Особливості та перспективи розвитку служби кур'єрської доставки УДППЗ "Укрпошта" (на прикладі Київської міської дирекції)

Особлива роль серед перспективних напрямків економічної діяльності у галузі зв'язку належить сфері надання послуг кур'єрської та пріоритетної доставки. Її розвиток пов'язаний із використанням можливостей сучасних транспортних засобів та найсучасніших інформаційних технологій, які дозволяють не лише транспортувати замовлення, але й відслідковувати весь процес у реальному часі в мережі Інтернет.

Можливості та особливості діяльності приватних компаній та національного оператора УДППЗ "Укрпошта" у цій галузі суттєво відрізняються. На прикладі Київської міської дирекції варто відзначити, що, по-перше, Укрпошта зробила ставку на обслуговування юридичних осіб, тоді як дрібні кур'єрські замовлення залишились у сфері інтересів приватних операторів. По-друге, статус державної компанії не дозволяє дуже швидко реагувати на зміни кон'юнктури ринку, появу нових пропозицій у конкурентів, потребу у зміні цінової політики. По-третє, державне підприємство дуже чутливе до будь-яких структурних змін. Зокрема служба кур'єрської доставки Київської міської дирекції під час реформування у 2010 році зменшила кількість внутрішніх відправлень-вручень на 45% у порівнянні із 2009 роком, що було зумовлено відмовою частини клієнтів від послуг через зміни в системі оплати замовлень. І при цьому можна відзначити, що повернути цих клієнтів наступного року не вдалось (зріст внутрішніх відправлень-вручень становив менше 1%).

У той же час кур'єрська доставка відзначається позитивною динамікою навіть на фоні інших новітніх послуг, що їх надає національний оператор поштового зв'язку. Динаміка росту доходів від кур'єрської доставки (459,6%) за останні п'ять років вдвічі перевищує відповідну динаміку для доходів у цілому (201,1%) та доходів від надання новітніх послуг (221,3%). У той час, як частка новітніх доходів у структурі доходів від надання послуг УДППЗ "Укрпошта" залишається незмінною (біля 20%), частка доходів від кур'єрської доставки демонструє тенденцію до постійного росту (за винятком останнього року). Але доля в доходах УДППЗ "Укрпошта" як новітніх (від 1% до 2%), так і загальних (не більше, ніж 0,42%) все ще залишається дуже малою. Це є свідченням відносної перспективності такого виду діяльності, проте він не може бути названий одним із визначальних для сучасної пошти в Україні.

Серед заходів, здатних позитивно вплинути на збільшення доходів УДППЗ "Укрпошта" від спеціальних видів доставок варто виокремити ті, які природно випливають із її статусу національного оператора із розгалуженою системою поштових відділень по всій країні із покриттям у такій кількості населених пунктів, які приватні оператори не можуть собі дозволити. Для кур'єрської доставки це означає необхідність посилити орієнтацію на обслуговування фізичних осіб.

З точки зору організації та оптимізації мережі та технології доставки перспективним виглядає створення окремого каналу пріоритетної доставки на магістральних шляхах. Шляхи пріоритетної та звичайної пошти періодично перетинаються. Це закладено у саму стратегію пріоритетної доставки і дозволяє уніфікувати певні процедури, використати спільний транспорт, але з іншого боку не дає повною мірою реалізувати можливості поліпшення якості надання послуги пріоритетної доставки. Відповідно, вибір стратегії залежить від того, чи компенсує вигідність перспективного розвитку пріоритетної пошти затрати на створення автономного каналу. На нашу думку, створення такого каналу видається доволі привабливим із організаційної точки зору та підкріплюється, з точки зору фінансової, дуже високими темпами розвитку послуг кур'єрської та пріоритетної доставки за останні роки. Особливого значення така схема матиме саме під час здійснення довгих магістральних перевезень, швидкість яких для пріоритетної доставки здатна суттєво підвищитись.

Збільшення ефективності кур'єрської доставки по місту Києву можливе за рахунок зміни форми та послідовності маршруту, тобто транспортної схеми. Радіальна схема маршрутів кур'єрської доставки в такому випадку полягає у зв'язках між головним сортувальним пунктом та вузловими пунктами кур'єрської доставки розподілу відправлень, з яких вони у свою чергу відправляються до відділень поштового зв'язку відповідних груп районів міста. Теж саме вірно і у зворотному напрямку, коли відбувається процес прийняття вантажів від окремих відділень поштового зв'язку для відправки до інших населених пунктів країни.

Додаткові витрати у такій схемі пов'язані із тим, що міжвузлові (стволові) перевезення здійснюються через посередництво центрального вузла:

• по-перше, це подовжує маршрут перевезення;

• по-друге, перевантажує головний пункт кур'єрської доставки внутрішньоміськими замовленнями;

• по-третє, збільшується кількість самих процедур сортування одних і тих же відправлень.

Кільцевий варіант мережі зменшує вищезгадані витрати, скорочуючи сумарну протяжність міжвузлових (стволових) маршрутів, але ставить такі вимоги:

• всі вузлові пункти мають у повному обсязі виконувати роль сортувальних центрів;

• час входу-виходу вантажів до кожного із вузлових пунктів не є однаковим.

 

Література:

1. Воробієнко П.П., Довгий С.О., Коляденко В.А. та ін. Оптимізація поштового зв'язку України. – К.: Укрпошта, 2002. – 160 с.

2. Князєва Н.О., Горелкина С.Б., Іванов В.П., Кузнецова Л.В. Маркетинг поштового зв'язку. – К.: ТОВ „Видавництво "Аспект-Поліграф", 2003. – 264 с.

3. Князєва Е.А., Кузнецова Л.В. Маркетинговые подходы к оценке результатов деятельности операторов почтовой связи. Наукові праці ОНАЗ. – Одеса, 2002. - № 1. – С. 157-160.

4. Підсумки роботи УДППЗ "Укрпошта" за 2007-2011 роки

5. Підсумки роботи Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта" за 2007-2011 роки

 

Женжера Сергій Володимирович,

старший викладач кафедри суспільно-політичних наук,

глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна",

пошукач кафедри філософії та методології науки

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

студент магістратури Інституту економіки та менеджменту

Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова 

автор: Женжера Сергій Володимирович, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету "Україна", пошукач кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студент магістратури Інституту економіки та менеджменту Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

час видання: 2017


07/11/2017