічніченко: «Соціальний захист інвалідів є одним із найважливіших напрямів соціальної політики держави в сучасному світі»

Захистили дисертації - 2011

"Ластівки літають, бо літається..." Захист перших кандидатських - 2008

 

Звіт про захищених аспірантів та здобувачів Університету «Україна» упродовж 2014-2016 р.р.

№ з/п

П.І.Б. аспіранта

Спеціальність

Тема дисертації

Рік захисту

1

Добренька Наталія Вікторівна

12.00.01

Доцільність та справедливість у правозастосовній діяльності

2014

2

Конєва Наталія Валеріївна

12.00.01

Правовий закон: теоретико-методологічна характеристика

2014

 3

Награбова Людмила Володимирівна

12.00.01

Деонтологічна концепція Дж. Бентама

2014

 4

Сидоренко Віталій Вікторович

12.00.01

Залежність дієвості механізму правового регулювання

2014

5

Лаптєв Сергій Сергійович

12.00.07

Адміністративно-правовий статус судді адміністративного суду

2014

 6

Лопушанська Ольга Володимирівна

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання мовної політики в Україні

2014

 7

Микитась Ірина Миколаївна

12.00.07

Адміністративно-правовий статус державної пенітенціарної служби України

2014

 8

Юрченко Юлія Василівна

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів

2014

 9

Вольф Олександр Олександрович

23.00.04

Структура громадянського суспільства та її роль у гуманізації соціальної політики держави

2014

 10

Терещенко Андрій Леонідович

12.00.07

Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах

2014

 11

Білоглазова Надія Олегівна

12.00.07

Адміністративно-правовий статус банків країн учасниць Європейського Союзу

2015

 12

Кіян Олена Вікторівна

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2015

 13

Лазаренко Дарина Валентинівна

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання використання природних ресурсів

2015

 14

Шишко Ігнаци Антоні

12.00.07

Адміністративно-правові гарантії авторського права в Україні

2015

 15

Оксінь Віталій Юрійович

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання банківської системи

2015

 16

Тополя Руслан Володимирович

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів

2015

 17

Костилєв Олександр Іванович

12.00.07

Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра

2015

 18

Сидор Маркіян Ярославович

12.00.07

Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

2015

 19

Волуйко Олексій Миколайович

12.00.07

Адміністративно-правові засади діяльності муніципальної міліції в Україні

2015

 20

Хуторянська Тетяна Валеріївна

12.00.07

Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на нормальний розвиток дитини

2015

 21

Настюк Андрій Анатолійович

12.00.01

Роль князівської влади у процесі державотворення Київської Русі в IX – на початку XII ст.

2015

 22

Нагорна Віталіна Володимирівна

12.00.01

Права дітей з особливими потребами та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти)

2015

 23

Таран Євгеній Іванович

23.00.04

Енергетична політика України в умовах глобалізації

2015

 24

Карпенко Ольга Володимирівна

08.00.04

Економічна безпека малого підприємства в АПК

03.06.2015

 25

Оксінь Віталій Юрійович

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання банківської системи

Червень 2015

 26

Соколюк Анна Олександрівна

19.00.07

Особливості самодетермінації професійного становища майбутніх юристів

Грудень 2015

 27

Бокоч Вікторія Михайлівна

23.00.04

Електоральний маркетинг у політичному процесі: теорія та міжнародна практика

2015

 28

Іванюк Віктор Ігорович

12.00.07

Адміністративна відповідальність суддів за правопорушення, пов`язані з корупцією

2016

 29

Яворська Ольга Олегівна

12.00.07

Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України

2016

30

Кісс Світлана Володимирівна

12.00.01

Розвиток соціальної держави в Україні: теоретичні та історико-правові аспекти 

2016

31

Француз Анатолій Анатолійович

12.00.07

Адміністративно-правове регулювання охорони праці 

2016

32

Красільнікова Катерина Євгеніївна

08.00.04

Розвиток виробничих потужностей хлібопродуктових підприємств

2016

33

Столбова Марія Анатоліївна

08.00.04

Управління діяльністю девелоперської компанії на ринку нерухомості України

2016

34

Отдєленцев Євген Олександрович

23.00.02

Базові детермінанти процесів демократизації суспільства: український вимір

Вересень 2016

 

Захищені дисертації аспірантів та здобувачів у 2013-2014 н.р. 

П.І.Б. аспіранта

штатник/

сумісник

Тема дисертації

Підрозділи

П.І.Б., посада керівника

Вказати обов’язково заклад, де навчається аспірант, здобувач

Форма навчання

Дата захисту

1

Шеверя Мирослава Юріївна

штатник

(здобувач)

Механізм активізації стратегічного потенціалу

Карпатський інститут підприємництва

Брітченко І.Г., д.е.н., професор

Ужгородський національний університет

 

03.09.2013 р.

 2

Жеребченко Т.І. штатник

(аспірант)

Стимулювання інноваційної праці вчителів в умовах модернізації освіти

Кіровоградський інститут розвитку людини

Семикіна М.В., доктор екон. н., професор

Кіровоградський національний технічний університет імені

очна

25.04.2014 р.

 3

Гордійчук В.І. штатник

(здобувач)

Оптимізація фізичного стану сільських школярів у процесі факультативних занять з фізичної культури

Луцький інститут розвитку людини

Чижик В.В.,

професор кафедри фізичної реабілітації

 

 

30.05.2014 р.

 4

Матвійчук Людмила Анатоліївна штатник (здобувач)

Формування професійних знань майбутнії інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

Луцький інститут розвитку людини

Дем’янчук О.Н., д.пед.н., профессор, проректор з наукової роботи

 

 

17.06.2014 р.

 5

Андреєнко Неля Василівна

штатник

(аспірант)

Управління розвитком переробних підприємств з виробництва харчових продуктів

Полтавський інститут економіки і права

Макаренко Петро Миколайович, д.е н., професор

ПДАА

Заочно

27.12.2013 р.

 6

Коломієць Павло Віталійович

штатник (аспірант)

Правове регулювання мпеціальнтих податкових режимів в Україні

 

Полтавський інститут економіки і права

Касьяненко Ллюбов Михайлівна д.ю.н., професор,

завідувач кафедри фінансового права

Національний університет Державної податкової служби України

Заочна

04.10.2013 р.

Гета Алла Володимирівна

штатник

(здобувач)

Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання

Полтавський інститут економіки і права

Вісковатова Татьяна Павлівна

завідувач кафедри  експериментальної  та спеціальної психології

Одеський національний університет ім. І.І. Мєчнікова 

 

22.04.2014 р.

Прохазка Галина Анатоліївна

штатник

(здобувач)

Міжнародно-правові аспекти боротьби з голодом в умовах глобалізації

Полтавський інститут економіки і права

Тарасов Олег Володимирович,

к.ю.н., доцент

кафедри міжнародного права

Національний юридичний університету ім. Я.Мудрого

 

26.02.2014 р.

9

Ковальська Віта Станіславівна штатник (аспірант)

Юридичні факти як підстави зміни та припинення сімейних правовідносин

Хмельницький інститут соціальних технологій

Гринько С.Д.,

к.ю.н., доцент

Хмельницький університет управління та права

заочна

11.2013 р.

10

Крупа Валентина Володимирівна штатник

(здобувач)

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

Хмельницький інститут соціальних технологій

Сметанський М.І.,

д.пед.н., професор

Національна академія Державної прикордонної служби України

Ім. Б. Хмельницького

 

24.03.2014 р.

 11

Довгань Наталія Олександрівна

штатник

(здобувач)

Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми

Інститут соціальних технологій

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

Бондарчук О.В.,

д.псих.н., професор

Інституту післядипломної педагогічної освіти

НАПН України

 

2013 р.

 12

Бобренко Ростислав Всеволодович

(здобувач)

Формування культорознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

Чобітько М.Г., д.пед.н.

Інститут вищої освіти НАПН України

 

19.05.2014 р.

 13

Лопушанська Ольга Володимирівна

штатник

Адміністративно-правове регулювання мовної політики в Україні

Інститут права та суспільних відносин

Олефір В.І., д.ю.н., професор

Університет «Україна»

 

28.01.2014 р.

 14

Терещенко Андрій Леонідович

штатник

Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах

Інститут права та суспільних відносин

Галунько В.В., д.ю.н., професор

Університет «Україна»

 

07.03.2014 р.

15

Кондрат Олександр Борисович

штатник

Теорія господарства у науковій спадщині С.М. Булгакова

Інститут економіки і менеджменту

Фещенко Валентина Михайлівна, д.е.н., професор

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

 

2013 р.

16

Корнієнко Тетяна Миколаївна

штатник

Стратегічне управління якістю продукції в харчовій промисловості України (на прикладі хлібопекарських підприємств м. Києва)

Інститут економіки і менеджменту

Заічковський М.Л., д.е.н., професор

Університет «Україна»

 

2013 р.


Захист кандидатських дисертацій аспірантами і здобувачами Університету "Україна" у 2008-2009 рр.
№ з/п Рік захисту П І Б аспіранта / здобувача Тема захищеної дисертації Шифр, спеціальність Науковий керівник, наук. ст., вч. зв.
Аспіранти
1 2008 Німко
Ольга Борисівна
Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
2 2008 Стороженко Ольга Михайлівна Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
3 2009 Буздуган
Ярослава Михайлівна
Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
4 2009 Білов
Гордій Олександрович
Інтелектуальний капітал у системі економічних відносин агропромислових підприємств України 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) В'юн В.Г., д.е.н., професор
5 2009 Шаповалова
Алла Миколаївна
Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського суспільства 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку      Бебик В.М., д.політ.н., професор
Здобувачі
1 2008 Баханова
Марина Валеріївна
Ефективність комплексу маркетингових комунікацій банківських установ 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Романенко Л.Ф., д.е.н., професор
2 2008 Голубєва
Галина Кирилівна
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
3 2008 Чомахашвілі
Олена Шотаєвна
Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Лихачов С.В., к.ю.н., доцент
4 2009 Яковчук
Михайло Юрійович
Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове парво; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
5 2009 Зезека
Наталія Олексіївна
Адміністративно-правовий статус державної служби зайнятості України 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
6 2010 Тихомирова
Тетяна Олегівна
Діяльність органів внутрішніх справ у контексті реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Стеценко С.Г., д.ю.н., професор
7 2010 Трач Наталія Олегівна Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідераства 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (23.00.02 - Політичні інститути та процеси)     Бебик В.М., д.політ.н., професор
8 2010 Лазаренко Валентин Адамович Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України
9 2010 Бондар Юрій Володимирович Становлення та еволюція національного інформаційного простору України у процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства в умовах глобалізації 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (23.00.03 - Політична культура та ідеологія)     Бебик В.М., д.політ.н., професор
10 2010 Сорочик Юрій Юрійович Адміністративно-правове забезпечення протидії організованій злочинності в Україні 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Берлач А.І., д.ю.н., професор,
Заслужений юрист України