ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

Вступники на І курс подають особисто заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність у разі вступу на навчання за програмами молодшого спеціаліста), форму навчання.

 

До заяви вступник додає:

 •  документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), за особистим вибором оригінал або його засвідчену ксерокопію (ксерокопія засвідчується в університеті або в установленому порядку);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та засвідчену ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта (ксерокопія засвідчується в університеті або у нотаріуса);
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених Приймальною комісією університету для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) (оригінал або засвідчену копію), отримані у поточному чи попередньому році;
 • файл, 2 конверти з марками.

Для вступників, які претендують на навчання за рахунок Київської міської державної адміністрації, крім обовязкового переліку документів, додатково необхідно подати:

 

Для осіб із особливими потребами:

 • довідку МСЕК;
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда.

 

 

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

 • довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).

 

 

Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків

 • засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;
 • нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

 

Для звільнених зі служби осіб:

 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Для звільнених із військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів:

 • копію посвідчення учасника бойових дій;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації (за наявності).

Для внутрішньо переміщених осіб:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.