Основи програмування. Вступ у JavaScript

 

Мета курсу:

 • подарувати радість від занурення в захоплюючий світ програмування
 • закріпити отримані знання через цікаві експерименти та проекти
 • познайомити із загальними відомостями про програмування
 • навчити розробляти динамічні WEB-сторінки на основі мови програмування процедурного рівня (курс ґрунтується на JavaScript)
 • ознайомити з основними правилами і принципами написання програмного коду
 • надати набір знань і умінь для вивчення більш складних і спеціалізованих курсів з програмування (C # / C ++, Java, FrontEnd)
 • виплекати впевненість у своїх силах
 • показати, як можна корисно провести вільний час
 • навчити концентрувати увагу і планувати свої дії

Зміст курсу:

 • Вступ у програмування: суть програмування, програма і програмне забезпечення, мови програмування, комп'ютер як виконавець програм, налагодження програм, кодування (програмування)
 • Що таке JavaScript? Довідники та специфікації, редактори для коду, тег "Script"
 • Простий скрипт "Привіт, Світ"
 • Розмітка коду: змінні і константи: структура коду, змінні, імена змінних, важливість директиви var, константи, правильний вибір імені змінної
 • Типи даних та оператори: число «number», рядок «string», булевий (логічний) тип «boolean», спеціальне значення «null», додавання рядків, взяття залишку %, інкремент / декремент: ++, -
 • Початок програмування в JavaScript: оператори, умови і цикли: оператори порівняння і логічні значення; порівняння рядків, порівняння різних типів
 • Взаємодія з користувачем і Оператори умови: Alert, prompt і confirm; оператор if; неправильна умова, else; створення динамічних WEB-сторінок
 • Логічні оператори: || (АБО); короткий цикл обчислень; значення АБО; && (І); ! (НЕ)
 • Цикли while, for, а також switch / case: цикл while; цикл do…while; цикл for; пропуск частин for; конструкція switch: синтаксис і приклад роботи switch; угруповання case
 • Практичні задачі для засвоєння знань

Кількість навчальних годин: 20

Викладач: Поліновський Вячеслав

Вік: 11+