І. Фахові видання за напрямами:

1.1. Фізичне виховання і спорт

1.2. Економічні науки

1.3. Педагогічні науки

1.4. Хімічні науки

1.5. Соціальні комунікації

1.6. Юридичні науки

1.7. Мистецтвознавство

1.8. Історичні науки

1.9. Біологічні науки

1.10. Політичні науки

1.11. Психологічні науки

1.12. Філософські науки

1.13. Культурологія

1.14. Соціологічні науки

1.15. Фізико-математичні науки

 

ІІ. Довідкові Інтернет-ресурси для аспірантів і здобувачів:

2.1. http://www.mon.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства освіти і науки України

2.2. http://www.vak.org.ua/ - офіційний сайт Вищої атестаційної комісії України

2.3. http://www.nbuv.gov.ua/ - НБУ імені В.І. Вернадського

2.4. http://www.aspirantura.spb.ru/ - портал аспірантів, призначений для допомоги їх нелегкій справі, пов'язаній із підготовкою і захистом дисертації

2.5. http://www.aspirinby.org/ - допомога аспірантам і здобувачам наукових ступенів

2.6. http://www.asu.ru/science/smu/linx.ru.shtml - на допомогу аспіранту і здобувачу

2.7. http://aspirantura.com/ - база дисертацій

2.8. http://uk.wikipedia.org/wiki/ - вільна енциклопедія

 

 

ІІІ. Література для аспірантів:

 

•3.1.       Від аспіранта - до академіка. Зб. законодавч. і нормат. матер. з питань наук. діяльності, атестат. наук. працівн. / Укладач Ю.І. Цеков. - К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2006. - 80 с.

•3.2.       Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1-го вид. Р.В. Бойка. - 3-тє вид., випр. і допов. - К.: Ред. «Бюл. Вищої атестат. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2006. - 69 с.

•3.3.       Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень. Зб. нормат. док. з питань атестації наук. працівн. / Укладач Ю.І. Цеков; - 3-тє вид., випр. і допов. - К.: Ред. «Бюл. Вищої атестат. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2004. - 128 с.

•3.4.       Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2005. - 80 с.

•3.5.       100 ЗАПИТАНЬ і 100 ВІДПОВІДЕЙ про підготовку й атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник / Автор-упорядник Ю.І. Цеков. За редакцією першого заступника голови ВАК України Р.В. Бойка. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2005. - 80 с.

•3.6.       ВАК України роз'яснює... (Методичні поради): Зб. інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Автор-упоряд. Л.А. Пономаренко, доктор техн. наук; за редакцією В.Ф. Мачуліна, члена-кореспондента НАН України. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Вид-во «Толока», 2006. - 47 с.

 

ІV. База сортованих дисертацій до 2007 року за спеціальностями Університету «Україна» та проблематикою освітньої галузі (Excel)