СПЕЦІАЛЬНОСТІ У БАЗОВІЙ СТРУКТУРІ (м. КИЇВ),

ліцензовані за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР)

МС – молодший спеціаліст, Б – бакалавр, С – спеціаліст, М – магістр 

№ з/п

Інститут / Факультет

Галузь знань
Напрям підготовки
(спеціальність)

Освітньо-кваліфікаційні рівні

1

Права та суспільних відносин

Право

Право

МС, Б, С, М

Соціальні та поведінкові науки

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Б, М

Політологія

Б

2

Економіки та менеджменту

Управління та адміністрування

Маркетинг

МС, Б, С, М

Облік і оподаткування

МС, Б, С, М

Фінанси, банківська справа та страхування

Б, С, М

Публічне управління та адміністрування

Б, С, М

Менеджмент

Б, С, М

3

Соціальних технологій

Соціальна робота

Соціальна робота

МС, Б, С, М

Освіта

Спеціальна освіта

Б, С, М

Охорона здоров’я
Фізична реабілітація Б, С, М

Соціальні та поведінкові науки

Психологія

Б, С, М

4

Філології та масових комунікацій

Журналістика

Журналістика

МС, Б, С, М

Сфера обслуговування

Туризм МС, Б

Виробництво та технології

Видавництво та поліграфія

Б, С

Гуманітарні науки

Філологія (Українська мова та література)

Б, М

Філологія (Східні мови та література (арабська, турецька, японська, китайська))

Б

Філологія (Переклад)

Б, С, М

Культура і мистецтво

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

МС, Б, С, М

5

Інженерно-технологічний

Культура і мистецтво

Дизайн

Б, С, М

Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

МС, Б, С, М

Виробництво та технології

Харчові технології

МС, Б, С, М

Електроніка та телекомунікації

Електроніка

Б, С, М

Транспорт

Автомобільний транспорт

МС, Б, С, М

6

Комп’ютерних технологій

Інформаційні технології

Інженерія програмного забезпечення

МС, Б, С, М

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Б, С, М

Комп'ютерна інженерія

МС, Б, С, М

7

Біомедичних технологій

Біологія

Біологія

Б, С, М