Перелік документів для вступу до аспірантури

 

Вступники подають особисто заяву про вступ до аспірантури на ім’я президента університету, в якій зазначають обрану ними наукову спеціальність, форму навчання, дані диплома про вищу освіту та тему реферату (в разі відсутності опублікованих наукових праць і винаходів).

До заяви вступник додає:

 • особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • копії дипломів (бакалавра, спеціаліста або магістра) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірені відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • копії додатків до дипломів. Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи "з відзнакою", копії додатків не подають;
 • копію трудової книжки (в разі її наявності), завірену відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів з відривом від виробництва – оригінал трудової книжки;
 • копії паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідувачем кафедри, до якої планується прикріплення (а також ксерокопії 2-3 публікацій), чи реферат з обраної наукової спеціальності (при відсутності опублікованих праць та винаходів);
 • письмовий відгук передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-У;
 • копію шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
 • 4 фото (6х4);
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 1 швидкозшивач та 5 файлів (окрім файлів, у які вкладаються документи).
 • копію квитанції про сплату за вступні іспити.

Перед подачею документів до приймальної комісії аспірантури вступники з інших вищих навчальних закладів, які мають особливі потреби, повинні звернутися до управління соціальної адаптації та реабілітації (УСАР) за довідкою щодо можливості навчання в університеті на обраній науковій спеціальності за певною формою навчання. Вступники з особливими потребами, які потребують супроводу при складанні вступних іспитів, отримують в УСАР картку потреб у супроводі вступу до аспірантури. Після отримання довідки щодо можливості навчання в аспірантурі вступник звертається до приймальної комісії аспірантури.

При собі вступник повинен мати:

 • висновок ЛКК чи довідку МСЕК (оригінал та копію);
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда;
 • медичну довідку за формою 286-У;
 • виписку з амбулаторної карти;
 • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

Паспорт та диплом подаються вступником особисто.