Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Ректор інституту     ЧАЙКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ

Хмельницький інститут Університету «Україна» було створено як представництво у березні 1999 р., а в червні 2005 р. реорганізовано в інститут соціальних технологій.

Ректор інституту – Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, академік Академії інженерних наук України, заслужений тренер України з традиційного карате-до, голова Подільського товариства імені Григорія Сковороди. За свою діяльність він неодноразово нагороджений почесними грамотами та подяками Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, Хмельницької міської ради, почесною грамотою київського міського голови, подякою Міністерства праці та соціальної політики, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», знаком «Петро Могила». Правлінням дитячого фонду України нагороджений кришталевим пам’ятним знаком «Серце віддаю дітям».

В інституті відкрито п’ять спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Соціальна робота», «Психологія» – магістр; «Фізична реабілітація»; «Фінанси і кредит» – спеціаліст; «Правознавство» – бакалавр, на яких навчається більше 2 тис. студентів, із них 75 – студенти з особливими потребами.

Хмельницький інститут Університету «Україна» – соціально орієнтований недержавний ВНЗ, який, як і весь університет в цілому, працює за таким принципом, що приватна власність має вирішувати не тільки статутні завдання, а й приносити користь суспільству в цілому. Загальновідомо, що будь-яке підприємство корисне вже тим, що створює робочі місця і платить ті чи інші податки. Інститут реалізує свою соціальну місію через організацію інклюзивного освітнього простору для навчання у вищій школі студентів із особливими потребами. За десять років з часу заснування інституту в ньому отримали вищу освіту та продовжують навчання близько 200 студентів із особливими потребами.

За роки роботи створено потужну матеріальну базу, яка складається із власних та орендованих приміщень – усього більше 8 тис. кв. м. Інститут має у власності та довгостроковій оренді навчальні корпуси, спортивний зал, гуртожиток, реабілітаційний центр та юридичну клініку.

В організації та веденні навчального процесу використовується 108 персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу з вільним виходом у Інтернет.

Обсяги бібліотечного фонду складають 72 300 примірників навчальної та наукової літератури загальною вартістю 640 014 грн.

Всього у складі інституту працює 115 викладачів, із них 12 докторів наук, професорів і 45 кандидатів наук, доцентів, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України, п’ять «Відмінників освіти України» і «Відмінник народної освіти», два «Заслужених працівника освіти України», «Заслужений вчитель України», кавалери орденів «Богдана Хмельницького», «За мужність», «Знак Пошани», «Трудового червоного прапора», медалі «За бойові заслуги» та ін. За час існування інституту отримали дипломи державного зразка більше 4 тисяч студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, з них 90 – студенти з особливими потребами. Інститут створює своє власне обличчя. На території встановлено унікальний сонячний годинник, а також єдиний на Поділлі пам’ятник Григорію Сковороді і створено сквер його імені.

час видання: 2012


28/09/2012