Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами


Збірник наукових праць

 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Наукова періодика України

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць

Рік заснування:

2002

Проблематика:

висвітлення методології та сучасних технологій навчання та виховання людей з особливими потребами

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 6684 від 11.11.2002

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова № 2-05/5 від 08.06.2005

Галузь науки:

педагогічні та психологічні науки

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська

Засновники:

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”; Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України; Інститут спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України

Головний редактор:

Таланчук Петро Михайлович, академік АПН України, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:

Нікуліна Г.Ф., кандидат технічних наук

Відповідальний секретар:

Самойлова С.С.

Члени редколегії:

Барно О.М., д-р пед. наук; Бебик В.М., д-р політ. наук; Бондар В.І., акад. АПН України; Берлач А.І., д-р юрид. наук; Вісковатова Т.П., д-р психол. наук; Галімов А.В., д-р пед. наук; Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук; Засенко В.В., чл.-кор. АПН України; Клименко В.В., д-р психол. наук; Кокун О.М., д-р психол. наук; Кольченко К.О. канд. техн. наук; Ложкін Г.В., д-р психол. наук; Макаров Р.М., акад. АПН Росії, д-р пед. наук; Максименко С.Д., акад. АПН України; Мурза В.П., д-р біол. наук; Невмержицький О.А., канд. пед. наук; Романенко Л.Ф., д-р екон. наук; Соботович Є.Ф., чл.-кор. АПН України; Тарасун В.В., д-р пед. наук; Томчук М.І., д-р психол. наук; Хохліна О.П., д-р психол. наук; Циба В.Т., д-р філос. наук; Чайка В.Є., д-р біол. наук; Чепа М-Л. А., канд. психол. наук; Чепелєва Н.В., чл.-кор. АПН України; Чернілевський Д.В., д-р пед. наук

Адреса редакції:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
вул. Хорива, 1-Г, кімн. 31, Київ, Україна, 04071
Тел.: (044) 428-74-12, 425-29-38
Факс: (044) 428-73-14
E-mail: nikulina@vmurol.com.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ  www.nbuv.gov.ua


 


Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

 


Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виховання і навчання людей в інтегрованому освітньому середовищі"

 

ХVІ конференція. Тези доповідей - 2016. Частина 1

ХVІ конференція. Тези доповідей  - 2016. Частина 2

 

ХV конференція. Збірник наукових праць № 12 (14) - 2015


ХV конференція. Тези доповідей - 2015

 

ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Гітун Н.І.

Проблема формування у суспільстві позитивного ставлення до осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями

10-25

2

Давиденко Г.В.

Правові основи інтегрованого навчання у французькій республіці

26-35

3

Пономарьова Г.Ф.

Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у виховному процесі вищого навчального закладу

36-51

4

Пупишева В.Я.

Інноваційні технології у навчанні осіб з обмеженими фізичними можливостями

52-64

5

Сарапулова Є.Г.

Проблема міжособистісних комунікацій у навчанні студентів з особливими потребами

65-74

6

Адамюк Н.Б., Чепчина І.І.

"Поширимо жест" — перший міжнародний електронний посібник з національних жестових мов

75-85

7

Бєлкова Т.О. 

Підготовка дошкільників із дцп до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру

86-98

8

Гаяш О.В.

Співпраця фахівців у інклюзивному навчанні як необхідна передумова забезпечення корекційної спрямованості педагогічної роботи

99-113

9

ІвановаО. П.

Розвиток інтелекту молодших школярів з порушеннями слуху: теоретичні основи дослідження

114-126

10

Чиханцова О.А.

Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних ВНЗ

127-141

11

Клопота Є.А.

Особливості процесу інтеграції в суспільство осіб з глибокими порушеннями зору

142-155

12

Польгун К.В.

Психолого-педагогічні засади організації інклюзивного навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями

156-168

13

Сєдова Н.А.

Формування інтересу до здорового способу життя у процесі професійної спрямованості сучасного фахівця

169-182

14

Сергєєв С.М., Рощупкін А.О.

Урахування індивідуальних особливостей студентів у навчанні та вихованні

182-194

15

Анищенко О.О.

Соціокультурна реабілітація інвалідів засобами музею

195-206

16

Крамаренко І.С., Повх О.М., Бугровська Ю.В.

Інноваційні підходи вдосконалення освітньо-реабілітаційного процесу навчальних закладів в умовах соціалізації економіки регіону

207-219

17

Шамич О.М.

Співвідношення права людини на охорону здоров’я і права на життя в Україні

219-233

 

Титул

 

 

 

Зміст

 

 

АРХІВ

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», 2014, № 11 (13)

XIV конференція. Тези доповідей - 2014

ЗМІСТ

№ з/п 

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Іванова І. Б.

Концепції нормалізації в інтегрованому соціальному середовищі

10-26

2

Давиденко Г. В.

Впровадження інклюзивної освіти у Великій Британії: проблеми, шляхи вирішення

27-38

3

Овсянникова О. А.

Специфика компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании и его применение в процессе обучения студентов вуза

39-53

4

Miluse Hutyrova

Follow-up Care for Adolescents with Risk Behaviour

54-65

5

Годорожа Л. М.

Відстоювання національних інтересів і духовного розвитку українського народу в діяльності А. С. Синявського

66-75

6

Шамич О. М.

Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я

75-92

7

Ожема І. С.

Дошкільна освіта; шкільне та професійне навчання інвалідів у ФРН

92-101

8

Пузіков Д. О.

Готовність загальноосвітнього навчального закладу до оцінювання інноваційного розвитку: критерії та рівні

102-112

9

Григорчук Т. В.

Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціальної сфери

113-124

10

Красненко О. В.

Сутність корпоративної культури в системі вищої освіти

125-137

11

Сердюк Л. З.

Психологічні особливості студентів з інвалідністю

131-151

12

Лазуренко С. І.

Психофізіологічні механізми стресу

152-165

13

Клопота Є. А.

Вплив сім’ї на процес інтеграції особистості з вадами зору

166-177

14

Michal Ruzicka

The Quality of Aftercare in Сzech Republic

178-193

15

Лазуренко С. І., Білошицький С. В., Семенов А. М.

Адаптація та адаптаційні можливості людини

194-207

16

Чабан О. Г.

Шляхи створення ефективної системи медичної реабілітації

208-217

17

Білошицький С. В.

Відновлення функціонального стану спортсменів з особливими потребами масажем та структурованою водою

218-231

18

Кубрак Р. М.

Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

231-240

19

Мацегоріна Н. В.

Застосування засобів фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2 типу в дорослих

240-256

20

Семенов А. М.

Відновлення функціонального стану осіб з особливими потребами дихальною гімнастикою та масажем

256-269

    Титульний лист  
    Зміст  

 

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», 2013, № 10 (12)

XIII конференція. Тези доповідей - 2013

ХІІІ конференція. Збірник наукових праць № 10 (12) - 2013


ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф.

Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах

12-21

2

Бондарєва Л. І.

Наукові підходи в професійній підготовці фахівців комунікаційних технологій у вищій школі

22-30

3

Роганова М. В.

Центр духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації ВНЗ як спеціальний підрозділ супроводу та педагогічної підтримки студентів з обмеженими фізичними можливостями

31-38

4

Кульбіда С. В.

Нове в законодавстві України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини

39-52

5

Кучук Н. Г.

Інформаційні технології та їх можливості для формування здорового способу життя студентів

53-64

6

Григорчук Т. В.

Формування професійних вимог до менеджера соціальної сфери, придатних для управління творчим колективом

65-74

7

Шевчук С. П., Шевчук О. С.

Корпоративна соціальна відповідальність очима студентів

74-85

8

Савінова Н. В.

Теоретичні основи розвитку самоконтролю мовленнєвої діяльності

86-100

9

Кравченко О. В.

Освіта третього віку: європейський досвід

100-107

10

Шамич О. М.

Підлітки та їх громадська активність

107-119

11

Щербина О. А.

Технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання

119-120

12

Литовченко О. В.

Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти

130-139

13

Яковлева С. Д.

Поняття «оптимізації» навчальної діяльності дітей з вадами розвитку

140-148

14

Кузава І. Б.

Умови організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку

148-160

15

Хворова Г. М.

Проблема визначення змісту освіти та оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями опорно-рухового апарату при інклюзивній формі навчання

161-169

16

Проскурняк О. І.

Розробка методики діагностики рівнів розвитку комунікативної діяльності в підлітків із розумовою відсталістю

170-184

17

Омельченко І. М.

Методологія дослідження хронотопу комунікативної діяльності дітей із ЗПР в еколого-середовищних та суб’єктних концепціях

184-195

18

Сєдова Н. А.

Психологічні умови формування емоційно-ціннісної сфери дітей старшого дошкільного віку

196-204

19

Сердюк Л. З., Купрєєва О. І.

Комплексна програма розвитку мотивації учіння та професійного становлення майбутнього фахівця у ВНЗ

205-223

20

Питлюк-Смеречинська О. Д.

Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі

223-237

21

Рокотянська Л. О.

Деякі аспекти психолого-педагогічної характеристики студентів з особливими освітніми потребами

238-250

22

Берещук О. М.

Психофізіологічні ідеї у вітчизняних університетах другої половини ХІХ сторіччя

250-262

23

Курбатова А. О.

Роль професійного самовизначення осіб з обмеженими можливостями для майбутньої професійної самореалізації

263-273

24

Клопота Є. А.

Професійне становлення та психологічний супровід осіб із глибокими порушеннями зору

273-283

25

Лазуренко С. І.

Моторні установки в руховій активності людей із вадами опорно-рухового апарату

284-295

26

Кубрак Р. М.

Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

295-304

27

Тараненко Р. К.

Підготовка та працевлаштування фахівців з фізичної реабілітації: проблеми й перспективи

304-312

28

Семенов А. М., Лазуренко С. І.

Можливості фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини

313-325

29

Білошицький С. В., Лазуренко С. І.

Можливості застосування води як засобу фізичної реабілітації для спортсменів

325-336

30

Калугер О. М., Тарасенко Т. Д.

Використання діагональної гімнастики в комплексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП

336-346

 

 

Титульний лист

 

 

 

Зміст

3-6

 

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», 2012, №9 (11)

ХІІ конференція. Збірник наукових праць №9 (11) - 2012


XII конференція. Тези доповідей - 2012

ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Болдирєва В. Е.

Інтеграція та інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами

10-17

2

Бондарєва Л. І.

Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті

18-27

3

Гамрецький І. С, Столяренко О. В., Столяренко О. В.

Інтеграція людей з особливими потребами у суспільство як прояв ціннісного і толерантного ставлення до людей

27-39

4

Гітун Н. І., Закусило О. Ю.

Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки фахівців соціальної роботи в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»

40-48

5

Горбик О. Р.

Активізація навчального процесу при участі інтегрованих груп студентів у міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсах і виставках

48-60

6

Горкуша Є. Ю.

Проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету: шляхи вирішення

60-66

7

Єжова Т. Є.

Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи

66-75

8

Камінська О. В.

Особливості адаптації студентів з особливими потребами до умов навчання у ВНЗ

75-84

9

Петько Л. В.

Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ

84-95

10

Рокотянська Л. О.

Соціалізація студентів з особливими освітніми потребами: актуальність проблеми

95-103

11

Чайковський М. Є.

Критерії і показники ефективності соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації

103-113

12

Заліток Л. М.

В.О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами

114-120

13

Калініченко І. О.

Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини

120-126

14

Костіна Т. О.

Життєвий сценарій суб’єкта юнацького віку: модель усвідомлення

126-137

15

Лапін А. В.

Особливості виконання практичних завдань молодшими школярами зі складними порушеннями психофізичного розвитку на уроках трудового навчання

137-143

16

Проскурняк О. І.

Практичні аспекти формування соціально-комунікативної активності у дітей зі зниженим розумовим розвитком

144-153

17

Прохоренко Л. І.

Проблема регулюючого компонента саморегуляції у дітей зі зниженим інтелектом у пізнавальній діяльності

153-161

18

Романенко О. В.

Передумови формування просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем

161-171

19

Чухрій І. В.

Чинники соціально-психологічної адаптації матерів, які виховують дитину-інваліда

171-181

20

Філімонов С. П.

Особливості організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах санаторно-курортного комплексу

181-191

21

Волинчук О. А.

Зміст і структура психологічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності

192-202

22

Кириленко В. Г.

Особливості соціально-педагогічної роботи в навчальних закладах із агресивними школярами

201-208

23

Міляєва В. Р., Бреус Ю. В.

Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі

208-215

24

Ставицький О. О.

Соціальна роль, нозологія інвалідності та прояв гандикапізму

215-224

25

Терещук А. Д.

Критерії діагностики афективних станів особистості

225-235

26

Сердюк Л. З., Ільєнко М. М.

Адаптація — процес чи результат процесу

235-243

 

 

Обкладинка

 

 

 

Титул

 

 

 

Титул (зворот)

 

 

 

Зміст

4-6

 

 

Автори фахового збірника

 


Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами», 2011, № 8 (10)

ХІ конференція. Збірник наукових праць №8 (10) - 2011


ХІ конференція. Тези доповідей - 2011 

ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Іванова І. Б.

Наукові передумови розробки моделей інтеграції людей з особливими потребами у вищому навчальному закладі

6-12

2

Бондарева Л. І.

Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої економічної школи

12-22

3

Григорчук Т. В.

Організація поточного контролю знань з маркетингу студентів з особливими потребами з використанням засобів дистанційного навчання

22-30

4

Горкуша Є. В.

Педагогічні особливості професійного становлення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної освіти

30-38

5

Пузіков Д. О.

Життєва компетентність особистості: поняття, структура, функції

38-46

6

Хорошайло О. С.

Особливості виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах вищого навчального закладу

46-51

7

Кияниця Н. В.

Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з вадами зору в інтегрованому освітньому середовищі

52-61

8

Баранаускене И.

Модели профессиональной реабилитации: оценочный аспект

61-72

9

Єжова Т. Є.

Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності

73-80

10

Яковлева С. Д.

Емоційно-мотиваційна сфера дітей з дитячим церебральним паралічем

81-91

11

Іващенко Л. М.

Актуальна проблема розвитку школяра як творчої індивідуальності

91-98

12

Косовець О. П.

Асинхронне навчання інформатики слухачів з особливими потребами

98-106

13

Шамич О. М.

Громадська активність молодших підлітків у дитячих спортивних об'єднаннях за місцем проживання

106-116

14

Миколінська С. І.

Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів

116-122

15

Сердюк Л. 3.

Методологія системного підходу у дослідженні мотивації учіння: основні напрями досліджень, принципи і закономірності

123-134

16

Тюптя О. В., Запорожець Т. О.

Роль освітньо-рефлексивного середовища у вирішенні професійних проблем соціальних працівників

135-144

17

Лазуренко С. I.

Психофізіологічні основи підвищення продуктивності навчання

144-158

18

Купрєєва О.І.

Соціально-психологічий тренінг як технологія психологічного супроводу процесу адаптації студентів-першокурсників

158-167

19

Апанович О. О.

Теоретико-методологічні особливості психологічної стійкості

167-174

20

Чиханцова О. А.

Структура та компоненти психологічної готовності учнів до вивчення іноземних мов у старших класах

174-182

21

Шаповалов Б. Б.

Розвиток обдарованості юного кікбоксера в ДЮСШ в групах попередньої базової підготовки

182-189

22

Дробот О. В.

Мотиви утримання від вчинку у вербальній свідомості майбутніх менеджерів

189-198

23

Карелін П. А.

Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами

199-206

24

Терещук А. Д.

Емоційні розлади як одна з причин виникнення афективних станів

206-214

25

Романенко О. В.

Особливості операціонального складу прогностичної діяльності у дітей з церебральним паралічем

214-223

26

Левчук Т. О.

Особливості функціональної асиметрії кори головного мозку у хворих з моторною афазією

224-229

 

 

Обкладинка (укр.)

 

 

 

Обкладинка (англ.)

 

 

 

Титул

 

 

 

Зміст

2-5

 

 

Редакційна колегія

 

 

Х конференція. Збірник наукових праць №7 (9) - 2010


Х конференція. Тези доповідей. Частина І - 2010

Х конференція. Тези доповідей. Частина ІІ - 2010

 

ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Колупаєва А.А.

Інклюзивна освіта як трансформаційна стратегія сучасної освітньої політики

11-19

2

Байрамов В.Д.

Социальная интеграция через образование лиц с ограниченными возможностями здоровья

19-23

3

Старобина Е.М.

Теоретические подходы к комплексному сопровождению интегрированного профессионального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья

24-29

4

Роганова М.В.

Становлення духовної культури студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах центру духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації

29-38

5

Ингрида Баранаускене, Люда Радзевичене

Условия успешной подготовки лиц с ограниченными возможностями к учебе в вузе

39-50

6

Ореховская Н.А.

Потребность лиц с ограниченными возможностями здоровья в высшем образовании

50-55

7

Чайковський М.Є., Польовик О.В.

Готовність освітнього простору ВНЗ до соціальної адаптації студентів з особливими потребами

55-62

8

Богінська Ю.В.

Соціально-педагогічна підтримка і супровід студентів з обмеженими можливостями в Автономній Республіці Крим: аналіз стану та перспективи

62-70

9

Егоров П.Р.

Реализация модели организационно-педагогического сопровождения учебного процесса людей с особыми образовательными потребностями на основе использования адаптивных компьютерных технологий в республике Саха (Якутия)

70-84

10

Максимчук В.С.

Якісні зміни в галузі професійної освіти ФРН (1960–2002)

84-91

11

Ingrida Baranauskienë, Liuda Radzevicienë

Інгріда Баранаускене, Люда Радзевічене

Students in special education studies: peculiarities of professional motivation Студенти в спеціальних освітніх дослідженнях: особливості професіональної мотивації

92-104

12

Sharon A. Raver-Lampman,

Ш. Равер-Лампман

Identified significant stressors of caregivers of individuals with disabilities Визначення значимих факторів стресів піклувальників інвалідів

104-110

13

Барно О.М.

Використання корекційних та оздоровчих елементів у реабілітаційній діяльності ВНЗ

110-115

14

Мусаєв К.Ф.

Підходи до побудови логічної структури навчального матеріалу

116-122

15

Петько Л.В.

Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти

122-134

16

Добровіцька О.О.

Інтегрована освіта як один із чинників формування толерантності в молоді

134-141

17

Хижун Я.В.

Дискусія як ключовий елемент інтерактивного навчання студентів на практичних заняттях з англійської мови

141-149

18

Сандовенко І.В.

Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади

150-156

19

Кучіна В.С.

Принципи інтерактивного навчання іноземних мов та їх відповідність вимогам кредитно-модульної системи освіти у ВНЗ України

156-165

20

Дишлева С.М.

Організація тестового контролю рівня сформованості навички читання текстів зі спеціальності при вивченні іноземної мови

165-172

21

Кормакова Т.Л.

Індивідуальна робота як складова у формуванні творчої особистості студентів з особливими потребами

172-178

22

Бондарєва Л.І.

Підприємницька підготовка дорослих як нагальна вимога ринкових відносин в Україні

179-183

23

Васильєв В.В.

Специфіка формування кваліфікаційних вимог до державних службовців системи соціального захисту

183-190

24

Березовська Л.І.

Зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту людей з особливими потребами

190-195

25

Терюханова І.М., Стульпінас Н.К.

Удосконалення діяльності служби зайнятості щодо професійного навчання інвалідів в сучасних умовах

195-202

26

Будяк Л.В.

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти: аналіз міжнародних документів і законодавства України

202-206

27

Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф.

Організація навчальних місць студентів з інвалідністю як чинник їхньої інклюзії у професійне середовище

207-211

28

Таранченко О.М.

Інклюзивна освіта для дітей із порушеннями слуху: революційна тенденція чи еволюційний процес?

212-218

29

Єжова Т.Є.

Наукові підходи до навчання комп’ютерної грамоти

218-225

30

Скрипник Т.В.

Дослідження продуктивності взаємодії батьків з аутичною дитиною

225-233

31

Щербина С.М., Щербина І.Ю.

Педагогічна позиція та її роль у взаємодії вчителя і учнів на уроці

233-240

32

Трикоз С.В.

Зміст і завдання сенсорного виховання дітей з інтелектуальною недостатністю

240-246

33

Висоцька А.М.

Основні напрями діяльності вихователя спеціального навчального закладу для розумово відсталих дітей

246-254

34

Шорохова В.В.

Працездатність як важливий чинник успішного навчання розумово відсталих учнів

254-260

35

Кравець Н.П.

Ілюстративний матеріал читанок і проблема формування читача

260-270

36

Ибрагимова А.Р.

Наглядность как средство повышения познавательной активности умственно отсталых школьников на уроках трудового обучения

270-276

37

Чеботарьова О.В.

Організація проектно-технологічної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках квітникарства

276-283

38

Вдовиченко І.В.

Основні напрями корекційно-виховної та соціально-реабілітаційної діяльності педагога-дефектолога в спеціалізованих дитячих будинках

284-288

39

Зоренко І.С.

Щербина І. Ю. Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови

289-299

40

Бобренко І.В.

До проблеми просторового орієнтування глухих молодших школярів із обмеженням інтелектуального розвитку

300-306

41

Шмаргун В.М.

Когнітивні механізми психомоторних дій

307-319

42

Тюптя О.В., Лук’яненко Н.М.

Технологія формування усвідомленого батьківства в груповій взаємодії

319-330

43

Хозраткулова І.А.

Особливості розвитку соціального інтересу в студентів-інвалідів в умовах навчання на психолого-педагогічному факультеті

330-337

44

Виноградова В.Є.

Розвиток особистості студента як суб’єкта спілкування

337-342

45

Кучменко О.Б.

Значення викладання біологічних дисциплін у підготовці практичних психологів

342-349

46

Лісіцин В.Д.

Детермінанти стресових станів як науково-психологічна проблема

349-359

47

Руденко О.О.

Психологічні особливості міжособистісних конфліктів студентів

360-365

48

Мітлош А.В.

Діагностика соціальних та емоційних коренів розвитку лідерства

365-376

49

Вольнова Л.М.

Соціальна складова професійної компетентності студентів — майбутніх фахівців системи діяльності "людина — людина"

376-383

50

Бажанюк В.С.

Дослідження лідерської обдарованості у школярів підліткового віку

384-392

51

Шаповалов Б.Б.

Відбір талановитої молоді до спортивних секцій кікбоксингу як перша стадія розвитку спортивної обдарованості

392-402

52

Чиханцова О.А.

Детермінанти психологічної готовності учнів до оволодіння іноземними мовами

402-409

53

Костенко Т.М.

Науково-методичні підходи до організації і змісту роботи практичного психолога у дошкільному закладі для дітей із вадами зору

410-417

54

Деркач М.В.

Психологічні аспекти підготовки студентів з обмеженими функціональними можливостями до майбутньої професійної діяльності

418-425

55

Міляєва В.Р.

Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі

425-435

56

Макарчук Н.О.

Психологічна специфіка проявів психічних станів у підлітків з розумовою відсталістю

436-445

57

Кондратюк С.М.

Особливості сенсомоторної уваги студентів-першокурсників як одна з умов успішності навчання

445-452

58

Миронюк Є.В.

Визначення та історія розвитку поняття "соціальний інтелект" у психологічній науці

452-461

59

Карелін П.А.

Особливості комплексного психологічного тестування абітурієнтів з особливими потребами

461-468

60

Лазуренко С.І.

Створення психофізіологічної основи для формування моторних установок

469-478

61

Хорошуха М.Ф.

Значення феномену "втрати" в проведенні психолого-фізичної реабілітації хворих із порушеннями функції опорно-рухового апарату (на прикладі багаторічного спостереження за одним із таких хворих)

479-485

62

Ковтонюк М.В., Кондраток В.В.

Методи та методики фізичної реабілітації при неспецифічних захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей молодшого шкільного віку

485-493

63

Кравчук Л.С.

Особливості розумової працездатності та організація психофізіологічних функцій студентів із порушенням постави

494-501

64

Колядич О.І.

Особливості комплексної фізичної реабілітації при ожирінні I ступеня осіб працездатного віку

501-508

65

Шемякова М.О., Мітюков В.О., Москаленко Н.I., Кириллов О.М., Чернов I.В.

Клініко-фізіологічне обґрунтування фізичної реабілітації вагітних жінок із фетоплацентарною недостатністю, які страждають на варикозну хворобу

509-517

66

Гур В.І.

Інформаційність, технологічність у навчанні та вихованні людей з особливими потребами

518-525

67

Кучменко Е., Кучменко Б.

Сучасні тенденції міжкультурного спілкування

525-535

68

Ковальчук Н.Д.

Формування особистості в контексті антропологічної кризи людства

535-540

69

Гусак Н.К.

Люди з особливими потребами і процес формування національної еліти

540-545

70

Челан Л.

Пути социальной адаптации незрячих студентов в условиях обучения в высшей школе

545-552

 

 

Автори випуску

553-558

 

 

До відома авторів

559-560

 

 

Титул

 

 

 

Зміст

 

 

Х конференція. Збірник наукових праць №6 (8) - 2009

 

 ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна

Забезпечення інклюзії молоді з інвалідністю в університетське середовище

10-15 

2

А. О. Мігалуш

Інклюзивна освіта та супровід навчання і виховання — основа інтеграції в суспільство людей з особливими потребами

15-24 

3

І. Я. Іванюк

Адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах інтегрованого навчання

24-32 

4

Ю. Ю. Каліберда, А. В. Федько, А. Л. Георгієва

Використання досвіду навчальної діяльності Острозької академії у XVI–XVII ст. в Україні під час дослідження сучасних проблем навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі

32-38

5

Л. І. Дмитренко

Підготовка управлінців вищих навчальних закладів до організації навчання осіб з особливими освітніми потребами на засадах акмеологічного підходу

38-47

6

Т. М. Кравченко, І. І. Брецко

Вплив комунікативних тенденцій на професіоналізм педагога

47-54

7

Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова

Самостійна робота студентів в умовах інформаційного навчального середовища

54-66

8

О. В. Тюптя, В. П. Шкуро

Проблема вдосконалення системи надання соціальних послуг людям з обмеженими можливостями

66-76

9

О. Ю. Закусило, Н. В. Ольхова-Марчук

Прикладні аспекти соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей з особливими потребами

76-82

10

С. С. Дембіцький

Порівняльне дослідження етичних принципів соціальної роботи в міжнародних та вітчизняних нормативних актах

82-91

11

Їдка Вітова

Законодавчі аспекти спеціальної освіти в Чехії та Фінляндії

91-100

12

Петра Юрковікова

Співпраця між родиною, спеціальним радником та громадськими організаціями як вагома умова для інтеграції підтримки спеціального догляду

100-106

13

Ф. М. Вейшаар

Вивчення реакції студентів на нові підходи у викладанні

106-110

14

Р. П. Карпюк

Особливості професійної підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних країнах

110-118

15

Ю. В. Богінська

Законодавче забезпечення доступності вищої освіти в європейських державах для осіб з обмеженими можливостями

118-125

16

А. В. Кравцова

Особенности организации профессиональной підготовки инвалидов в Бельгии

125-131

17

Н. В. Майєр, Т. І. Коваль

Використання дистанційних технологій у процесі самостійного оволодіння студентами франкомовним діловим писемним спілкуванням

131-139

18

Н. М. Петрученко

Основні характеристики готовності до професійної діяльності студентів-інвалідів

139-145

19

В. П. Сидоренко

Проблеми навчання і професійної підготовки фахівців автотранспортної галузі України

145-158

20

Ян Михалик

Общественные аспекты положения граждан-инвалидов в трансформирующихся странах Восточной Европы — интеграция?

158-164

21

Т. Є. Єжова

Теорія і практика інтегрованого навчання осіб із порушеннями слуху в професійно-технічних і вищих навчальних закладах

165-173

22

Л. М. Руденко

Принципи викладання курсу «Психопатологія» у процесі підготовки психологів (спеціальних)

173-184

23

Н. П. Кравець

Розвиток мовлення в розумово відсталих учнів і проблема формування читача

184-194

24

Д. І. Шульженко

Психологічна корекція аутичних дітей в умовах інклюзивного навчання

194-204

25

І. М. Омельянович

Вивчення стану знань і вмінь розумово відсталих першокласників із просторового орієнтування (орієнтування у відношеннях між предметами)

204-211

26

В. В. Шорохова

Збереження працездатності розумово відсталих учнів 1–4-х класів під час навчальної діяльності (НЗНМ)

211-217

27

О. В. Парасоцький

До проблеми подолання дизорфографії в учнів із нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення (НЗНМ)

217-224

28

Н. В. Пилюк

Оздоровча робота у спеціалізованому дошкільному закладі як засіб соціальної адаптації дітей з особливими потребами

224-232

29

В. Т. Циба

Проблема генерації поколінь при зростанні частки людей з особливими потребами

.232-238

30

Л. З. Сердюк

Вплив мотивації на пізнавальну діяльність студентів

238-246

31

О. М. Кочубейник

Модуси екзистенції як спосіб реалізації автентичності

246-255

32

О. І. Купрєєва

Вплив функціональних обмежень на особистісний розвиток

255-263

33

О. М. Кокун

Особливості професійного самовизначення юнаків на етапі оптації

263-269

34

О. А. Волинчук

Формування психологічної готовності особистості до управлінської діяльності під час навчання у ВНЗ

269-278

35

О. Б. Кучменко

Індивідуально-біологічні властивості учнів та їх вплив на формування мотивації до навчального процесу

278-287

36

Т. Л. Панченко

Дослідження готовності студентів з інвалідністю до виконання самостійної роботи у процесі навчання

287-296

37

А. О. Курбатова

Психологічні особливості правильного вибору професії

296-303

38

С. Д. Яковлєва

Стан вищих психічних функцій і працездатність дітей, хворих на ДЦП

303-311

39

Н. О. Бєлікова

Основні визначення фізично-реабілітаційної освіти

311-318

40

Н. І. Гітун, Н. О. Бєлікова

Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами

318-326

41

Томащук О.

Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах Інваспорту як педагогічна проблема

326-334

42

А. П. Березовский, Л. Б. Бондаренко, Н. Е. Сахно

Программа использования средств физической реабилитации для устранения последствий тромбоза нижней конечности в третьем периоде болезни

334-343

43

М. Ф. Хорошуха

До природи агресивності юних спортсменів 13–16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту: лонгітюдинальні дослідження (повідомлення друге)

343-353

44

А. П. Березовський, Т. А. Дроннікова

Програма використання різних видів масажу у перший період розвитку тромбозу глибоких судин нижніх кінцівок

353-360

45

Т. В. Крамаревич

Стан кардіореспіраторної системи молоді постпубертатного періоду онтогенезу з різним режимом рухової активності

360-373

46

В. М. Абрамова

Проблеми реалізації конституційних прав на освіту і на працю осіб з обмеженими можливостями

374-380

47

Е. М. Кучменко

Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: проблеми на ринку праці

380-388

48

Н. Б. Павлишина, А. М. Середюк 

Позитивний досвід європейських країн з питань механізму ліцензування суб’єктів надання соціальних послуг як юридична основа законодавчої бази України

388-395

49

Н. О. Зезека 

Особливості надання послуг з працевлаштування осіб з обмеженими можливостями Державною службою зайнятості України

395-401

50

Г. Р. Зінатулліна, Л. П. Чорногуз 

Застосування методів протекціонізму в Україні

401-410

51

Є. Ю. Свобода 

Спадковий договір в українському цивільному праві

410-417

52

Н. К. Стульпінас

Гідна праця інвалідів в Україні в контексті здійснення Плану дій Ради Європи щодо забезпечення прав та повноцінної участі інвалідів у суспільному житті (2006–2015 роки) та Конвенції ООН про права інвалідів

417-424

53

В. І. Гур, Н. К. Гусак

Роль людей з особливими потребами в гуманізації масового суспільства

425-433

54

В. В. Іванченко

Духовно-моральні цінності як гармонійна основа процесу формування світогляду школяра

433-441

55

Л. М. Потапюк

Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів

441-448

56

Т. О. Верещагіна

Рецепція філософії В. фон Гумбольдта в теорії міжкультурного навчання

448-458

57

Н. В. Анацька

Екологічні знання в роздумах філософів 18–19 століть

458-464

58

С. Л. Панасюк

Роль культури побуту у формуванні особистості

464-469

59

Н. В. Постоюк

Ідеї Д. Л. Сергієнка : проведення екскурсій для дітей з особливими потребами

469-476

 

 

Автори випуску

477-481

 

 

До відома авторів!

482-483

 

 

Зміст

 484

 

 

Титул

 

 

IX конференція. Збірник наукових праць №5 (7) - 2008


ЗМІСТ

№ з/п ПІБ Назва статті Сторінки
1 Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Інклюзивне  університетське  середовище як  запорука  якісної  і  доступної  вищої  освіти 10-14
2 Шевцов А. Г. Корекційна андрагогіка як теоретична основа організації професійної освіти студентів з інвалідністю 15-25
3 Тюптя О. В. Служби екстреної психологічної допомоги по телефону 25-31
4 Барно О. М. Проблема людей з особливими потребами як гостра державна проблема 32-41
5 Дворнікова Н.С. Критерії ефективності впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вищих навчальних закладах 41-49
6 Іванова І. Б. Особливості формування знань, умінь та навичок професійної діяльності у процесі викладання дисципліни „Соціальна робота (теорія і практика)” 50-64
7 Кучменко Е. М., Кучменко Б. А. Гуманітарний підхід  до проблем  працевлаштування інвалідів:  шляхи їх подолання в Україні 64-76
8 Шарон Равер Лампман Наслідки інклюзії: результати одного з університетів США 76-81
9 Winnicki T. A New Approach to Disabled Students Recruitment and Studying Linked with an Intensive Rehabilitation 81-86
10 Козліковська Н. Я. Позааудиторна робота як складова вищої освіти 86-93
11 Богінська Ю. В. Соціалізація підлітків з обмеженими можливостями у США: досвід роботи 93-98
12 Чабанний В. Ф. Тенденції і досвід соціальної реабілітації в інтегрованому освітньому середовищі в країнах Латинської Америки 98-107
13 Radzevičienė Liuda, Juodraštis Adolfas Mentally Disabled Young Adults: Attitudes to Their Work Abilities 108-116
14 Єжова Т. Є. Зміст і структура дефектологічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів 116-124
15 Ізмайлова І. Г. До питання про формування професійної компетенції у студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах 124-134
16 Горбик О. Р. Методологічні аспекти навчання студентів-дизайнерів з особливими потребами проектуванню об’єктів, адаптованих для інвалідів 134-142
17 Гусєва Л.Г. Роль декоративно-ужиткового мистецтва у формуванні творчої особистості дизайнера 142-147
18 Куцевич В. В. Питання забезпечення доступності маломобільних груп населення     до об’єктів житлово-цивільного призначення 148-155
19 Медвідь О. М. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу 156-161
20 Герасін О. І. Модульний принцип у викладанні програмування на мові VBA 161-167
21 Байдак Л. М. Навчання студентів роботи з термінами комп’ютерного дискурсу 168-177
22 Кравцова А. H. Адаптация студентов с ограниченными возможностями к учебной работе в вузе 178-182
23 Гур В. І. Формування гуманістичних ідеалів у молоді 182-187
24 Свідло Т. М. Гуманістична традиція національної системи виховання і освіти 188-193
25 Гусак Н. К., Гусак К. О. Морально-ціннісні орієнтації людей з особливими потребами 193-199
26 Бикова Т. В. Поетичне слово як один із засобів виховання у студентів з особливими потребами почуття патріотизму і любові до України 199-206
27 Анацька Н. В. Екологічне виховання людини в умовах глобалізації 206-212
28 Ануфріенко О.А. Вплив філософії освіти на форміування свідомості фахівця-аграрія з особливими потребами початку ХХІ ст. в Україні 212-218
29 Зезека Н. О. Проблеми забезпечення соціального захисту незайнятої молоді: досвід та шляхи покращення 218-225
30 Литвин А. B. Порівняльний аналіз зарубіжних моделей бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору 226-235
31 Засенко В., Колупаєва А. Стан та пріоритети розвитку освіти дітей з психофізичними порушеннями 236-240
32 Будяк Л. В. Поступ системи спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі 240-246
33 Кравець Н.П. Виховання в учнів з порушеннями інтелекту культури людських взаємин на уроках читання 246-255
34 Жук В. В. Організаційно-педагогічний аспект інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір 255-261
35 Борщевська Л. В. Критерії диференційованого навчання дітей з порушеннями слуху 261-266
36 Таранченко О. М. Формування науково-методичних засад освіти дітей зі зниженим слухом 266-274
37 Литвинова В. В. До питання методів навчання математики на початковому етапі в спеціальних загальноосвітніх школах для дітей з порушеннями слуху 275-283
38 Максименко Ніна Використання різних засобів комунікації на уроках математики початкових допоміжних класів шкіл для дітей з порушеннями слуху 283-288
39 Кульбіда С. В. Сучасні системи навчання нечуючих дітей  і використання жестової мови (на матеріалах зарубіжної теорії та практики) 289-295
40 Гудим Ірина Теоретичні аспекти використання жестів як невербальних засобів комунікації в умовах зорової депривації 295-301
41 Зборовська Н. А. Ефективність запам’ятовування жестів (на матеріалах дослідження Т.В. Розанової) 301-306
42 Чеботарьова О. В. Проблеми індивідуального навчання дітей з ДЦП 306-311
43 Шульженко Д. І. Організаційні засади діяльності спеціальних освітньо-реабілітаційних установ для дітей з аутистичним спектром порушень 311-319
44 Андрєєва Н. С. Практика адапації  дитини з аутистичними порушеннями у спеціальному навчальному закладі як запорука успішного навчання 319-328
45 Хворова Г. М. Реабілітаційний туризм як новітня технологія корекційної роботи з дітьми з аутизмом 328-335
46 Квітка Н. Організація навчальної роботи молодших школярів на уроці образотворчого мистецтва 335-341
47 Довгопола К. С. Аплікація на уроках образотворчого мистецтва в школах для сліпих дітей 342-349
48 Легкий О. М. Компенсаторно-розвивальна роль трудового навчання дітей з порушеннями зору 349-353
49 Калініна Л. А. Використання лялькотерапії як напрямку корекційної педегогики у роботі з дітьми з особливими потребами 353-361
50 Сердюк Л. З. Психологічні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів з інвалідністю 362-369
51 Євдокимова Н. О. Психологічна підготовка майбутнього фахівця як суб’єкта професійної правничої діяльності під час навчання у ВНЗ 369-378
52 Шмаргун В. М. Тілесне у розвитку психіки людини 378-389
53 Дубич, Пархомчук Сутність та принципи особистісно орієнтованого виховання студентів з особливими потребами 389-400
54 Литовченко С. В. Психолого-педагогічний супровід навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах (організаційний аспект) 400-409
55 Ляховець Л. О. Теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену соціального інтелекту 410-418
56 Пожидаєва О. B. Характеристика змісту соціально-педагогічної консультативної взаємодії і технологічних етапів консультативної бесіди 418-426
57 Скок А. Г. Зв’язок між особистісними рисами викладача вищого навчального закладу та комунікативною толерантністю 426-432
58 Тюптя Л. Т. Навчально-методичне забезпечення викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів гуманітаріїв: цілі та завдання, принципи, особливості підручникотворення 433-446
59 Бернацька О. Б. Роль творчого компоненту у розвитку потреби  самоактуалізації 446-454
60 Горбащенко Т. М. Психологічні особливості множинного інтелекту у студентів з особливими потребами 454-462
61 Дроздов О. Ю. Агресивна поведінка на робочому місці: аналіз феномена 462-472
62 Дроздова М. А. Сім’я як чинник політичної соціалізації дітей та молоді 472-482
63 Авраменко М. Л., Маліновська Н. М. Досвід всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів щодо забезпечення організаційно-методичного та інформаційного простору в мережі центрів професійної реабілітації інвалідів 483-487
64 Березовська Л. І. Реабілітація дітей з особливими потребами як соціальна проблема 487-491
65 Миценко Є. В. Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою 491-496
66 Авраменко М. Л., Кузнєцов Д. А. Оcновні аспекти організації лікувальної фізкультури в умовах всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів 496-499
67 Березовський А. П. Технологія застосування елементів су джок для усунення наслідків остеохондрозу шийного відділу хребта 500-505
68 Бобренко І. В. Формування рухових умінь дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку 505-511
    Титул 1
    Редакційна колегія 2
    Зміст 3-9

ІХ конференція. Тези доповідей - 2008 

VIII конференція. Збірник наукових праць №4 (6) - 2007


ЗМІСТ

№ з/п 

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф.

Вища освіта в Україні: від інтеграції до інклюзії

8-14

2 Сас Н. М. Використання досягнень соціології, менеджменту, педагогіки у розвитку інноваційних процесів соціальної сфери 14-19
3 Кизима Р. А., Яковчук В. В. Тестова система оцінювання знань студентів, як один із методів сучасної технології навчання 19-29 
4 Кравченко І. В. Особливості педагогічних конфліктів у взаємодії студентів і викладача вищої школи 29-33
5 Веретко І. А. Особливості фізичного розвитку дітей та молоді з особливими потребами в умовах інтегрованого середовища 33-39
6 Єжова Т. Є. Методичні засади розробки адаптованих навчальних матеріалів для студентів з порушеннями слуху (з досвіду роботи викладача фізики) 39-44
7 Щелкунова Ж. М. Наукова основа технології тестування – одна з умов ефективності педагогічного контролю 44-51

8

Бахтіна Г. П., Ксьонс О. С.
 

Використання механізмів змі у вирішенні проблем інвалідів в Україні (проект «Побачити серцем»)

51-57
 

9

Завойська Л. М.

Вплив високої поезії людей з інвалідністю на моральну регуляцію суспільства

57-63
 

10 Засенко В. В. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти в Україні 64-68

11

Колупаєва А. А.

Спеціальна освіта в країнах пострадянського простору: порівняльно-аналітичний огляд

68-74
 

12

Чепчина І.

Визнання жестової мови за документами міжнародних організацій

74-81  

13

Ремажевська В. М.

Науково-організаційні основи створення системи ранньої комплексної допомоги дітям з вадами зору

81-90
 

14

Омельянович І. М.

Розвиток просторового орієнтування у першокласників з інтелектуальною недостатністю

90-96 

15 Адамюк Н. Б.

До питання про реальний стан навчання осіб з вадами слуху в Україні

96-112
16 Яковлева С. Д. Зниження довільної пам'яті в учнів із затримкою психічного розвитку як фактор виникнення труднощів у шкільному навчанні 112-118
17 Каменська Наталія Про неприпустимість вживання терміну «глухонімий» 118-127 
18 Кокун О. М. Гендерний та фаховий аспекти психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності 128-142
19 Томчук С. М. Індивідуально-типологічні передумови появи та розвитку негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку 142-149
20 Томаржевська І. В. Результати проведення гуманістично орієнтованого тренінгу як головного компонента програми психологічного супроводу соціономічно-професійної підготовки студентів з особливими потребами 149-157 

21

Панченко Т. Л.

Психолого-педагогічний аналіз особливостей самостійної роботи студентів з інвалідністю

157-166 

22 Єршов П. І. Вирішення конфліктів у сфері соціальної роботи 166-168

23

Пасічняк Р. Ф.

Рівні особистісного самовизначення в ранній юності як показник готовності до самостійного прийняття рішень

168-177 

24 Шмаргун В. М. Організація психореабілітаційної роботи з дітьми із затримками психічного розвитку 177-187
25 Томчук М. І., Потоцька І. С. Формування професійних цінностей студентів-психологів 187-194
26 Іванченко В. В. Психологічні механізми формування духовності і ціннісних орієнтацій в гімназичних закладах 194-202
27 Назаревич В. В. Психологія соціальних потреб дітей із мінімальною мозковою дисфункцією 202-212

28

Погорільська Н. І.

Емпіричне вивчення феномену співзалежності у матерів дітей з порушеннями психофізичного розвитку

212-219 

29 Солодчук С. Є. Сімейне консультування як вид психологічної допомоги сім’ї 219-226
30 Купрєєва О. І. Особливості психологічної допомоги в системі психологічного супроводу студентів з інвалідністю 226-234
31 Сердюк Л. З. Психологічні аспекти соціалізації та особистісного розвитку студентів з інвалідністю 234-241
32 Берко В. Г.

Становлення і розвиток реабілітації загалом і фізичної реабілітації зокрема

242-251
33 Бойко Г. М.

Проблеми впровадження реабілітаційно-спортивного супроводу навчання студентів з особливими потребами

251-254
34 Кравчук Л. С. Проблеми фізичного здоров’я і оздоровчі заходи в супроводі навчання студентів з особливими потребами 254-261
35 Авраменко М. Л., Кузнєцов Д. А., Анищенко В. М.

Медико-методологічне обґрунтування рекомендацій щодо оволодіння робітничою професією «соціальний робітник» в умовах всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

261-265
36 Яримбаш К. С.

Педагогічні основи корекції рухової сфери слабозорих підлітків на заняттях з оздоровчого плавання

265-271
37 Архипов О. А.

Теоретичні основи використання технічних засобів та тренажерів у навчальному процесі

271-280
38 Баннікова Р. О., Бардашевський Ю. В.

Фізична реабілітація та соціальна адаптація осіб з дитячим церебральним паралічем на пізній резидуальній стадії

280-290
39 Бровченко Л. М. Особливості організації занять лфк, спрямованих на корекцію постави та фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вадами зору в спеціальному навчальному закладі 290-299
40 Березовський А. П., Бондаренко Л. В., Дронникова Т. А. 

Методика використання різних видів масажу, вправ гігієнічної гімнастики, їзди на велотренажері з метою усунення наслідків деформуючого артрозу колінного суглоба

299-305

41

Пятничук Т. В.

Набуття нечуючими будівельних професій як умова їхньої реабілітації

305-311  

    Зміст  

 

VIII конференція. Збірник наукових праць №3 (5) - 2007

ЗМІСТ

№ з/п 

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Максименко С. Д. 

Драматичні моменти людського існування 

3-17 

2

Циба В. Т. 

Системний аналіз сутності соціалізації особистості 

17-26 

3

Малхазов О. Р. 

Хронорефлексометрія як метод діагностики надійності приймання та переробки інформації людиною 

26-37 

4

Сердюк Л. З. 

Психологічний захист і адаптація студентів з інвалідністю у ВНЗ 

37-44 

5

Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. 

Життєтворчі компетенції особистості 

44-53 

6

Кочубейник О. М.

Факт у психології: суперечливість його розуміння

53-63

7

Питлюк-Смеречинська О. Д.

Психокорекція особистісних диспозицій відхильної поведінки засобами психотренінгу

63-71

8

Тарновська О. С.

Девіантна поведінка підлітків з акцентуйованими характерами

71-76

9

Боднар А. Я.

Теоретична модель процесу взаємодії колективності та індивідуальності в професійному самовизначенні студентів

76-86

10

Ламбуцька Ж. А.

Функціональні особливості пам’яті в структурі психофізіологічного забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності

86-93

11

Сила Т. І.

Соціально-психологічні установки особистості як фактор самореалізації молоді

93-98

12

Ракша Е. Г.

Тілесна свідомість дитини з хронічною соматичною хворобою та формування базисних засад особистості

98-107

13

Гуцуляк Н. М.

Поняття норми та девіацій поведінки

107-112

14

Радчук В. М.

Аналіз психологічних підходів до класифікації міжособистісних конфліктів

112-116

15

Дубчак Г. М.

Психологічні механізми внутрішньоособистісних конфліктів

116-121

16

Гітун Н. І.

Соціалізація особистості в умовах трансформації сім’ї

121-126

17

Савченко Т. Л.

Системна організація уваги та загальні принципи її корекції як засіб оптимізації навчальної та професійної діяльності

126-136

18

Поснова Т. П.

Виявлення конфліктності цінностей молоді за методикою Ш. Шварца

136-143

19

Алексєєва Л. В.

Проблема адаптації першокласників до навчальної діяльності

143-151

20

Гавалешко О. М., Самборська О. Я.

Особливості психологічної залежності від комп’ютерних ігор у підлітково-юнацькому віці

151-157

21

Новікова О. А.

Психологічні закономірності розвитку просторового мислення

157-165

22

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф.

Організаційні засади забезпечення інклюзії студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище

166-171

23

Шмаргун В. М.

Урівноваженість нервових процесів у дітей підліткового віку з різним рівнем психометричного інтелекту

171-180

24

Купрєєва О. І.

Формування навичок самопрезентації у студентів з інвалідністю методом соціально-психологічного тренінгу

180-188

25

Іванова І. Б.

Теоретико-методологічні засади навчання молоді в інтегрованому освітньому середовищі

188-198

26

Бондаренко Л. В.

Методологічні психолого-педагогічні проблеми виховання молоді

198-203

27

Берещук О. М.

Психолого-педагогічні проблеми реалізації дидактичних принципів організації навчання в сучасній загальноосвітній школі

203-210

28

Ткачук Т. М.

Психофізіологічне забезпечення навчальної діяльності студентів як умова підтримання їхнього фізичного та психічного здоров’я

210-217

29

Калмикова Л. В.

Теоретичний аналіз проблеми інтеграції дітей та молоді з особливими потребами в освітніх закладах

217-227

30

Сас Н. М.

Використання досягнень соціології, менеджменту, педагогіки у розвитку інноваційних процесів соціальної сфери

227-231

31

Кравченко І. В.

Особливості педагогічних конфліктів у взаємодії студентів і викладача вищої школи

231-235

32

Пузіков Д. О.

Освітня технологія супроводу життєвого проекту учня

235-246

33

Павлова І. Ю.

Проблема самоусвідомлення образу «Я» в осіб з ДЦП

246-255

34

Островська О. І.

Сімейний діагноз у структурі багатоосьового психологічного діагнозу хворих на шизофренію

255-263

35

Кондратюк Г. В.

Формування мотивації навчальної діяльності студентів інтегрованої групи

263-267

36

Кокун О. М.

Дослідження компонентів психофізіологічної готовності до педагогічної діяльності

268-279

37

Тюптя Л. Т.

Проектування у процесі підготовки фахівців із соціальної роботи

279-290

38

Чепа М.-Л. А.

Про предмет і об’єкт судово-психологічної експертизи

290-299

39

Пасічняк Р. Ф.

Соціально-психологічні детермінанти професійної ідентичності

299-304

40

Корніяка О. М.

Культура спілкування педагога: психологічний вимір

304-317

41

Рождественський А. Ю.

Проблема психологічної надійності діяльності молодих спеціалістів

317-326

42

Осьодло В. І., Науменко Д. В.

Розвиток ціннісно-смислової сфери молоді під впливом навчально-службової діяльності

326-333

43

Макаренко Н. Г.

Соціально-психологічні особливості військово-юридичної діяльності

333-342

44

Ковальов В. І.

Оптимізація особистісного часу вчителя як психотемпоральна технологія вдосконалення педагогічної діяльності

342-355

45

Низовець О. А.

Розвиток комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх психологів

355-362

46

Висоцька Л. Г.

Психофізіологічний відбір і шляхи адаптації полярників в умовах української антарктичної експедиції

362-370

47

Санташов В. І.

Психологічні особливості оптимізації конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби

370-375

48

Мацевко Т. М.

Результати впровадження експериментальної програми розвитку управлінської компетентності менеджерів військово-соціального управління

375-383

49

Лазуренко О. О.

Умови формування емоційної сфери студентів-медиків у навчальній діяльності

383-391

50

Жук А. В.

Професійно значущі якості особистості майбутніх лікарів-психологів

391-397

51

Козліковська Н. Я.

Комунікативна компетентність як чинник розвитку особистості в період ранньої юності

397-401

52

Пірен М. І.

Бюрократизм у системі діяльності політико-владної еліти України як чинник конфліктності влади і народу

402-408

53

Петрунько О. В.

Соціалізація в умовах медіасередовища: актуальність проблеми

408-415

54

Серьогін Ю. В.

Молодь і проблеми духовності на сучасному етапі та у творах класиків 60-х років ХІХ століття

415-423

55

Чайка Г. В.

Новий культурологічний чинник: комп’ютерні ігри

423-433

56

Федорченко І. М.

Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади

433-442

57

Кравченко О. П.

Презентованість особистості власного життєвого шляху: постановка проблеми

442-450

58

Лучанська В. В.

Особливості розвитку креативності молоді ХХІ століття

450-456

59

Кологривова Е. І.

Прагнення як один із чинників переживання особистістю суб’єктивного благополуччя

456-463

60

Скуловатова О. В.

Міфологічна основа творення картини світу особистості

463-473

61

Драгомерецька І. В.

Особливості афективної складової статеворольової ідентичності у старших школярів та студентів

473-478

62

Мурза В. П.

Сучасні підходи до профілактики і лікування остеохондрозу

479-484

63

Кулик О. М.

Соціальний захист молоді — шлях до демократизації управлінської діяльності та попередження конфліктів в українському суспільстві

484-491

64

Адирхаєв С. Г., Адирхаєва Л. В.

Організаційні аспекти фізкультурно-спортивного супроводу навчання студентів з особливими потребами Університету «Україна»

491-500

65

Хорошуха М. Ф.

До природи агресивної учнівської молоді (на прикладі юних спортсменів 13–16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту)

500-509

66

Шиян В. М.

Методи реституційного правосуддя у практиці соціальної роботи з неповнолітніми правопорушниками

509-519

67

Пожидаєва О. В.

Консультування як один із напрямів професійної діяльності соціального педагога

519-524

68

Шиян В. М., Галкіна В. М.

Технологія соціального супроводу людей з особливими потребами в освітньому середовищі

524-535

 

 

Автори випуску

535-539

 

 

Зміст

 

    Титул  


 

ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Павленко В. Б.

Науково-методичні засади організації вивчення гуманітарних дисциплін студентами з особливими потребами згідно з вимогами документів Болонського процесу

8-17

2

Барно О. М.

Соціально-психологічні засади співпраці зі студентами, які мають функціональні обмеження

17-23

3

Ільєнко М. М., Тюптя Л. Т.

До питання щодо особливостей і механізмів біологічної та соціальної адаптивності людини

24-32

4

Лисова С. І.

Проблема формування політичної культури студентської молоді на сучасному державному етапі

33-40

5

Барно Т. О.

Формування професійної освіти студентів з особливими потреба ми через застосування різних форм та методів навчання

40-48

6

Томаржевська І. В.

Методичні підходи до проблеми гуманізації професійної підготовки студентів з особливими потребами

48-54

7

Недашківська М. В.

Роль комунікативного аспекту для студентів з особливими потребами

54-59

8

Кислян Л. А.

Проблеми адаптації сім'ї до виховання дитини з особливими потребами

59-66

9

Карпенко С. В.

Державна служба зайнятості і люди з особливими потребами

67-72

10

Сокольнікова О. В.

Проблема рівних можливостей і залучення до суспільного життя людей з особливими потребами

73-77

11

Федорцова О. Г.

Індивідуальний підхід у процесі навчання та виховання молоді,яка навчається у вищих навчальних закладах, у сучасному суспільстві

77-87

12

Плахота Н. С.

Вища освіта як чинник формування активної життєвої позиції людей з особливими потребами

88-91

13

Колупаєва А. А.

Правові основи здобуття освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я

82-100

14

Борщевська Л. К.

Психолого-педагогічні засади диференціації змісту навчання молодших школярів із порушеннями слуху

100-104

15

Жук В. В.

Особливості засвоєння словесного матеріалу учнями початкових класів із порушеннями слуху

104-107

16

Кульбіда С. В.

Жестова мова у навчально-виховному процесі осіб із порушеннями слуху

108-113

17

Миколаєнко І. М.

Методика викладання філософії для студентів із вадами слуху

113-117

18

Гребенюк Т. М.

Дослідження особливостей спілкування незрячих студентів зі зрячими в умовах педагогічного вищого навчального закладу

117-124

19

Кулик Л. Г.

Громадсько-просвітницька діяльність О. М. Щербини

125-133

20

Шапочка К. А.

Сучасні підходи до вивчення іноземної мови школярами з особливими освітніми потребами

133-136

21

Павловський Б. П.

Організація освітнього процесу для осіб із уродженими коагулопатіями

137-141

22

Козлакова Г. О.

Соціально-педагогічні аспекти поширення дистанційної освіти серед учнів і студентів

142-153

23

Григорчук Т. В.

Формування професійної компетентності студентів з особливими потребами засобами дистанційного навчання

153-159

24

Кондратюк Т. В., Федорцова О. Г.

Застосування дистанційної освіти та методу «кейс-стаді» в процесі виховання та навчання молоді з особливими потребами

160-165

25

Чайковський М. Є.

Напрями створення й оцінка ефективності соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами

165-177

26

Кіньколих М. Ф.

Форми і методи активізації студентів у процесі вивчення фізики в технічних університетах

177-189

27

Швець В. Д.

Програмування навчальної діяльності студентів з особливими потребами за допомогою друкованої основи під час вивчення елементів електродинаміки

189-209

28

Боднар А. Я., Лавриненко Д. Г.

Консультування як засіб формування професійної спрямованості особистості в системі професійної освіти

209-215

29

Томчук М. І., Шевченко В. В.

Психологічні проблеми розвитку студентів з особливими потребами

216-222

30

Сердюк Л. 3.

Психологічні особливості соціалізації особистості з обмеженими можливостями

222-229

31

Шмаргун В. М.

Проблема дизонтогенезу у віковій психології

229-238

32

Філоненко М. М.

Еколого-психологічний розвиток дітей з особливими потребами

238-244

33

Завірюха Л. А.

Домагання й амбітність студента

244-252

34

Лящ О. П.

Концептуальна модель психологічної профілактики агресивних проявів

252-258

35

Яцюк М. В.

Особливості соціально-психологічної зрілості студентської молоді

258-267

36

Ходаківська О. М.

Проблеми деформацій у професійній діяльності фахівця типу «людина — людина»

268-273

37

Томчук С. М.

Індивідуально-типологічні передумови розвитку негативних психічних станів у дітей молодшого шкільного віку

273-280

38

Кошонько Г. А.

Психологічні особливості готовності молоді до створення сім'ї

281-289

39

Камінська О. В.

Проблема соціально-психологічної дезаптації дітей з особливими потребами

289-296

40

Черкасова Т. М.

Естетичне ставлення до буття як чинник професійного самовизначення особистості

296-303

41

Шибінська М. О.

Образ «бажаного співрозмовника» в осіб з церебральним паралічем

303-310

42

Седова Н. А.

Формування психологічної культури як важлива складова психічного здоров'я студентської молоді

310-315

43

Авраменко М. Л., Мартиненко О. Б.

Становлення і завдання системи професійної реабілітації інвалідів в Україні

316-324

44

Щербак І. Б.

Прогностичні критерії адаптаційних можливостей організму та відновлення здоров'я людей з особливими потребами

324-329

45

Бардашевський Ю. В.

Фізична реабілітація та соціальна адаптація осіб з дитячим церебральним паралічем на пізній резидуальній стадії

329-338

46

Кравцова О. С.

Використання спеціальних тренажерів для корекції порушень постави

338-346

47

Баннікова Р. О., Бардашевський Ю. В.

Використання юмейхо-терапії в комплексній програмі фізичної реабілітації на пізній резидуальній стадії дитячого церебрального паралічу

346-352

48

Березовський А. П., Сахно Н. Є.

Особливості методики застосування засобів фізичної культури в перший (гострий) період розвитку тотального тромбозу глибоких судин лівої нижньої кінцівки

352-358

49

Чичкалюк Т. О.

Проблеми та шляхи оптимізації рекреаційного комплексу Миколаївської області

358-363

50

Тимошенко Г. А.

Різноманітні аспекти гри в шахи для людей з особливими потребами

364-373

51

Кудикіна Т. О., Гончаренко В. О., Кузьменко І. В.

Дослідження теплових полів у мікросхемах

374-382

52

Іваніцька Л. Л.

Маркетингове забезпечення логістики

382-389

 

 

Титул

1

 


Редакційна колегія

2

 

 

Зміст

3-7

 

 

Автори  випуску

390-394

 

 

Вихідні дані

395

 

 

ЗМІСТ

№ з/п

ПІБ

Назва статті

Сторінки

1

Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф., Бажан О.В.

Технічний супровід навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому середовищі

29-35

2

Шевцов А.Г.

Особистісно-орієнтоване навчання як основа освіти людей з особливими потребами

35-39

3

Іванова І.Б.

Створення рівних можливостей у сфері освіти для студентів з особливими потребами

40-49

4

Ягупов В.В.

Мотивація учіння студентів з особливими потребами

49-53

5

Крикунов Ю.В.

Актуальні проблеми навчання і перекваліфікації людей з особливими потребами

54-58

6

Mary Kanya Weishaar

Improving services for children with disabilities in Ukraine

58-61

7

Бондар Є.О.

Виховання осіб з психофізичними вадами як соціальна проблема

62-69

8

Гриф М.Г., Птушкин Г.С.

К вопросу организации профессионального образования инвалидов в рамках университетского комплекса на основе качества

70-75

9

Гудим-Левкович О.М.

Сучасні соціально-демографічні передумови навчання людей з особливими потребами

76-79

10

Сидоренко В.П., Бойко П.М.

Принцип наскрізної професійно-технічної освіти в дії

79-82

11

Максимович О.М.

Перспективи здобування вищої освіти в Україні

83-86

12

Завірюха Л.А.

Оволодіння особистістю засадами толерантності у студентському середовищі

86-95

13

Кот М.З., Костючик Н.А.

Педагогічна робота вихователя з неблагополучними сім'ями

95-100

14

Барно О.М.

Психолого-педагогічні аспекти роботи зі студентами з особливими проблемами

101-106

15

Беспянська Г.В.

Активізація навчання студентів з особливими потребами шляхом застосування різних форм та активних методів навчання:із досвіду роботи

107-114

16

Старобина Е.М.

Основные противоречия российской системы профессионального образования инвалидов

114-116

17

Руденко Л.М.

Удосконалення викладання медичних дисциплін на дефектологічному факультеті

117-122

18

Тюптя Л.Т.

Концепція наскрізної підготовки фахівців із соціальної роботи

122-129

19

Тарасун В.В.

Корекційно-превентивне навчання дітей з особливими потребами: сутність, концептуальні підходи, значення

130-135

20

Ерніязова В.В.

Сутність нейротизму як ускладнення розвитку дитини: теоретичне дослідження проблеми

136-143

21

Колупаєва А.А.

Проблеми спеціальної освіти дітей з особливими потребами в Україні

144-147

22

Бойко Г.М.

Система психолого-педагогічної підготовки підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство

147-155

23

Мельниченко М.В.

Особливості статевої культури дівчат-підлітків із вадами інтелекту

155-160

24

Назарина В.В.

Корекція мовлення дітей із розладами слуху в інтегрованому класі

161-167

25

Мерсіянова Г.М., Хохліна О.П.

Характеристика змісту трудового навчання як засобу формування загально-адаптаційних можливостей учнів допоміжної школи

167-171

26

Марчук Т.Ф.

Шляхи розвитку мислення у глухих дітей

171-176

27

Трикоз С.В.

Актуальні питання  вдосконалення змісту предмета "Природа і людина" у допоміжній школі

176-181

28

Омельянович І.М.

Особливості просторового орієнтування у дітей із вадами інтелекту

181-186

29

Кравець Н.П.

Підбір і структурування навчального матеріалу з української мови для допоміжної школи

186-191

30

Блеч Г.О.

Про вдосконалення змісту навчання з природознавства у допоміжній школі

192-195

31

Ардобацька К.В.

Удосконалення змісту математики у допоміжних школах

195-198

32

Чепурна Л.Г.

Шкільні підручники для допоміжних шкіл: історико-архівний аспект

198-202

33

Висоцька A.M.

Формування особистісних якостей у дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями в процесі громадянського виховання

203-207

34

Золотоверх В.В.

Актуальні питання навчання дітей з особливостями розумового розвитку: історичний аспект

207-210

35

Киктенко А.И.

Технология саморазвивающего обучения студентов с инвалидностю: возможности, опыт, перспективьі (в контексте "Я — концепции")

211-218

36

Засенко В.В.

Білінгвістичний метод — неодмінна умова навчання нечуючих

218-223

37

Маєрчук С.Ю.

Концептуальні засади створення навчального середовища для студентів із вадами слуху

223-227

38

Литовченко С.В.

Проблеми наступності в освіті осіб з порушеннями слуху

227-233

39

Засенко Н.Ф.

Передумови реалізації неперервної освіти осіб із вадами слуху

233-239

40

Бессонова І.В.

Організаційно-методологічні аспекти навчання іноземних мов студентів із вадами слуху

239-241

41

Махлін П.Я., Несіна О.А.

Особливості викладання латинської мови для осіб із вадами слуху

242-245

42

Назаренко Н.С.

Деякі аспекти навчання студентів з особливими потребами іноземної мови

246-252

43

Єфіменко Н.В.

Історичний аспект проблеми білінгвізму в навчанні глухих

252-258

44

Швець В.Д.

Програмування навчальної діяльності студентів з особливими потребами при вивченні розділу «Механіка»

258-268

45

Скрипник С.І.

Особливості викладання фізики студентам із фізичними вадами та студентам дистанційного навчання

268-275

46

Щириця Т.В.

Роль мовленнєвих актів у процесі навчання студентів з особливими потребами

275-283

47

Таранченко О.М.

Сурдопедагогічна теорія та практика другої половини XX століття в Україні

283-290

48

Хохліна О.П.

Корекційно-розвивальна робота в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: теоретичний аспект проблеми

291-295

49

Корчевна О.В.

Проблема становлення, розвитку, формування та змін „Я- концепції" особистості

295-301

50

Купреева О.И.

Методика диагностики отношения к другому людей с инвалидностью

302-307

51

Томчук М.І.

Психологічні основи формування фахівців   під час про проходження практики

307-311

52

Щербаков B.C.

Онтопсихологічні аспекти професійної підготовки студентів з особливими потребами

312-317

53

Гурлєва Т.С.

Проблеми сімейної комунікації: причини та їх психопрофілактика

318-324

54

Савчук Л.І.

Корекційне навчання дітей із ЗПР в умовах загальноосвітньої школи

324-330

55

Панченко Т.Л.

Психолого-педагогічні основи розвитку здібностей до самостійної роботи у студентів з обмеженими фізичними можливостями

330-338

56

Томчук С.М.

Теоретичний аналіз проблем адаптації дітей з особливими потребами до навчання у школі

339-342

57

Птушкин Г.С., Дегтярева Т.Н.

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограничениями по слуху в системе профессионального образования

343-348

58

Пінчукова Л.О.

Особистісні проблеми юнаків як предмет роботи психолога вищого навчального закладу

349-353

59

Ермак В.Д., Рыбалко О.Т.

Теория информационного метаболизма психики в исследовании и разработке методологии творческого развития людей с особыми потребностями

354-358

60

Томчук М.І., Комар Т.О., Штукатурова Д.З.

Особливості самооцінки і тенденції у поведінці студентів з особливими потребами

359-364

61

Невмержицький О.А.

Емоційний фактор у контексті  виховної технології В.О. Сухомлинського

364-370

62

Петренко А.І.

Європейський досвід дослідження та розроблення новітніх навчальних технологій для інформаційного суспільства

371-379

63

Сандовенко І.В.

Використання новітніх технологій та активних методів навчання студентів із вадами слуху

379-389

64

Цап В.Й.

Використання комп'ютера у навчанні студентів з особливими потребами

389-394

65

Жук Т.В., Зуєнко 3.0.

Проблема застосування комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у навчальній діяльності осіб із вадами слуху

395-400

66

Луцько К.В.

Сучасні сурдотехнічні засоби — чинник розвитку новітніх технологій навчання дітей з порушеннями слуху

400-406

67

Сибиряков С.В., Кривенков В.И.

Использование технологии datamining (discovery driven data mining) для решения задач реабилитации инвалидов (постановка задач)

406-410

68

Григорчук Т.В., Гушулей A.M.

Концептуальна модель інтерактивного підручника

411-416

69

Гокунь О.О.

Можливості використання процесу творення тексту за допомогою гіпертекстової системи у вихованні і навчанні учнів з особливими потребами

416-422

70

Коміссарова О.Ю., Депутат В.В.

Специфіка інтерфейсу при навчанні людей з особливими потребами

423-430

71

Зуєнко З.О.

Використання комп'ютера на уроках образотворчого мистецтва в школі для дітей з вадами слуху

431-435

72

Шуневич Б.І.

Проект створення бази даних навчальних об'єктів з англійської мови для людей з особливими потребами

435-442

73

Волошко Л.Б.

Дистанційна освіта як форма навчання студентів з особливими потребами

443-446

74

Брустінов В.М., Янушевський В.Г., Тімофєєв П.А.

Деякі методологічні аспекти впровадження дистанційної освіти в Україні

446-449

75

Рокосовик Н.В.

Дистанційне навчання у вищій освіті людей з особливими потребами

449-453

76

Четов В.В.

Творчість як головний принцип дистанційного навчання

453-456

77

Авраменко М.Л.

Професійна реабілітація в Україні: організаційні аспекти формування  мережі  регіональних центрів  професійної реабілітації осіб з особливими потребами

457-460

78

Євдокимова Н.А.

Реабилитация лиц с ограниченными физическими возможностями: историко-психолого-педагогический аспект

461-466

79

Поляк О.В.

Проблеми соціальної реабілітації осіб з обмеженою дієздатністю — „духовна реабілітація"

467-473

80

Бастун Н.А., Журавель К.С. , Куценко Т.О.

Реабілітація дітей і молоді з помірною, важкою та глибокою інтелектуальною недостатністю: сьогоднішні реалії і перспективи

474-481

81

Кукса В.О.

До еволюції визначення поняття "здоров'я"

481-487

82

Литвин А.В.

Участь бібліотек у процесі компенсації сліпоти та соціальної реабілітації людей з особливими потребами

487-493

83

Шульженко Д.І.

Дизонтогенетичні аспекти ранньої корекційно-педагогічної роботи в соціально-реабілітаційних центрах

494-499

84

Гур В.І., Андрусенко О.В.

Етичні засади морального виховання як сутнісної складової соціальної реабілітації студентів з особливими потребами

500-504

85

Вдовиченко І.В.

Соціалізація розумово відсталих дітей-сиріт

504-509

86

Місяк С.А.

Критерії ефективної реабілітації онкологічних хворих

509-515

87

Демчук С.П., Куц О.С.

Особливості психологічного стану учнів 15-17 років із наслідками дитячого церебрального паралічу 

516-520

88

Авербух А.И.

Анализ зффективности реабилитационных программ для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

520-524

89

Островська К.О.

Терапія і навчання аутистичних дітей

524-528

90

Чижик Є.М., Чижик В.В., Сітовський A.M.

Особливості фізичного розвитку і працездатності хлопчиків із затримкою психічного розвитку

528-534

91

Хорошуха М.Ф.

Метод power-ергометрії у визначенні фізичної працездатності спортсменів і осіб з обмеженими фізичними можливостями

534-537

92

Вовчик-Блакитна 0.0.

Емоційне благополуччя дитини — засіб і мета реабілітаційної роботи

537-542

93

Безверхий О.С.

Емаготерапія як оптимальний метод психокорекції особистісного розвитку студентів з особливими потребами

542-544

94

Лесько О.М., Трач В.М.

Рухові ігри та їх вплив на фізичний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку

544-548

95

Фігура О.В.

Методика формування морально-вольових якостей курсантів у процесі занять східними єдиноборствами

548-555

96

Воронкова Б.А., Кобченко В.І.

Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами на сторінках часопису "Вища освіта України"

556-559

 

 

Титул

1

    Вітальне слово 3

 

 

Редакційна колегія

2-7

 

 

Вступ

8-27

 

 

Автори

560-566

 

 

Зміст

569-574

 

 

Вихідні дані

575