Академія міжнародної співпраці з креативної педагогіки

 

При Вінницькому соціально-економічному інституті створено громадську організацію "Академія міжнародної співпраці з креативної педагогіки" (АМСКП), яка об'єднує на основі спільних інтересів та за професійною ознакою громадян - провідних фахівців системи освіти для реалізації мети і завдань, передбачених статутом даної організації.

Метою діяльності громадської організації АМСКП є сприяння розвитку освіти, науки і культури, об'єднання громадян для задоволення й захисту їхніх спільних інтересів.

Основними завданнями діяльності АМСКП є:

- сприяння активізації системної науково-дослідної діяльності членів АМСКП у навчально-виховній сфері, розвитку їхньої культури, удосконаленні професійно-педагогічного рівня;

- сприяння підвищенню якості дидактичних технологій, залученню студентів та викладачів до науково-дослідної роботи й мотивації їхньої пізнавальної діяльності;

- сприяння проведенню систематичного аналітичного огляду, вивченню, узагальненню, апробації та впровадженню у практику інноваційних навчально-виховних технологій;

- сприяння формуванню інноваційно-креативного освітнього середовища, розвитку професійно-педагогічної компетенції науково-педагогічних працівників як основної умови забезпечення якості освітніх послуг студентам відповідно до сучасних потреб та соціально-культурних умов;

- сприяння розробці дидактичних технологій та інформаційно-предметного забезпечення навчально-виховного процесу на основі використання сучасних електронних засобів (електронна бібліотека, електронні навчальні й наукові видання тощо);

- сприяння розширенню міжнародного співробітництва й розробці конструктивних проектів з метою реального формування єдиного освітнього простору на шляху до входження вищої школи України до Європейської освітньої системи;

- сприяння впровадженню в освітній процес інноваційних дидактичних і виховних технологій;

- сприяння підготовці, публікації та проведенню презентації наукових, навчальних і методичних видань за напрямами роботи АМСКП;

          - сприяння розвитку співробітництва із провідними науково-освітніми установами України та інших країн; координація та методологічний супровід укладених угод; організація регіональних, всеукраїнських та міжнародних семінарів і конференцій із подальшою публікацією їх матеріалів у спеціальних наукових збірниках в Україні та інших країнах.