Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук

Джерело: НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 1057 від 14.09.2011 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р. за №1133/19871 "Про затвердження Переліку наукових спеціальностей" {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012} (Щодо змін додатково див. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 1462 від 21.12.2012, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 р. за № 89/22621 "Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей")


Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960 (960-2000-п) від 14.06.2000 N 1124 (1124-2004-п) від 27.08.2004; N 254 (254-2010-п) від 02.03.2010; N 642 (642-2010-п) від 28.07.2010; N 955 (955-2011-п) від 12.09.2011; N 538 (538-2013-п) від 07.08.2013 } 

 

Наказ МОН України "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" № 13 від 14 січня 2016 року

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 567 від 24 липня 2013 р. "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"


Положення про відділ підвищення науково-педагогічної кваліфікації (аспірантура) ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

 

Наказ президента Університету "Україна" №1271-С від 3.07.2014 "Про Правила прийому до аспірантури університету на 2014-2015 н.р."

 

Правила прийому до аспірантури Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" на 2014-2015 навчальний рік

 

Наказ президента Університету "Україна" №1270-С від 3.07.2014 "Про вартість прийому вступних іспитів до аспірантури на 2014-2015 н.р. від однієї особи"

 

Наказ президента Університету "Україна" №1345-С від 10.07.2014 "Про організацію прийому до аспірантури університету на 2014-2015 н.р."

 

Наказ президента Університету "Україна" №1409-С від 17.07.2014 "Про створення предметних комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури на 2014-2015 н.р."

 

Наказ президента Університету "Україна" №80 від 14.07.2014 "Про вартість прийому кандидатських іспитів на 2014-2015 н.р. від однієї особи"