СКЛАД

Вченої ради Університету „Україна”, 

 затверджений на засіданні Вченої ради від 01 липня 2016 року 

№ з/п

ПІБ

ПОСАДА

1

Таланчук

Петро Михайлович

Президент університету, доктор технічних наук, професор, академік АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України – голова вченої ради

2

Кучерявий

Іван Тихонович

Перший проректор, доктор філософських наук, професор – заступник голови вченої ради

3

Коротєєва

Антоніна Вікторівна

Проректор з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент

4

Колосов

Володимир Миколайович

Проректор з міжнародної діяльності, кандидат технічних наук, доцент, академік аерокосмічної академії

5

Коляда

Оксана Петрівна

Директор департаменту стратегії розвитку університету, кандидат технічних наук

6

Журавльова

Валентина Миколаївна

Директор фінансовий

7

Адирхаєв

Сослан Георгієвич 

Доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту соціальних технологій

8

Барна

Наталія Віталіївна

Доктор філософських наук, доцент, директор Інституту філології та масових комунікацій

9

Бебик

Валерій Михайлович

Завідувач науково-дослідної кафедри, доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор

10

Бодунов

Євген Рудольфович

В.о. директора Горлівського регіонального інституту

11

Бондаренко

Володимир Михайлович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії

12

Веденєєва

Ольга Анатоліївна

Начальник управління навчально-виховної роботи

13

Давиденко

Ганна Віталіївна

Доктор педагогічних наук, доцент директор Вінницького соціально-економічного інституту

14

Дубас

Ростислав Григорович 

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту

15

Забара

Станіслав Сергійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, Заслужений діяч науки і техніки України

16

Калакура

Марія Михайлівна

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технології харчування

17

Карпенко

Ольга Андріївна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту – вчений секретар

18

Кириленко

Вадим Валентинович

Директор департаменту господарської роботи

19

Кіт

Григорій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, директор Івано-Франківської філії
20

Кобаль

Марина Володимирівна
Кандидат психологічних наук, директор Карпатського інституту підприємництва
21

Колесникова

Ніна Петрівна

Директор бібліотеки

22

Кривенко

Надія Олексіївна
Студентка, спеціальність «Видавнича справа та редагування», куратор студентського волонтерського корпусу

23

Ладюк

Ольга Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент, директор Рівненського інституту

24

Лисенко

Валерій Іванович

Доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

25

Майборода

Олена Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, директор Інституту відкритої освіти

26

Малишев

Віктор Володимирович

Доктор технічних наук, професор, директор Інженерно-технологічного інституту, завідувач кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

27

Мовчан

Валентина Олексіївна

Кандидат біологічних наук, декан факультету біомедичних технологій

28

Мякушко

Надія Семенівна

Директор Полтавського інституту економіки і права

29

Нестеренко

Світлана Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту економіки та менеджменту, завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін

30

Нікуліна

Ганна Федорівна

Кандидат технічних наук, начальник науково-дослідної частини, голова первинної профспілкової організації працівників університету

31

Новак

Ярослав Віталійович

Кандидат юридичних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту економіки та управління
32

Олефір

Віктор Іванович 

Доктор юридичних наук, професор, член-кор. Академії Правових наук, завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права

33

Павленко

Володимир Іванович

Кандидат фізико-математичних наук, директор Інституту комп’ютерних технологій

34

Панасюк

Олександра Андріївна
Студент, спеціальність «Правознавство», секретар органів студентського самоврядування
35

Пришедько

Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

36

Прудкий

Ярослав Анатолійович
Студент, спеціальність «Правознавство», віце-президент студентського самоврядування
37

Пупишева

Валентина Яківна 

Директор Кіровоградського інституту розвитку людини

38

Руденко

Андрій Ігорович
Студент, спеціальність «Правознавство», президент студентського самоврядування
39

Савчук

Владислав Васильович

Студент, спеціальність “Журналістика”, відповідальний за студентське телебачення

40

Севрюков

Георгій Іванович

Кандидат філософських наук, директор Новокаховського гуманітарного інституту

41

Сердюк

Людмила Захарівна

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології

42

Смолянова

Світлана Іванівна

Директор коледжу «Освіта»

43

Сніжко

Наталія Анатоліївна

Кандидат технічних наук, директор Броварського коледжу

44

Старєва

Анна Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
45

Терещенко

Андрій Леонідович

Кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту права та суспільних відносин

46

Федоренко

Тетяна Вікторівна

Кандидат юридичних наук, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

47

Фрицький

Юрій Олегович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

48

Чайковський

Михайло Євгенович

Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений тренер України, директор Хмельницького інституту соціальних технологій

49

Чижик

Віктор Васильович

Кандидат біологічних наук, професор, директор Луцького інституту розвитку людини

50

Шафранова

Катерина Володимирівна
Кандидат економічних наук, директор Житомирського економіко-гуманітарного  інституту
51

Шепель

Надія Олександрівна

Директор Дніпропетровської філії