ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ КНИГ

 

Шановні читачі!

Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду, звертайтеся до бібліотеки Університету «Україна», де Вам допоможуть підібрати необхідну літературу

 

"Свою Україну любіть" 

 

Свою Україну любіть,

Любіть її… Во время люте,

В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

Т.Г. Шевченко

 

Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка, вже довго подолавши національні межі, увійшла до скарбниці світової літератури. О.Гончар писав, що правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не згасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, просвітив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній  перспективі.

Тараса Шевченка розуміємо настільки наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому. Щоб це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, а його епоху, увесь широкий спектр поглядів, інтересів і настроїв тієї доби.

Бібліотека Університету «Україна» до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря пропонує ознайомитися з фондовою колекцією Шевченкіани.

 

Укладачі: Колесникова Н. П.,

               Бертош Н.В.

Фондова колекція

 

 


 

«Креативна особистість, патріот – освітянин, вчений, педагог»

(До дня науки та наукової діяльності Таланчука Петра Михайловича)

 

 

 

«Завдання освіти полягає в тому, щоб «пересіяти»

інтелектуальний потенціал нації»

 

Петро Таланчук

 

 БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

 

   Петро Михайлович Таланчук – перший міністр освіти незалежної України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій.

   Етапи життєвого шляху цієї людини – сирітського, трудового й творчого – сформували креативну особистість, патріота, який активно та системно розбудовує українську державу. Таланчук П. М. є реальним утіленням незламного українського духу, що на генетичному рівні зберіг потребу свободи як умову творчого поступу людини. Петро Михайлович плекає освітянські й українські, загальнолюдські гуманістичні цінності.

   Автор 50 запатентованих винаходів та понад 350 друкованих праць, серед яких – підручники, навчальні посібники. Член національної спілки журналістів України. П. М. Таланчук має державні нагороди – орден Дружби народів, дві медалі, Почесну грамоту Верховної Ради України.

   Президент Університету «Україна» широко відомий своїми державницькими підходами, принциповою життєвою позицією, умінням консолідувати зусилля державних, громадських і підприємницьких структур задля здійснення і збереження потенціалу української нації.

 

Укладачі: Колесникова Н. П.,

               Бонар В. О.

Виставка книг

 

 


 

1. Наука – в особах та особистість – у науці : Виставка книг і наукових праць Малишева Віктора Володимировича – директора Інженерно-технологічного інституту, доктора технічних наук, професора, вченого в галузі хімії та сучасних нанотехнологій.

2. Справжній українець – завжди українець : До 70-річчя Карпенка Віталія Опанасовича – завідувача кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій, заслуженого журналіста України, колишнього головного редактора часопису "Вечірній Київ", члена Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України.

3. Теоретико - методологічні та концептуальні засади адміністративного права : До дня науки та наукової діяльності Олефіра Віктора Івановича, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук, проректора з наукової роботи Університету "Україна".

4.   Креативна особистість, патріот – освітянин, вчений, педагог : До дня науки та наукової діяльності Таланчука Петра Михайловича -  президента Університету "Україна", дійсного члена Академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора.

5. Теоретико-методологічні парадигми економічної думки : До дня науки та наукової діяльності Юхименка Петра Івановича - директора Білоцерківського інституту економіки та управління, доктора економічних наук, професора. 

6. Виставка авторської книги Мельничука Богдана Івановича - Заслуженого діяча мистецтв України, письменника, редактора, журналіста, краєзнавця. 

7. Фондова колекція Шевченкіани до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря.

8. Талановита подолянка. Бібліографічний покажчик до 35-річчя з дня народження подільської письменниці Оксани Радушинської. Хмельницький, 2014