Склад науково-методичних обєднань Університету «Україна»

на 2014-2015 н.р.

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з фінансів, обліку і оподаткуванню
на 2016-2017 н.р.

ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Нестеренко Світлана Сергіївна, голова НМО Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання к.е.н. доцент 063-603-82-91 svetlananesterenko@ukr.net Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
2 Дубас Алла Олександрівна Економіка підприємства к.е.н.   097-520-26-23 AllaAD@ukr.net Кафедра фінансів та банківської справи
Економічний аналіз
3 Рудюк Людмила Василівна Фінанси     068-717-09-95 milarudyuk@ukr.net Кафедра фінансів та банківської справи
Фінанси підприємств
Страхові послуги
4 Колумбет Олена Петрівна Стратегічний аналіз к.е.н. доцент 050-357-54-97 Kolymbet_o@ukr.net Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
Методологія організації наукових досліджень
5 Загурський Олег Миколайович Фінансовий аналіз д.е.н професор 050-334-35-74 zagurskiy_oleg@ukr.net Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Університет "Україна"
Інституціональна економіка
Соціальна відповідальність
Управління ризиками
Фінансова санація та банкрутство підприємств
6 Сіташ Тетяна Дмитрівна Фінанси к.е.н.   043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Фінанси підприємства
Гроші та кредит
7 Рослик Євгеній Олексійович Бухгалтерський облік; кандидат економіч-них наук доцент 067-768-15-62 roslyke@mail.ru Дніпропетровська філія Університету "Україна"
Податкова система зарубіжних країн.
8 Васюк І.В. Вища математика к.е.н. в.о. доцента 093-649-42-87 inesaha@mail.ru Дубенська філія
Організація і методика економічного аналізу
Статистика
9 Волощук Надія Юріївна фінанси, гроші та кредит к.е.н   097-669-86-35 vnadia09@mail.ru Кафедра обліку, аудиту та фінансів Карпатський інститут підприємництва
політекономія
економіка і фінанси підприємств
страхування та страхові послуги
10 Гуцалюк Олексій Миколайович Фінансовий менеджмент к.е.н. - 050-259-03-35 alex-d.88@mail.ru Кіровоградський інститут розвитку людини
Ринок фінансових послуг
Бюджетний менеджмент
11 Олійник  Ігор Вікторович Управління конкурентрноспроможністю підприємств - - 050-239-57-42 kirovograd1971@gmail.com Кіровоградський інститут розвитку людини
Економічна теорія 
Політична економія
12 Білоніг Ірина Сергіївна Фінанси - - 095-107-53-78 i.s.bilonig@ukr.net Кіровоградський інститут розвитку людини
Міжнародна економіка
Міжнародні економічні відносини
13 Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна Фінансовий контроль к.е.н доцент 050-675-66-00 lama8007@list.ru Луцький інституту розвитку людини 
Фінанси підприємств
Аудит
14 Корчагіна Віта Григорівна Бухгалтерський облік к.е.н - 050-642-81-13 vitakorchagina@mail.ru Новокаховський гуманітарний інститут
Організація бухгалтерського обліку  
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством  
15 Пшенична Марія Володимирівна Аудит к.е.н. - 050-980-85-39 ukraine.leader@i.ua Новокаховський гуманітарний інститут
Внутрішньогосподарський контроль
Судово-бухгалтеська експертиза
16 Черкас Віра Володимирівна Фінансовий менеджмент     097-604-85-88 verusy-cherkas@yandex.ua Полтавський інститут економіки і права
Фінансовий аналіз
Аудит
17 Бастричев Володимир Семенович Страхові послуги к.військ.н. професор 096-331-23-35 v.bastrichev@yandex.ru Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра фінансів і кредиту
Соціальне страхування
18 Гнатюк Алла Аркадіївна Аудит к.е.н. доцент 067-945-57-92 alla1720@gmail.com завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Рівненського інституту
Бухгалтерський облік
Організація обліку та контроль


Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з менеджменту та маркетингу
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Кутліна Ірина Юріївна (голова) Логістичний менеджмент к.т.н.   095-912-20-02 kutlina53@yandex.ru Кафедра маркетингу
Основи стандартизації та сертифікації
2 Гараніна Ірина Ігорівна Комерціалізація стартап проектів к.е.н.   099-236-19-49 garanina@i.ua Кафедра маркетингу
Основи маркетингу в туризмі
3 Нестеренко Світлана Сергіївна Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання к.е.н. доцент 063-603-82-91 svetlananesterenko@ukr.net Кафедра менеджменту
4 Лавриненко Лариса Миколаївна Ре інжиніринг бізнес процесів к.е.н. доцент 063-987-99-68 larcic@mail.ru Кафедра менеджменту
Інформаційний менеджмент
2 Швед Вадим Валерійович Менеджмент к.е.н. доцент 043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Менеджмент організацій
Менеджмент персоналу
6 Шафранова Катерина Володимирівна Основи менеджменту к.е.н.   050-463-01-72 univerukr@gmail.com Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Операційний менеджмент
Маркетинг
7 Шеверя Мирослава Юріівна менеджмент к.е.н.   097-195-98-33 revtkip@mail.ru Кафедра менеджменту Карпатський інститут підприємництва
міжнародний менеджмент
менеджмент підприємницької діяльності
8 Черненко Олександр Володимирович Менеджмент к.пед.н. - 095-699-29-32  Chernenko_O.V.fp@mail.ru Кіровоградський інститут розвитку людини
Контролінг
Менеджмент кризових ситуацій

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з філології
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Махінов Віктор Миколайович (голова) Вступ до мовознавства д.пед.н. професор 099-036-58-52 kiev.viktor@gmail.com Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання 
Загальна теорія перекладу
Методика викладання перекладу у вищій школі
2 Люшневська Тетяна Григорівна Практичний курс ІІ іноземної мови     066-359-85-25 tatis@bigmir.net Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри іноземної філології та перекладу
Лінгвокраїнознавство країн ІІ іноземної мови
Техніка перекладу ІІ іноземної мови
3 Григоренко Наталія Валерівна Практичний курс І іноземної мови     099-375-19-77 nataliya.grigorenko@gmail.com Університет "Україна", ІФМК, старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу
Іноземна мова за професійним спрямуванням
4 Костенко Наталя Іванівна Іноземна мова к.пед.н.   043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Основи наукових досліджень
 
5 Рябокінь Наталія Олександрівна Техніка перекладу к.ф.н доцент 066-321-71-84 n_werbowa@mail.ru Полтавський інститут економіки і права
Німецька мова
Соціолінгвістика
6 Демченко Надія Олександрівна Педагогіка вищої школи к.п.н доцент 050-178-47-02 nadinn53@mail.ru Полтавський інститут економіки і права
Методика викладання іноз. мови
Секція української мови та літератури
7 Коломієць Олена Вікторівна (керівник секції ) Історія української літератури к.ф.н. доцент 067-723-87-92 helen_kolomiets@ukr.net Університет "Україна", ІФМК, кавідувач кафедри української мови, літератури та східних мов
Методика викладання української літератури
Новітні методи викладання української літератури у внз
8 Цілина Марина Миколаївна Сучасна українська мова к.ф.н. доцент 066-592-27-75 macilin@ukr.net Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри української мови, літератури та східних мов
Методика викладання української мови
Сучасні методи викладання української мови у внз
9 Величко Марія Петрівна Методологія досліджень з філології, історії та філософії Сходу к.ф.н.   097-872-28-87 v.mariya.p@inbox.ru Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри української мови, літератури та східних мов
Методика викладання іноземних мов
Історія східної літератури
10 Орлова О.П. Українська мова (за проф. спрямуванням) к.пед.н.   093-125-93-22 dubno2009@ukr.net Дубенська філія
11 Галенко Марина Віталіївна Українська мова (за проф. спрямуванням)     061-233-89-43 universitet@ukr.net Запорізький ліцей автотранпсорту
12 Частакова Надія Сергіївна  Архівознавство

095-194-92-91 n.s.chastakova@gmail.com Кіровоградський інститут розвитку людини
Історія української літератури
Музеєзнавство
13 Дика Любов Леонтіївна Українська мова (за прфесійним спрямуванням) к.ф.н. доцент 097-307-58-46 lyuba_22_77@mail.ru Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін
14 Красовська Еопольда Владиславівна "Українська мова (за професійним спрямуванням)     050-137-14-06 st-koledg@ukr.net Сторожинецький коледж університету "Україна"
Ведення професійної документації
15 Бойчук Марія Володимирівна Українська мова     097-668-86-84   Івано-Франківська філія
Сучасна українська мова та прак.стил.

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з  журналістики
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Бадрак Богдана Миколаївна (голова) Комунікаційні технолії к.ф.н доцент 050-761-99-09 bbadrak@gmail.com Університет "Україна", ІФМК, завідувач кафедри журналістики
Соціологія громадської думки
Історія журналістики
2 Давиденко Ганна Віталіївна Інвалідність та суспільство д.пед.н. доцент 043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
3 Денисенко Володимир Анатолійович Прес-служба д.і.н. доцент 099-621-18-99 balam@ukr.net Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри журналістики
Прикладні соціально-комунікаційні технології
Теорія та історія соціальних комунікацій
4 Нестеренко Юлія Вікторівна Основи журналістики к.ф. н. доцент 066-516-43-50 july7rene@gmail.com Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри журналістики
Газетно-журнальне виробництво
Теорія масової комунікації
Економічна проблематика ЗМІ
5 Колісник Олена Миколаївна Соціальна проблематика ЗМІ к.соц.ком. доцент 098-594-43-51 academik2008@mail.ru Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри журналістики
Політична проблематика ЗМІ
Методологія досліджень соціальних комунікацій
6 Ромах Оксана Володимирівна Історія української публіцистики к.соц.ком.   093-285-70-14   Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри журналістики
Історія зарубіжної публіцистики
7 Ярошовець Тетяна Іванівна Право видавця і редактора     067-125-79-21 yti36@ukr.net Університет "Україна", ІФМК, завідувач кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування
Актуальні проблеми українеського термінознавства
Корпоративне управління у видавничій діяльності
8 Адамчук Наталія Василівна Редагування художніх та дитячих видань к.ф.н. доцент 093-494-89-22 naridna@gmail.com Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування
Редагування навчальної та довідковолї літкратури
Культура видання

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
 з культури та сфери обслуговування
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Барна Наталія Віталіївна (голова) Основи наукових досліджень д.філос.н. доцент 067-406-53-91 barna2005@ukr.net Університет "Україна",  директор  ІФМК
Методологія та організація наукових досліджень
Проектування та дизайн готельних і туристично-рекреаційних комплексів
Іміджелогія
2 Доценко Анаталій Іванович Географія туризму д.г.н. професор 063-727-38-31   Університет "Україна", ІФМК, професор кафедри менеджменту туризму                 
Організація краєзнавчої діяльності
Організація сільського туризму
Туристичне країнознавство
Стратегія регіонального розвитку світового туризму
Туристична політика зарубіжних країн
3 Бєлоусова Наталія Володимирівна Основи географічних знань к.г.н.  доцент 050-133-22-78 belousova-69@mail.ua Університет "Україна", ІФМК, авідувач кафедра менеджменту туризму                   
Туристичні ресурси світу
Рекреаційні комплекси світу
Спеціалізований туризм
Основи туризму та орієнтування
Активний туризм
Безпека в галузі туризму
Основи заповідної справи
Моніторинг світових туристичних ресурсів (маг.)
Організація інветивного туризму (магістратура)
4 Волинець Олександр Олександрович Формування баз даних документознавстві к.філос.н доцент 063-227-31-79 Alexandr.Volynets@gmail.com Університет "Україна", ІФМК, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Патентознавство
Інформаційні системи і мережі
Стандартизація
Основи телекомунікацій та електронної комерції
РR технології 
Основи корпоративної культури
Системи управління електронним документообігом
Іміджелогія
Інформаційні війни
5 Ткаченко Оксана Олексіївна Інформаційні технології (в документознавстві)   ст.викл. 063-227-31-78 tkarenko@mail.ru Університет "Україна", ІФМК, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Спеціальне документознавство
Архівознавство
Організація науково-інформаційної діяльності
Документально-інформаційні комунікації
Захист інформації та інформаційного продукту
Автоматизовані технології науково-технічного перекладу
Економіка інформаційної діяльності
Архівознавство
Проектування автоматизованих інформаційно-пошукових систем
Інформаційний дизайн в документознавстві
Документознавство та архівознавство
6 Ткаченко Наталія Олексіївна Машинопис     068-494-87-75 tkarenko@mail.ru Університет "Україна", ІФМК, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Загальне діловодство
Довідково-інформаційні фонди та їх формування
Довідково-інформаційні фонди та їх формування
Спеціальне діловодство
Аналітико-синтетична переробка документної інформації
Технічне забезпечення інформаційної діяльності
Бібліографознавство
Професійна етика
Кадрове діловодство
Інформаційно-аналітична діяльність
Книгознавство та бібліотекознавство
7 Кудрейко Олександр Миколайович Філософія державного управління к.держ.упр. доцент 098-899-88-33 ok10dao@gmail.com Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри документознавства та інформаціної діяльності
Державне управління та державні установи
Психологія лідерства
Логіка та методологія науки
Теорія та методологія соціальних комунікацій
8 Мірошніченко Ольга Іванівна Вступ до спеціальності     097-887-04-51 olgamir2008@mail.ru Університет "Україна", ІФМК, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Ознайомча практика 
Музеєзнавство 
Загальне документознавство
Діловодство в туризмі
Музеєзнавство
9 Волинець Ірина Миколаївна Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів к.пед.н доцент 096-441-68-11 irenn2507@mail.ru Університет "Україна", ІФМК, доцент кафедри документознавства та інформаціної діяльності
Лінгвістичні основи документознавства
Культура ділового мовлення
Науково-технічна термінологія
Планово-фінансове документознавство
Судово-процесуальне документознавство
Референтна справа
Практичний переклад з російської на українську
10 Танська Людмила Вацлавівна Організація туристичної діяльності     067-798-67-01 tanska2008@ukr.net Університет "Україна", ІФМК, старший викладач кафедри менеджменту туризму                 
Міжнародний туризм та готельне господарство
Організація транспортних подорожей
Організація транспортного обслуговування
Ринок туристичних послуг
Основи наукових досліджень
11 Цвид-Гром Олена Петрівна Загальне документознавство к.ф.н. доцент 093-997-95-47 tsvid@narod.ru Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Університет "Україна"
Спеціальне документознавство
Вступ до спеціальності
Науково-технічна термінологія
Документознавство
12 Постельжук О.М. Загальне документознавство   к.н. із соц. Комунікацій в.о. доцента 099-740-96-98   Дубенська філія
Спеціальне документознавство
Стандартизація
13 Дегліс Микола Васильович Менеджмент та маркетинг в туризмі к.е.н.   041-243-89-14 univerukr@gmail.com  Житомирський економіко-гуманітарний інститут
14 Жалко Тетяна Йосипівна Документознавство к.ф.н доцент 066-170-79-78 tzhalko@mail.ru Луцький інституту розвитку людини 
Основи корпоративної культури
Інформаційний маркетинг
15 Сушик Олександр Григорович Основи охорони праці к.пед.н доцент 096-739-36-46 Sushyk7@ukr.net Луцький інституту розвитку людини 
Безпека життєдіяльності
16 Броварська Олена Аркадіївна Інформаційно-аналітична діяльність документної інформації к.ф.н. доцент 097-891-03-36 brovarska.olena@mail.ru Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Прес-служба
Основи журналістики
Основи паблік-рілейшинз

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з права,  міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Терещенко Андрій Леонідович - голова НМО Житлове право к.ю.н.   067-935-00-47   Інститут права та суспільних відносин
Екологічне право
2 Фаст Олексій Олександрович - заступник голови НМО Адміністративний процес     067-442-54-66   Інститут права та суспільних відносин
Державне право зарубіжних країн
Податкове право
3 Орловська Ірина Григорівна Історія держави і права зарубіжних країн к.ю.н.   093-695-54-05   Інститут права та суспільних відносин
Міжнародне право
4 Савич Інна Олексіївна  Соціологія     066-343-88-86   Інститут права та суспільних відносин
Політологія
5 Сидоренко Віталій Вікторович Конституційне право України к.ю.н. доцент 063-844-76-77 sidorenko83@bigmir.net Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Університет "Україна"
Кримінальне право
Державна служба
Адміністративна відповідальність
Державне управління та місцеве самоврядування
6 Ваколюк Сергій Миколайович Господарське право к.ю.н.   043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Кримінальне право
Господарській процес
7 Тимчишин Андрій Михайлович Кримінальне право         Івано-Франківська філія
Кримінологія        
8 Михайловська Наталія Олександрівна Право соціального забезпечення - - 050-145-05-60 alexandrovna23@gmail.com Кіровоградський інститут розвитку людини
Митне право
Податкове право
9 Савич Сергій Святославович Інтелектуальна власність к.ю.н   093-236-40-81 serhiy.savych@gmail.com Луцький інституту розвитку людини 
Екологічне право
Актуальні проблеми цивільного права
10 Кудінов Юрій Миколайович Українознавство к.і.н.   093-252-11-03 yurii.kudinov@ukr.net завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин
Політологія
11 Аванесян Геннадій Миколайович "Цивільне право"     095-903-81-80 Lev545964@mail.ru кафедра правознавства Полтавський інститут економіки і права
"Земельне право"
12 Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна Цивільне право к.ю.н.      
098-286-50-16 lmbodnar@ukr.net Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра правознавства
Цивільний процес
Правознавство

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з дизайну
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Дударець Володимир Миколайович (голова) Садове-паркрве мистецтво канд. арх. доцент 428-73-63   ІТІ, доцент кафедри дизайну
Основи ландшафтного дизайну
Декоративно-прикладне мистецтво
2 Гук Леонід Йосипович Ккомпозиція канд. арх. доцент 428-73-63   ІТІ, доцент кафедри дизайну
Дизайн проектування
Графіка
3 Зикунов Олексій Петрович Компютерне проектування   стар. викладач 428-73-63   ІТІ, старший викладач кафедри дизайну
Ландшафт
Рисунок

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з інженерних технологій
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Малишев Віктор Володимирович (голова) Хімічна технологія ТН і СМ д.т.н. проф. 424-34-99 victor_malyshev@mail.ru ІТІ, зав. кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Фізико-хімічні основи
Основи наук. досліджень
2 Кущевска Ніна Федрівна Наноматеріали в будівництві д.т.н. проф. 424-34-99   ІТІ, зав. кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій
Нанотехнологгічне матеріалознавство
Прикладні нанотехнології
3 Жовнір Микола Федоровіч Наноелектроніка к.т.н. доцент 424-34-99   ІТІ, проф. кафери сучасної інженерії та нанотехнологій
Квантова фізика
Електроніка побутових приладів
4 Косенко валерій Анатолійович Матеріалознавство автомобільного транспорту к.т.н. доцент 424-34-99   ІТІ, проф.кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Тертя та зношення
Автомобільні двигуни
5 Стукота Сергій Анатолійович Правила дорожнього руху к.т.н. доцент 424-34-99   ІТІ, проф.кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки
Організація виробництва
Екологія транспорту
6 Ковальчук Станіслав Пансович Автомобілі,      061-233-89-43 universitet@ukr.net Запорізький ліцей автотранпсорту
Теорія та конструкція автомобілів
7 Михальченко Сергій Володимирович Технічна експлуатація автомобілів,     061-233-89-43 universitet@ukr.net Запорізький ліцей автотранпсорту

Еволюція розвитку автомобільного транспорту

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з харчових технологій
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Калакура Марія Михайлівна, голова НМО Технології харчової промисловості к.т.н. доцент 424-94-33   ІТІ, завідувач кафедри технології харчування
Технологія виробництва
Технологічний тренінг
2 Ратушенко Антоніна Тарасівна Молекулярна технологія к.т.н. доцент 424-94-33   ІТІ, доцент кафедри технології харчування
Маркетинг ресторанного господарства
Управління проектами
3 Бублік Галина Михайлівна Логістика ресоранного господарства к.т.н. доцент 424-94-33   ІТІ, доцент кафедри технології харчування.
Спеціальні технології
Організації виробництва
4 Колос Олена Юріївна Основи соціальної реабілітації к.х.н. - 066-775-57-43 e_kolos2172@dk.ru Кіровоградський інститут розвитку людини
Медико-біологічний контроль у ФР
Новітні технології у адаптивному фізичному вихованні та фізичній реабілітації 

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з інформаційних технологій
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Забара Станіслав Сергійович - голова НМО Комп’ютерна схемотехніка  д.т.н. професор 050-957-45-13 staszabara37@gmail.com Інститут комп’ютерних технологій Університет "Україна"
Основи наукових досліджень
Архітектура компютерів
2 Дехтярук Микола Трохимович Операційні системи к.ф-м.н. доцент  068-122-69-22 dekh@ukr.net Інститут комп’ютерних технологій
3 Яблочніков Сергій Леонтійович Економіко-математичне моделювання д.пед.н. професор 432329062 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Інформаційні технології
4 Борзов Сергій Олексійович Інформаційні технології кандидат технічних наук доцент 097-507-56-11 svfop@mail.ru Дніпропетровська філія Університету "Україна"
Інформаційні системні технології у фінансах та банківській сфері
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиту
5 Соломко М.Т. Інформаційні технології к.т.н. в.о. доцента 095-303-28-33 doctrinas@ukr.net Дубенська філія
Інформаційні системи і мережі
Алгоритми і структури даних
6 Гринчишин Тарас Михайлович База даних к.т.н. доцент 097-966-53-52   Івано-Франківська філія
Контроль діагностикиінформаційних систем
7 Соменко Олена Олексіївна Вища математика - - 066-781-24-39 Elena_dushkevich@mail.ru Кіровоградський інститут розвитку людини
Теорія ймовірності і математична статистика
Математичні основи інформаційної діяльності
8 Каун Юрій Вікторович Системне програмне забезпечення     098-476-53-31 yustask@gmail.com Луцький інституту розвитку людини 
Комп"ютерні мережі
Комп"ютерні системи
9 Михайлов Костянтин Михайлович Програмування к.т.н. доцент 095-370-51-32 mkmnk@rambler,ru Новокаховський гуманітарний інститут
Моделювання
Системне програмне забезпечення

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з фізичної реабілітації та спеціальної освіти
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Адирхаєв Сослан Георгійович, голова НМО Теорія та методика фізичного виховання д.п.н. доцент 066-744-51-93 asoslan@mail.ru Директор ІСТ, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання
Фізичне виховання
2 Любенко Валерій Олексійович Спортивна медицина к. м.н.   093-975-66-75 valerij111@email.ua Доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання
Теорія та методика реабілітаційної роботи
Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
Фізична реабілітація в ендокринології
Фізична реабілітація в нейрохірургії
Фізична реабілітація в онкології
3 Чаланова Раїса Іванівна Новітні технології у фізичній реабілітації д.мед.н. с.н.с. 043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Діагностика та моніторинг стану здоров'я
Технічні засоби у фізичній реабілітації 
4 Бардашевський Юрій Валерійович Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи к.н. з фіз.вих. та спорту   0412-43-89-14 univerukr@gmail.com  Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Основи фізичної реабілітації
Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах нервової системи
5 Любенко Валерій Олексійович Спортивна медицина к.м.н.   093-975-66-75 valerij111@email.ua Доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання
Теорія та методика реабілітаційної роботи
Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
Фізична реабілітація в ендокринології
Фізична реабілітація в нейрохірургії
Фізична реабілітація в онкології
6 Срібна Оксана Володимирівна Підвищення спортивної майстерності   - 099-195-78-89 oksana-kd@mail.ru Кіровоградський інститут розвитку людини
Фізична реабілітація осіб з порушеннями інтелектуального розвитку
7 Чижик Віктор Васильович Спортивна медицина к.б.н професор 066-181-11-22 v.v.chizhik@gmail.com Луцький інституту розвитку людини 
Фізіологія рухової активності
8 Пономаренко Владислав Іванович Вступ до фаху д.м.н. професор 098-401-46-89 vladislav-ponomarenko@mail.ua Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Гігієна
Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
Долікарська медична допомога
9 Бойко Галина Миколаївна Корекційна педагогіка д.пед.н. професор 050-651-76-09 galka87u@mail.ru Полтавський інститут економіки і права
Теорія та методика АФК
Теорія та методика фізичного виховання
10 Крупа Валентина Володимирівна Основи фізичної реабілітації к.пед.н. доцент 067-280-78-76 krupa.1961@mail.ru Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації
Методика навчання основ зоровя
Фізична реабілітація у педіатрії

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з психології
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Сердюк Людмила Захарівна, голова НМО Психотехнології в політиці д.психол.н. професор 067-937-49-04 lzserdyuk@rambler.ru Завідувач кафедри психології
2 Котик Інна Олександрівна Психодіагностика к.психол.н. доцент 043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net  
Психологія творчості
Психологічне консультування
3 Пріснякова Людмила Макарівна Загальна психологія; к.психол.н. доцент 093-144-53-58 dfvmurol@gmail.com Дніпропетровська філія Університету "Україна"
Практикум з загальної психології;
Інженерна психологія
4 Федорченко Ірина Миколаївна Психологічний спецпрактикум к. філос.н. доцент 093-793-51-17 ira_f@bigmir.net Доцент кафедри психології
Соціальна та політична психологія
Психологія управління
Конфліктологія
Етнопсихологія
Основи психології
Психологія
5 Сєдова Наталія Анатоліївна Конфліктологія к.психол.н. - 050-252-23-43   Кіровоградський інститут розвитку людини
Психологія
Психологія спорту
6 Бугаєвський Костянтин Анатолійович Клінічна психологія к.м.н - 099-609-89-26 apostol_luka@ukr,net Новокаховський гуманітарний інститут
Реабілітаційна психологія
Патопсихологія
7 Кондратюк Світлана Миколаївна Загальна психологія к. психол.н доцент 067-261-49-09 svetakondratyuk@ukr.net Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра психології
Експериментальна психологія
Історія психології
8 Шпак Світлана Григорівна Загальна психологія к.психол.н. доцент 097-322-24-88 svetlanaykraina@mail.ru Завідувач кафедри психології Рівненського інституту
Основи біології та генетики людини
Практикум із загальної психології

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
з соціальної роботи
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Іванова Ірина Борисівна, голова НМО Методологія та організація наукових досліджень к.пед.н. доцент
067-525-97-72 irboriv@gmail.com Кафедра соціальної роботи та педагогіки - Київ
Теорія і практика соціальної роботи
Здоров'я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
2 Буркова Людмила Василівна Методи соціальної роботи д.пед.н.   934-00-73-76 burkov@yandex.ru Кафедра соціальної роботи та педагогіки - Київ
Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю
Формування професійного мислення
3 Волинець Ірина Миколаївна Основи демографії к.пед.н. доцент 096-441-68-11   Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Університет "Україна"
Технології соціальної роботи за кордоном
Педагогічна психологія
Професійна етика
Екологія та екологічна етика
4 Санжаровець Валентина Миколаївна Соціологія к.ф.н.   067-880-24-65 valyasan@ukr.net Васильківський коледж Університету "Україна"
Соціальна робота з молоддю
5 Ілініч Світлана Юріївна Методика і технології соціальної роботи к.філол.н.   043-232-90-62 vsei.vn.ua@ukr.net Вінницький соціально-економічний інститут
Попередження професійних ризиків у соціальній роботі
6 Бурова Галина Вікторівна Галузеві соціології к.соц.н.   096-211-82-17 univerukr@gmail.com  Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Соціальна робота з різними групами клієнтів
7 Ньорба Сергій Іванович Соціальна робота з різними групами клієнтів     068-495-27-60 njorbas@gmail.ru Кафедра соціальної роботи Карпатський інститут підприємництва
Методи соціальної роботи
Введення професійних документів
8 Закусило Оксана Юріївна Основи теорії соціальної роботи     099-366-31-11 oksana-zak@ukr.net Луцький інституту розвитку людини 
Технологія соціальної роботи
Методи соціальної роботи
9 Мілушина Марина Олександрівна Конфліктологія к.психол.н. доцент 067-488-88-18 miest@bk.ru Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Психологія особистості
Психологія та соціологія інвалідності
10 Клевака Леся Петрівна Психологія к.пед.н.   066-336-91-20 alesi-09@mail.ru доцент кафедри Соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права 
Соціальна педагогіка
Педагогіка
11 Бородинська Ліна Іллівна Соціологія к.і.н. доцент 067-580-06-25 pavellina@meta.ua зав.каф. соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін Рівненського ін-ту
Історія України
Історія соціальної роботи
12 Польовик Ольга Віталіївна Соціальна робота з різними групами клієнтів к.пед.н.       __ 067-857-61-44 polyovik@mail.ru Хмельницький інститут соціальних технологій, кафедра соціальної роботи
Основи консультування 
Система організації соціальних служб
13 Нашиба Олена Аркадіївна Історія соціальної роботи     2352-56-30                  066-530-44-37 st-koledg@ukr.net Сторожинецький коледж університету "Укроаїна"
Теорія соціальної роботи
Методи соціальної роботи

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
 з екології та біології
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Лисенко Валерій Іванович, голова НМО Стратегія сталого розвитку д.біол.н. професор 067-797-45-77 vilysenk@rambler.ru Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Вступ до спеціальності
Заповідна справа
2 Сурядна Наталія Миколаївна Загальна екологія (неоекологія) к.біол.н. доцент 067-613-67-09 suryadna@mail.ru Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Біологія
Моніторинг довкілля
3 Літвінова Олена Анатоліївна Екологія к.с.–г. н. с.н.с. 097-335-93-98 lena.litvinova78@mail.ru Васильківський коледж Університету "Україна"
Екологічна етика
4 Бабич Оксана Володимирівна Інвалідність і суспільство к.г.н. - 066-792-87-96 volodina-babich@rambler.ru Кіровоградський інститут розвитку людини
Безпека життєдіяльності
Основи охорони праці
Секція біології
5 Мовчан Валентина Олексіївна, керівник секції Екологія та екологічна етика к.б.н   067-507-26-01 greendragoness@ya.ru Декан факультету біомедичних технологій
Зоологія
6 Піляшенко А.І. Закономірності росту мікроорганізмів д.б.н., с.н.с. 067-712-12-07 apilya@online.ua Професор кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Метаболізм мікроорганізмів з основами промислової мікробіології
7 Тугай Т.І. Мікробіологія д.б.н., с.н.с. 067-234-39-63 tatyanatugay2@gmail.com Професор кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Радіобіологія
Цитологія м/о
Біологія і систематика окремих груп бактерій
8 Мележик Ольга Вікторівна Ботаніка к.б.н.   093-917-47-67 o_melezhyk@bigmir.net Доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
Інформаційні технології  в галузі біології

 

Склад Науково-методичного об’єднання Університету «Україна»
 з готельно-ресторанної справи, підприємництва та економіки
на 2016-2017 н.р.
ПІБ члена НМО Які дисципліни викладає Науковий ступінь Вчене звання Контактні дані члена НМО Місце роботи
телефон електронна адреса
1 Гуріна Олена Валентинівна - голова НМО Електронна комерція; к.е.н. доцент  067-282-87-96 gurina1977@yandex.ru Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університету Україна»
Менеджмент готельно-ресторанного господарства
2 Стиценко Ольга Василівна,                                                    секретар НМО Техніка і технологія галузі     093-411-46-83,  097-283-05-73 wredinkaa@yandex.ru Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університету Україна»
Товарознавство
Інноваційні технології у ресторанному господарстві
Інноваційні технології в туризмі
3 Пилипенко Світлана Миколаївна Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства к.т.н. доцент  050-394-72-85 pylypenko2000@mail.ru Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університету Україна»
Проектування об'єктів готельно-ресторанного осподарста
Інженерне обладнання будівель
4 Домбровська Людмила Вікторівна  Банківська система к.е.н. доцент  050-394-39-79 docent28@inbox.ru Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університету Україна»
Економіка підприємства
Статистика
5 Сидорець Людмила Василівна економіка праці та соціально-трудові відносини     093-278-3831 murkostaya@mail.ru Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університету Україна»
Маркетингові комунікації
Маркетингові дослідження
6 Ляшенко Віктор Володимирович Стратегічний маркетинг     099-191-8988 atpviktor@rambler.ru Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університету Україна»
Підприємницькі мережі та торговельні системи
Торговельні мережі
7 Козакевич Антоніна Станіславівна Економіка підприємства к.е.н. доцент 098-101-58-17 kas-59@ukr.net Завідувач кафедри економіки та економічної теорії Рівненського інституту
Потенціал і розвиток підприємства
Економічна теорія