ПЛАН

проведення науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів Університету «Україна» на 2017 рік

№ з/п

Назва конференції (семінару)

Підрозділ, адреса, телефон, е-mail відповідальний за проведення

Дата проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі в світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

м. Київ, вул. Львівська, 23

Нікуліна Г.Ф., 422-50-40,

e-mail: nikulina-ndd@ukr.net

22 листопада

2017 р.

250

Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, антитерористичної операції та людей з інвалідністю, Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України, Київська міська державна адміністрація, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Фонд соціального захисту інвалідів, ВГО «Національна асамблея інвалідів України»,Фонд імені Фрідріха Еберта в Україні ,ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус», Благодійний фонд «Добробут XXI століття»

 2.

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

Перелигін М.М.,

м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52,

тел.: (0412) 43-89-13

univerukr@gmail.com

березень

2017 р.

200

Житомирська облдержадміністрація,

Житомирська міська рада,

Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації

3.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

5 жовтня

2017 р.

100

Національна академія педагогічних наук України,

Краківський технологічний університет ім. Тадеуша Костюшко (Польща),

Гентський університет (Бельгія),

Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки,

Кропська загальноосвітня школа землі Шлизвінг-Гольштайн (Німеччина)

4.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору»

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а

Омельченко О.В.,

тел. (063)065-56-59

ndv_vsei@ukr.net

8-9 листопада 2017 р.

100

ГО «Соціальна перспектива»,

Білоруський державний економічний університет,

Канзаська публічна школа для нечуючих,

Швейцарський едукаційний центр вищої школи американістики та міжнародних стосунків,

Болонський університет,

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича,

Кам`янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

ІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1.

ХIV наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»

Університет «Україна»,

м. Київ, вул. Львівська, 23

Нікуліна Г.Ф.,тел. 422-50-40,

e-mail nikulina-ndd@ukr.net

4-6 квітня

2017 р.

350

Міністерство освіти і науки України,

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус»

 2.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

16-17 березня

2017 р.

100

Техніко-гуманітарна академія,

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Польща

 3.

«Меліорації та водовикористання»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету «Україна»

м. Мелітополь

17-20 березня

2017 р.

50

Виконавчий комітет Мелітопольської МР Запорізької області,

Відділ з благоустрою та екології ВК Мелітопольської МР Запорізької області,

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж ТДАТУ»,

Таврійський державний агротехнологічний університет

 4.

Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2-А

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

23 березня

2017 р.

50

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

 5.

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерні технології: наука і освіта»

Інститут комп’ютерних технологій

 Університету «Україна»,

Павленко В.І.

м. Київ, вул. Львівська, 23

30-31 березня

2017 р.

50

Міністерство освіти і науки України,

Академія наук України

 6.

ІV науково-технічна конференція Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»

«Сучасні нанотехнології для промисловості України»

Інженерно-технологічний інститут,

кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій,

Кущевська Н.Ф.,

м. Київ, вул. Львівська, 23

квітень

2017 р.

45

Міністерство освіти і науки України

 7.

ХVІІ Звітна науково-практична конференція «Наука і навчальний процес»

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а,

Омельченко О.В.,

тел. (063) 065-56-59

ndv_vsei@ukr.net

5-6 квітня

2017 р.

100

ГО «Соціальна перспектива»,

Національна академія природознавства України,

ВМОГ студентів-інвалідів «Гаудеамус»,

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 8.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Внесок студентської молоді у формуванні духовного потенціалу особистості третього тисячоліття»

Карпатський інститут підприємництва Університету “Україна”,

Карпатський коледж

м. Хуст, вул. Заводська 1а,

тел.: (031-42) 531-60,

(031-42) 531-05,

+38-097-370-20-80,

e-mail: nadija-hust@meta.ua

18-19 квітня

2017 р.

100

ДВНЗ «Ужгородский національний університет»,

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ,

Мукачівський державний університет,

Хустський лісотехнічний коледж,

Закарпатський базовий медичний коледж

 9.

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтаці»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

21 квітня

2017 р.

50

Міністерство освіти і науки України,

Хмельницька міська рада,

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція учнівської та студентської молоді «Україна – козацька держава»

Університет «Україна»,

керівник науково-освітнього центру патріотичного виховання молоді

Мельничук Ю.Л.

м. Київ, вул. Львівська, 23, к. 106,

тел. 096-298-11-72

22 квітня

2017 р.

100

НДІ козацтва Інституту історії України НАН України,

Інститут проблем виховання НАПН України,

МГО «Українське козацтво»

11.

Конференція Інженерно-технологічного інституту, Університету «Україна» «Індустріалізація технологій»

Інженерно-технологічний інститут, кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій,

Кущевська Н.Ф.,

м. Київ, вул. Львівська, 23

травень

2017 р.

50

Міністерство освіти і науки України

12.

Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку

Інститут економіки та менеджменту,

Інститут права та суспільних відносин,

Завідувач кафедри менеджменту Дубас Р. Г.,

+38 (067) 969-32-57,

Заступник директора ІПСВ Ізуїта П.О.,

+38 (050) 493-24-07,

м. Київ, вул. Львівська, 23

12 травня

2017 р.

50

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»,

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь),

Департамент протидії злочинності у сфері економіки Міністерства внутрішніх справ України,

Департамент протидії злочинності у сфері економіки Міністерства внутрішніх справ України

13.

ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологія розвитку особистості: теорія і практика»

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а,

Котик І.О.,

тел. (093) 186-11-31

innkotyk@gmail.com

17-18 травня

2017 р.

100

ГО «Соціальна перспектива»,

Курський державний університет,

Всеукраїнська асоціація полі графологів,

Міжнародна кадрова агенція,

Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди,

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова,

Львівський національний університет ім. І. Франка

14.

Всеукраїнська викладацька науково-практична конференція «Освіта і наука України ХХІ століття: здобутки, проблеми, перспективи»

Карпатський інститут підприємництва Університету “Україна”, Карпатський коледж,

м. Хуст, вул. Заводська 1а,

тел.: (03142)53160,

(03142)53105,

+380973702080,

e-mail: nadija-hust@meta.ua

22-23 травня

2017 р.

100

ДВНЗ «Ужгородский національний університет»,

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ,

Мукачівський державний університет,

Хустський лісотехнічний коледж

15.

XVIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»

Білоцерківський інститут економіки та управління,

Косач Тетяна Михайлівна,

м. Біла Церква,

2-й Комсомольський провулок, 42,

(04563) 39-66-80,

kosachtm@gmail.com

25-27 травня

2017 р.

105

Міністерство освіти і науки України,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

Білоцерківський інститут економіки та управління,

Німецько-українське наукове об’єднання ім. Юрія Бойка-Блохіна в Мюнхені (Німеччина),

Білоцерківський національний аграрний університет,

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

Кафедра бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка

16.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України»

Вінницький інститут Університету «Україна»,

м. Вінниця,

вул. Хмельницьке шосе, 23а,

Ваколюк С.М.,

тел. (063)437-61-47, alexsandervak@mail.ru

8-9 червня

2017 р.

100

ГО «Соціальна перспектива»,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

Вінницький коледж Університету «Україна»,

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і малих вчених Вінницького інституту Університету «Україна»

17.

IV Регіональна  конференція «Мисливське господарство Запоріжжя: сучасний стан та перспективи»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

м. Мелітополь

липень

2017 р.

50

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

НУБіП України,

Департамент охорони навколишнього природного середовища Запорізької ОДА,

Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція НАНУ та МОН України,

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства,

Запорізька обласна рада УТМР

18.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

19 жовтня

2017 р.

100

Техніко-гуманітарна академія,

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Польща

19.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічна підтримка учасників АТО в Україні: досвід та перспективи»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

29009, м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38,

hist.km.nauka@gmail.com

24 листопада

2017 р.

50

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,

ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Хмельницькій області»,

Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

20.

Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі

Інститут філології та масових комунікацій

м. Київ, вул. Львівська, 23

грудень

2017 р.

150

 

21.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Управлінське та фінансове забезпечення підприємництва»

Вінницький інститут

Університету «Україна»,

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23а,

Омельченко О.В.,

тел. (063) 065-56-59,

ndv_vsei@ukr.net

13-14 грудня

2017 р.

60

Університет державної фіскальної служби України,

Кам`янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,

Інститут економіки та управління Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля,

Луганська філія інституту економіко-правових досліджень НАН України

22.

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина та суспільство: економічний та соціокультурний розвиток»

Рівненський інститут Університету «Україна»,

завідувач кафедри економіки та економічної теорії Козакевич А.С.,

моб.: 098-101-58-17,

м. Рівне

22 березня

2017 р.

100

РОІППО,

Рівненський інститут

Університету «Україна»

ІІІ. МІЖВУЗІВСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1.

Науково-технічна конференція Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»,

«Сучасні аспекти виробництва наноматеріалів»

Інженерно-технологічний інститут, кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій,

Кущевська Н.Ф.,

м. Київ, вул. Львівська, 23

березень

2017 р.

45

Міністерство освіти і науки України

 2.

Регіональна міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні реабілітаційно-спортивні технології : теорія і практика»

Полтавський інститут економіки і права,

кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання,

м. Полтава, 36011, проспект Першотравневий, 19/2,

тел. / факс (0532) 50-99-66,

е-mail: piel-admin@ukr.net

23 березня

2017 р.

50

Полтавська обласна реабілітаційно-спортивна школа інвалідів,

регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»

 3.

«Наноінженерія поверхні та виробів»

Інженерно-технологічний інститут,,

кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій,

Кущевська Н.Ф.,

м. Київ, вул. Львівська, 23

квітень

2017 р.

45

Міністерство освіти і науки України

 4.

Аспекти вивчення психологічно здорової особистості

Інститут соціальних технологій,

кафедра психології,

м. Київ, вул. Львівська, 23

квітень

2017 р.

30

 

 5.

Сучасні засоби фізичної реабілітації людини

Інститут соціальних технологій,

кафедра здоров’я людини та фізичного виховання,

м. Київ, вул. Львівська, 23

квітень

2017 р.

30

 

6.

Теорія та практика сучасних економіко-правових, соціально-психологічних та соціально-комунікативних проблем

Білоцерківський інститут економіки і управління,

Косач Т. М.,

м. Біла Церква,

2-й Комсомольський провулок, 42,

(04563) 39-66-80,

kosachtm@gmail.com

11 квітня

2017 р.

100

Міністерство освіти і науки України,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

Кафедра бібліотекознавства Київського університету імені Бориса Грінченка,

Київська обласна Мала академія наук учнівської молоді

7.

Міжрегіональна науково-практична конференція «Технології психолого-реабілітаційної роботи з особами з обмеженими можливостями»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

20 квітня

2017 р.

40

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського,

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів,

Державний комплекс ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Центр ранньої реабілітації дітей-інвалідів «Надія»

8.

ІХ Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів «Наукові дослідження молоді»

Дубенська філія Університету «Україна»,

(03-656) 32-552,

e-mail: nauk_viddil@ukr.net,

м. Дубно

20 квітня

2017 р.

40

 

9.

Конференція Інженерно-технологічного інституту «Перспективи застосування нанотехнологій для створення електронних приладів та пристроїв»

Інженерно-технологічний інститут, кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій,

Жовнір М.Ф.,

м. Київ, вул. Львівська, 23

травень

2017 р.

45

Міністерство освіти і науки України

10.

Міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки в історії України»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

31травня

2017 р.

35

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

ІV. ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ


1.

Міжвузівська Інтернет-конференція «Подолання кризових явищ в економіці України: фінансово-економічні механізми»

Луцький інститут розвитку людини,

Ліповська-Маковецька Н.І.,

заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

13 березня

2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри, провідні фахівці галузі

Кафедра економіки та підприємництва, ВІЄМ,

НПУ,

МАУП,

СНУ імені Лесі Українки

2.

ІІІ Інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та фінансів»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

14 квітня

2017 р.

50

 

3.

IХ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

м. Мелітополь

травень

2017 р.

40

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

Мелітопольський державний педагогічний університет,

Мелітопольський муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів

4.

ІІ Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні системи та технології: використання і впровадження у діяльність національних підприємств»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

25 травня

2017 р.

25

 

V. СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  1.  

Науково-практична конференція «Використання мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних дисциплін».

Білоцерківський інститут економіки і управління, Кафедра соціальної роботи та психології,

м. Біла Церква

березень,

2017 р. 

15

 

2.

Сучасні аспекти фізичної реабілітації в Україні

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

Бардашевський Ю.В.,

м. Житомир,

вул. В. Бердичівська, 52,

тел.: (0412) 43-89-13

univerukr@gmail.com

18 березня

2017 р.

35

Житомирська облдержадміністрація,

Житомирська міська рада,

Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації

3.

Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин

Інститут економіки та менеджменту,

кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін,

Чуніхіна Т.С.,

098-076-91-61

м. Київ, вул. Львівська, 23

березень-

квітень

25

 

4.

«Інноваційний маркетинг в Україні»

Інститут економіки та менеджменту,

кафедра маркетингу,

Монтрін І.І.,

099-236-19-49,

м. Київ, вул. Львівська, 23

квітень

30

Міжрегіональна Академія управління персоналом,

Київський національний економічний університет

5.

Сучасний стан та перспективи розвитку менеджменту в контексті інтеграційних змін національної економіки

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

Шафранова К.В.,

м. Житомир,

вул. В. Бердичівська, 52,

тел.: (0412) 43-89-13

univerukr@gmail.com

5 квітня

2017 р.

35

Житомирська облдержадміністрація,

Житомирська міська рада,

Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації

6.

Науково-практична конференція до Дня науки «Актуальні питання державотворення в Україні»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

19 травня

2017 р.

40

 

7.

Науково-практична конференція «Наукові досягнення молодих – шлях до професії»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

26 жовтня

2017 р.

80

 

8.

«Інформаційно-документаційне забезпечення: теорія і практика»

Білоцерківський інститут економіки та управління, Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи,

м. Біла Церква

листопад

2017 р.

25

 

9.

ІІ Науково-практична конференція «Шляхи підвищення конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

17 листопада

2017 р.

50

 

10.

Студентська науково-практична конференція «Мій науковий дебют»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

8 грудня

2017 р.

120

 

VІ. СЕМІНАРИ 

1.

Науково-практичний семінар «Перспективи розвитку української науки та освіти»

Дубенська філія Університету «Україна»,

(03-656) 32-552,

e-mail: nauk_viddil@ukr.net

м. Дубно

30 березня

2017 р.

25

 

2.

Семінар-практикум «Актуальні проблеми оподаткування суб’єктів господарювання»

Рівненський інститут Університету «Україна», Рівне, вул. Котляревського, 1; завідувачі кафедрами економіки та економічної теорії Козакевич А.С.; фінансів, обліку та оподаткування Гнатюк А.А.,

моб.:0981015817,

е-mail: kas-59@ukr.net

м. Рівне

2 березня

2017 р.

40

 

3.

Науково-практичний семінар: «Інклюзія: особливості та реалії»

Луцький інститут розвитку людини,

Коць В.В. (методист з інклюзивного навчання),

Закусило О.Ю.

098-366-31-11;

oksana-zak@ukr.net,

Кирилюк В. В., Друзюк-Боровик С.А., заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

березень-квітень 2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри, провідні фахівці галузі

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти,

кафедра педагогічної та вікової психології факультету психології СНУ імені Лесі Українки

4.

Науково-методичний семінар «Тіньова економіка та її вплив на розвиток малого і середнього підприємництва в Україні»

Рівненський інститут Університету «Україна», Рівне, вул. Котляревського, 1,

завідувач кафедри економіки та економічної теорії Козакевич А.С.,

моб.: 098-101-58-17,

е-mail: kas-59@ukr.net,

м. Рівне

квітень

2017 р.

40

 

5.

IV Науково-практичний семінар «Географічні особливості рекреаційно-туристичних ресурсів Полісся»

Луцький інститут розвитку людини,

Сушик О.Г.,

096-739-36-46, sushyk7@ukr.net,

Терлецький В.К.,

заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

6 квітня

2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри, провідні фахівці галузі

Відділ освіти та науки Волинської ОДА,

Відділ освіти та науки Луцької міської ради,

Центр туризму та екскурсій Луцької міської ради

6.

Науково-практичний семінар «Податки на доходи фізичних осіб»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини»,

м. Миколаїв

28 квітня

2017 р.

50

 

7.

Семінар з організації природоохоронних акцій

Луцький інститут розвитку людини,

Сушик О.Г.

096-739-36-46, sushyk7@ukr.net,

Терлецький В.К.,

заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

квітень 2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри

Волинська екологічна ліга,

Луцький педагогічний коледж

8.

Семінар з організації екологічних заходів

Луцький інститут розвитку людини,

Терлецький В.К.,

заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

квітень-травень 2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри, провідні фахівці галузі

Волинська екологічна ліга,

Луцький педагогічний коледж

9.

Науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи»

Луцький інститут розвитку людини,

Жалко Т. Й., Конон Н. Г.,

заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

27 квітня 2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри, провідні фахівці галузі

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Національного університету телекомунікацій,

Волинська обласна бібліотека для юнацтва,

факультет філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки,

Волинська обласна універсальна бібліотека імені Олени Пчілки

10.

Міжвузівський науково-методичний семінар «Соціальні, правові та психолого-педагогічні проблеми освіти і науки України на перехресті глобалізаційних викликів»

Карпатський інститут підприємництва Університету “Україна”,

Карпатський коледж

м. Хуст, вул. Заводська 1а,

тел.: (031-42) 531-60,

(031-42) 53105

e-mail: nadija-hust@meta.ua

25 квітня

2017 р.

30

Хустська міська рада, Мукачівський державний університет, Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ

11.

Науково-практичний семінар для викладачів інтегрованих груп «Інтегроване навчання як гарант самореалізації  студентів з функціональними обмеженнями здоров’я»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

Шафранова К.В.,

м. Житомир,

вул. В.Бердичівська, 52,

тел.: (0412) 43-89-13

univerukr@gmail.соm

19 травня

2017 р.

75

Житомирська облдержадміністрація,

Житомирська міська рада,

Житомирський державний центр науки, інновацій та інформатизації

12.

Науковий семінар «Податкова система України: проблеми удосконалення»

Білоцерківський інститут економіки і управління,

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування,

м. Біла Церква

червень

2017 р.

20

 

13.

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Водоплавні птахи України: вивчення, охорона, використання ресурсів»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету «Україна»,

смт. Кирилівка

вересень

2017 р.

70

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

НУБіП України,

Біосферний заповідник Асканія-Нова ім. Ф.Е.Фальц-Фейна УААН, Департамент охорони навколишнього природного середовища Херсонської ОДА,

Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція НАНУ та МОН України,

Всеукраїнська рада УТМР, Національне агентство лісових ресурсів України

14.

Студентський науково-практичний семінар «Психолого-соціальна адаптація дитини молодшого шкільного віку»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

3 листопада 2017 р.

25

 

15.

Науково-методичний семінар «Мовна культура викладача ВНЗ в інклюзивному освітньому середовищі як показник толерантності»

Кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін

Хмельницького інституту соціальних технологій

29009, Україна,

м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел. (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

8 грудня

2017 р.

30

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

16.

Науковий семінар «Бюджетна система України: проблеми удосконалення»

Білоцерківський інститут економіки і управління Університету «Україна»,

Кафедра

фінансів, банківської справи та страхування,

м. Біла Церква

грудень

2017 р.

20

 

VII. Круглі столи

 1.

Круглий стіл «Медико-психологічна підтримка та реабілітація учасників АТО та членів їхніх сімей»

Хмельницький інститут соціальних технологій

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

24 лютого

2017 р.

35

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»

 2.

Круглий стіл на тему: «Подолання кризових явищ в економіці України»

Луцький інститут розвитку людини

Ліповська-Маковецька Н.І., заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

15 березня

2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі кафедри, провідні фахівці галузі

Кафедра економіки та підприємництва, ВІЄМ, НПУ, МАУП

 3.

Круглий стіл «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права за період розвитку самостійної України»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

23 березня

2017 р.

35

 

 4.

Круглий стіл «Соціально-психологічні особливості розвитку особистості фахівця соціономічної сфери»

Кафедра психології

Хмельницького інституту соціальних технологій

29009, Україна, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

30 березня

 2017 р.

25

Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

5.

Науково-практичний круглий стіл-семінар «Особливості корекційно-реабілітаційного супроводу навчальної діяльності студентів з обмеженими можливостями»

Кафедра здоров’я людини

Хмельницького інституту соціальних технологій

29009, Україна, м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

25 квітня

2017 р.

25

Реабілітаційний центр Євмінова у м. Хмельницькому

6.

Науково-практичний круглий стіл-семінар «Проблеми та пріоритетні напрямки розвитку теорії і практики фінансово-економічного та правового регулювання економіки держави в умовах виконання положень економічної складової договору про асоційоване співробітництво України з ЄС»

Кафедра фінансів та кредиту

Хмельницького інституту соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

28  квітня

2017 р.

20

Кафедра правознавства Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

7.

Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасних технологій фізичної реабілітації, зміцнення та відновлення здоров’я»

Луцький інститут розвитку людини,

Чижик В. В., Андрійчук Ю.М.

050-951-53-61; andryychuk_iuliana@rambler.ru, викладачі, заступник директора з наукової роботи Бундак О.А.,

м. Луцьк

18 травня

2017 р.

Студенти відповідного напряму, викладачі, провідні фахівці галузі

Луцький педагогічний коледж, Ківерцівський медичний коледж, Луцький медичний коледж, СНУ імені Лесі Українки

8.

Круглий стіл «Оздоровче харчування: проблеми, шляхи вдосконалення»

Кафедра технології харчування,

тел. 409-27-68,

завідувач кафедри технології харчування Калакура М.М.,

м. Київ, вул. Львівька, 23

17 травня

2017 р.

80

Науково-дослідний інститут гігієни та медичної екології ім. Марзєєва

 9.

Круглий стіл «Актуальні проблеми соціального захисту та соціально-педагогічної підтримки військовослужбовців-учасників АТО та членів їх сімей»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

8 червня

2017 р.

35

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”

 10.

ІІІ Круглий стіл «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

м. Миколаїв

9 червня

2017 р.

30

 

11.

Круглий стіл «Розвиток діяльності прес-служб у сучасному громадянському суспільстві»

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Хмельницького інституту соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

17 листопада

2017 р.

20

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”

12.

Науково-практичний круглий стіл-семінар

«Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи з різними категоріями населення на Хмельниччині»

Кафедра соціальної роботи

Хмельницького інституту соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

1 грудня

2017 р.

25

Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

13.

ІІІ Міжвузівський науково-практичний круглий стіл-семінар

«Національне законодавство в процесі реформування та адаптації до вимог нормативно-правових актів Європейського союзу»

Кафедра правознавства

Хмельницького інституту соціальних технологій,

29009, Україна,

м. Хмельницький,

вул. Ярослава Мудрого, 2а,

тел./факс (0382) 70-45-56,

моб. 096-167-79-38

hist.km.nauka@gmail.com

15 грудня

2017 р.

25

Головне територіальне управління юстиції у  Хмельницькій області

 

 

Науково-практичні конференції, проведені в Університеті «Україна» у 2014 р.

№ з/п

Назва конференції,  семінару

Місце і дата проведення

Кількість учасників

1.

Інформаційно-документаційне забезпечення: теорія і практика

Міжвузівська науково-практична конференція

Білоцерківський інститут економіки та управління,

14.12.2014

46

 2.

Компетентність викладача як одна з умов його успішної діяльності.

Університетська науково-практична конференція

Білоцерківський інститут економіки та управління,

14.03.2014

33

 3.

Проблемно-пошукові методи навчання у вищій школі

Університетська науково-практична конференція

Білоцерківський інститут економіки та управління,

29.04.2014

42

4.

Соціально-правові підходи підготовки фахівців

Науково-практична конференція

Білоцерківський інститут економіки та управління, 17.11.2014

15

5.

Інноваційні форми роботи куратора академічної групи по вихованню духовно багатої особистості студента

Семінар

Білоцерківський інститут економіки та управління,

12.12.2014

7

6.

Управління науковою діяльністю студентської  молоді

Кафедральний семінар

Білоцерківський інститут економіки та управління,

22.09.2014

8

 7.

Форум батьків дітей з особливими потребами

Регіональна науково-практична конференція

Вінницький соціально-економічний інститут,

16.01.2014

150

8.

ХІV звітна науково-практична конференція «Наука і навчальний процес»

Вінницький соціально-економічний інститут

9-10.04.2014

120

9.

Актуальні питання юридичної психології: колізія теорії та практики.

Студентська науково-практична конференція

Вінницький соціально-економічний інститут

25.04.2014

15

10.   

Актуальні проблеми юридичної науки

Міжвузівська наукова конференція

Вінницький соціально-економічний інститут, 08.10.2014

86

11.   

Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору

Міжнародна конференція

Вінницький соціально-економічний інститут

05.11.2014-06.11.2014

130

12.   

VI Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів

«Наукові дослідження молоді»

Дубенська філія

27.03.2014

105

13.   

Історія України крізь призму національної символіки: від трипільської культури до сучасності Міжвузівська конференція 

Дніпропетровська філія

27.10.2014

16

14.   

Світові виклики та сучасний стан розвитку України

Регіональна конференція

Дніпропетровська філія,

27.11.2014

40

15.   

Особливості розвитку і викладання сучасного дизайну

Міжвузівська наукова конференція

Дніпропетровська філія,

травень 2014

25

16.   

Соціальний, економічний, гуманітарний розвиток сучасного українського суспільства: досвід і перспективи

Міжвузівська наукова конференція

Дніпропетровська філія,

травень 2014

45

17.   

Актуальні питання розвитку економіки України в умовах економічної кризи

Студентська наукова конференція

Дніпропетровська філія,

квітень 2014

35

18.   

Безмежні грані таланту великого Кобзаря: до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка

Студентська наукова конференція

Дніпропетровська філія, березень 2014

50

19.   

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах

Міжнародна науково-практична конференція 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

21-22.03.2014

138

20.   

ІV Науково-практична студентська конференція «Архітектура світоустрою ХХІ століття: моделі та трансформації»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

квітень 2014

20

21.   

ІV Науково-практична студентська конференція

«Особливості формування життєвих перспектив молоді з функціональними обмеженнями здоров’я»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

лютий 2014

36

22.   

ІV Науково-практична студентська конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку менеджменту в контексті інтеграційних змін національної економіки»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

лютий 2014

40

23.   

ІV Науково-практична студентська конференція

«Сучасні аспекти фізичної реабілітації в педіатрії»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

грудень 2014

20

24.   

Міжвузівська конференція студентів та молодих науковців

«Інформаційні технології: проблеми та перспективи розвитку»

Івано-Франківська філія,

16-17.12.2014

50

25.   

Сучасні тенденції сучасного захисту населення в Україні

Науково-методичний семінар

Карпатський інститут підприємництва,

м. Хуст,

20.02.2014

45

26.   

ХІV студентська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах»

Карпатський інститут підприємництва,

м. Хуст,

20.03.2014

103

27.   

ХІV викладацька науково-практична конференція

«Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми освіти та науки»

Університетська науково-практична конференція

Карпатський інститут підприємництва,

м. Хуст,

15-17.04.2014

63

28.   

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція

«Духовність українства ХХІ століття»

Кіровоградський інститут розвитку людини,

24.04.2014

105

29.   

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів

«Правові, економічні, соціокультурні аспекти розвитку суспільства»

Кіровоградський інститут розвитку людини,

04.03.2014

79

30.   

Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття

Міжнародна науково-практична конференція

Кіровоградський інститут розвитку людини,

11.12.2014

84

31.   

Центральний регіон

Міжнародна науково-практична конференція

Кіровоградський інститут розвитку людини,

12.11.2014

96

32.   

Проблеми і перспективи розвитку соціальних комунікацій

Міжвузівський науково-методичний семінар

Луцький інститут розвитку людини

10.04.2014

40

33.   

Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності

Студентський науковий семінар

Луцький інститут розвитку людини

20.04.2014

30

34.   

Актуальні проблеми розвитку туризму та рекреації в Україні: еколого-географічний аспект

Науково-практичний семінар

Луцький інститут розвитку людини”

30.042014

34

35.   

Соціальна робота з різними групами клієнтів у сучасних умовах: практичний аспект

Регіональний науково-практичний семінар

Луцький інститут розвитку людини

6.11.2014

100

36.   

День транзистора

Університетська 

Луцький інститут розвитку людини,

18.12.2014

50

37.   

Шляхи реформування правової системи України»

Міжвузівський науково-практичний семінар

Луцький інститут розвитку людини,

жовтень 2014

70

38.   

Права, свободи людини і громадянина» (в рамках Тижня права)

Студентський науковий семінар

Луцький інститут розвитку людини,

грудень 2014

50

39.   

VI міжнародна Інтернет – конференції студентів та молодих учених

«Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії та практики

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

01-03.07.2014

76

40.   

Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища

Всеукраїнська науково-практична конференція

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

13-14.11.2014

68

41.   

Водоплавні птахи України: вивчення, охорона, використання ресурсів, організація полювань

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,

28-30.09.2014

47

42.   

Інноваційні технології зміцнення здоров’я людини

Науково-практичний семінар

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

14.03.2014

65

43.   

Мій науковий дебют

Міжвузівська наукова конференція

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

02.12.2014

189

44.   

Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,

28-29.11.2014

71

45.   

Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці»

Науково-практичний семінар

Новокаховський гуманітарний інститут,

12.03.2014

35

46.   

Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи

ІІ Міжвузівська науково-практична конференція

Новокаховський гуманітарний інститут,

23-24.10.2014

104

47.   

Молодь та політика

Міжвузівська наукова конференція

Полтавський інститут економіки і права,

12.02.2014

75

48.   

Соціально-гуманітарні науки, економіка, право:нові виклики, практика інновацій та суспільне здоров’я

Всеукраїнська науково-практична конференція

Полтавський інститут економіки і права,

квітень 2014

192 

49.   

Актуальні проблеми правового регулювання суспільних відносин

Регіональна науково-практична конференція

Полтавський інститут економіки і права,

03.04.2014

61

50.   

Правові та соціальні гарантії конституційних прав громадян

Регіональна науково-практична конференція

Полтавський інститут економіки і права,

24.04.2014

51

51.   

Особи з обмеженими можливостями як цільова група діяльності соціального працівника

Науково-методичний семінар 

Рівненський інститут,

11.122014

26

52.   

Проблеми підприємництва в умовах кризи

Науково-практичний семінар

Рівненський інститут,

04.12.2014

29

53.   

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

20.03.2014

80

54.   

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

10.04.2014

150

55.   

ІV Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» 

Хмельницький інститут соціальних технологій,

27.11.2014

50

56.   

XIV Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі»

Університет «Україна»,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

19-20.11.2014

135

57.   

XІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених

«Молодь: освіта, наука, духовність»

Університет «Україна»,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

9-10.04.2014

258

58.   

Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи

Міжвузівська конференція

Інститут економіки та менеджменту,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

27-28.02.2014

45

59.   

Сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології для промисловості України

Звітна конференція професорсько-викладацького складу за участі студентів

Інженерно-технологічний інститут,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

жовтень 2014

40

60.   

Нанохімія в екології та сільському господарстві

Студентська наукова конференція

Інженерно-технологічний інститут,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

травень 2014

25

61.   

Міжнародна науково-практична інтернет - конференція

«Social welfare in the interdisciplinary approach» 

Інститут соціальних технологій,

Шауляйський університет

(Литва),

24-25.04.2014

65

62.   

Міжкафедральний круглий стіл з нагоди 200-річчя  з Дня народження Т.Г.Шевченка

«Соціально-культурна спадщина Т.Г. Шевченка»

Інститут соціальних технологій,

м. Київ, вул. Львівська, 23

11.03.2014

55

63.   

Круглий стіл до Дня здоров’я

«Здоровий спосіб життя»

Інститут соціальних технологій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

квітень 2014

35

64.   

І Всеукраїнська наукова конференція

«Роль арт-терапії в реабілітації людей з особливими потребами» в рамках Фестивалю людей з особливими потребами «Павлов-фест»

м. Київ, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 ім. акад. І.П. Павлова, кафедра психології,

вересень 2014

120

65.   

Міжнародна наукова конференція

«Україна – Єгипет: проблеми вивчення мови, історії, культури та економіки»

Інститут філології та масових комунікацій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

4-5.03.2014

50

66.   

V Науково–практична конференція студентів і молодих вчених

«Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі»

Інститут філології та масових комунікацій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

3.12.2014

85

67.   

VIII Міжнародні Різдвяні іміджеологічні читання

Інститут філології та масових комунікацій, м. Київ, вул. Львівська, 23,

лютий 2014

40

68.   

Художньо-мистецькі та наукові рецепції творчості Тараса Шевченка

Всеукраїнська конференція

Інститут філології та масових комунікацій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

6.03.2014

120

69.   

«Комп’ютерні технології»: здобутки та перспективи

Студентська наукова конференція

Інститут комп’ютерних технологій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

16.01.2014

30

70.   

«Комп’ютерні технології»: здобутки та перспективи

Студентська наукова конференція

Інститут комп’ютерних технологій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

22.05.2014

40

71.   

Наукова конференція магістрів «Комп’ютерні технології»

Студентська наукова конференція

Інститут комп’ютерних технологій,

м. Київ, вул. Львівська, 23,

20.12.2014

20