Прийом вступників до базової структури Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"  (Університету "Україна") у 2016 році на підготовку МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ здійснюється за спеціальностями: 

 

Код спеціальності

Найменування спеціальності

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

061 Журналістика
071
Облік і оподаткування
075 Маркетинг
081

Право

121 Інженерія програмного забезпечення

123

Комп’ютерна інженерія

161 Хімічні технології та інженерія
181 Харчові технології
231 Соціальна робота
242 Tуризм
274 Автомобільний транспорт