Відкрита лекція з математики

 

23 грудня 2016 року

 

Сьогодні ми переконалися, що математику вивчати легко і весело навіть правознавцям! Своїм досвідом ділилася талановитий молодий викладач Вінницького коледжу Університету "Україна" Оленич Вікторія Петрівна. Високий рівень знань студентів пояснюється великою кількістю методів, прийомів і цікавим матеріалом, які використовує щоденно викладач на своїх заняттях.


Відкрита лекція на тему: "Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства"

 

6 жовтня 2016 року кандидат економічних наук Сіташ Т.Д провела відкриту лекцію з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" на тему: "Антикризове управління та оцінка ймовірності банкрутства підприємства". Студенти спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна» ознайомились із методами визначення ймовірності банкрутства та заходами щодо покращення фінансового стану підприємства.

 

 

 

 

 

Джерело: Вінницький соціально-економічний інститут


Відкрита лекція Заслуженого юриста України

16 жовтня у рамках проведення Європейського тижня демократії відбулася лекція Мурашина Олександра Геннадійовича – завідувача кафедри теорії права і міжнародної інформації Університету «Україна», доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України.

Мурашин Олександр Геннадійович – Член-кореспондент Національної академії правових наук України по відділенню теорії та історії держави і права, дійсний член Міжнародної академії інформації. Автор наукової теорії «Акти прямого народовладдя у правовій системі». Автор понад 120 наукових праць, зокрема підручників і посібників з теорії держави і права.

 

Джерело: Вінницький соціально-економічний інститут


Відкрита лекція від кафедри екології та охорони навколишнього середовища

 

24 жовтня 2013 року кафедрою екології та охорони навколишнього середовища Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету «Україна» була організована та проведена відкрита лекція-семінар на тему: «НПП «Приазовський» як об’єкт природно-заповідного фонду України».

Співробітники відділу екологічної освіти Національного природного парку «Приазовський» наочно розповіли про специфіку управління, особливості заповідного режиму, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів НПП. Студенти дізнались про природні умови та ресурси, розташування та функціональне зонування парку. Детально ознайомились з різноманіттям ландшафтів, представниками рослинного та тваринного світу, заходами з охорони та збереження.

Обговорювались питання щодо можливості проведення наукових досліджень на території парку, можливості проходження виробничої та ландшафтно-екологічної практики студентами інституту.

 

Джерело: веб-сайт Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

 


Класична література дає силу жити за високими законами щирості, чесності, кохання

 

 

Вивчення літератури в наш час набуває особливого значення, тому що саме на прикладі найзначущіших творів світової та української літератури формуються морально-етичні й естетичні цінності молодої людини. Тотальному наступу масової свідомості й культури завжди активно протистояло справжнє мистецтво слова.

Особливої ваги процес вивчення художньої літератури набуває в інтегрованому освітньому середовищі, де навчаються студенти з інвалідністю. Толерантне ставлення до складної життєвої ситуації чи особистісних проблем таких людей формується в студентській аудиторії через безпосереднє спілкування з неповносправними особами та шляхом поглибленого аналізу творів Діккенса, Толстого, Достоєвського, Кафки та ін., під час якого студенти пізнають філософські глибини життя, засвоюють справжні його цінності, вчаться щирості почуттів, мужності бути порядною і доброю людиною тощо.

Життєву мудрість, витончене сприймання поезії, щирість почуттів формує творчість представника школи «чистого мистецтва» російського поета ХІХ ст. Федора Тютчева.

У березні відповідно до плану проведення відкритих лекцій на кафедрі видавничої справи та редагування Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна» кандидатом педагогічних наук Ніною Головченко було організовано інтегроване відкрите заняття з історії зарубіжної літератури за творчістю цього поета.

Ніна Головченко розповідає:

– Лекційні заняття у класичному форматі зазвичай складно сприймаються студентами з особливими потребами. Через певні вади здоров’я їм важко слухати монолог викладача та укладати конспект лекції. Тому на нашій кафедрі відповідно до умов модульно-рейтингової системи навчання запроваджуються новітні педагогічні технології. Йдеться насамперед про використання інформаційно-комунікативних технологій навчання та збільшення самостійної, творчої компоненти в опануванні нового матеріалу.

До проведення відкритого заняття група студентів третього курсу мала самостійно виконати колективний творчий проект: визначити головні теми творчості Ф. Тютчева; дібрати вірші поета, присвячені Олені Денисьєвій, які сам Тютчев в окремий цикл не виділяв; вивчити наукову літературу та мемуари до теми; укласти літературну композицію на тему «Вірші Ф.І. Тютчева до Олени Денисьєвої» таким чином, щоб у ній прозвучали всі чотирнадцять віршів поета та в доступній і переконливій формі була викладена ця непроста історія щирого й трагічного кохання, завдяки якому світове мистецтво збагатилося перлинками інтимної лірики. Окрім того, студенти мали розробити дизайн, здійснити макетування і верстку, роздрукувати буклет-запрошення на відкрите заняття.

Кілька тижнів тривала робота з добору матеріалу, структурування його в літературну композицію. Завдяки цій праці студети глибоко опанували навчальний матеріал. Потім відбувалися репетиції, де студенти осягали ази виразного читання ліричної поезії. Було вирішено додати до композиції відеоряд і розмістити на ньому поетапно всі вірші Тютчева до Олени Денисьєвої, оскільки в групі навчаються студенти з вадами слуху. Потім до кожного вірша у стилі школи «чистого мистецтва» було дібрано ілюстративний матеріал (фотопейзажі), який увиразнював і підсилював смисли цих творів. Наприкінці композиції звучав запис романсу на вірші Тютчева «Остання любов» у виконанні Олени Камбурової.

Електронна мультимедійна презентація супроводжувала все заняття. На початку вона мала схоластичний характер: це були текстові файли з датами, термінами, цитатами і таблицями, які розгорталися відповідно до плану лекції. Коженому студентові було видано опорний конспект лекції. А коли розпочалася літературна композиція (вона тривала 30 хвилин) – додалися тексти віршів, ілюстративний ряд, анімація, музика.

Підготовка самостійного творчого дослідження, поступовий перехід від класичного до інтерактивного викладу матеріалу із застосуванням інших видів мистецтв та електронної презентації забезпечили не лише високий рівень засвоєння матеріалу, а й високий рівень емоційних та естетичних вражень у студентів.

Враженнями від відкритого заняття поділилися:

Директор Інституту філології та масових комунікацій Наталя Барна:

Як керівник я пишаюся тим, що в нас працюють такі фахові викладачі й навчаються такі талановиті студенти. Окрім того, що студентами до заняття здійснено пошукову роботу, що використано мультимедійні засоби навчання, що Ніна Іванівна на високому науково-методичному рівні і водночас дуже емоційно виклала непростий теоретичний матеріал, а проникливі вірші поета про драматичну історію кохання викликали сльози не в однієї мене, найприємнішим тут є той факт, що в підготовці цього проекту брали участь і студенти з інвалідністю.

Завідувач кафедри видавничої справи та редагування Богдан Никифорук: – Головна думка, що прозвучала на цьому занятті опосередковано, але дуже виразно, – це проблема культури й толерантності людських взаємин. Потужним є виховний ефект цього заняття. 2010 року Ніні Головченко за підсумками конкурсу на честь 12-річчя заснування Університету «Україна» «Лідер року» присвоєно звання Кращий викладач з фаху (цикл гуманітарних дисциплін). Ми плануємо поширювати такий досвід організації навчально-виховного процесу в інтегрованому освітньому середовищі.

Оля Столюк (студентка 3 курсу): – Однією з тем відкритого заняття із зарубіжної літератури було вселенське почуття між Ф.І. Тютчевим та його коханою Оленою Денисьєвою.

Це було не просто кохання між чоловіком і жінкою, це була спроба вкрасти у долі трішечки щастя. Любов та страждання йдуть пліч-о-пліч. Тому що кохання між одруженим чоловіком і незаміжньою молодою дівчиною завжди засуджується суспільством. Йому зовсім не цікаво, що відчуває жертва, яка кинула виклик долі. Навпаки, йому важливо якомога сильніше втоптати у багнюку, промити кісточки, бо нікого не цікавить душа і почуття. Усіх цікавить сам факт, а деталі тут зайві, хоча саме в них і криється правда.

Це заняття-дійство залишило незабутнє враження в моїй душі. Я ще раз переконалася, що література, у класичному її варіанті, а не сьогоднішнє «туалетне чтиво» (перепрошую за грубість, але те, що сьогодні заповнює книжкові  полиці, інакше не назвеш), – це не просто предмет, який виховує, це так званий талмуд порад і рішень, який вселяє в душі людей надію, загоює рани, дає силу і здатність жити за високими законами щирості, чесності, кохання.

Що дає мені вивчення цього предмета?.. Розуміння того, що все йде по колу, і, якщо впоратися з тією чи іншою неприємністю змогли тоді, то я тим паче впораюся. Також це еталон того, якими мають бути істинні цінності, чоловіки й жінки. Для мене література – це велика енциклопедія життя і джерело мудрості.

Оля Каленська (студентка 3 курсу): – Цей літературний вечір був дуже хвилюючим. Усі ми чекали його з нетерпінням. Завдяки такому заходу ми, студенти, змогли не просто познайомитися з величним поетом 19 століття, але й пропустити через свою душу всі переживання, події, що відбувалися в житті Федора Івановича. Тут було розкрито найпотаємніші, найінтимніші струнки душі талановитої людини.

Мало кому щастить на викладача, який би зацікавив, знайшов ту тему, яка б відгукнулася у серцях, а не просто була вивченою або проглянутою. Ніні Іванівні Головченко це вдалося. Вона зробила велику справу: залучила нас до поезії, вдихнула живі, яскраві емоції, увиразнила їх за допомогою мультимедійного супроводу, який на духовному рівні підняв нас ще на один щабель.

Тема заняття рідна кожному, хто має серце, адже хто з людей не втрачав близьких, хто не кохав по-справжньому… Просто не всім дано талант від Бога, щоб «одягнути» ті почуття у форму, як це зумів Тютчев.

Така лекція була не просто цікавою, вона ніби подарувала крила, хоч як не парадоксально це звучить, але після неї додому ми йшли задумані, якісь романтичні й ніби окрилені. З’являлися роздуми про те, що ти не один на світі, що почуття, які переживаєш ти, – вже хтось переживав, і, можливо, в тих віршах, написаних іншою людиною, знаходиш тихе заспокоєння, легку відраду…

Література була завжди криницею скарбів. Лише треба дотягнутися, не полінуватися і витягнути звідти те, що лежить у глибині. А якщо цьому «щось» надати сучасної оригінальної форми, то воно послужить не лише тобі, а й іншим, відкриє щось нове, щось таємне і величне…

Маріанна Пещанська (студентка 3 курсу): – Вивчення літератури є дуже важливим у нашому житті. Література взагалі, а зарубіжна зокрема, розширює світогляд, дає естетичну освіту і сприяє формуванню літературного смаку, адже саме на заняттях із зарубіжної літератури ми маємо змогу познайомитися з вершинними творами світової культури. А якщо ці шедеври цікаво та незвично подати, то запам’ятаються вони надовго, це я точно можу сказати після того, як взяла участь у відкритому занятті із зарубіжної літератури, яке було присвячено духовним та любовним переживанням Федора Тютчева.

Досі згадуються рядки з його віршів, присвячених Олені Денисьєвій (його коханій), хоч напам’ять їх і не вивчала, просто запам’яталися й усе. Для мене це несподіванка, адже не можу сказати, що обожнюю поезію, вірші про кохання-страждання, мені більше до душі проза.

Участь у цьому літературному проекті дала змогу якось із іншого боку подивитися на поезію, адже це не потрібно було здавати на парі, на іспиті, ще десь. Тут, насамперед, ти старався для себе зрозуміти, про що написано та як це сказати так, щоб усі могли проникнутися тими емоціями, якими просякнута вся поезія Федора Івановича. Просто читай, розумій та насолоджуйся тим, що ти робиш. І це вийшло чудово. Чесно кажучи, не сподівалася, що це так уразить слухачів, але нам вдалось донести до них те, що відчував Тютчев у хвилини безмежного щастя та туги за коханою. Сльози на очах наших гостей – це найліпша винагорода.

 

Анна Шкільна


 

Реймське, Остомирове, Пересопницьке, Гоголівське Євангелія та інші славетні книги 

5 лютого 2016 року в Будинку вчених відбулася публічна лекція Валерія Лисенка «Тисячолітня історія давньоруських книг».