РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ДОВІДНИКАХ

Одним із найефективніших каналів поширення інформації про ВНЗ є спеціалізовані довідники для вступників. Щороку базова структура розміщує інформацію у таких виданнях, як: Довідник «Обираємо професію», Довідник для вступників до ВНЗ «Гранд» (Київ), «Довідник абітурієнта» видавництва «Майстер-клас» (Харків), Довідник для абітурієнтів «Все про освіту в Україні», Довідник абітурієнта видавництва «Експрес-об'ява», Довідник «Навчальні заклади від А до Я» видавництва «КБС-издат», Каталог «Вища освіта України», Довідник «Вища освіта України» видавництва «Торба», Довідник «Усі вищі навчальні заклади України» видавництва «Торсінг» (Харків).

У довідниках можна знайти більш-менш повну інформацію, яка відображає офіційні дані та різні сторони діяльності ВНЗ: назва закладу, його тип, форма власності, правовий статус, підпорядкування; поштова адреса, телефон, e-mаil; відомості про керівника; рік заснування; рівень акредитації; ліцензії, сертифікати; наявність диплому державного зразка, міжнародного диплому, визнання диплому за кордоном; мета і напрямки діяльності; відомості про інститути, факультети, територіально відокремлені структурні підрозділи; відомості про деканів, завідувачів кафедр, професорсько-викладацький склад; асортимент послуг (доуніверситетська підготовка, курсове навчання, перша вища освіта, курси підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, друга вища освіта, аспірантура, докторантура, ад'юнктура); галузі знань, напрями, спеціальності і рівень акредитації по кожному напряму / спеціальності; форми навчання (стаціонар, заочна, очно-заочна, дистанційна, недільна, екстернат і т. п.); тривалість навчання для кожної спеціальності кожного освітньо-кваліфікаційного рівня на кожній формі навчання; ліцензовані обсяги по кожній освітній послузі; співвідношення кількості місць безкоштовного і платного навчання, конкурс абітурієнтів минулого року (навчання за держзамовленням, за контрактом); вартості навчання, наявність пільг при вступі; матеріально-технічна база (кількість корпусів, сучасне обладнання, бібліотека), забезпечення підручниками; наявність власної видавничо-поліграфічної бази, обсяг і тираж виробництва; забезпечення комп'ютерною технікою і доступом до мережі Інтернет; практична спрямованість підготовки, практика і працевлаштування випускників; наукова діяльність; міжнародне співробітництво, умови вступу для іноземців; контингент студентів по формах навчання; соціально-побутові умови (забезпечення гуртожитками, організація харчування); медичне обслуговування; спортивний, культурний, літній відпочинок студентів; військова кафедра; наявність заснованих і / або підшефних загальноосвітніх навчальних закладів (ліцею, гімназії тощо); координати Приймальної комісії; умови вступу; кінцеві терміни подання документів і проходження вступних випробувань; дисципліни, що виносяться на вступні випробування по кожній спеціальності; форма проведення вступних випробувань (тестування, письмовий, усний іспити) тощо.

Частина довідників розповсюджується по Україні і містить інформацію про ВНЗ України.

Частина довідників спрямована на споживачів окремих регіонів (наприклад, довідник «Навчальні заклади Києва та Київщини» видавництва «Торба», рекламно-інформаційний каталог «Навчальні заклади Києва»).

Останнім часом істотно зростає попит на післядипломну, другу вищу освіту, бізнес-освіту, що спричинило виникнення спеціалізованих довідників по додаткових освітніх послугах.

Територіально відокремлені структурні підрозділи у свою чергу розміщали інформацію про себе в регіональних довідниках для вступників, зокрема «Панорама бізнесу», «Усе про навчання» (Тернопільська область), телефонний довідник «Ринок Черкас», «Збірник ВНЗ» (Черкаська область), «Посібник абітурієнта» (Нікополь) тощо.

А Вінницька філія навіть видавала власний довідник «Напрями та спеціальності ВНЗ І-ІV рівнів акредитації Вінницької області».

 

Реклама Видавничо-друкарського комплексу розміщується у спеціалізованих довідниках поліграфічної, бібліотечної та книготорговельної галузей: «Провідні бібліотеки України»; «Поліграфія від «А» до «Я»»; «Книжкові підприємства України».