Новому поповненню – глибокі знання, справді патріотичне виховання

Новому поповненню – глибокі знання, справді патріотичне виховання

Виступ Президента

Університету «Україна»

П.М. Таланчука

31 серпня 2012 р.

 

Шановні учасники високого зібрання!

Ми зустрілися на площі знань Університету «Україна» на виробничо-урочисте дійство – посвяту студентів-першокурсників.

Я вжив слово «виробниче», бо сьогодні й справді стартує навчально-виховний процес, який є основною, поряд із наукою, виробничою функцією університету. В той же час цей захід є урочистим, бо пошанування молоді, котра приступає до набуття грамоти, знань, професійних умінь і навичок, було та є подією високого суспільного і державного звучання. З цього моменту починається формування нових і нових майбутніх поколінь, їхніх якостей і можливостей, а відтак і майбутнього нашої держави.

Тож у цей чудовий сонячний день щиро вітаю всіх нас із цим прекрасним святом, а молодим людям, які вливаються в нашу університетську сім'ю, бажаємо на важкій, але прекрасній дорозі професійного і громадянського зростання міцного здоров’я, успіхів і всіляких гараздів. Хочу окремо привітати колишніх студентів Університету «Східний світ» і Київського педагогічного коледжу при цьому університеті, які повним складом увійшли в нашу сім'ю!

Формування контингенту студентів Університету «Україна» проходило у 2012 році, як і в минулі два попередні роки, складно. Ці труднощі для нас обумовлені першочергово нерівними можливостями розподілу державного замовлення на підготовку фахівців для державних і недержавних вищих навчальних закладів. Останні, як відомо, практично виключені з цього процесу. Ну і, звичайно ж, дається взнаки незадовільна демографічна ситуація в Україні.

Тим цікавіше оцінити набір до університету в цьому році, з якого у найближчому майбутньому ми розраховуємо отримати поповнення еліти українського суспільства.

Набір на всі освітньо-кваліфікаційні рівні денної форми навчання у 2012 році становить у цілому по університету 5000 осіб, у тому числі на І курс 1050 вступників. На заочну форму навчання прогнозується, у т.ч. на І курс 1700 осіб. Таким чином, на 1.10.2012 року контингент студентів Університету «Україна» становитиме близько 25000 осіб, що на 2% більше, а по базовій структурі – 9000 студентів, що на 4% більше, ніж у 2011 році.

Мені хочеться щиро подякувати студентам, їхнім батькам, родичам, спонсорам, усім симпатикам Університету «Україна», які прийшли саме до нашого навчального закладу, подолавши важку дорогу пошуку, сумнівів і прийняття рішення.

З повною відповідальністю хочу запевнити Вас, шановні колеги, – Ви не помилилися! Таке запевнення базується, в першу чергу, на вже досягнутому сьогодні рівні розвитку нашого закладу.

До ваших послуг усі можливості Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», який динамічно розвивається. Це недержавний вищий заклад освіти, але він – безприбутковий, у ньому немає дивідендів, його співробітники – не заробітчани, а орачі на освітянській ниві. Університет "Україна" сьогодні – це вищий навчальний заклад, де створюється сучасна матеріально-технічна база.

Відкритий у минулому навчальному році Україно-корейський інформаційний центр є двадцять дев'ятою структурою у світі. Він дасть можливість не тільки стрімко підняти якість підготовки наших фахівців, але й покращити комп'ютерну освіту киян.

Університетське містечко, розташоване по вул. Львівській, 23, стає окрасою західної частини столиці нашої держави. Спектр із 45 спеціальностей охоплює найбільш конкурентоспроможні на ринку праці професії. Зміст навчально-виховного процесу визначено на основі новітніх досягнень педагогіки і з урахуванням нових державних стандартів, передового досвіду кращих не лише вітчизняних, а й закордонних вищих навчальних закладів.

Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад. Понад 75% наших професорів, докторів, кандидатів наук мають державні нагороди та відзнаки.

В університеті розвивається сучасна наука, яка органічно поєднується з навчальним процесом. Продовжується створення студентських навчально-науково-виробничих підрозділів, є напрацювання світового рівня, пов'язані з екологією, водоочисткою та водопідготовкою, лікуванням онкозахворювань, нанотехнологіями, створенням надпотужних комп'ютерів та захистом інформації.

Наш університет включився у підготовку кадрів вищої кваліфікації. Протягом 2011/2012 навчального року в Університеті «Україна» було відкрито 5 спеціалізованих учених рад за 10 спеціальностями для захисту кандидатських дисертацій, а дві з них – юристи й економісти – мають статус докторських спеціалізованих учених рад. За період існування цих рад було захищено 64 кандидатські та 2 докторські дисертації.

Професорсько-викладацький склад, студентство університету живуть повнокровним, напруженим і цікавим життям. Наукові дослідження й конференції, фестивалі, олімпіади, спартакіади й туристичні походи є органічною складовою навчально-виховного процесу.

В результаті за 14 років Університет «Україна» випустив 102 219 фахівців. Серед них є уже члени Спілки письменників України, члени Спілки журналістів України, засновники низки фірм, працівники державних і банківських установ, які обіймають високі посади. Одним словом, вони впевнено презентують себе на ринку праці як самодостатні фахівці.

Серед студентів університету та його випускників 17 пара- та дефлімпійських і 3 олімпійські чемпіони, які мають по кілька урядових нагород.

А в цьому році на Всесвітній олімпіаді у Лондоні студентка 5 курсу зі спеціальності «Фізична реабілітація» Луцького інституту Христина Стуй стала бронзовою призеркою в естафеті 4х100 м. Також бронзовою призеркою на цій олімпіаді у потрійному стрибку стала Ольга Солодуха – студентка 5 курсу зі спеціальності «Правознавство» Університету «Україна».

Два слова про міжнародну співпрацю. Університет «Україна» має понад 120 угод про співпрацю з іноземними організаціями, активно підтримує створення Міжнародної Асоціації інклюзивної освіти. Запроваджені програми з отримання подвійних дипломів із Шауляйським університетом (Литва) й університетом Вістула (Республіка Польща). Студенти вже навчаються за цими програмами.

Університет цілеспрямовано працює над розширенням сфери свого впливу. Результатом цих зусиль є участь Університету «Україна» у Всесвітньому конкурсі учнів із 5 країн (взяло участь понад 4000 учнів України), проведення на базі Університету «Україна» процедури зовнішнього незалежного оцінювання, організація аспірантури для талановитих учнів середньої школи тощо.

Але університет живе не тільки здобутками сьогодення. Він упевнено дивиться у майбутнє. З цією метою колектив приступає до розробки і здійснення «Комплексної програми розвитку Університету «Україна» на 13 років (2013- 2025р.р.) із розбивкою на три етапи:

перший, чотири роки – 2013-2016 роки;

другий, теж чотири роки – 2017-2020 роки;

третій, п’ять років – 2021-2025 роки.

Виконання цієї програми дозволить створити освітнє середовище світового рівня, яке здатне генерувати професійну еліту для найважливіших галузей економіки та гуманітарної сфери шляхом магістерської підготовки в партнерстві із провідними університетами світу і виробничими структурами. Практично це означає, що Університет «Україна» буде виведений спочатку в число найкращих вітчизняних ВНЗ, а потім і на світову освітянську орбіту.

Шановні колеги!

Із практики добре відомо, що суть навчально-виховного процесу значною мірою визначають три фактори або компоненти: високоякісна професійна підготовка, виховання любові до своєї Вітчизни – всепроникаючого патріотизму і знання, кому державної, а кому ріднодержавної, але української мови!

Що стосується першого компонента – високоякісної професійної підготовки майбутніх фахівців, то цей процес цілком і повністю здійснює ВНЗ, і він несе відповідальність за якість. Цей фактор був та залишається у нашому університеті пріоритетом номер один.

Успішне ж забезпечення виконання двох інших компонент залежить також від держави і суспільства, ну і, звичайно ж, від навчального закладу.

Ця обставина покладає на професорсько-викладацький склад додаткову відповідальність за виховання своїх випускників як патріотів саме Української держави. Така вимога випливає з того, що для реконструкції держави потрібні справжні патріоти України, спроможні, як говорили в сиву давнину, «положить живот свой за други своя». Лише вони зможуть уникнути, отримавши владу, спокуси чергового розкрадання країни та формування корупційних схем.

2012 рік є роком виборів до Верховної Ради, й Університет «Україна» як просвітницька установа патріотичного державницького спрямування не може і не повинен стояти осторонь тих подій, які мають місце у зв'язку з цим сьогодні у нашому суспільстві.

Зі сказаного випливає для всіх нас надзавдання – навчитися виявляти і виявити всіх політичних демагогів, пройдисвітів, брехунів і шахраїв в українському політичному житті і жодного з них не обрати на виборах у жовтні 2012 року до Верховної Ради.

Для того, щоб Україна стала успішною на фоні Європи, необхідно, щоб швидкість її просування у майбутнє була набагато більшою швидкості ліквідації своєї відсталості. Відтак необхідні відповідні поводирі. Тож давайте віднайдемо їх і приведемо до влади!

Але свято є свято, а робота є роботою. Правда, усвідомлення плідності своєї праці є одним із найкращих задоволень, і тоді кажуть, що на роботу йдуть, як на свято.

Хто був студентом, той знає, що студентські роки найкращі в житті людини, бо вони пов'язані з радістю пізнання і духовного зростання.

Шановні друзі!

Ми постійно відчуваємо увагу і допомогу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у впровадженні новітніх освітніх технологій та формуванні спектру спеціальностей. Щира подяка керівництву Міністерства праці та соціальної політики, Фонду України соціального захисту інвалідів, його регіональному відділенню в м. Києві за їхню постійну участь у розв'язанні наших проблем. Низький уклін народним депутатам України за їхню співучасть, поради і допомогу в розвитку Університету «Україна».

Ми щиро раді нашим гостям – першому Президенту незалежної України після здобуття нею незалежності у 1991 році (1991-1994) Кравчуку Леоніду Макаровичу, народному депутату Білорусу Олегу Григоровичу – Голові комітету Верховної Ради України у закордонних справах, Голові Піклувальної Ради нашого університету.

Хочу з приємністю повідомити, що до нас на свято сьогодні завітав керуючий Київським регіональним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів В.В. Москаленко

Вітаємо їх!

І насамкінець, я хочу щиро подякувати дипломатам, державним посадовцям, представникам культури, мистецтва і бізнесу, які зацікавилися нашим вузом і були його гостями. Це, передусім, посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Чжан Сіюнь (перебував в університеті близько трьох годин), посол Республіки Південна Корея пан Кім Ін Цжун, народний депутат України В.Д. Бондаренко, депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури та туризму О.М. Бригинець, директор Департаменту Мінсоцполітики Г.Г. Жуковська, генеральний директор Генеральної дирекції обслуговування іноземних представництв Київської міськради П.О. Кривонос, народна артистка України, Герой України Ада Роговцева, бізнесмен, мільярдер Моххамед Захур, відомий футболіст, а нині тренер Сергій Ребров.

Всі ці відвідини свідчать про всезростаючий інтерес до Університету «Україна», а з іншого боку – вони дали позитивні поштовхи для подальшого розвитку нашого навчального закладу. Низький уклін усім Вам за це!

Шановні батьки наших студентів, родичі та близькі! Ви – наше основне джерело фінансування діяльності, нових задумів і проектів. За умови об'єднання ваших зусиль і зусиль колективу Університету «Україна» на нас чекає спільний успіх – ваші діти стануть чудовими людьми, висококласними фахівцями, патріотами України.

Хай живе Велика Україна – наша Батьківщина!

Хай живе "мала Україна" – наш Університет!

Слава Україні!

 

Газета «Університет «Україна» №7-8 2012

видання: Газета "Університет "Україна" №7-8, 2012, час видання: 2012


22/10/2012