Майбутній журналіст

Орієнтовний перелік тем занять для слухачів курсу «Журналістика»

  1. Система журналістських жанрів
  2. Жанри художньої публіцистики
  3. Інформаційні жанри
  4. Композиція журналістського твору
  5. Текст: класифікація і стилістика
  6. Норми українського правопису
  7. Види помилок у журналістському творі та методи їх усунення
  8. Правопис самостійних частин мови
  9. Дотримання пунктуаційних норм у журналістських текстах
  10. Норми редагування журналістських творів