1.Витяг із протоколу засідання експертної ради комісії в галузі щодо проведення експертизи тем дисертацій та призначення наукових керівників аспірантів/здобувачів кафедри;

2. Витяг із протоколу засідання кафедри про затверждення теми дисертаційного дослідження та індивідуального плану роботи аспіранта/здобувача на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності;

3. Заява на складання кандидатського іспиту з філософії та іноземної мови;

4. Індивідуальний план роботи аспіранта;

5. Витяг із протоколу засідання кафедри про прикріплення здобувачем до кафедри та здобування наукового ступення кандидата наук зі спеціальності та призначення наукового керівника здобувача;

6. Заява на вступ до аспірантури;

7. Заява на складанння кандидатського іспиту зі спеціальності;

8. Подання на відрахування аспіранта/здобувача;

9. Витяг із протоколу про атестацію і переведення;

10. Заява на прикріплення здобувачем до кафедри;

11. Заява на прикріплення до ВНЗ з метою складання кандидатських іспитів;

12. Протокол співбесіди зі вступником до аспірантури;  

13. Додаткова програма для складання кандидатського іспиту зі спеціальності;

14. План-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук