Прийом вступників до базової структури (м. Київ) Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Університету "Україна") у 2016 році на підготовку МАГІСТРІВ здійснюється за спеціальностями:

 

Код спеціальності

Найменування спеціальності

016 Спеціальна освіта

022

Дизайн

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035

Філологія (Українська мова та література)

035

Філологія (Переклад)

053

Психологія

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

061

Журналістика

071 Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

 

Менеджмент

074

Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг
081 Право
091 Біологія
121 Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

171

Електроніка

181

Харчові технології

227 Фізична реабілітація

231

Соціальна робота

274 Автомобільний транспорт