Прийом вступників до базової структури (м. Київ) Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Університету "Україна") у 2016 році на підготовку БАКАЛАВРІВ здійснюється за напрямами:

 

Код напряму  Найменування напряму
016 Спеціальна освіта
022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія
Переклад
Українська мова та література
Східна мова і література (арабська, китайська, турецька, японська)
052 Політологія
053 Психологія
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
061 Журналістика
 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
081 Право
091 Біологія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп'ютерна інженерія
161 Хімічні технології та інженерія
 171 Електроніка
181 Харчові технології
 186 Видавництво та поліграфія
227 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота
242 Туризм
274 Автомобільний транспорт