Розвиток підприємництва в транспортній сфері херсонської області: проблеми та перспективи

Розвиток підприємництва в транспортній сфері херсонської області: проблеми та перспективи

 

Чернявська Т.А.,

к.е.н., доцент Новокаховського гуманітарного інституту

Університету «Україна»

 

Малий бізнес як невід’ємний сектор ринкової економіки, має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат. У Херсонській області за сприяння місцевої влади та підприємницької ініціативи жителів протягом останніх років склалися умови для подальшого ефективного розвитку малого бізнесу. Так, станом на 01.10.2010 р. у державному реєстрі підприємств та організацій Херсонської області налічувалось 6560 малих підприємств і 64895 підприємців-фізичних осіб. Питома вага малого підприємництва у загальному виробництві продукції (робіт, послуг) області досягає 10%. Надходження до всіх рівнів бюджетів складають 38850,9 тис.грн.

Основою соціально-економічного розвитку регіону є всебічний і послідовний розвиток малого підприємництва. Це стосується провідних галузей області, зокрема і галузі транспорту. Адже Херсонщина − транзитна область із потужною різногалузевою транспортною системою, до складу якої входить залізничний, морський, річковий, автомобільний й авіаційний транспорт. У галузі транспорту та зв’язку на сьогодні функціонує близько 779 підприємств, установ та організацій, із них 264 приватних підприємства, 48 – акціонерних товариств, 18 – колективних, 10 – державних, 15 – комунальних. Чисельність працюючих у транспортному комплексі становить понад 17,37 тис. осіб. Найпотужнішими гравцями на ринку транспортних послуг регіону є: 2 державних морських торговельних порти, 2 річкових порти, що є акціонерними товариствами, 1 державне підприємство залізничного транспорту, 2 авіапідприємства, 91 суб'єкт господарювання, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом як пасажирів, так і вантажів. Вагому конкуренцію їм складають суб’єкти малого бізнесу.

Зокрема в автомобільному транспорті налічується найбільша їх питома вага. Автотранспорт області налічує 82 суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють послуги з перевезень пасажирів та вантажів. Так, за станом на 01 січня 2010 року мережа автобусних маршрутів, що не виходять за межі області (внутрішньообласні маршрути) складається з 474 маршрутів, із них 295 міжміських та 179 приміських. Ці маршрути обслуговують 49 автоперевізники, у тому числі: 13 автотранспортних підприємств (відкритих акціонерних товариств); 12 приватних фірм − автоперевізників; 24 приватних підприємців − автоперевізників. Питома вага приватних підприємців − автоперевізників складає 49%. За великим рахунком, вони – конкуренти і намагаються одержати найприбутковіші, а також позбутися неприбуткових маршрутів. До розряду невигідних, насамперед, потрапляють маршрути звичайного режиму руху, де діють усі види пільг. Щоб, нехай і цивілізовано, змусити автоперевізників їх обслуговувати, застосовується так званий пакетний метод. Тобто, в результаті конкурсу автопідприємство одержує право обслуговування пакета – декількох маршрутів, де поряд із комерційно привабливими є і маршрути звичайного режиму руху. Необхідно вказати на те, що потенціал автопідприємств регіону дуже різний. Потужні фірми, за якими стоять серйозні економічні структури, мають і якісний рухомий склад, і необхідну ремонтну базу, і налагоджений медичний контроль. А невеликі ж підприємства вимушені на всьому цьому заощаджувати, з кимось домовлятися про надання допомоги.

На сьогоднішній день вже чітко простежується тенденція укрупнення автопідприємств, а також укрупнення і капіталізації ринку пасажирських автоперевезень. Одним зі шляхів такого об’єднання зусиль може стати нова гнучка форма об’єднання автоперевізників. Наприклад, автотранспортний кластер. Позитивний зарубіжний досвід вказує на переваги такого об’єднанні як для дрібних, так і для великих перевізників.

 

Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції

«РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»,

24 листопада 2010 року

автор: Чернявська Т.А., к.е.н., доцент Новокаховського гуманітарного інституту Університету «Україна»

видання: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ», час видання: 2010


13/04/2012