Особливості фінансових результатів в умовах кризи

Особливості фінансових результатів в умовах кризи

 

Антонюк В. В.

Вінницький соціально-економічний інститут

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Україна

 

Значення огляду найближчої ретроспективи полягає в тому, що він виступає необхідною умовою вдосконалення  ефективного управління формуванням прибутку. Оцінка найближчих змін  та складу фінансового результату показала, що від звичайної діяльності до оподаткування народним господарством України за 9 місяців 2009 року отримано збиток у розмірі 15,3 млрд. грн. [1]. Галузями, що виробляють продукцію  отримано 3,9 млрд. грн. збитку, що становить 25,8 % від загального збитку економіки.  Решта збитку – 11,4 млрд. грн. або 74,2 % , отримано галузями, що надають послуги. Зокрема, збитки отримано галузями оптової і роздрібної торгівлі та готельного господарства, фінансової діяльності, надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльністю у сфері культури та спорту. Це є підставою стверджувати, що економіка потребує вдосконалення економічних відносин. В умовах кризи від реалізації продукції отримано 216,8 млрд. грн. збитку, з якого на обслуговуючі галузі приходиться 62,3 %, а на виробничі галузі 37,7 % [2]. Збитковою стала реалізація продукції як виробничих так і обслуговуючих галузей. Поряд із цим інвестиційна і фінансова діяльність в умовах кризи виявилась досить прибутковою. Від неї в цілому отримано 201,5 млрд. грн. прибутку, з якого на галузі, що виробляють продукцію приходиться 65,0 %, а на галузі, що надають послуги – 35 %. Отже, цілком явний парадокс на рівні основних груп галузей, який необхідно виправляти на користь основного виробництва.

Поряд з цим 53,9 % підприємств народного господарства мають позитивний господарський ефект [3]. Ними отримано 77,5 млрд. грн. прибутку.  Прибутковими є 80,8 % підприємств сільського, лісового, мисливського господарства, 51,2 % підприємств промисловості та 42,3 % підприємств будівництва. Прибуткові підприємства промисловості є визначальними серед виробничих галузей. Вони забезпечують в умовах кризи 94,5 % прибутку у сфері виробництва, а підприємства галузі будівництва – 5,2 %. Сільськогосподарські, лісогосподарські та мисливські підприємства дають лише 0,3 % прибутку сфери виробництва та 0,1 % прибутку підприємств народного господарства [3]. В цих же економічних умовах прибутково працює галузь освіти. Вона отримала 69,8 млн. грн. прибутку. Прибутковими є 68,1 % підприємств. За часткою прибуткових підприємств освіта поступається лише галузі охорони здоров’я та  надання соціальної допомоги, де прибутковими є 70,3 % підприємств. Виконуючи важливу соціально-економічну функцію окремі підприємства не досягли економічного ефекту. В народному господарстві держави збитковими є лише 46,1 % підприємств. Вони господарюють із збитком в 92,8 млрд. грн.

Строкатими  є господарські ефекти підприємств регіонів. Зокрема, Подільський регіон отримав збитку 1,8  млн. грн., тобто лише одну соту частки збитку  народного господарства [4]. Визначальну роль у мінімізації збитку регіону відіграла Хмельницька область, яка отримала за цих же умов 174,7 млн. грн. прибутку і  де частка прибуткових підприємств сягає  60,6 %. В Тернопільській області отримано 95,2 млн. грн. збитку, при тому, що частка прибуткових підприємств становить 59,9 %. У Вінницькій області збитки дещо менші ніж в Тернопільські області, але вони теж немалі, становлячи 81,3 млн. грн.  при частці прибуткових підприємств у 52,5 %. Тому, це  засвідчує непропорційність розвитку виробничих і обслуговуючих галузей народного господарства в цілому так і в регіональному аспектах за рахунок збільшення диференціації ефективності підприємств.

Узагальнює результат господарювання в умовах кризи чистий збиток у 16,2 млрд. грн., що на 74,2 % складається із збитку обслуговуючих галузей та 25,8 % збитку виробничих галузей. Після виконання податкових зобов’язань збитки в цілому зростають на 5,7 %, в тому числі в галузях, що виробляють продукцію – в 2,82 рази, із них в сільському, лісовому та мисливському господарстві – відповідно в 7,73 рази, в промисловості – в 3,9 рази, в будівництві – на 13,2 %; в галузях, що надають послуги – на 55,5 % [4]. Тому, це є засвідчує непропорційність відповідальності галузей народного господарства перед державою.

В цілому по прибутковим підприємствах чистий прибуток становить 68,6 % від його обсягу  до оподаткування, в тому числі по галузях, що виробляють продукцію – 78,7 %, із них в сільському, лісовому та мисливському господарстві – 70,9 %, в промисловості – 78,1 %, в будівництві – 90,8 %, а по галузях, що надають послуги – 61,2 %. Отже, із сільського господарства забирається найбільша частка ресурсів для перерозподілу на державному рівні. Тому воно є фінансовим донором для інших галузей економіки. Найменша частка ресурсів забирається із прибуткових підприємств будівництва. У результаті оподаткування обсяг збитку в збиткових промислових підприємствах збільшується на 0,5 %, тоді як в будівництві на – 1,5 %, а у в сільському, лісовому та мисливському господарстві – на 4,4 %.

Інша ситуація у збиткових підприємствах обслуговуючих галузей. За рахунок фінансових трансфертів обсяг збитку зменшується на 42,2 % або на 23,6 млрд. грн. Отже, фінансова політика диференційована щодо збиткових підприємств. Розгляд регіонального аспекту показав, що чисті прибутки Хмельниччини зменшилися в 3,7 рази, а збитки Вінницької області – в 2,03 рази, Тернопільської області – в 1,56 рази [5].

Отже, на основі огляду найближчої ретроспективи формування і використання прибутку (збитку) пропонується вдосконалення управління формування прибутку на через виправлення відмічених недостатків на переорієнтацію на пріоритет виробництва. Тому в умовах ринку джерела розвитку необхідно створювати основним виробництвом.

 

Література:

1. Фінансові результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності. Ресурс доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/Дата останньої модифікації: 16/12/2009.

2. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності за січень–вересень 2009 року Ресурс доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/Дата останньої модифікації: 16/12/2009.

3. Фінансові результати діяльності підприємств за регіонами за січень-вересень 2009 року. Ресурс доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/Дата останньої модифікації: 16/12/2009.

4. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2009 року. Ресурс доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/Дата останньої модифікації: 16/12/2009.

5. Чистий прибуток (збиток) підприємств за регіонами за січень-вересень 2009 року Ресурс доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/Дата останньої модифікації: 16/12/2009.

 

Джерело: «Стратегические вопросы мировой науки – 2010» /

“Экономические науки” / 3.Финансовые отношения

автор: Антонюк В.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

видання: Стратегические вопросы мировой науки – 2010, час видання: 2010


13/04/2012