Перелік документів, які необхідно надати для складання кандидатського іспиту

 

1. Зі спеціальності:

 • заява на складання кандидатського іспиту зі спеціальності на ім’я президента університету, завізована завідувачем відповідної кафедри, погоджена проректором з наукової роботи, з резолюцією президента;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копії дипломів (спеціаліста або магістра) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи або навчання (особам, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
 • копії додатків до дипломів. Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи "з відзнакою", копії додатків не подають;
 • копія трудової книжки (в разі її наявності), засвідчена відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів з відривом від виробництва – оригінал трудової книжки;
 • копії паспорта (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови;
 • додаткова програма кандидатського іспиту, затверджена на Вченій раді Університету «Україна»;
 • реферат за темою дисертації обсягом 12-16 аркушів;
 • витяг з рішення Вченої ради вищого навчального закладу, де виконується дисертаційна робота (для осіб із інших організацій, ВНЗ, установ), клопотання.
 • копію квитанції про оплату за кандидатський іспит (для осіб із інших організацій, ВНЗ, установ).

 

2. З філософії та іноземної мови:

 • заява на складання кандидатського іспиту на ім’я президента університету, погоджена проректором з наукової роботи, з резолюцією президента;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копії дипломів (спеціаліста або магістра) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи або навчання (особам, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);
 • копії додатків до дипломів. Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи "з відзнакою", копії додатків не подають;
 • копія трудової книжки (в разі її наявності), засвідчена відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів з відривом від виробництва – оригінал трудової книжки;
 • копії паспорта (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;
 • реферат за темою дисертації обсягом 12-16 аркушів;
 • витяг з рішення Вченої ради вищого навчального закладу, де виконується дисертаційна робота (для осіб із інших організацій, ВНЗ, установ), клопотання.
 • копію квитанції про оплату за кандидатський іспит (для осіб із інших організацій, ВНЗ, установ).