ОГОЛОШЕННЯ

Імідж-центр Університету «Україна» оголошує

Другий конкурс СТУДЕНТСЬКИХ творчих робіт

із соціальних комунікацій ДО ДНЯ ЗАСНУВАННЯ

УНІВЕРСИТЕТУ «Україна»

Мета: підтримка позитивного іміджу університету шляхом популяризації творчого потенціалу його студентів; виявлення обдарованої молоді, яка може творчо та постійно висвітлювати студентське життя на шпальтах ЗМІ; розширення штату студентського Медіа-центру (СМЦ) Університету «Україна», добір матеріалів для експозицій Імідж-центру Університету «Україна»; надання реальної змоги формування фахового портфоліо студентам − майбутнім працівникам ЗМК.

1.  До участі в конкурсі запрошуються студенти всіх спеціальностей базової структури Університету «Україна» та ТВСП, учні коледжу «Освіта», студенти інших ВНЗ України, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. До участі в конкурсі запрошується і молодь з особливими потребами.

Конкурс триває з 01.10.2012 року до 01.11.2012 року.

2.  До 1 листопада 2012 року учасники мають надіслати:

2.1.          1−3 тексти конкурсних робіт у жанрі (на вибір): статті (проблемної, критичної, полемічної, оглядової, ювілейної; творчого портрета); репортажу; інтерв’ю; нарису; есе; рецензії; журналістського розслідування.

2.2.          фотороботи (3-7 світлин), бажано в режимі фотоквесту (тематичної добірки світлин, зроблених протягом одного дня) на різни теми

Докладніше...

 

 

Конкурс на звання «КРАЩА ГРУПА»

Процес визначення кращої групи університету здійснюється раз на семестр у два етапи.

 

Перший етап - визначення кращої академічної групи факультету

Краща академічна група факультету визначається один раз на семестр за підсумками екзаменаційної сесії.

 

Вимоги до визначення кращої академічної групи факультету

Краща академічна група повинна відповідати таким вимогам:

•   мати високі показники абсолютної та якісної успішності студентів протягом семестру;

•   мати найвищий відсоток відвідування занять;

•   брати активну участь у науковій роботі, загальноуніверситетських заходах, спортивних змаганнях, благодійних акціях, суспільно-корисній та громадській роботі;

•   мати найменшу кількість правопорушень.

 

Порядок визначення кращої академічної групи факультету

Куратор академічної групи спільно зі старостою подає дані на розгляд ради факультету. Рішення про визначення кращої групи факультету затверджується радою факультету.

 

Другий етап - визначення кращої групи університету

З числа кращих груп на факультетах визначається краща академічна група університету. Рішення про визначення кращої групи університету приймається на засіданні спеціально створеної комісії і затверджується наказом президента університету.

 

Нагородження кращої групи університету

Краща група університету нагороджується перехідним кубком та пам'ятними подарунками

 

Конкурс на звання «КРАЩИЙ ФАКУЛЬТЕТ»

 

Кращий факультет університету визначається один раз на семестр.

 

Вимоги до визначення кращого факультету

Кращий факультет повинен відповідати наступним вимогам:

  • мати високі показники абсолютної та якісної успішності студентів протягом семестру;
  • мати найвищий відсоток відвідування занять;
  • брати активну участь у науковій роботі, загальноуніверситетських заходах, спортивних змаганнях, благодійних акціях, суспільно-корисній та громадській роботі;

     •  мати найменшу кількість правопорушень.

 

Порядок визначення кращого факультету

У відділ виховної роботи управління навчально - виховної роботи декани подають дані про діяльність факультету. Рішення про кращий факультет приймається на засіданні спеціально створеної комісії і затверджується наказом президента університету.

 

Нагородження кращого факультету

Кращий факультет університету нагороджується перехідним кубком

 

Президентський фонд стипендій для кращих студентів

(витяг із Положення про стипендію президента Університету "Україна")

1. Президентська стипендія виплачується один раз на семестр у розмірі прожиткового мінімуму згідно з чинним законодавством України.

         2.  Вимоги до кандидатів у стипендіати:

•   відмінне навчання протягом попереднього навчального року;

•   дисциплінованість;

•   високий показник відвідування занять;

•   активна участь у загальноуніверситетських заходах;

•   участь у науковій діяльності.

         3.  Кандидатура стипендіата подається на конкурс куратором академічної групи за погодженням з деканом факультету на початку кожного семестру.

         4.  Для призначення стипендії у відділ виховної роботи подаються:

•  довідка про результати попередніх екзаменаційних сесій;

•  список та ксерокопії дипломів та відзнак;

•  список та ксерокопії наукових робіт, статей, інших видань;

•  клопотання куратора академічної групи, погоджене з деканом факультету.

         5.  Затвердження кандидатур стипендіатів здійснює комісія.

         6.  Рішення комісії про призначення стипендії затверджується наказом президента університету.

 

Заохочення як стимул до успіху: моральні і матеріальні важелі