Конкурс на звання кращого викладача Університету «Україна», присвячений 17-й річниці Університету «Україна» 

Кращий викладач з соціальних дисциплін

Клевека Леся Петрівна – доцент кафедри соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права,

Коваленко Вікторія Євгеніївна – доцент кафедри корекційної освіти Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини,

Левицька Людмила Вікторівна – доцент кафедри психології Хмельницького інституту соціальних технологій;

Кращий викладач з юридичних дисциплін

Олійник Олег Олександрович – заступник завідувача кафедри менеджменту та права Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини,

Попов Анатолій Андрійович – доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини,

Ткаченко Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри правознавства Кіровоградського інституту розвитку людини;

Кращий викладач з економічних дисциплін

Дробот Ярослав Вікторович – завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської філії,

Кондратюк Марія Федорівна – старший викладач кафедри обліку та аудиту Карпатського інституту підприємництва;

Кращий викладач з інженерно-технічних дисциплін

 

Калакура Марія Михайлівна – завідувач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Кращий викладач з гуманітарних дисциплін

Волинець Олександр Олександрович – доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ),

Козак Петро Миколайович – старший викладач кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ),

Кудінов Юрій Миколайович – доцент кафедри соціально–гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права,

Луценко Лідія Іванівна – старший викладач кафедри української мови, літератури та східних мов Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ),

Пріснякова Людмила Макарівна – завідувач кафедри психології і гуманітарних дисциплін Дніпропетровської філії.

Кращий викладач з соціальних дисциплін

Берещук Олена Миколаївна - доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій (м. Київ),

Швед Вадим Валерійович – доцент кафедри бізнесу та права Вінницького соціально–економічного інституту;

Кращий викладач з юридичних дисциплін

Сарана Сергій Володимирович – доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права,

Ямкова Ірина Миколаївна – доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин, м. Київ;

Кращий викладач з економічних дисциплін

Іванова Катерина Іванівна – старший викладач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін Інституту економіки та менеджменту (м. Київ),

Козаченко Лілія Анатоліївна – доцент кафедри економіки та підприємництва Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини,

Шеверя Мирослава Юріївна – доцент кафедри менеджменту Карпатського інституту підприємництва;

Кращий викладач з інженерно-технічних дисциплін

Брускова Діана-Марія Ярославівна – доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Кращий викладач з інформаційних дисциплін

Коваленко Віктор Володимирович – викладач кафедри комп’ютерних систем і мереж Інституту комп’ютерних технологій (м.Київ);

Кращий викладач з природничих дисциплін

Громик Оксана Миколаївна – старший викладач кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини,

Сергійчук Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології Факультету біомедичних технологій (м. Київ);

Кращий викладач з гуманітарних дисциплін

Бадрак Богдана Миколаївна – доцент кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ),

Рокосовик Наталія Василівна старший викладач кафедри філології та суспільних технологій Карпатського інституту підприємництва;

Кращий викладач - новатор

Данченко Олена Миколаївна – к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін Хмельницького інституту соціальних технологій,

Дідовець В’ячеслав Євгенійович – асистент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту (м. Київ),

Дем’янюк Олександр Йосипович – д.і.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини,

Ізуїта Петро Олександрович – к.ю.н., професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин (м. Київ),

Лукашенко Тетяна Федорівна к.пед.н., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту (м. Київ),

Пріснякова Людмила Макарівна – к.психол.н., доцент, завідувача кафедри психології і гуманітарних дисциплін Дніпропетровської філії,

Савенко Діана Олександрівна - старший викладач кафедри психології, керівника Центру практичної психології Рівненського інституту;

Кращий викладач - наставник СННВП

Кривенко Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права,

Рязанцева Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри права Луцького інституту розвитку людини,

Ожема Інна Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології та перекладу Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ),

Урсуляк Лариса Василівна – старший викладач кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Кращий викладач - керівник НДРС

Гітун Наталія Іванівна – к.філос.н., доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувача кафедри соціальної роботи Луцького інституту розвитку людини,

Коломієць Павло Віталійович – к.ю.н., доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права,

Ляшенко Віктор Володимирович старший викладач Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини,

Нестеренко Світлана Сергіївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін, директор Інституту економіки та менеджменту (м. Київ),

Сенченко Людмила Василівна – к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин (м. Київ),

Фрадинська Аліна Петрівна – к.психол.н., доцент кафедри психології Хмельницького інституту соціальних технологій,

Ярошовець Тетяна Іванівнав.о. завідувача кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ).

 

Номінанти кафедри соціальної роботи та педагогіки

 

 

Переможці Конкурсу на звання «Лідер року Університету «Україна», присвяченого 16-ій річниці з дня заснування університету

Кращий викладач із соціальних дисциплін

Адирхаєв Сослан Георгійович – директор Інституту соціальних технологій (м. Київ);

Преснякова Людмила Макарівна – завідувач кафедри психології та гуманітарних дисциплін Дніпропетровської філії;

Макац Володимир Геннадійович – завідувач кафедри соціальної та фізичної реабілітації Вінницького соціально-економічного інституту;

Бойко Галина Миколаївна – професор кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту економіки і права;

Шпак Світлана Григорівна – завідувач кафедри психології Рівненського інституту; 

Яремчук Ганна Андріївна – асистент кафедри соціальної роботи Житомирського економіко-гуманітарного інституту;

Левицька Людмила Вікторівна – доцент кафедри психології Хмельницького інституту соціальних технологій;

Кондратюк Світлана Миколаївна – заступник завідувача кафедри психології Хмельницького інституту соціальних технологій;

Пуча Володимир Іванович – професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій;

Каліберда Юрій Юрійович – завідувач секцією гуманітарних дисциплін кафедри психології та гуманітарних дисциплін Дніпропетровської філії.

 

Кращий викладач із юридичних дисциплін

Ізуїта Петро Олександрович – доцент кафедри господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин (м. Київ);

Білоус Алла Михайлівна – доцент кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних технологій;

Андріюк Анатолій Володимирович – викладач циклової комісії з правознавства Дубенського коледжу; 

Омельченко Наталія Леонідівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин (м. Київ);

Севрюков Денис Георгійович – професор кафедри теорії права та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин (м. Київ).

 

Кращий викладач із економічних дисциплін

Лавриненко Лариса Миколаївна – доцент кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту (м. Київ);

Дробота Ярослав Вікторович – доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Дніпропетровської філії;

Загурський Олег Миколайович – проректор з навчально-виховної роботи Білоцерківського інституту економіки та управління;

Корчагіна Віта Григорівна – завідувач кафедри обліку та аудиту Новокаховського гуманітарного інституту;

Крамаренко Ірина Сергіївна – завідувач кафедри економіки та підприємництва Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини; 

Лазоренко Лариса Віталіївна – завідувач кафедри фінансів та банківської справи Інституту економіки та менеджменту (м. Київ);

Дегліс Микола Васильович – доцент кафедри туризму Житомирського економіко-гуманітарного інституту;

Мірошник Наталія Володимирівна – завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Дніпропетровської філії;

Неклюєнко Тетяна Василівна – старший викладач кафедри фінансів і кредиту Хмельницького інституту соціальних технологій;

Кондратюк Марія Федорівна – старший викладач кафедри обліку та аудиту Карпатського інституту підприємництва (м. Хуст).

 

Кращий викладач із інженерно-технічних дисциплін

Чередник Володимир Миколайович – доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Жовнір Микола Федорович – професор кафедри сучасної інженерії Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Бублик Галина Аврамівна – доцент кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту (м. Київ).

 

Кращий викладач із інформаційних дисциплін 

Кулик Леонід Прокопійович – доцент кафедри менеджменту ЗЕД Житомирського економіко-гуманітарного інституту.

Кращий викладач із природничих дисциплін

Чабан Олена Павлівна – доцент кафедри фізичної реабілітації Житомирського економіко-гуманітарного інституту;

Строєва Маріанна Іосифівна – доцент кафедри екології Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій.

 

Кращий викладач із гуманітарних дисциплін

Ткаченко Наталія Олексіївна – старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ);

Стасюк Галина Мирославівна – доцент кафедри видавничої справи та редагування Івано-Франківської філії;

Шинкар Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри філології Карпатського інституту підприємництва (м. Хуст); 

Ярошовець Тетяна Іванівна – доцент кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ);

Литовченко Владлен Володимирович – старший викладач кафедри менеджменту туризму Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ);

Луценко Лідія Іванівна – старший викладач кафедри української мови та літератури і східних мов Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ);

Козак Петро Миколайович – старший викладач кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ);

Шкарбан Інна Володимирівна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу Інституту філології та масових комунікацій (м. Київ);

Якимчук Аліна Петрівна старший викладач кафедри гуманітарних наук та фундаментальної підготовки Житомирського економіко-гуманітарного інституту;

Терлецький Володимир Карлович – доцент кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини.

 

 

Кращий викладач із суспільно-політичних дисциплін

Савич Віта Олексіївна – доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин (м. Київ).

 

 

Викладач-новатор

Кущевська Ніна Федорівна – завідувач кафедри сучасних нанотехнологій та наноматеріалів Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Довгань Наталія Олександрівна – доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій (м. Київ);

Короєд Сергій Олександрович – доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин (м. Київ).

 

 

Кращий викладач-наставник СННВП

Хлопяк Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Іваннікова Ганна Василівна – старший викладач кафедри психології Інституту соціальних технологій (м. Київ);

Сорока Олександра Олександрівна – доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин (м. Київ).

 


 

Переможці конкурсу на кращу монографію:

Севрюков Денис Георгійович за монографію «Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти» (Інститут права та суспільних відносин, м. Київ);

Адирхаєв Сослан Георгійович за монографію «Організаційно-педагогічні основи фізичного виховання і спорту студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі» (Інститут соціальних технологій, м. Київ);

Бичко Ада Корніївна за монографію «Українська ментальність: джерела становлення» (Карпатський інститут підприємництва, м. Хуст).

 

Переможці конкурсу на кращий навчальний посібник:

Мурашин Олександр Генадійович за підручник «Загальна теорія держави і права» (Інститут права та суспільних відносин, м. Київ);

Караченцев Віктор Єгорович за навчальний посібник «Основи метрології та електричні вимірювання: теорія і практикум» (Луцький інститут розвитку людини);

Коломієць Павло Віталійович за навчальний посібник «Загальні положення правового регулювання оподаткування підприємницької діяльності» (Полтавський інституту економіки і права);

Ходаківська Оксана Мар’янівна за навчальний посібник «Соціально-психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім`ї» (Хмельницький інститут соціальних технологій).

 

Переможці конкурсу на кращий конспект лекцій:

Мраморнов Борис Сергійович, Малишев Віктор Володимирович за конспекти лекцій «Основи колоїдної хімії (поверхневі явища та дисперсні системи)» (Інженерно-технологічний інститут, м. Київ);

Сухицька Наталія Валеріївна за конспект лекцій «Третейське судочинство» (Інститут права та суспільних відносин, м. Київ);

Зелена Любов Борисівна, Сергійчук Наталія Миколаївна за конспект лекцій «Генетика» (Факультет біомедичних технологій, м. Київ). 

Переможці Конкурсу на звання «Лідер року Університету «Україна», присвяченого 15-ій річниці з дня заснування університету

Кращий викладач із соціальних дисциплін

Петлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна – доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій (м. Київ);

Стасюк Марія Іванівна – доцент кафедри психології Рівненського інституту;

Костін Євгеній Іванович – доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій;

Панченко Тетяна Леонідівна – доцент кафедри соціальної роботи Білоцерківського інституту економіки та управління.

 

Кращий викладач із юридичних дисциплін

Долгий Станіслав Аркадійович – старший викладач кафедри теорії права і міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин (м. Київ);

Севрюков Денис Георгійович – завідувач кафедри правознавства Новокаховського гуманітарного інституту;

Старушкевич Анатолій Володимирович – завідувач кафедри права Луцького інституту розвитку людини.

 

Кращий викладач із економічних дисциплін

Кримська Людмила Андріївна – доцент кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту (м. Київ);

Бассова Ольга Олександрівна – доцент кафедри фінансів та кредиту Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини;

Хоженцева Світлана Миколаївна – викладач кафедри обліку та аудиту Горлівського регіонального інституту.

 

Кращий викладач із інженерно-технічних дисциплін

Юліна Антоніна Іллівна – доцент кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту (м. Київ).

 

Кращий викладач із інформаційних дисциплін

Гринчишин Тарас Михайлович – доцент кафедри інформаційних технологій та програмування Івано-Франківської філії;

Матвійчук Людмила Анатоліївна – викладач кафедри комп’ютерних технологій Луцького інституту розвитку людини.

 

Кращий викладач із природничих дисциплін

Вітовська Ірина Володимирівна – доцент кафедри правознавства Івано-Франківської філії.

 

Кращий викладач із гуманітарних дисциплін

Махінов Віктор Миколайович – завідувач кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ);

Самсонова Марина Олександрівна – заступник директора Дніпропетровської філії з наукової роботи;

Фурса В’ячеслав Олексійович – старший викладач кафедри соціальної роботи Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій.

 

Викладач - новатор

Калакуруа Марія Михайлівна – завідувач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту (м. Київ);

Кравчук Людмила Степанівна – завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій;

Яблоновська Наталія Всеволодівна – завідувач кафедри журналістики Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини.

 

Кращий викладач-наставник СННВП

Колядич Оксана Іванівна – старший викладач кафедри реабілітації Інституту соціальних технологій (м. Київ);

Ліщина Валерій Олександрович – проректор з навчально-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини;

Вишковська Валентина Іванівна – викладач Дубенського коледжу.

 

Кращий викладач-керівник НДРС

Лазуренко Сергій Іванович – завідувач кафедри реабілітації Інституту соціальних технологій (м. Київ);

Мирян Алла Миколаївна – доцент кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини;

Шинкар Іван Петровича – заступник директора з науково-методичної роботи Карпатського інституту підприємництва;

Бурова Галина Вікторівна – доцент кафедри соціальної роботи Житомирського економіко-гуманітарного інституту;

Матвійчук Вікторія Маноліївна – викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій.

 

Переможці конкурсу на кращу монографію:

Сердюк Людмила Захарівна за монографію «Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід» (Інститут соціальних технологій, м. Київ);

Бужикова Раїса Іванівна, Бороко Тетяна Миколаївна за монографію «Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю» (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини).

 

Переможці конкурсу на кращий навчальний посібник: 

Дехтярук Микола Трохимович, Забара Станіслав Сергійович, Симоненко Валерій Павлович за навчальний посібник «Програмне забезпечення комп’ютерних систем» (Інститут комп’ютерних технологій, м. Київ);

Душейко Володимир Антонович, Габ Ангеліна Іванівна, Кущевська Ніна Федорівна, Малишев Віктор Володимирович за навчальний посібник «Фізико-хімічні методи аналізу» (Інженерно-технологічний інститут, м. Київ);

Галунько Валентин Васильович, Онищук Олександр Олександрович, Мурашин Олександр Геннадійович, Долгий Станіслав Аркадійович, Іванищук Андрій Анатолійович, Милько Володимир Іванович, Сухицька Наталія Валеріївна за навчальний посібник «Правознавство» (Інститут права та суспільних відносин, м. Київ);

Чернілевський Дмитро Володимирович, Таланчук Петро Михайлович, Євтух Микола Борисович за навчальний посібник «Духовна культура особистості» (Вінницький соціально-економічний інститут).

 

Переможці конкурсу на кращий конспект лекцій: 

Бублик Галина Аврамівна за конспект лекцій «Автоматика і автоматизація виробничих процесів закладів ресторанного господарства» (Інженерно-технологічний інститут, м. Київ).

 

До ювілею університету були проведені різні конкурси серед студентів вишу.

Переможцями в конкурсі кращих наукових робіт стали Марія Гасюк, Аліса Янковська, Анастасія Ніколаєва (м. Київ), Юлія Демиденко (Полтава), Альона Удод (м. Вінниця), Тетяна Чернецька (м. Рівне), Наталія Горобець, Віктор Волинець, Валентина Савалик, Тетяна Зуєва, Юліана Лазаревська і Марія Замрій (м. Хмельницький).

Іменну стипендію народного депутата України В.М. Сушкевича отримали Валерія Григорчук і Христина Монастирська (м. Хмельницький).

Іменну стипендію професора Н.Г. Дорофеєвої присуджено Марині Ольшанській (м. Вінниця) і Наталії Задорожній (м. Біла Церква).

Іменну стипендію Дугласа Строзера вручено Наталії Яременко (м. Київ).

Кращими науковцями року визнано студентів Вікторію Коваленко (м. Київ), Анастасію Бойчук (м. Рівне) та Валентину Калькову (м. Луцьк).

Кращими спортсменами року стали Юрій Вандюк (м. Луцьк) і Олексій Сиденко (м. Київ).

Серед кращих волонтерів року – Наталія Димова (м. Миколаїв), Юлія Роїк (м. Луцьк), Марина Спиридонова (м. Мелітополь), Василь Собчук (м. Тернопіль).

Найкраще організовували культурне дозвілля молоді Вікторія Савчук (м. Луцьк), Галина Продайко (м. Рівне) і Анна Ганжул (м. Миколаїв).

Відбувся Третій конкурс творчих робіт із соціальних комунікацій. Гран-прі відзначено Вадима Рего (Інститут філології та масових комунікацій).

У номінації "Текст" перемогли Оксана Радушинська (перша премія), Ярослав Терновий (друга премія), Олена Мачульська і Костянтин Зозуля (третя премія).

За номінацією "Фото" перемогли Любов Скоркіна (перша премія), Роман Суровцев і Аліна Ніжник (друга премія), Микола Руденко та Олена Преданова (третя премія).

Переможці за номінацією "Буктрейлер": першої премії удостоєна Христина Терещенко, другої – Дар`я Гальчак, третьої – Ольга Шелехань.

Визначено переможців за номінацією "Відеореклама". Першою премією відзначено Наталію Каплун і Максима Чуніна, другою – Андрія Мурзу, третьою – Ольгу Кривошею та Вікторію Савчук.

 

Переможці Конкурсу на звання «Лідер року Університету «Україна», присвяченого 14-ій річниці з дня заснування університету

Номінація «Кращий викладач-наставник СННВП»:

1 місце:

Купрєєва Ольга Іллівна – к. психол.н., доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій, м. Київ

 

2 місце:

Хлопяк Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту, м. Київ

Яценко Надія Іванівна, старший викладач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту, м. Київ

 

 

Номінація «Кращий викладач – керівник НДРС»:

1 місце:

Загурський Олег Миколайович – к.е.н., доцент, проректор з навчально-виховної роботи Білоцерківського інституту економіки та управління

Калакура Марія Михайлівна – к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту, м. Київ

Кравченко Олена Вікторівна – к.філол.н., начальник відділу науки, міжнародних зв’язків Кіровоградського інституту розвитку людини

 

2 місце:

Козаченко Лілія Анатоліївна – к.е.н., доцент, перший проректор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Романченко Інна Григорівна – к.іст.н., проректор з наукової роботи Білоцерківського інституту економіки та управління

Красиленко Володимир Григорович – к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних технологій Вінницького соціально-економічного інституту

Жалко Тетяна Йосипівна – к.філол.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини

 

3 місце:

Стожок Людмила Григорівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів, заступник директора Інституту економіки та менеджменту, м. Київ

Домбровська Людмила Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

Нестеренко Світлана Сергіївна – к.е.н., заступник директора Інституту економіки та менеджменту, м. Київ

Матвійчук Вікторія Маноліївна – к.психол.н., доцент кафедри здоров’я Хмельницького інституту соціальних технологій

 

Переможці конкурсу на кращу монографію:

1 місце:

Лазуренко Сергій Іванович, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри реабілітації Інституту соціальних технологій (м. Київ) за монографію «Психофізіологія установок у регуляції моторики людини»

Белікова Наталія Олександрівна, к.пед.н., доцент, декан факультету соціальних комунікацій і реабілітації Луцького інституту розвитку людини за монографію «Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика»

 

2 місце:

Скірський Іван Васильович, к.ю.н., професор кафедри, Світлак Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент, проректор, Сухоребра Тетяна Іванівна, к.ю.н., доцент кафедри Вінницького соціально-економічного інституту за монографію «Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства»

Іртищева Інна Олександрівна, д.е.н., професор, Крамаренко Ірина Сергіївна, к.е.н., доцент Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини за монографію «Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України»

 

3 місце:

Чижик Віктор Васильович, к.біол.н., доцент, Романюк Віктор Петрович, к.біол.н., доцент Луцького інституту розвитку людини за монографію «Функціональна та рухова підготовка юного футболіста»

Андрійцьо Василь Михайлович, к.мистецтвознавства, доцент кафедри іноземних мов та перекладу Карпатського інституту підприємництва за монографію «Руський театр товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921-1929)»

 

Кращий викладач з фаху:

Кращий викладач природничих дисциплін:

Васил’євих Людмила Григорівна – Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

Левчишина Олена Віталіївна – Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач

Новосад Наталія Іванівна – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри

 

Кращий викладач економічних дисциплін:

Васюк Інна Володимирівна – Дубенська філія, завідувач кафедри обліку і аудиту

Рослик Євген Олексійович – Дніпропетровська філія, доцент кафедри економіки та підприємства

Чупайленко Олексій Андрійович – Київ, Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат технічних наук

Шлепньов Андрій Миколайович – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри

 

Кращий викладач соціальних дисциплін:

Бацман Ольга Сергіївна – Полтавський інститут економіки і права, старший викладач

Бородинська Інна Іллівна – Рівненський інститут, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доцент

Волнушкіна Галина Володимирівна – Київ, Інститут соціальних технологій, старший викладач кафедри психології

Дем’янчук Олександр Никанорович – Луцький інститут розвитку людини, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Плівачук Катерина Володимирівна – Білоцерківський інститут економіки та управління, завідувач кафедри соціальної роботи, доцент, кандидат педагогічних наук

Мірошкіна Наталія Валеріївна – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри

 

Кращий викладач гуманітарних дисциплін:

Глушко Олександр Кіндратович – Київ, Інститут філології та масових комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент

Бужникова Раїса Іванівна – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри філології та журналістики

Димитров Михайло Федорович – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент

Каліберда Юрій Юрійович – Дніпропетровська філія, завідувач кафедри психології та гуманітарних дисциплін

Рокосовник Наталія Миколаївна – Карпатський інститут підприємництва, старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу

Якимчук Аліна Петрівна – Житомирський економіко-гуманітарний інститут, старший викладач

 

Кращий викладач інформаційних дисциплін:

Жигаревич Оксана Костянтинівна – Луцький інститут розвитку людини, старший викладач

Ільницький Микола Петрович – Вінницький соціально-економічний інститут, доцент

Петренко Максим Віталійович – Київ, Інститут комп'ютерних технологій, старший викладач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу

 

Кращий викладач інженерно-технічних дисциплін:

Гладка Тетяна Миколаївна – Київ, Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, кандидат технічних наук

 

Кращий викладач юридичних дисциплін:

Сухицька Наталія Валеріївна – Київ, Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук

Сухоребра Тетяна Іванівна – Вінницький соціально-економічний інститут, доцент

Якименко Андрій Анатолійович – Хмельницький інститут соціальних технологій, викладач кафедри правознавства

 

Переможці Конкурсу на звання «Лідер року Університету «Україна», присвяченого 13-ій річниці з дня заснування університету

Номінація «Кращий викладач – наставник СННВП»:

1 місце:

Хлопяк Олена Костянтинівна – ст. викладач кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту, м. Київ

Опанасенко Людмила Анатоліївна – ст. викладач кафедри здоров’я людини Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

2 місце:

Никифорук Богдан Васильович – завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту філології та масових комунікацій, м. Київ

3 місце:

Чернявська Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри фінансів і кредиту Новокаховського гуманітарного інституту

 

Номінація «Кращий викладач – керівник НДРС»:

1 місце:

Косенко Валентина Миколаївна – доцент кафедри фізичної реабілітації Житомирського економіко-гуманітарного інституту

2 місце:

Мілушина Марина Олександрівна – ст. викладач кафедри соціальної роботи Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

Мележик Ольга Вікторівна – доцент кафедри екології Факультету біомедичних технологій, м. Київ

3 місце:

Столяренко Олена Вікторівна – заступник завідувача кафедри соціальної роботи Вінницького соціально-економічного інституту

Сенченко Людмила Василівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права та суспільних відносин, м. Київ

4 місце:

Юліна Антоніна Іллівна – доцент кафедри технології харчування Інженерно-технологічного інституту, м. Київ

Матвійчук Вікторія Миколаївна – викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій

 

Переможці конкурсу на кращу монографію:

1 місце:

Вільчковський Е.С., Сущенко Л.П., Карпюк Р.П., Пасічник В.Р., Луцький інститут розвитку людини, за монографію «Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців фізичної культури в українських і польських вищих навчальних закладах (історичний аспект)»

Бурлаков М.В., д.т.н., професор Горлівського регіонального інституту, за монографію «Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами»

2 місце:

Барна Н.В, Уланова С.І., Інститут філології та масових комунікацій (м.Київ), за монографію «Естетика іміджмейкінгу»

3 місце:

Ставицький О.О., ректор Рівненського інституту, к.псих.н., професор за монографію «Психологія гандикапізму»

 

Переможці конкурсу на кращий підручник:

1 місце:

Сергієнко Л.П., д.пед.н., професор, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, «Спортивна метрологія (теорія і практичні аспекти)»

2 місце:

Чернілевський Д.В., д.пед.н., професор, Вінницький соціально-економічний інститут, «Педагогіка вищої школи»

Юхименко П.І., Леоненко П.М., Білоцерківський інститут економіки та управління, «Історія економіки та економічної думки» 

3 місце:

Пірен М.І., д.псих.н., професор, Інститут соціальних технологій (м. Київ), «Етнопсихологія»

 

Переможці конкурсу на кращий навчальний посібник:

1 місце:

Антипчук А.Ф., Піляшенко-Новохатній А.І., Бабенюк Ю.Д., Євдокіменко Т.М., Факультет біомедичних технологій (м. Київ), за серію посібників з мікробіології

2 місце:

Сташук В.Д., к.т.н., доцент, Інженерно-технологічний інститут (м. Київ), «Комп’ютерне моделювання радіоелектронних кіл»

3 місце:

Іванова І.Б., к.пед.н., доцент, Інститут соціальних технологій (м. Київ), «Соціальна робота з людьми з особливими потребами»

4 місце:

Іванова Л.І., Путров С.Ю., Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини, «Теорія і методика оздоровчої фізичної культури»

5 місце:

Черненко О.В., ст.викладач, Кіровоградський інститут розвитку люлини, «Менеджмент якості: основи управління якістю»

 

Переможці конкурсу на кращий конспект лекцій:

1 місце:

Мраморнов Б.С., Малишев В.В., Інженерно-технологічний інститут (м. Київ), «Фізична хімія»

2 місце:

Тимофієв В.Г., к.н.держ.управління, доцент Кіровоградський інститут розвитку людини, «Основи управління та менеджменту в фізичному вихованні»

3 місце:

Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В., Інженерно-технологічний інститут (м. Київ), «Основи матеріалознавства тугоплавких і силікатних матеріалів»

4 місце:

Яценко Н.І., доцент, Інженерно-технологічний інститут (м. Київ), «Кулінарознавство»

 

Кращий викладач з фаху:

Кращий викладач природничих дисциплін:

Піляшенко-Новохатній Андрій Ігорович – Київ, Факультет біомедичних технологій, д.б.н., доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

Лисенко Валерій Іванович – Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, проректор з навчально-наукової роботи, д.б.н., професор, завідувач кафедри екології

Кравчук Людмила Степанівна – Хмельницький інститут соціальних технологій, заступник завідувача кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації

Зенцев Всеволод Григорович – Київ, Інститут комп’ютерних технологій, к.т.н., завідувач кафедри природничих наук та інформатики

 

Кращий викладач економічних дисциплін:

Юхименко Петро Іванович – Білоцерківський інститут економіки та управління, ректор, д.е.н., професор кафедри фінансів

Домбровська Людмила Вікторівна – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н.

Стожок Людмила Григорівна – Київ, Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів, к.е.н.

Шафранова Катерина Володимирівна – Житомирський економіко-гуманітарний інститут, ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Мальчик Мар’яна Василівна – Дубенська філія, завідувач кафедри фінансів і кредиту

 

Кращий викладач соціальних дисциплін:

Приснякова Людмила Макарівна – Дніпропетровська філія, завідувач кафедри психології та гуманітарних дисциплін

Сметанський Микола Іванович – Хмельницький інститут соціальних технологій, професор кафедри соціальної роботи

Авраменко Анатолій Олександрович – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, професор кафедри фізичної реабілітації та соціальних технологій, д.м.н.

Стрельник Олена Олександрівна – Полтавський інститут економіки і права, доцент кафедри соціальної роботи

Волинець Наталія Валентинівна – Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін

Іванникова Анна Василівна – Київ, Інститут соціальних технологій, ст. викладач кафедри психології

Сітовський Андрій Миколайович – Луцький інститут розвитку людини, канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я і фізичної культури, доцент кафедри фізичної реабілітації

 

Кращий викладач гуманітарних дисциплін:

Сирота Юлія Олександрівна – Полтавський інститут економіки і права, доцент кафедри перекладу та іноземних мов

Козак Надія Ігорівна – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, проректор з наукової та міжнародної роботи

Гордієнко Галина Василівна – Київ, Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Зозуля Наталія Юріївна – Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, к.філол.н.

Андрієнко Наталія Миколаївна – Рівненський інститут, ст. викладач кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін

 

Кращий викладач інформаційних дисциплін:

Ганганов Володимир Миколайович – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, завідувач кафедри економічної кібернетики і комп’ютерної інженерії, д.е.н.

Ільницький Микола Петрович – Вінницький соціально-економічний інститут, доцент, застуаник завідувача кафедри інформаційних технологій

Охріменко Ольга Всеволодівна – Київ, Інститут комп’ютерних технологій, ст. викладач кафедри природничих наук та інформатики

 

Кращий викладач інженерно-технічних дисциплін:

Калакура Марія Михайлівна – Київ, Інженерно-технологічний інститут, к.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування

Гуріна Олена Валентинівна – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, доцент кафедри економічної кібернетики, начальник навчального відділу, к.е.н.

 

Кращий викладач юридичних дисциплін:

Фрицький Юрій Олегович – Київ, Інститут права та суспільних відносин, д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Севрюков Денис Георгійович – Новокаховський гуманітарний інститут, к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Пленюк Мар’яна Дмитрівна – Івано-Франківська філія, викладач циклової комісії правознавства

 

Конкурси серед студентів

 

Кращий науковець:

Басс Людмила Юріївна, студентка ІІІ курсу спеціальності «Психологія» Хмельницького інституту соціальних технологій

Залуцький Анатолій Леонідович, студент VІ курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Вінницького соціально-економічного інституту

Кархут Олена Ігорівна, студентка ІV курсу спеціальності «Психологія» Інституту соціальних технологій, м. Київ

Осніцька Віра Володимирівна, студентка ІV курсу спеціальності «Соціальна робота» Рівненського інституту

Васильченко Дмитро Сергійович, студент VІ курсу спеціальності «Технологія харчування» Інженерно-технологічного інституту, м. Київ

 

Кращий волонтер:

1 місце:

Альміз Ірина, Хмельницький інститут соціальних технологій

2 місце:

Ляшенко Олександр, м. Київ

3 місце:

Осніцька Віра, Рівненський інститут

4 місце:

Олефір Тетяна, Полтавський інститут економіки і права

5 місце:

Дахновська Олена, Вінницький соціально-економічний інститут

 

Кращий спортсмен:

Солодуха Ольга – заслужений майстер спорту України, Інститут права та суспільних відносин, м. Київ, – І місце у Чемпіонаті світу 2011 року з легкої атлетики (м. Тегу, Південна Корея), потрійний стрибок.

Колодій Олександр – заслужений майстер спорту України, Луцький інститут розвитку людини, – на Чемпіонаті Європи серед спортсменів із вадами слуху 2011 року (м. Мюнхен, Німеччина) здобув в особистому заліку 4 золотих та одну срібну медалі, а в командному заліку – дві золоті і дві срібні медалі у кульовій стрільбі.

Хордичук Микола – майстер спорту міжнародного класу, Луцький інститут розвитку людини, – на Всесвітній Універсіаді з важкої атлетики 2011 року в Шеньджені (Китай) виборов 2 срібних медалі (вага 105 кг., сума 382 кг.) товчок та в сумі.

Бутенко Віталій – майстер спорту міжнародного класу, Інститут соціальних технологій, м. Київ, – чемпіон України 2011 року, бронзовий призер Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед глухих спортсменів 2011 року.

 

Переможці Всеукраїнського стиудентського фестивалю «Сяйво надій» по номінаціях:

Пісенний вернісаж – Гордійчук Констянтин (Київ)

Танцювальні ритми – Чайковська Олеся (Хмельницький)

Авторська пісня – Патра Світлана (Київ)

Музична – Губенко Олександра (Київ)

Науковець року – Васюк Іван (Київ)

Виконавче мистецтво – Творчий колектив Горлівського вищого училища (Горлівка)

Декоративно-прикладна – Гурин Мар’яна (Вінниця)

Фотографічна – Чорний Олександр (Біла Церква)

Спортсмен року – Колодій Олександр (Луцьк)

Художня – Панчук Олег (Київ)

Країна фантазій – Ящик Іван (Нова Каховка)

Жестова пісня – Дует (Горлівка)

Спеціальний приз від Олени Акопян – Клімов Олександр (Горлівка)

Спеціальний приз від Олени Акопян – Гончарук Тетяна (Київ)

"Супер-старт" – Ляшков Олександр (Вінниця)

Приз глядацьких симпатій – Петров Олександр (Горлівка)

Спец-приз журі – Гебеш Еліна (Горлівка)

 

 

Переможці Конкурсу на звання «Кращий викладач-науковець Університету «Україна», присвяченого 12-ій річниці з дня заснування університету

Номінація «Кращий викладач-новатор»:

1 місце:

Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор, директор Інженерно-технологічного інституту.

2 місце:

Забара Станіслав Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування;

Стожок Людмила Григорівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів.

3 місце:

Кириленко Валентина Граціянівна, к.психол.н., доцент кафедри соціальної роботи;

Машовець Микола Павлович, к.філос.н., професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій;

Тугай Тетяна Іванівна, к.б.н., доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій.

 

Номінація «Кращий викладач – наставник СННВП»:

1 місце:

Горбик Олександр Романович, к. архітек., професор кафедри дизайну;

Хлопяк Олена Костянтинівна, старший викладач кафедри технології харчування.

2 місце:

Долгий Станіслав Аркадійович, асистент кафедри цивільного та господарського права.

3 місце:

Купрєєва Ольга Іллівна, к. психол.н., доцент кафедри психології.

 

Номінація «Кращий викладач – керівник НДРС»:

1 місце:

Ромоданова Валентина Олександрівна, к.т.н., професор кафедри технології харчування.

2 місце:

Ковтонюк Марина Вікторівна, к.мед.н., доцент кафедри реабілітації;

Лебеденко Вадим Іванович, к.ю.н., професор кафедри цивільного та господарського права;

Циба Віталій Трохимович, д.філос.н., завідувач кафедри соціальної роботи.

3 місце:

Пономаренко Ігор Віталійович, к.е.н., доцент кафедри загальноекономічних дисциплін;

Гордієнко Галина Василівна, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

Приліпко Ірина Леонідівна, к.філол.н., доцент кафедри української мови та літератури.

 

Переможці конкурсу на кращу монографію:

1 місце:

Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор, директор Інженерно-технологічного інституту за монографію «Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії».

2 місце:

Антипчук Адель Федорівна, д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій за монографію «Биорегуляция микробно-растительных систем».

3 місце:

Мних Микола Володимирович, д.е.н., професор, директор Інституту економіки і менеджменту за монографію «Пріоритети та завдання розвитку економіки Крима».

 

Переможці інших конкурсів, присвячених 12-ій річниці з дня заснування університету

 

Переможці конкурсу на кращий підручник:

1 місце:

Романенко Лариса Федорівна, Калакура Марія Михайлівна «Загальні технології харчових виробництв»

 

Переможці конкурсу на кращий навчальний посібник:

1 місце:

Барна Наталя Віталіївна, Лугуценко Тетяна Валентинівна «Промислово-прикладна естетика»

 

Кращий дипломний проект:

1 місце:

Проект спеціалізованого ресторану «Домашнє свято» в м. Бориспіль Київської області

Будьонна Тетяна Олегівна

 

Кращий викладач з фаху:

кращий викладач соціальних дисциплін - Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна, кандидат психологічних наук, доцент

кращий викладач юридичних дисциплін - Рощин Олександр Ілліч, кандидат юридичних наук, доцент

кращий викладач економічних дисциплін - Григорчук Тарас Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент

кращий викладач інженерно-технічних дисциплін - Бублик Галина Аврамівна, кандидат технічних наук, доцент

кращий викладач інженерно-комп’ютерних дисциплін - Бовсуновська Катерина Сергіївна, старший викладач

кращий викладач природничих дисциплін - Мовчан Валентина Валентинівна, кандидат біологічних наук

кращий викладач гуманітарних дисциплін - Головченко Ніна Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент

 

Кращий ТВСП:

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

 

Краща кафедра:

Інститут комп’ютерних технологій: Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Інститут права та суспільних відносин: Кафедра кримінального права та процесу

Інститут соціальних технологій: Кафедра психології

Інститут філології та масових комунікацій: Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Інститут економіки та менеджменту: Кафедра фінансів

Інженерно-технологічний інститут: Кафедра технології харчування

Факультет біомедичних технологій: Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

 

Краща академічна група:

КС-42 (Інститут комп’ютерних технологій)