Нові медіа в Україні: особливості, характеристики

Danko-Sliptsova, Anna, 2014. NEW MEDIA IN UKRAINE: FEATURES, SPECIFICATIONS.  

Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(01), pp. 119-124.

Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe /  

Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал /  

Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 2014, Vol. 01(01)


 

Danko-Sliptsova, Anna, 2014. NEW MEDIA IN UKRAINE: FEATURES, SPECIFICATIONS.

Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(01), pp. 119-124.

 

 

НОВІ МЕДІА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

УДК 007 : 304 : 001

Данько-Сліпцова, Анна,

Університет «Україна» (Україна, Київ),

кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій,

аспірантка

danko_anna@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

В кінці 2013 року в Україні з’явилося нове явище у медіа-просторі. Під впливом революційних продій виникли нові медіа – інтернет-мовники, які змогли втілити у життя ті моделі мовлення, які були не доступні традиційним ЗМІ. Вони виникли, як альтернатива традиційним ЗМІ, але, в той же час, змогли взяти до свого арсеналу деякі елементи традиційного мовлення.

Всі вони мали різний склад засновників, компетентність працівників, бачення свого розвитку та технічні можливості. Але всіх їх поєднує те, що утворилися вони на громадських засадах, фінансуються фінансовими пожертвами і головним каналом розповсюдження інформації у них є Інтернет.

У статті розглянуто найпотужніші нові-медіа: Громадське телебачення, Еспресо-ТБ, Спільнобачення таГромадське мовлення України. Йдеться про особливості становлення нових медіа в Україні; контент та його унікальність; аудиторію і чи здатна вона фінансово підтримувати такі проекти; технічні засоби та можливості стрімерського відео, що є абсолютною новиною для українського телебачення; головних організаторів, засновників.

Також у статті розглянуто можливості та шляхи подальшого розвитку нових-медіа в Україні, їх співпрацю з традиційними мовниками, проблеми знаходження своєї ніші та аудиторії після революційних подій.

Ключові слова: нові-медіа, соціальні медіа, Євромайдан, Громадське телебачення, Еспресо-ТБ, Спільнобачення, Громадське мовлення України, контент, інтернет-телебачення.

 

 

NEW MEDIA IN UKRAINE: FEATURES, SPECIFICATIONS

Danko-Sliptsova, Anna

University "Ukraine" (Kyiv, Ukraine),

Department of social and political sciences, globalization and social communication,

PhD student

danko_anna@ukr.net

 

SUMMARY

At the end of 2013 in Ukraine there is a new phenomenon in the media space. Under the influence of revolutionary sell, new media - Internet broadcasters have been able to live up to those broadcast model, which were not available to traditional media. They have emerged as an alternative to traditional media, but at the same time able to take your arsenal some elements of traditional broadcasting.

They all have different founders, staff competence, the vision of development and technical capabilities. But all of them in common is that they were formed on a voluntary basis, funded by financial donations and the main channel of dissemination of information in them is the internet. The article deals with the most powerful new media: Hromadske TV,Espresso TV, Spilnobachennya and Public Broadcasting in Ukraine.

This is especially the formation of the new media in Ukraine; content and its uniqueness; audience and whether it is financially support such projects; facilities and opportunities strimerskoho video that is totally new for Ukrainian TV; the main organizers of the founders.

This article also discusses the possibilities and ways of further development of new media in Ukraine, their collaboration with traditional broadcasters, the problem of finding their niche audience and after the revolutionary events.

Keywords: new media, social media, Euromaydan, Hromadske TV, Espresso TV, Spilnobachennya , Public Broadcasting in Ukraine, content, Internet TV.

 

 

Події на Євромайдані стали неперевершеним стартовим майданчиком для багатьох нових медіа. Так, незадовго до початку Євромайдану утворилися такі інтернет-медіа, як «Громадське-ТВ», «Спільнобачення», «Гром-ТВ», «Еспрессо-ТВ». Їх унікальність полягає у тому, що більшість з них (крім «Еспрессо-ТВ») – це медіа проекти.

Створені незалежними журналістами, або просто не байдужими людьми з мінімальним вкладанням коштів. Ці медіа-проекти стали популярними завдяки безперервному інформаційному мовлені та залученню нових технологій до ефіру. Найголовнішою особливістю цих медіа є, безперечно, онлайн-трансляція з місць протистояння, залучення нових можливостей (онлайн-трансляція з телефону) та використання стрімерів.

 

Hromadske.tv

22 листопада Громадське телебачення вперше вийшло у прямий ефір. Телеканал зареєстрований як НКО, формально Р. Скрипін його засновник. У телеканалу поки два джерела доходів: гранти та пожертвування. Ці кошти в основному пішли на закупівлю техніки, оренду та обладнання офісу. Основна ж частина коштів надходить від жертводавців.

Проект Громадського телебачення на платформі «Спільнокошт» зібрав необхідну суму грошей за 46 днів зі ста запланованих. [4] І вже 26 лютого 2014 року Громадське телебачення надало можливість Першому національному транслювати інформаційно-суспільні блоки Громадського в своєму ефірі. Цих домовленостей було досягнуто під час зустрічі членів Програмної Ради Громадського телебачення Романа Скрипіна та Андрія Баштового з виконувачем обов’язків Генерального директора НТКУ Олександром Пантелеймоновим. "Громадське телебачення, розуміючи важливу місію суспільного мовлення для становлення громадянського суспільства та сталого розвитку країни надає можливість Національній телекомпанії України на безоплатній основі транслювати інформаційно-суспільні блоки з 10:00 до 12:00, з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 22:00, без врізання у них реклами, збереженням маркування, титрування і без зміни змістовної частини", - йдеться у заяві Громадського [3].

Таким чином, розпочавшись лише як інтернет-проект, Громадське телебачення навіть після закінчення активних трансляцій та висвітлень революційних подій з Києва та інших міст, продовжило своє життя, знайшовши нішу і затребуваність аудиторії у фахових та гострих розмовах в прямому ефірі.

Окрім того, Громадське телебачення, єдине з усіх нових медіа, що виникли в кінці 2013 року змогло не лише утримати позиції, а й розширитися та відкрити свої філіали мовлення. «Громадське телебачення Донеччини» розпочало тестове мовлення, воно діє в рамках проекту Громадського телебачення і це мовлення зараз можна переглянути на каналі Hromadske.dn.ua та на сайті видання «Новости Донбасса».

 

«Еспрессо-ТВ»

Пік переглядів телеканалу, який запустився в жовтні 2013 року, припав на протистояння опозиції і «Беркута» на вулиці Грушевського в січні 2014 року. Телеканал єдиний вів пряму трансляцію з даху будівлі на Грушевського.

Формально Еспрессо-ТБ володіють дружина народного депутата України від партії "Батьківщина" Миколи Княжицького - Лариса (99 % компанії ) та головний редактор Еспрессо-ТБ Вадим Денисенко (1%) , в минулому редактор тижневика «Коментарі».

Еспрессо-ТБ - єдиний проект, що позначив головною статтею доходів надходження від реклами. Проте канал транслює свій продукт виключно в інтернеті. Навіть після завершення революційних подій, цьому каналові Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не видала ліцензії на супутникове мовлення.

Окрім того, Еспресо-ТБ занепокоєний тим, що НТКУ надав ефір тільки Громадському телебаченню. Однак, провайдер кабельного телебачення «Воля» розпочав ретрансляцію телеканалу Еспресо-ТБ у Києві - у цифрових пакетах, по всій країні - в пакетах інтерактивного телебачення «Воля Smart HD».

Таким чином вже після революційних подій наприкінці 2013 – початку 2014 року, канал Еспересо-ТБ зміг залишити за собою сегмент своїх глядачів, модерував сітку мовлення, однак не зміг суттєво розширити сферу мовлення.

 

Спільнобачення (Spilno.tv)

            Канал веде мовлення через сервіс потокового відео Ustream, його контент – це виключно стриммінг (онлайн-включення операторів-кореспондентів з вулиць, де триває протест). Наразі в проекті немає одноосібного лідера, що, зі слів ініціаторів, пов'язано зі зміною моделей управління у сучасному світі. Після Майдану співробітники телеканалу планували запустити інформаційно-аналітичні та навчальні програми. У них вже готова майбутня модель з трьох складових: SPILNO.info, SPILNO.tv, SPILNO.diya. [1].

Зараз Spilno.tv час від часу дає новини англійською, німецькою, французькою мовами. Проект робиться силами українців, які довгий час перебували за кордоном, а зараз переїхали сюди.

Окрім того, Спільнобачення розпочало перемовини з керівництвом Національної телекомпанії України про можливість виробництва колективом Спільнобачення новин про Україну англійською, німецькою та французькою мовами для «Першого Ukraine».

А перед  тим у кінці лютого Спільнобачення надіслало колективу Громадського телебачення відкрите звернення, у якому пропонувало каналам об'єднатись. На даний момент жодних рішень з цих питань немає і Спільнобаченння так і залишається телемовником виключно в інтернеті та на кошти жертводавців.

 

«Громадське мовлення України»

Мульти-медіакомпанія «Громадське мовлення України» (засновник – Всеукраїнська асоціація політичних наук) на Facebook з головним редактором професором Валерієм Бебиком наповнюється матеріалами, які присилають інші зареєстровані в цій соціальній мережі особи. Тож, за цим принципом даний медіум можна класифікувати більше як платформу громадянської журналістики, аніж громадське (суспільне) мовлення.  Однак, активність на цьому ресурсів користувачів є досить високою [2].

Використовуючи програмно-технологічні можливості соціальної мережі Facebook «Громадське мовлення України» створило кілька спеціалізованих мульти-медіа каналів (сторінок): «1 політичний канал», «2 український канал», «3 культурологічний канал», «4 духовний канал», «5 соціоканал», «6 інтелектуальний канал», «7 кіноканал», які відвідують сотні людей на день.

На наступному етапі розвитку цього проекту Всеукраїнською асоціацією політичних наук (ВАПН) були створені соціальні групи в мережі Facebook: «Правий сектор. UA», «Центральний сектор. UA», «Лівий сектор. UA», «Русский сектор. UA», «maydan. UA»,   «1 політичних канал», «2 політологічний канал», «7 кіноканал», «9 неполітичний канал», в які «скидаються» повідомлення зі сторінок «Громадського мовлення України».

Окрім того, зареєстровані члени вказаних соціальних груп самі активно розміщують там свої власні матеріали, або матеріали з інших сайтів, підключених до мережі Facebook. В умовах цієї активності, яка не може бути не поміченою користувачами Facebook, ці соціальні групи почали активно розвиватися в кількісному плані і жити власним інформаційним життям, не потребуючи якоїсь особливо наполегливої ролі адміністраторів групи.

Таким чином, модераторам цього проекту вдалося на порядок підвищити кількість глядачів і читачів проекту, яка завдяки комплексному використанню сторінок і соціальних груп соціальної мережі  Facebook дозволила вийти вже не на сотні, а на десятки тисяч відвідувань на день.  

Все це дозволило в рамках вказаної спеціалізації сегментувати інформаційні повідомлення (відео, фото, тексти), скомпоновані в режимі мульти-медіа, залучаючи відповідні групи авторів повідомлень і розміщуючи дані повідомлення для користувачів, зацікавлених у певних тематичних повідомленнях.

Ця тенденція простежується навіть після революційних подій в Україні, мережа має стабільну кількість відвідувачів, які є досить активними і ця активність залишається сталою у зв’язку з включеністю модератора у суспільні події та гнучкості контенту.

Таким чином, нові медіа, які виникли наприкінці 2013 року, активно почали розвиватися у зв’язку з революційними подіями в Україні. Вони були затребуваними, оскільки виступили як альтернативне джерело об’єктивної і, головне, онлайнової інформації. Своє мовлення всі вони починали через мережу інтернет.

Найцікавіші з них та ті, які змогли довести свою унікальність, об’єктивність та професіоналізм, змогли продовжити своє мовлення і після революційних подій, адже майже всі знайшли свій сектор глядачів.

Однак не всім вдалося розширитися і вийти на новий рівень мовлення з інтернету. Це пов’язано в першу чергу з тим, що традиційні телеканали не поспішають поступатися ефірним мовленням інтернет-проектам, а також з особливістю контенту, який був цікавим саме у революційні моменти і який потрібно змінювати у зв’язку з іншими запитати глядачів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1.      Білаш В. «Спільнобачення» – громадське інтернет-ТБ по-українськи [Електронний ресурс]/Вікторія Білаш. - Режим доступу : URL : http://stv.mediasapiens.ua/material/19547 – Назва з екрана.

2.      Войтко О. Чим насправді є новостворені українські громадські мовлення? [Електронний ресурс]/  Олександр Войтко. - Режим доступу : URL : http://ua.ejo-online.eu/1184/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%94-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81 – Назва з екрана.

3.      Громадське ТБ дозволило Першому національному транслювати свої інформблоки [Електронний ресурс] - Режим доступу : URL :  http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/25/7016260/  – Назва з екрана.

4.      Молодій В. Роман Скрипін: «Громадське ніколи не стане класичним телебаченням, бо програми ми робимо по-людяному» [Електронний ресурс]/ Володимир Молодій. - Режим доступу : URL : http://osvita.mediasapiens.ua/material/28030 – Назва з екрана.

 

REFERENCES:

1.      Bilash V. «Spil'nobachennja» – gromads'ke internet-TB po-ukrai'ns'ky («Spilnobachennya» - a public Internet TV in Ukrainian), Available at:  http://stv.mediasapiens.ua/material/19547 (accessed 30 april 2014)

2.      Vojtko O. Chym naspravdi je novostvoreni ukrai'ns'ki gromads'ki movlennja? (What actually is a newly established Ukrainian public service broadcasting), Available at: http://ua.ejo-online.eu/1184/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-%D1%94-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81 (accessed 30 april 2014)

3.      Gromads'ke TB dozvolylo Pershomu nacional'nomu transljuvaty svoi' informbloky (Hromadske TV has allowed First National to broadcast their information blocks), Available at:http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/25/7016260/ (accessed 30 april 2014)

4.      Molodij V. Roman Skrypin: «Gromads'ke nikoly ne stane klasychnym telebachennjam, bo programy my robymo po-ljudjanomu» (Roman Skrypin: «Hromadske TV will never be the classic television for programs we do in humanity»), Available at: http://osvita.mediasapiens.ua/material/28030 (accessed 30 april 2014)

автор: Данько-Сліпцова, Анна, Університет «Україна» (Україна, Київ), кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка

видання: Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(01), pp. 119-124, час видання: 2014


17/07/2014