• 21/03/2016  Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу як предмет соціально-педагогічних досліджень

  Пошук первинного значення поняття «соціально-психологічна адаптація» стосовно його сутнісних, формально-логічних, якісних та інших ознак дозволяє стверджувати, що термін «адаптація» належить до тих універсальних категорій, які вивчаються багатьма науками про людину і суспільство.

  автор: Польовик Ольга Віталіївна, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

  час видання: 2016

  Докладніше

 • 22/03/2014  Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ

  Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ є складним соціально-педагогічним процесом. Результати теоретичного аналізу наукової літератури дозволили встановити, що для розв’язання цієї проблеми доцільно скористатися висновками досліджень вітчизняних та зарубіжних учених.

  автор: Польовик О.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів

  У статті розкрито історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів, у результаті чого виявлено, що суспільство в цьому напрямку пройшло непростий шлях ставлення до них – від агресивного відторгнення до усвідомлення необхідності їх інтеграції у життя спільноти. Доведено, що в сучасних умовах є необхідність розробки та впровадження заходів щодо професійної підготовки всіх працездатних і непрацездатних, але бажаючих працювати інвалідів з метою включення їх у суспільне виробництво.

  автор: Таланчук І.В., аспірантка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»

  видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2014

  Докладніше

 • 21/03/2014  Модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу

  Мета статті - обгрунтувати та представити модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу.

  автор: Польовик О.В.

  час видання: 2014

  Докладніше

 • 30/03/2013  "Особливі" студенти об’єднуються в боротьбі за свої права

  Інклюзивних шкіл у нашій країні набагато більше, ніж вишів, пристосованих для людей із особливими потребами

  автор: Вікторія Скрипник

  видання: веб-сайт «ОСВІТА.UA», час видання: 2013

  адреса видання: http://osvita.ua/vnz/high_school/34717/

  Докладніше

 • 29/03/2013  Педагогічна технологія фізичного виховання зі студентами із особливими потребами

  За останній час наука і техніка в галузі освітянських технологій розробляє достатньо теоретичних і практичних матеріалів, які повинні бути доступні кожному фахівцю без зайвих витрат часу і інтелектуальних сил.

  автор: Людмила Адирхаєва, Сослан Адирхаєв, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. Випуск 7. Том 1, час видання: 2013

  Докладніше

 • 29/03/2013  Шляхи підвищення якості фізичного виховання студентів з особливими потребами в умовах сучасного вищого навчального закладу

  На сьогодні навчання людей з особливими потребами у вищих навчальних закладах стає однією з умов інтеграції їх у суспільство. Нажаль, в Україні відсутні моделі навчання студентів з особливими погребами та комплексні програми, спрямовані на їх особистіший, професійний і соціальний розвиток

  автор: Людмила АДИРХАЄВА, Сослан АДИРХАЄВ, ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  видання: Молода спортивна наука України. Випуск 10. Том 3, час видання: 2013

  Докладніше

 • 12/03/2013  "Срібні роси" Наталії Варьохи

  Наталія Варьоха проживає у селищі Срібне, що на Чернігівщині. Вона – інвалід з дитинства, але, незважаючи на обмежені фізичні можливості, щодня радіє життю, працює у створеній нею громадській організації та допомагає таким, як сама, вселяє в них оптимізм і надію.

  автор: МОРОЗ Леся

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 05/03/2013  В Університеті "Україна" розвивають інклюзивне навчання як один із засобів соціальної реабілітації молодих людей із особливими потребами

  Відомо, що інклюзивна освіта – найкращий засіб соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами. Адже лише поруч зі звичайними однолітками учень чи студент із інвалідністю набуває таких корисних у майбутньому комунікаційних навичок. А обсяг знань, які дає звичайна школа, загалом достатній для вступу у вищі навчальні заклади.

  автор: Світлана ПАТРА, студентський медіа-центр Університету "Україна"

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 05/03/2013  Монолог випускниці

  Нещодавно я захистила диплом і, тим самим, закінчила своє навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна". Різні почуття переповнюють мене зараз. Це і світлий сум, і нові надії, і спогади…

  автор: Світлана Патра, випускниця Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/02/2013  Пріоритетні напрямки формування системи фізичного виховання і спорту студентів із обмеженими можливостями здоров’я

  Організація спеціалізованого педагогічного процесу з фізичного виховання студентів із обмеженими можливостями здоров’я. Проаналізовано більш ніж 100 літературних джерел в даному напрямку. Виявлено шляхи підвищення якості проведення занять з фізичного виховання студентів із різними нозологіями впродовж навчання їх у ВНЗ.

  автор: Адирхаєв С.Г., Університет "Україна"

  видання: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск13(40)’ 2013. Серія15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/02/2013  Динаміка змін активності реакцій вільнорадикального окиснення у студентів із наслідками дитячого церебрального паралічу за ходом навчального процесу

  Вивчено динаміку змін активності реакцій вільно радикального окиснення у студентів з наслідками дитячого церебрального паралічу. У експерименті приймали участь 20 студентів. Встановлено, що за ходом навчання у них зростає активність реакцій вільно радикального окиснення та знижується активність системи антирадикального захисту. За умов застосування додаткових фізичних навантажень в аеробному режимі показники внутрішньоклітинної системи антиоксидантного захисту зростали, зменшувався вміст продуктів реакцій перекисного окиснення ліпідів. При цьому, зростали показники максимального споживання кисню та підвищувалася толерантність студентів до фізичних навантажень. Встановлено, що патологічні зміни метаболізму у студентів обґрунтовують необхідність застосування диференційованих фізичних навантажень. Оптимальними формами фізичної реабілітації аеробного тренування є дозована ходьба, лікувальне плавання, дозовані за відстанню, часом і кутом підйому піші сходження. Навантаження збільшується за рахунок об’єму, а не інтенсивності вправ.

  автор: Макарова Е.В., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

  видання: Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/02/2013  Інклюзивна освіта як засіб соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами

  В Україні та світі проживає дуже багато людей із особливими потребами. Серед них – 135773 дитини. Усі вони внаслідок вроджених або набутих захворювань і травм не можуть вести спосіб життя, доступний усім іншим громадянам. Обмеження здоров’я через порушення зору, слуху чи опорно-рухового апарату призводить до наявності особливих потреб у соціальній, медичній, культурній та освітній сфері.

  автор: Світлана Патра, студентський Медіа-центр Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 20/02/2013  В Україні є кому готувати плавців для паралімпійської збірної

  Любов Воробйова 17 років займається тренерською роботою. Причому в інтегрованих групах, де поруч зі звичайними дітьми вчаться плавати діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату та інтелекту. На щастя, в Одесі тепер є басейн, пристосований для таких груп – «Академія спорту». Він хоч і знаходиться на околиці міста, але сьогодні це – єдиний басейн, який спроектовано і споруджено з урахуванням потреб спортсменів-інвалідів.

  автор: Любов ЛЕОНІДОВА, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 15/02/2013  Історичні аспекти розвитку Паралімпійських ігор (1980-2008 роки)

  У статті наведено дату, місце проведення, кількість країн-учасниць, кількість спортсменів-учасників, кількість медалей, які отримали спортсмени на Паралімпійських іграх, що відбулися у період з 1980 року по 2008 рік.

  автор: Карпюк Р.П., Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 15/02/2013  Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту

  Незалежність України, відродження української нації спонукали до нового бачення професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання, спрямування її на потреби людини й держави в професійних, усебічно розвинених спеціалістах. Завдання дослідження – проаналізувати стан проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту на сучасному етапі. У процесі анкетування студентів вищих навчальних закладів, у якому брало участь 424 особи, виявлено, що у вищих навчальних закладах фізичного виховання та спорту недостатньо уваги приділяється питанням оптимізації професійної підготовки фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту.

  автор: Томащук Олена, Хриплюк Олександр, Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

  видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць, № 2 (18), 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 14/02/2013  Актуалізація фізичного виховання та спорту студентської молоді України з особливими потребами

  У статті розглянуті інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту молоді з особливими потребами, яка виучується в сучасному вищому учбовому закладі.

  автор: Адирхаєв Сослан, Університет "Україна"

  час видання: 2013

  Докладніше

 • 25/01/2013  Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів із обмеженими фізичними можливостями

  У статті розглядається одна із психологічних проблем самореалізації особистості студентів із обмеженими фізичними можливостями – ставлення до хвороби (фізичного дефекту) як цілісне відображення ситуації захворювання (фізичного дефекту) в психіці індивіда.

  автор: Ольга Купрєєва, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Інституту соціальних технологій Університету „Україна”

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 16/01/2013  Як нам "підкувати" соціального працівника

  Ця тема ось уже кілька років хвилює мене як інваліда, що мешкає у столиці. Певен, не лише мене. У Києві й інших містах функціонують територіальні центри обслуговування самотніх пенсіонерів та інвалідів із відділеннями у кожному мікрорайоні. Обслуговування здійснюють соціальні працівники, переважній більшості з яких не завадило б, враховуючи поважний вік, самим мати при собі соціального працівника. До того ж, робота ця – непрестижна, низькооплачувана і, часто-густо, доручають її будь-кому.

  автор: Іван Таран, журналіст, інвалід по зору

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2013

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2013/01/yak-nam-pidkuvati-socialnogo-pracivnika/

  Докладніше

 • 28/12/2012  Організація педагогічної діяльності з формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності

  Стаття містить аналіз результатів дослідження особливостей організації самостійної навчальної роботи студентів з обмеженими фізичними можливостями. Розглянуто основні напрями діяльності викладачів з формуванні психологічної готовності таких студентів до самостійної роботи у процесі навчання.

  автор: Тетяна Панченко

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/12/2012  Екстремали без обмежень

  Інваліди й екстрім – здавалося б, ці поняття не мають нічого спільного. Адже спортсмени, на нашу думку, є люди здорові, сильні, вправні. І хоча вже півстоліття тому, в 1960 році, світ уперше побачив Паралімпіаду, зараз настав час для ще більш вражаючих «подвигів» людей із особливими потребами. Ці надзвичайні особистості з різних країн дивують і надихають усіх, хто хоч раз побачив, на що вони здатні.

  автор: Вікторія Скрипник, Студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/12/2012  Юрій Лішаєв: "Головне – не боятися жити!"

  Юрій Лішаєв – людина-епоха в радянському альпінізмі, природжений бунтар – нині спінальник, інвалід першої групи. Але й тепер він своїми вражаючими подорожами доводить, що для інваліда не існує неможливого. Незламний альпініст і мореплавець пройшов наодинці в каяку 3500 кілометрів – від верхів’я до гирла Дніпра, звершивши свій маршрут почесним колом уздовж Кримського узбережжя.

  автор: Андрій БУЗІК, Світлана РУДНІКОВА

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2012

  адреса видання: http://ukrtribune.com/2012/12/yurijj-lishaehv-golovne-ne-boyatisya-zhiti/

  Докладніше

 • 28/12/2012  Модель і методи соціально-педагогічної реабілітації студентів з особливими потребами

  Як засвідчує аналіз результатів наукових досліджень і практики соціально-педагогічної реабілітації молоді з особливими потребами, на сучасному етапі ще не розроблено достатнього теоретичного базису та не набуто відповідного досвіду розв’язання зазначеної проблеми.

  автор: Чайковський М.Є., ректор Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/12/2012  Компоненти підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту

  У статті розглядаються компоненти підготовки майбутніх спеціалістів з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту, а також проаналізовано стан і сплановано перспективу вивчення існуючих проблем в адаптивному фізичному вихованні на сучасному етапі розвитку суспільства.

  автор: Томащук О.Г., Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/12/2012  Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації

  Сучасному етапові розвитку системи освіти властиве посилення уваги суспільства до проблем навчання й виховання дітей з особливими потребами.

  автор: Василенко О.М.

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/12/2012  Здатності до соціально-психологічної адаптації студентства з обмеженими фізичними можливостями

  Стаття подає результати теоретико-практичного дослідження соціальної адаптації студентів з функціональними обмеженнями, проведеного на базі інтегрованого Вищого навчального закладу м. Білої Церкви та м. Києва.

  автор: Никоненко Ю.В.

  час видання: 2009

  Докладніше

 • 11/12/2012  Інклюзивна освіта – якою я її бачу? (стаття)

  Напевно, багато з Вас чули термін «інклюзія» або «інклюзивна освіта». Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, і насамперед тих, які мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає розроблення і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в освітньому процесі і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату.

  автор: КОВАЛЕНКО Анна, студентка 1 курсу спеціальності «Правознавство» Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 11/12/2012  Особливості закордонних "особливих" (інтерв’ю)

  Проблемою інвалідів у нашій країні почали займатися недавно. Як і в усіх сферах життя, тут ми орієнтуємося на Європу, яка має неабиякий досвід у задоволенні «особливих потреб». Як живеться закордонним людям із інвалідністю та соціальним працівникам – розповідають вони самі.

  автор: СКРИПНИК Вікторія, студентка 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», місто Євпаторія, Крим

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 11/12/2012  Три кроки до самостійності (стаття)

  Мабуть, не існує у світі чоловіка або жінки, які не воліли б досягти успіху в тій чи іншій галузі людської діяльності. У кожного свій шлях до мети.

  автор: ГОРОВИЙ Геннадій, випускник Університету «Україна», член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, місто Обухів, Київська область

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 11/12/2012  Жодного дня без доброго вчинку (творчий портрет)

  Третього грудня увесь світ відзначає день людей із обмеженими фізичними можливостями. Такі люди є в кожній країні, в кожному місті чи селищі. Вони співіснують зі здоровими людьми, часто залишаючись для останніх загадкою, чи нерозкритою книгою, гортати котру нема ні часу, ані бажання.

  автор: ГОРОВИЙ Геннадій, випускник Університету «Україна», член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України, місто Обухів, Київська область

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/10/2012  Психологія і педагогіка осіб з особливими потребами

  Стаття присвячена аналізу соціально-психологічних факторів, які в найбільшій мірі детермінують прояви гандикапних реакцій. Розкриті основні чинники та соціально-психологічні механізми, які сприяють формуванню негативного ставлення до осіб з інвалідністю.

  автор: Олег Ставицький, доцент кафедри психології Рівненського інституту ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», кандидат психологічних наук

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 12/10/2012  Структура психологічної готовності студентів із соматичними вадами до майбутньої професійної діяльності

  У статті викладено обґрунтування розробленої автором структури психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами.

  автор: Надія Петрученко, аспірантка Університету «Україна»

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 10/10/2012  Соціально-психологічні фактори формування гандикапності

  Стаття присвячена аналізу соціально-психологічних факторів, які найбільшою мірою детермінують прояви гандикапних реакцій. Розкриті основні чинники та соціально-психологічні механізми, які сприяють формуванню негативного ставлення до осіб із інвалідністю.

  автор: Ставицький Олег Олексійович, Рівненський інститут Університету «Україна», доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 10/10/2012  Вплив професійної діяльності на ставлення до людей із особливими потребами

  У статті наведена змістовна інтерпретація результатів емпіричного вивчення проявів гандикапності (у розрізі професій) стосовно людей із особливими потребами за допомогою анкети дослідження ступеня прояву гандикапності.

  автор: Олег Ставицький

  видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 28/09/2012  Хто кого?.. Сучасні інтернет-технології, студенти з інвалідністю та українське село

  Не є таємницею, що навички користування комп’ютером та засобами Інтернет-мережі нині є однією із важливих складових успіху та професійного зростання людини в сучасному світі. Особливо цей чинник є важливим для людей із інвалідністю, адже вони, як ніхто інший, відчувають усю користь сучасних Інтернет-технологій, насамперед у навчанні.

  автор: Світлана Патра, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/09/2012  "Вудка" чи "риба"?.. або Тренінги для батьків дітей із іналідністю як спосіб допомоги

  25 вересня у приміщенні дитячої поліклініки № 1 Подільського району м. Києва відбувся тренінг «Реабілітаційна, психологічна та соціальна підтримка батьків, які виховують дітей з ДЦП». Захід було організовано Асоціацією паліативної та хоспісної допомоги України. У програмі заходу було презентовано такі теми

  автор: Світлана Патра, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 11/09/2012  Незрячий поет Василь Лящук написав більше тисячі віршів і видав вісім поетичних збірок

  «Чарівлива поезія старопочаєвського Гомера» – так називається один із розділів книги «Світочі Почаєва», яка нещодавно вийшла у світ. Головний герой – рівненський поет Василь Лящук, який втратив зір понад 20 років тому. Всупереч непроглядній темряві, він продовжує випромінювати своє світло: написав більше тисячі віршів і випустив уже вісім поетичних збірок.

  автор: Валентин КОВАЛЬСЬКИЙ, журналіст

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2012

  адреса видання: http://ukrtribune.com/

  Докладніше

 • 27/08/2012  Fashion Chance для особливих красунь

  Одяг повинен бути підпорядкованим особистості жінки, а не навпаки, – сказав колись відомий модельєр Ів Сен-Лоран. Ні в кого тепер не виникає сумніву, що жінка завжди є особистістю.

  автор: Світлана Патра, студентський медіа-центр Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 19/06/2012  Спортивний «Скіфський берег» або кожна людина в інвалідному візку на марафонській доріжці – уже переможець

  Літо – пора тепла, сонця і спорту. І справа тут не лише у Євро-2012. 16 червня 2012 року в рамках святкування дня міста Саки на території ДП «Спеціалізований спинальний санаторій ім. Бурденка» відбувся Х міжнародний марафон «Скіфський берег-2012». Дистанція марафону – 42 км. Марафон відбувався під патронатом голови верховної ради Криму В. Константинова.

  автор: Світлана Патра, Студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 12/06/2012  Солов’ї із Казахстану

  Що Ви знаєте про Казахстан? На це питання кожен щось промовить відповідно до своєї освіти: хтось назве лише столицю – Астану, дехто зазначить якісь географічні дані, хтось згадає історичних особистостей батьківщини, життя яких було пов'язано з Казахстаном.

  автор: Світлана Патра, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 28/05/2012  Університет "Україна" допомагає студентам із ДЦП не лише набути фаху, але й поліпшити фізичний стан

  Наш світ, безумовно, стає гуманнішим. Тепер з’являється все більше організацій, програм, тренінгів, методів, які б допомогли дітям із вадами здоров’я адаптуватися, знайти своє місце в житті. Відрадним є те, що нині звертають увагу на цю проблему вже тоді, коли малюк ще навіть не народився, або коли він тільки-но з’явився на світ. І опікуватися починають насамперед батьками.

  автор: Ольга Каленська

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 22/05/2012  Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу як предмет соціально-педагогічних досліджень

  Пошук первинного значення поняття «соціально-психологічна адаптація» стосовно його сутнісних, формально-логічних, якісних та інших ознак дозволяє стверджувати, що термін «адаптація» належить до тих універсальних категорій, які вивчаються багатьма науками про людину і суспільство.

  автор: Польовик Ольга Віталіївна, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

  час видання: 2012

  адреса видання: http://intkonf.org/polovik-ov-sotsialna-adaptatsiya-studentiv-z-osoblivimi-potrebami-do-navchalno-vihovnogo-yak-predmet-sotsialno-pedagogichnih-doslidzhen/

  Докладніше

 • 23/04/2012  Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів із особливими потребами

  Аналіз наукової психологічної літератури свідчить, що в більшості праць учених розкриваються загальні проблеми соціальної адаптації як специфічної форми активності особистості (Б. Г. Ананьєв, Г. О. Балл, Ю. В. Гана, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв та ін.), співвідношення проблем соціальної адаптації і соціальних настанов (А. А. Налчаджян, Ш. А. Надирашвілі, К. Роджерс, Л. Фестінгер та інші), соціально- психологічні проблеми адаптації молоді до нових умов існування та соціального оточення (О. І. Гончаров, А. Д. Ерднієв, Д. В. Іщенко, В. Л. Кікоть, О. Д. Сафін, О. В. Симоненко, Т. В. Середа та ін.), адаптації людей до розумових та фізичних навантажень (А. М. Андропова, А. Г. Хрипова та ін.)

  автор: Комар Т.О., Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 23/04/2012  Соціальна інтеграція молоді з функціональними обмеженнями

  У даній статті розглядається питання соціальної інтеграції молоді з функціональними обмеженнями через процес соціалізації в суспільство. Розглянуто теорії В.Г.Барановського, Т.О.Башкатова, З.І. Файнбурга, Б.Д.Паригіна стосовно до соціальної взаємодії і інтеграції в трансформуюче суспільство.

  автор: Бурова Г.В., Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/04/2012  Гуманістичний потенціал інтегрованої освіти

  У статті осмислені освітні проблеми осіб із функціональними обмеженнями здоров’я, що наштовхнули на формулювання принципів щодо створення комфортного середовища для самореалізації таких людей. Освіта розглядається як канал соціальної реабілітації та інтеграції осіб із інвалідністю в суспільство. Методологією аналізу особливостей освітньої діяльності осіб із функціональними обмеженнями здоров’я є соціокультурний підхід, запропонований у працях П. Бурдьє.

  автор: Дікова-Фаворська О. М., доктор соціологічних наук, доцент Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету “Україна”

  видання: Ринок праці та зайнятість населення №3 (28) 2011, час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/03/2012  Мистецтво і творчість як засіб інтеграції людей з особливими потребами у суспільство

  Завдяки запровадженню принципів демократії, відкритості, толерантності, стрімкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, у сучасному мінливому світі кожен може знайти своє місце. Люди з особливими потребами – не виняток.

  автор: Патра С.М., студентка 5 курсу (спеціальність «Видавнича справа та редагування») Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна"

  час видання: 2012

  Докладніше

 • 20/03/2012  Погляд з інвалідного візка, або чому в інвалідів у Вашингтоні немає проблем?

  Писати дорожні нотатки легко і складно одночасно. Легко, тому що в будь-якій, навіть маленькій країні є багато всього цікавого: історичні місця, архітектурні шедеври, музеї та реліквії (що вже говорити про традиції, кухню, культуру)! Складно – бо як у невеличкій статті осягнути неосяжне? Як розповісти у «двох словах», скажімо, про поїздку до США? Цю країну потрібно пізнавати роками!

  автор: Микола Подрезан, керівник громадської організації інвалідів „ІП-фонд” (Київ)

  видання: Інтернет-сайт «Трибуна України», час видання: 2012

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua/

  Докладніше

 • 05/03/2012  Врятовані мистецтвом

  Мистецтво – один із найдавніших видів людської діяльності. Навіть у первісних печерах були примітивні, а все ж малюнки. З давніх-давен люди пізнавали навколишній світ та створювали свій власний – внутрішній. Здавна мистецтво передавало красу природи та людини. Недарма говорять, що саме краса врятує світ. Вона постійно це робить, адже, споглядаючи її, душа набуває неймовірної сили, щоби бодай спробувати змінити наш світ на краще.

  автор: Cвітлана ПАТРА, студентка Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна"

  видання: Газета «Ять» №7, лютий 2012, час видання: 2012

  Докладніше

 • 27/02/2012  Специфіка міжособистісної взаємодії студентів із обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі

  У статті досліджувались особливості міжособистісної взаємодії студентів із обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі у контексті побудови їхньої індивідуальної стратегії самореалізації. З’ясовано, що особливості взаємодії студентів із обмеженими можливостями з мікросоціальним середовищем в умовах інтеграції у ВНЗ накладають суттєвий відбиток на специфіку самореалізації молоді та на побудову їхніх стратегій самореалізації.

  автор: Мирослава Барна

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Зміст та цілі музикотерпії в соціально-педагогічній роботі з дітьми-інвалідами

  У статті здійснена спроба узагальнення сучасного практичного досвіду, систематизація основних теоретичних положень використання музикотерапії в соціально-педагогічній роботі з дітьми-інвалідами.

  автор: Леся Кузьмінська

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 27/02/2012  Зміст та структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів із інвалідністю

  У статті розглядаються особливості формування і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів із інвалідністю.

  автор: Людмила Сердюк, кандидат психологічних наук, доцент, Надія Петрученко, аспірантка Університету «Україна»

  видання: "Освіта регіону.Політологія, психологія, комунікації", 2011, №4, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 14/02/2012  Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності

  автор: Тетяна Панченко

  видання: Психологія і суспільство, час видання: 2011

  Докладніше

 • 19/01/2012  Інформаційно-комунікаційні технології навчання студентів в інтегрованому освітньому середовищі (з досвіду роботи)

  У статті узагальнюється досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання в інтегрованому освітньому середовищі, досвід формування компетентної особистості. Зазначається, що інформаційна компетентність передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, уміннями добирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її. Окреслюються переваги і проблеми упровадження низки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання, необхідних для оптимізації сучасного навчального процесу у ВНЗ загалом, а також спеціалізованого технічного супроводу навчання студентів з інвалідністю. Доводиться, що системне застосування інноваційних технологій навчання сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу, формуванню фахової й інформаційної компетентності студентів.

  автор: Головченко Ніна Іванівна, Калмиков Олександр Михайлович

  видання: Інформаційні технології і засоби навчання., час видання: 2011

  адреса видання: http://www.journal.iitta.gov.ua

  Докладніше

 • 23/12/2011  Попелюшка ХХІ століття

  Новий рік не за горами. Ось уже й грудень настав. Хоч і немає за вікном снігу та інших атрибутів зими, але в повітрі все більше і більше відчувається подих свята, подих Нового Року. То тут, то там запалюються новорічні ялинки. То тут, то там відбуваються передноворічні свята – ялинки для дітей, бали для молоді.

  автор: Світлана Патра, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 22/12/2011  Людина з обмеженими можливостями або Роздуми з приводу Міжнародного дня інвалідів в Україні

  Довгі роки існування інвалідів у нас старанно замовчувалося радянською владою – мовляв: у країні соціалізму хворих людей бути не може. Але вони, попри всі гасла й девізи, жили серед піонерів і комсомольців: сиділи по квартирах, не в змозі вийти на вулицю, скніли від безрадісного життя в закритих й нерідко віддалених інтернатах…

  автор: Вікторія Скрипник, студентський Медіа-центр Університету «Україна»

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 05/12/2011  На стежках Всемирной паутины (Интервью)

  Персонаж моего интервью – не звезда телеэкрана, не художник, не поэт. По специальности он – рабочий) Автослесарь) Автослесарь, который смотрит «Солярис» и слушает Леонарда Коэна...)) Его с легкостью можно назвать собеседником без границ, психопроводчиком). Путешественник электронных тропинок. Домовой. Николас-Диоген, обитатель воображаемой бочки). Чатник). Гуру виртуального общения, кибер-культурист)) (от слова кибер-культура).

  автор: Рудник Г.П.

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 28/11/2011  Петро ТАЛАНЧУК: "Інвалід - це стан тіла, а не душі"

  Проведення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів спрямоване на привернення уваги до проблем інвалідів, захист їхніх гідності, прав і благополуччя, на звернення уваги суспільства на переваги, які воно отримує від участі інвалідів у політичному, соціальному, економічному і культурному житті.

  автор: Петро Таланчук

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2011

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua

  Докладніше

 • 11/11/2011  Інваліди з вадами зору втомилися чекати "прозріння" чиновників

  Вулична метушня, тотальна людська байдужість, засилля автівок на тротуарах і нелегальних торговців у підземних переходах, напружений трафік на основних магістралях (коли на «зебрах» травмують навіть звичайних пішоходів), переповнений громадський транспорт – усе це змушує незрячих людей заживо замуровувати себе у чотирьох стінах власних квартир або (якщо пощастить!) робочих приміщень.

  автор: Володимир ГАЛЕГА, журналіст

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2011

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua/

  Докладніше

 • 27/10/2011  Олена Дікова-Фаворська: "У жорстких умовах конкуренції виживає тільки підготовлений, компетентний, упевнений у собі суб’єкт нових економічних відносин"

  У жорстких умовах соціальної конкуренції виживає тільки підготовлений, компетентний, упевнений у собі фахівець. Отже, саме якісна освіта виступає основним каналом успішної соціальної інтеграції та фактором самореалізації. Для осіб із функціональними обмеженнями здоров’я отримання вищої освіти, престижної спеціальності, гідно оплачуваної праці – чи не єдина можливість подолати стан відчуження, соціальної ексклюзії, в якому вони опинилися за об’єктивних умов, пов’язаних зі станом здоров’я. На цю тему ми розмовляємо з екс-ректором Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» Оленою Діковою-Фаворською.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 12/08/2011  Особливості усвідомлення інвалідності дівчатками-студентками: гендерний аспект

  У статті розкрито змістове наповнення терміна «інвалід», проаналізовано гендерні особливості переживання інвалідності дівчатами студентського віку, розглянуто сексистські прояви щодо жінок-інвалідів у сучасному суспільстві, визначено основні принципи роботи викладачів.

  автор: Надія Петруняк, старший викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету "Україна"

  видання: Український науковий журнал "Освіта регіону. Політологія. Психологія. Соціальні комунікації", №2-3, 2011, час видання: 2011

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 05/07/2011  Использование технологии Datamiting (Discovery Data Mining) для решения задач реабилитации инвалидов (постановка задач)

  Цель настоящей работы - поставить задачу реабилитации инвалидов в виде системы взаимосвязанных проектов вокруг корпоративной базы данных.

  автор: Сибиряков С.В., Кривенков В.И.

  видання: Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими потребами: 36. наукових праць. - К.: Університет "Україна", 2004.- 448 с., час видання: 2004

  Докладніше

 • 19/01/2011  Професійне і духовне становлення молоді з особливими потребами

  Актуальним напрямом розвитку сучасної системи освіти є підготовка спеціалістів з молоді, яка має особливі потреби. Якщо оцінювати можливості студентів, то в них існує певний запас загальнонаукових знань, умінь, навичок, що є необхідними для навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Однак, ці загальнонаукові знання, вміння, навички нерідко залишаються нереалізованими, якщо молодь не включається в освітній процес, якщо для неї не створюються належні умови навчання.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 13/01/2011  Вперше та не востаннє

  Кожна людина, незалежно від життєвих обставин, сама будує власний внутрішній дім, сама обирає свої хобі та уподобання. Варто пройтися погожої днини улюбленою і колись такою чистою та безпечною вулицею, можна стати свідком багатьох людських захоплень. Он біля генделика просто неба дрімає чолов'яга. Он молода матуся, відводячи від вуст цигарку, пускає дим якраз на своє немовля. А он молодики спілкуються за допомогою рук. Ні, вони не глухонімі. Просто звикли так розмовляти, прикладаючись кулаками до обличчя ближнього.

  автор: Геннадій ГОРОВИЙ

  час видання: 2011

  Докладніше

 • 09/12/2010  У житті завжди є місце подвигу

  Після невдалого стрибка з парашутом Михайла Савельєва спіткала важка хвороба - розсіяний склероз. У боротьбі з недугою йому допомагали військовий гарт і східна медицина. Зараз він займає призові місця на танцювальних конкурсах та навчає цьому мистецтву дітей і дорослих.

  автор: Ігор Олександров, журналіст

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 03/11/2010  Вік живи - вік учись!

  Якось я, викладач-початківець Університету «Україна», фаховий філолог, перевіряла контрольні роботи студентів заочної форми навчання. Ретельно вичитувала 15-20 сторінок тексту, виправляла помилки, в рецензії обґрунтовувала оцінку. Раптом отетеріла: до рук потрапив один (!) листочок ? вірш на тему «Знедолені та зневажені» на сторінках роману Федора Достоєвського «Злочин і кара». Нестандартна робота: за обсягом, за формою, за змістом. Уже мала намір «вліпити» двійку, та зателефонувала староста групи, коректно порадила придивитися уважніше до автора цих поетичних рядків і не поспішати з висновками.

  автор: Ніна Головченко

  видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2010

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua

  Докладніше

 • 06/10/2010  Життя в обрамленні прекрасного

  У нашому прекрасному світі ніщо не стоїть на місці. Кожен наступний день привносить у гобелени людських життів нові, неповторно особисті ниточки, надаючи тим самим кожному малюнку яскравої оригінальності.

  автор: Геннадій ГОРОВИЙ, член Національної спілки письменників України

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 28/08/2010  Особливості формування самоставлення студентів із особливими потребами

  Аналізується проблема формування ставлення особистості до себе з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку. Особлива увага приділяється аналізу специфіки самооцінки, емоційно-ціннісного самоставлення студентів із особливими потребами.

  автор: Камінська Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о. доцента кафедри соціальної роботи Рівненського інституту Університету «Україна»

  видання: Всеукраїнський науковий журнал „Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації” №1, 2010, час видання: 2010

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 07/07/2010  Соціалізація особистості з фізичними вадами з позиції регулятивно-детерміністської парадигми

  Розглянуто адаптацію висунутої нами регулятивно-детерміністської парадигми до соціалізації осіб із фізичними вадами. Це стало можливим, з одного боку, завдяки застосуванню методології системного підходу до соціалізації особистості, а з другого – завдяки концепції Адлера про прагнення особи з фізичними вадами до зверхності як компенсації психічно дискомфортного почуття неповноцінності.

  автор: Циба В.Т., проф. каф. психології Університету «Україна», д.ф.н.

  видання: Всеукраїнський науковий журнал „Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації”, 2009, №4, час видання: 2009

  адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

  Докладніше

 • 17/06/2010  Українським дітям із інвалідністю – освіту

  Як допомогти дитині з особливими потребами (інвалідністю) адаптуватися до життя у різноманітному суспільстві, почуватися в ньому комфортно та мати можливості для повноцінної реалізації?

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2010, час видання: 2010

  Докладніше

 • 29/04/2010  Креативний метод освіти осіб із функціональними обмеженнями здоров’я

  У статті розглядаються шляхи успішної адаптації студентів із особливими потребами до умов сучасного суспільства засобами освіти. Автор аналізує освітні практики, що використовуються у Житомирському економіко-гуманітарному інституті Університету «Україна», роблячи акцент на таких факторах підготовки даного контингенту студентської молоді, як створення креативного середовища їх життєдіяльності у ВНЗ шляхом впровадження особистісно орієнтованих освітніх технологій.

  автор: Дікова-Фаворська О.М.

  видання: Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, час видання: 2009

  Докладніше

 • 06/04/2010  Щоб досягти недосяжного, їм доводилося долати нездоланне

  Генії-інваліди. Якщо наблизитись до особистого життя людини-генія, що власне я й спробую зробити у своїй статті, то можна відкрити багато чого несподіваного та дивовижного для себе.

  автор: Юрій Коляда, випускник Університету «Україна» (спеціальність «Соціальна робота»)

  видання: Газета «Університет «Україна», № 334, 6.04.2010 р., час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  2003-й - Європейський рік інвалідів

  Згідно з Авестійським ученням, 21 березня 2003 року розпочнеться рік Вівці (Барана). Цей рік обіцяє бути багатим на події, які сприятимуть об'єднанню людей. Але крім суто астрологічного забарвлення, він мас суспільне та загальне значення для населення Європи. За ініціативи Європейської Комісії та Європейського Парламенту на зустрічі Ради у справах праці, соціальної політики, здоров'я та споживання, яка проводилася у Брюсселі 2-3 грудня 2002 року, узгоджено 2003 рік вважати Європейським роком людей із інвалідністю.

  автор: Тетяна Бєлова, начальник відділу наукової кооперації та зв'язків університету

  видання: Газета «Університет «Україна», №1, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  2003-й - Європейський рік людей із інвалідністю. Програма "Турбота". І не тільки

  Нещодавно виповнилося чотири роки, як Київська міська рада прийняла рішення про створення нашого університету. Трохи згодом столична міськдержадміністрація видала розпорядження, яким визначена її роль у забезпеченні умов для успішного функціонування ВНЗ. Сьогодні можна зробити висновок, що Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" відбувся. І чи не вирішальну роль у цьому зіграло уважне і дбайливе ставлення до нього Київської міськдержадміністрації та її управлінь, їх всебічна й активна підтримка. І не лише моральна, а й матеріальна.

  автор: Діана Конопліцька, начальник відділу адаптації та реабілітації

  видання: Газета «Університет «Україна», №4-5, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Адаптація та реабілітація студентів-інвалідів до умов навчально-виховного процесу на основі ціннісного ставлення до людини

  Концепція адаптації та реабілітації студентів-інвалідів до умов навчально-виховного процесу у Вінницькому територіальному представництві ВМУРоЛ "Україна" на основі ціннісного ставлення до людини

  автор: Олена Столяренко

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  Бачити серцем

  Нарешті п'ятниця! Закінчується напружений студентський тиждень, залишилось відсидіти дві останні пари, коли, забувши про книжки, можна насолоджуватись відпочинком. Я вже мріяла про смачний обід та зручне крісло. Але після останньої пари до мене підійшла студентка з нашої групи і запропонувала відвідати виставку екзотичних рослин, що проходила в Київському ботанічному саду. Не вагаючись, я погодилась, хоч і була втомлена. Але як не погодитись. Це ж зустріч із прекрасним. І все-таки деякі вагання були. Протягом усієї дороги до виставки я розмірковувала, чи правильно я зробила, що погодилась? Я незряча, і мало що там побачу. Тільки марно згаю час. А насолоджуватись красою квітів без зору майже неможливо.

  автор: Світлана Проніна, студентка II курсу (спеціальність "Українська мова та література")

  видання: Газета «Університет «Україна», №4-5, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Чарівний світ поезії

  Жага до творчості притаманна будь-якій людині. Навіть у прадавні часи люди творили своєрідні написи-малюнки на стінах. Створюючи щось - скульптуру, малюнок, вірш – людина відображає свою сутність. Ми – це все, що ми чуємо і бачимо. Життя розкривається як система творчості, постійної напруги і подолання перешкод, постійного комбінування і створення нових форм поведінки. Отже, кожна думка, кожний рух і переживання є прагненням до створення нової дійсності, приводом до чогось нового.

  автор: Наталія Кізюн, студентка IV курсу (спеціальність "Видавнича справа та редагування")

  видання: Газета «Університет «Україна», №3-4, 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 26/02/2010  Через комплексну реабілітацію - до створення рівних можливостей

  Важко знайти людину, котра б не читала, або ж не чула про Ярослава Мудрого. Київський князь залишив помітний слід не лише у вітчизняній, а й у світовій історії. Народ назвав його Мудрим за високий і світлий розум, за вміле управління державою. Але великий князь мав і інше прізвисько – Кульгавий, бо Ярослав мав серйозні проблеми зі здоров`ям, проте мужньо долав труднощі, намагався ні в чому, навіть на полі бою, не поступатися здоровим людям. А хіба менше мужності потрібно було актору театру і кіно Павлу Луспекаєву, який кілька десятиліть тому, по суті безногий, продовжував грати на сцені і знімальному майданчику? Та ще й як! Мільйонам кіноглядачів багатьох країн світу П. Луспекаєв чи не найбільше запам’ятався виконанням своєї останньої ролі – митника Верещагіна в улюбленому фільмі „Біле сонце пустелі”...

  автор: Тетяна Іваненко, начальник управління соціальної адаптації та реабілітації Університету „Україна” Університету „Україна”

  час видання: 2007

  Докладніше

 • 26/02/2010  Деякі особливості психологічного супроводу студентів із вадами

  Психологічний супровід студентів з вадами слуху передбачає допомогу їм у вирішенні всіх питань, що стосуються як стосунків між людьми, розуміння себе, своїх можливостей, так і самостійного вирішення всіх своїх життєво важливих проблем тощо. Процес цей має розпочинатися ще перед поданням документів і складанням вступних іспитів, тривати протягом всього терміну навчання і закінчитися після випускних іспитів.

  автор: Оксана Вовчик-Блакитна, практичний психолог управління соціальної адаптації та реабілітації

  видання: Газета «Університет «Україна», №7, 2004, час видання: 2004

  Докладніше

 • 26/02/2010  Домагання та амбітність студента

  Студентство є найбільш динамічною частиною суспільства. В час, коли розбудовується наша незалежна держава, роль високоосвіченої, прогресивної молоді зростає. Інтелект, енергія і творчий потенціал мають важливе значення для розвитку всієї України. Студентська спільнота майже щоденно демонструє наполегливість і... амбітність. Це здобутки у навчанні, де проявляються інтелект, ініціативність, прагматизм. Це участь у наукових студентських конференціях, конкурсах; в екологічних, соціальних проектах, самоврядуванні, в молодіжних організаціях тощо. І справді, вся енергія людини, її інтелектуальний потенціал втілюється й залишається у тому, що вона зробила. Реалізація себе, дорога до себе — це і є головне завдання особистості.

  автор: Лідія Завірюха, доцент Інституту соціальної та політичної психології АПН України

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  Improving the lot of disabled students in Ukraine

  The years since 1999, when the Open International University of Human Development 'Ukraine' (University 'Ukraine') was founded, have seen advances in integrated learning in the country's higher educational institutions.

  автор: Катерина Кольченко, проректор з наукової роботи університету

  видання: The BEARR Trust Newsletter February 2009 No 52, час видання: 2009

  Докладніше

 • 26/02/2010  Коли любов серця єднає

  Коли бачу перед собою молодих людей, соціальна активність яких обмежена вродженими чи набутими за життя фізичними вадами, завжди думаю про те, як нелегко їм доводиться забезпечувати собі майбутнє у круговерті нинішнього недосконалого суспільства. Трапляється, людина, не витримавши випробувань, що випадають на її долю, "ламається". Але хочу розповісти читачам про дівчину, котра зуміла вистояти, та ще й підтримати іншу людину, щоб разом протистояти негараздам і жити.

  автор: Оксана Оліферчук, асистент кафедри технології харчування університету

  видання: Газета «Університет «Україна», №7, 2004, час видання: 2004

  Докладніше

 • 26/02/2010  "Не нас інтегрувати у суспільство, а суспільство інтегрувати до наших проблем"

  Любомира Бойчишина очолює Жіночий інформаційний реабілітаційний центр "ЛЮБОМИРА", при якому з 1998 року видається однойменний журнал для осіб із обмеженими фізичними можливостями. Вона ж є головним редактором цього часопису. Що може фізично слаба одна людина, де вона може взяти сили для активного життя? Що може змінитися для людей із обмеженими фізичними можливостями? Саме такі складні питання й намагається розв'язувати пані Любомира. "Сьогодні вибудовується новий тип суспільних стосунків, де переважають принципи партнерства між державою, неприбутковими організаціями, окремими людьми. Тому не випадково люди гуртуються, створюють неприбуткові організації. На таких засадах створився й діє з 1997 року жіночий центр "Любомира", який допомагає і підтримує жінок із обмеженими фізичними можливостями",— саме з цих слів почалася наша розмова з пані Любомирою.

  автор: Сергій Гайдук

  видання: Газета «Університет «Україна», №6, 2002, час видання: 2002

  Докладніше

 • 26/02/2010  Людям із інвалідністю - гарну освіту і роботу

  Важливою проблемою українського державотворення сьогодні є побудова соціально гармонійного суспільства. Чільне місце серед широкого загалу його ознак посідає забезпечення для громадян рівних можливостей у всіх сферах суспільного життя, а, отже, і формування національної системи соціального захисту населення, її відповідність міжнародним нормам. Ідеться загалом про рівень життя, про перспективи його поліпшення. Молодь - завтрашній день будь-якого суспільства, врешті-решт його обличчя. Тож зрозуміло, чому працевлаштування і трудову зайнятість юнаків і дівчат, у тому числі і тих, у кого обмежені фізичні можливості, вважають однією з найактуальніших проблем. Розгляду її і присвятили свою увагу учасники «круглого столу», який було проведено в нашому університеті. Обговорення було жвавим і цікавим.

  видання: Газета «Університет «Україна», №7-8, 2006, час видання: 2006

  Докладніше

 • 26/02/2010  "Мені іноді заздрісно, що Європейські країни роблять для задоволення потреб інвалідів"

  Інтерв'ю з Петром Таланчуком, Президентом Університету "Україна"

  автор: Ігор ОЛЕКСАНДРОВ, журналіст

  видання: Інтернет-видання "Трибуна України", час видання: 2009

  адреса видання: http://ukrtribune.org.ua/

  Докладніше

 • 26/02/2010  Натхнення

  Я вже було зовсім перестала мріяти про вищу освіту, повністю присвятивши себе сім'ї, дитині. Та, мабуть, доля сама вибирає час для здійснення наших найпотаємніших мрій. Університет "Україна" дав мені нове життя: життя, повне чудових лекцій, дуже цікавих знань, незвичайних педагогів, хвилюючих іспитів; життя молодої людини — студента. І я вдячна долі за це.

  видання: Журнал "Любомира", 2, 2001, стор. 31, час видання: 2001

  Докладніше

 • 26/02/2010  Навчання інформаційних технологій як засіб соціальної реабілітації людей із обмеженими функціями здоров’я

  Останнім часом наше суспільство починає розуміти, що ми дуже мало приділяємо уваги та коштів для соціальної реабілітації інвалідів, людей із обмеженими функціями здоров'я. Звернення суспільної думки до проблем інвалідів та їх прав у цілому є свідченням загальносвітової тенденції, що розпочалась наприкінці 60-х років. Результатом пильної уваги Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій з'явилася Всесвітня програма дій щодо інвалідів, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю у її резолюції від 3 грудня 1982 р. На 48 сесії ООН 20 грудня 1993 р. прийнято Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. У цих правилах викладено таке тлумачення терміна "реабілітація" "... процес, що має за мету допомогти інвалідам досягти оптимального фізичного, інтелектуального, психічного та/або соціального рівня діяльності і підтримувати його, надаючи їм тим самим можливості для зміни їхнього життя та розширення рамок їхньої незалежності".

  автор: А.Г. Шевцов, проректор з новітніх технологій навчання, кандидат фізико-математичних наук, доцент

  видання: Газета «Університет «Україна», № 7, 2000, час видання: 2000

  Докладніше

 • 26/02/2010  Не така страшна сліпота, як ставлення до неї

  Як відомо, рівень цивілізованості суспільства великою мірою визначається його ставленням до інвалідів - людей із додатковими специфічними потребами й ускладненими можливостями реалізації своєї особистості. Одним із найважчих видів інвалідності є сліпота. Отже, становище сліпих і слабкозорих людей можна розглядати як своєрідний соціально-психологічний індикатор розвинутості та гуманності суспільства. Чому ж цю категорію обділених долею людей відносять до найважчої? Адже, на перший погляд, ці люди такі самодостатні: руки, ноги на місці, з фігурами Аполонів та Венер, і навіть очі — той найвиразніший показник дефекту — не завжди викажуть їх. Але ж скільки-то зусиль треба, щоб людина з глибокими аномаліями зору стала особистістю. Це повсякденна нескінченна боротьба за особисту повноцінність. У природі кожна жива істота, позбавлена зору, просто гине.

  автор: Надія Крищук, член правління Хмельницької ТЛО УТОС, керівник осередку ВГО «Гаудеамус»

  видання: Газета «Університет «Україна», №7-8, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Про себе – мудрих

  Хто найкраще може розповісти про життя, проблеми, болі і тривоги інвалідів? Звичайно, самі інваліди. Так вирішили і в київській громадській організації «РІД». Ця абревіатура означає, що центр займається реабілітацією інвалідів дитинства. Торік громадська організація стала переможницею першого конкурсу соціальних проектів столиці. Тож за кошти, отримані за перемогу, вирішили випустити журнал-книгу про життя інвалідів міста Києва.

  автор: Володимир Урбан, журналіст

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  По-справжньому щасливі…

  Нещодавно я в одному з періодичних видань, здається, в «Голосі України», прочитала, що в нашій країні, серед розгалуженої системи ВНЗ, особливу увагу привертає до себе своєю гуманністю ВМУРоЛ «Україна» - вищий навчальний заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема людям із інвалідністю шляхом реалізації політики рівних можливостей. Серед більш як 48000 студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання в університеті налічується понад 2200 студентів із інвалідністю. Такі юнаки і дівчата навчаються разом зі своїми здоровими однолітками в інтегрованих групах – мікромоделях соціального середовища.

  автор: Алла Сущенко, студентка III курсу (спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

  видання: Газета «Університет «Україна», №3-4, 2008 Газета «Університет «Україна», №3-4, 2008 Газета «Університет «Україна», №3-4, 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 26/02/2010  Поперед громади всієї!

  29 червня 2003 року вся Україна гучно і урочисто відзначала Міжнародний день молоді. Наша "Україна" теж відзначила цю визначну подію, започаткувавши і створивши всеукраїнську громадську організацію студентів-інвалідів "ГАУДЕАМУС"

  автор: Тетяна Бєлова, начальник відділу соціальних зв'язків Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна», №7-8, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Працевлаштування людей із інвалідністю: проблеми і перспективи

  Глобалізація економіки, активне впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу та новітніх технологій потребує працівників зі значно вищим рівнем кваліфікації, ніж це було рік чи два тому. Такий стан справ на ринку праці, у свою чергу, актуалізує проблему зайнятості не лише здорових громадян, а й людей із обмеженими можливостями. Тож проблеми працевлаштування таких осіб, як кажуть, на часі. Але на заваді в пошуку роботи, крім фізичних бар’єрів, є й інші. Серед них – розбіжності в законодавстві, неоднозначне ставлення суспільства до цієї категорії громадян.

  автор: Тетяна Діденко, завідувачка бібліотекою Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна», №3-4, 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 26/02/2010  Робити добро людям

  Нещодавно в нашому університеті відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами". В ній узяли участь освітяни, науковці, представники влади, міністерств, відомств та організацій, які опікуються проблемами людей з інвалідністю, керівники громадських організацій інвалідів, ряду благодійних фондів.

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна», №10-11, 2005, час видання: 2005

  Докладніше

 • 26/02/2010  Робота для інваліда

  Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних та моральних потреб. Для того, щоб мати їжу, одяг, взуття, люди навіть не завжди від своєї волі та свідомості вступають у відносини з іншими людьми щодо виробництва та розподілу цих благ. Ці зв'язки неможливі без певної організації, що створюється на основі взаємодії особистостей.

  автор: Світлана Пасічніченко, старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права університету

  видання: Газета «Університет «Україна», № 4-5, 2005, час видання: 2005

  Докладніше

 • 26/02/2010  Самосвідомість як один із факторів правильного вибору професії

  Вибір молодою людиною майбутнього фаху та вступу у самостійне життя дає підґрунтя для виховання та розвитку особистості. Мрії про свою майбутню професію, які народжуються у дитини вже у ранньому віці та відображають навколишнє середовище, загалом життя суспільства, нерідко носять характер романтики. Але особливо інтенсивно проявляють вони з початком юності, тобто з 14-15 років. Тож зрозуміло, що саме тоді центральне місце у життєвих планах займає майбутня діяльність, отримання освіти та усвідомлення своїх можливостей. Самосвідомість – це система уявлень людини про себе, складовими якої є усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та інших якостей, самооцінка, а також суб’єктивне сприйняття зовнішніх факторів, які впливають на особистість.

  автор: Ірина Павлова, практичний психолог управління соціальної адаптації та реабілітації Університету „Україна”

  видання: Газета «Університет «Україна», №5, 2008, час видання: 2008

  Докладніше

 • 26/02/2010  Шанс вступити до ВНЗ

  Одним із основних завдань нової соціальної політики в Україні є забезпечення рівнях можливостей для людей із особливими потребами. А це, насамперед, передбачає гуманізацію виховання та навчання, соціалізацію та інтеграцію у соціальне середовище молоді з інвалідністю, гарантований доступ до здобуття якісної вищої освіти. Саме тому спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Центрального правління Українського товариства глухих започатковано проведення всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед учнів дванадцятих класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом.

  автор: Таїсія Святенко, провідний фахівець управління соціальної адаптації та реабілітації ВМУРоЛ «Україна»

  видання: Газета “Освіта України” № 38-39, час видання: 2005

  Докладніше

 • 26/02/2010  Школа мужності

  Хто найкраще може розповісти про життя, проблеми, болі і тривогу інвалідів? Звичайно, самі інваліди. Так вирішили і в київській громадській організації "РІД". Ця абревіатура означає, що центр займається реабілітацією інвалідів дитинства. На початку року громадська організація стала переможницею першого конкурсу соціальних проектів столиці. Тож за кошти, отримані за перемогу, вирішили випустити журнал-книгу про життя інвалідів міста Києва.

  автор: Володимир Урбан, журналіст

  видання: Газета «Університет «Україна», №10-11, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Слова, лінії і душа

  Сніжана Тимченко. Кожен із нас має свою долю. Але чи кожен здатен вразі чого переформатувати її, адаптувавши до свого бачення? Кожен із нас має мрії. Але чи кожен має силу, аби продиратися до своєї заповітної зірки через неминучі терни? Чимало людей так і залишаються на узбіччі власних бажань, загортаючи свою слабкодухість чи лінощі в яскраві папірці відмовок та самовиправдань – не той вік, не те здоров'я тощо. Однак є й такі, що прагнуть, не бояться невдач, рухаються вперед і... досягають. Такі, як от вона. Дівчина з селища Козин Київської області, із красивим ім'ям Сніжана. Відчувши відносно недавно жагу через поетичне слово та живопис поділитися з іншими людьми своїм внутрішнім світом, вона заходилася втілювати ідею в життя. Писала і малювала, малювала і писала. І відшліфовувала, відшліфовувала, відшліфовувала свої таланти.

  автор: Геннадій Горовий, Член Національної Спілки Письменників України

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  Створення соціально-професійних методик для людей із особливими потребами

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — один із провідних вищих навчальних закладів нашої держави, що надає можливості для навчання не тільки всім бажаючим і тим, які прагнуть до нових знань. Чи не найважливішим завданням університету є підготовка професійно орієнтованої молоді з особливими потребами і, що не менш важливо, вироблення нових педагогічних методик для практичного використання на заняттях як зі спеціалізованих, так й із загальнонаукових дисциплін. Однак, щоб оптимально використовувати час і при цьому правильно скеровувати студентів у професійне русло, прилаштовувати матеріал до рівня їх знань та намагатись врахувати особливості роботи з молоддю, що потребує особливої уваги, потрібна неабияка педагогічна майстерність. Володіння останньою тісно пов'язане з комплексною системою знань із педагогіки, методики, психології, соціальної роботи та безпосередньо того навчального предмета, який викладається. Слід також зазначити, що вдалою буде тільки методика роботи, перевірена досвідом.

  автор: Марина Цілина, викладач кафедри української мови та літератури

  видання: Газета «Університет «Україна», №11-12, 2004, час видання: 2004

  Докладніше

 • 26/02/2010  Суспільство — інваліду

  7-8 жовтня 2002 року в м. Хмельницькому відбулася Перша Всеукраїнська конференція підприємців громадських організацій інвалідів. Організатором її виступила Національна Асамблея інвалідів України за сприяння Міністерства праці та соціальної політики України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Хмельницької обласної державної адміністрації, Комісії з питань діяльності підприємств та громадських організацій інвалідів, Фонду підтримки підприємництва.

  автор: Лариса Іордан, завідувач навчально-науково-виробничої лабораторії

  видання: Газета «Університет «Україна», №9, 2002, час видання: 2002

  Докладніше

 • 26/02/2010  Треба вірити у власні сили!

  Я познайомилася з Русланом Рибитвою зовсім випадково. Це сталося в Університеті "Україна" на перерві. Щось наче штовхнуло мене поговорити з хлопцем. Руслан хворий на ДЦП ще з народження. Але це виявляється лише в тому, що він трохи повільно розмовляє. У всьому іншому він — звичайний хлопець.

  автор: Анна Данько, студентка II курсу (спеціальність "Видавнича справа та редагування")

  видання: Газета «Університет «Україна», №4-5, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Творимо умови для самостійного добування знань

  В Університеті «Україна» працюю другий рік. І одразу ж зіткнулась з тим великим горем у дитячих долях, яке намагається подолати навчальний заклад. Торік я викладала курс загальної фізики студентам спеціальності «Електронна побутова апаратура». Серед них було семеро юнаків і дівчат з вадами мовно-слухового апарату. На одному з перших же практичних занять, коли записувала умову задачі біля дошки, я відчула на собі погляд — як постріл у спину. Повернулась — і побачила відчайдушні очі Лесі Герасименко. «Боже! Вона ж не чує! Це значить — не розуміє повністю умову задачі!» — відразу сяйнула думка. І я почала записувати умову задачі на дошці повністю — діти разом з Лесею вдячно посміхнулись.

  автор: Валентина Швець, кандидат хімічних наук, доцент

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  У парі з комп’ютером

  Першокурсник Олександр Квак навчається у Хустській філії Університету "Україна". Юнак зарекомендував себе як винятково наполегливий, працелюбний студент. Окрім того, що Олександр постійно відвідує всі види аудиторних занять, він бере активну участь у позаудиторних заходах. Так, на недавній міжвузівській студентській конференції хлопець продемонстрував створену ним електронну презентацію Хустської філії та своєї спеціальності.

  автор: Віктор Четов, викладач Хустської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  видання: Газета «Університет «Україна», №5, 2002, час видання: 2002

  Докладніше

 • 26/02/2010  Участь студентів із обмеженими можливостями у формуванні "безбар'єрного" середовища

  Можливості вільного пересування інвалідів, доступності для них різноманітних соціально-культурних, торговельних, спортивних та інших громадських будівель і споруд у нашій молодій незалежній державі ще досить обмежені. Справа в тому, що штучне навколишнє середовище міських і сільських поселень майже повністю формувалося у попередні часи, в основному, в XIX-XX століттях, коли сучасна територія України знаходилися на колоніальному статусі у великих імперіях, де на проблеми існування людей із обмеженими можливостями не зверталося належної уваги. Саме тому наявне середовище обітування, що дісталося нам у спадок, недостатньо пристосоване, або, в чомусь, і зовсім вороже до малозахищених верств суспільства. Для ліквідації цього ганебного становища у країні, що повертається в коло європейських держав із сучасною цивілізацією високого ґатунку, для розв’язання проблеми адаптації інвалідів потрібні значні капіталовкладення, матеріальні зусилля, невтомна праця протягом тривалого терміну.

  автор: Олександр Горбик, кандидат архітектури, професор кафедри дизайну

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  Університет, відкритий для всіх

  Підтримка навчання у вищих навчальних закладах студентів із інвалідністю існує в усіх розвинених країнах світу. Створюються так звані безбар'єрні університетські містечка з відповідними корпусами, гуртожитками, іншими приміщеннями, де такі студенти отримують технічні засоби навчання, допомогу психологів, медиків, соціальних працівників. Так, у Нідерландах студенти забезпечуються, перш за все, необхідними технічними засобами, за які сплачує держава. У Німеччині створюються соціальні фонди підтримки. У Великобританії здійснюється спеціальний супровід студентів–інвалідів за рахунок державних стипендій. А як у нас?

  автор: Таїсія Святенко

  видання: Журнал «Соціальне партнерство», №1 (1), грудень 2004, С. 16-20, час видання: 2004

  Докладніше

 • 26/02/2010  Університет "Україна" - явище сучасної української освіти

  Що таке фізичні вади? У кожній мові є кілька синонімів для означення явища фізичних відхилень. Усі ці слова вживаються різними людьми по-різному. Не так важливо, яке саме слово ми вживаємо, якщо ми всі маємо на увазі одне й те ж саме поняття.

  автор: Анатолій Андрусенко, студент І курсу заочного відділення (спеціальність "Правознавство")

  видання: Газета «Університет «Україна», № 5, 2000, час видання: 2000

  Докладніше

 • 26/02/2010  В полі зору - студенти з особливими потребами

  Особливість людей із вадами зору і можливість активного включення їх у життя здавна цікавила кожне суспільство, була предметом дискусій різних філософських і педагогічних напрямків. Протягом віків йшлося здебільшого про відособлення цих людей від суспільного життя. По мірі розвитку гуманістичних ідей (у працях Дідро, Коменського, Локка та багатьох інших) все більшої актуальності набуває ідея про те, що обов'язок спільноти активно сприяти залученню до навчання і виховання якомога більшої кількості людей із вадами зору.

  автор: Світлана Рубашова, старший викладач історії України кафедри гуманітарних дисциплін

  видання: Газета «Університет «Україна», №6, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  «Вища освіта інвалідів: рівні права - рівні можливості»

  Саме так називалась науково-практична конференція, що відбулася на базі Республіканського навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні У роботі зібрання взяли участь понад 100 представників державних і громадських, соціальних, медичних, освітніх, фінансових та інших структур із багатьох регіонів нашої країни.

  автор: Тетяна Іваненко, начальник управління соціальної адаптації та реабілітації Університету «Україна»

  видання: Газета «Університет «Україна», № 12-13, 2006, час видання: 2006

  Докладніше

 • 26/02/2010  Вища освіта інвалідів

  Нещодавно при підтримці інституту "Відкрите суспільство" в місті Санкт-Петербург (Росія) відбувалася Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта інвалідів". Близько 150 учасників із Росії, України, Азербайджану, Болгарії, Угорщини, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі взяли участь у її роботі. Серед питань, які обговорювались: правові аспекти отримання вищої освіти інвалідів; проблеми дистанційного навчання та інтеграції інвалідів; підготовка інвалідів до інтегрованого навчання у вищих закладах освіти; роль громадських організацій інвалідів в отриманні вищої освіти.

  автор: Конопліцька Д.Л., начальник управління адаптації та реабілітації

  видання: Газета «Університет «Україна», № 4, 2000, час видання: 2000

  Докладніше

 • 26/02/2010  Вшанували земляка

  Час безжальний і нещадний до людської пам'яті. Те, що вчора здавалось великим і всеосяжним, сьогодні вже не є таким. Бо в людей з'являються інші інтереси чи об'єкти зацікавлення. Але бувають і протилежні випадки. Саме так сталося і з творчістю Василя Думанського. Рік у рік ширшає коло прихильників його таланту.

  автор: Анатолій Урбан

  видання: Газета «Університет «Україна», №7-8, 2006 Газета «Університет «Україна», №7-8, 2006 Газета «Університет «Україна», №7-8, 2006, час видання: 2006

  Докладніше

 • 26/02/2010  Як отримати роботу людям із особливими потребами

  Соціальний захист та безпеку людей із особливими потребами потрібно розглядати як цілісну систему, що функціонує завдяки тісній взаємодії органів державної і місцевої влади та місцевого самоврядування і недержавних інститутів соціальної політики всіх рівнів. Важливого значення така робота набуває саме на сучасному етапі розвитку українського суспільства, який характеризується активним пошуком векторів політичного та економічного реформування всіх сторін нашого життя.

  автор: Анастасія Русакова, Дмитро Терещенко, студенти Кіровоградського інституту

  видання: Газета "Університет «Україна», №1-2, 2009, час видання: 2009

  Докладніше

 • 26/02/2010  Є чому повчитися у німецьких колег

  Університет міста Карлсруе - один із найбільших у Німеччині. Взагалі це невеличке місто можна назвати студентським, тому що загальна кількість студентів у ньому досягає 30 000. У минулому році Карлсруе отримав звання міста з найсприятливішими екологічними умовами для дитинства.

  автор: Катерина Кольченко, проректор з наукової роботи

  видання: Газета «Університет «Україна», №5, 2002, час видання: 2002

  Докладніше

 • 26/02/2010  Є у інвалідів гарний журнал

  24-26 жовтня 2003 року в місті Львові відбулася восьма Всеукраїнська науково-технічна конференція "Українська періодика: історія і сучасність". З Києва було запрошено більше 40 науковців. Серед них - четверо студентів із Університету "Україна". Вперше за 10 років існування Науково-дослідного центру періодики при бібліотеці імені Стефаника висвітлювались проблеми періодичних видань для осіб із інвалідністю, які є часткою наболілих проблем нашого суспільства в незалежній Україні. Автор цих рядків приїхала з доповіддю "Любомира і "Любомира": жінка і журнал".

  автор: Лілія Завойська, студентка V курсу заочного відділення (спеціальність "Видавнича справа та редагування")

  видання: Газета «Університет «Україна», №12, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Її покликання

  Кожен із нас вибирає свій шлях у житті, той, до якого кличе його серце. Хтось іде далеко у гори, інший працює в лабораторії, а деякі поринають у країну глухих... Що ж це за невідома країна, яка не зображена на карті? Це країна, в якій ти не почуєш шелесту трави, співу солов'я, ніжне слово "мама", а тільки далекі відголоски чогось невідомого і трохи незрозумілого. Моя подруга Леся намагається допомогти людям, що живуть у цьому світі, тому що сама добре їх розуміє. Колись у дитинстві вона чула колискову, але так сталося, що невдовзі втратила слух, а з ним і впевненість у собі. І минуло багато часу, щоб її, цю впевненість, повернути.

  автор: Валентина Гнатишена, студентка II курсу спеціальності "Видавнича справа та редагування"

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  З увагою до молоді з порушеннями психофізичного розвитку

  Важливою складовою інтеграції в суспільство людей із особливими потребами є створення оптимальних умов для отримання ними професійної та вищої освіти відповідно до потенційних можливостей кожної особистості.

  автор: Діана Конопліцька, начальник відділу адаптації та реабілітації Університету "Україна"

  видання: Газета «Університет «Україна», № 7-8, 2003, час видання: 2003

  Докладніше

 • 26/02/2010  Жити інвалідом, але не бути ним

  3 грудня весь світ відзначає міжнародний день інвалідів, який є щорічною подією. Історія його виникнення почалася у 80-тих роках минулого століття, коли Організація Об’єднаних Націй оголосила 1983-1992 роки десятиріччям інвалідів. У цей період було вжито низку заходів із метою покращення стану інвалідів та забезпечення рівних можливостей для подальшої їх інтеграції у життя суспільства.

  автор: Ігор Олександров

  час видання: 2010

  Докладніше

 • 26/02/2010  Житло - інвалідам

  Згідно зі статтею 47 Конституції України кожен громадянин має право на житло. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло повинне надаватися відповідно до законодавства державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року № 994-р було схвалено Концепцію Державної комплексної програми "Житло - інвалідам".

  автор: Ярослав Дем'яненко, студент І курсу (спеціальність «Правознавство»)

  видання: Газета «Університет «Україна», №1-2, 2006, час видання: 2006

  Докладніше

 • 26/02/2010  Знайти місце у житті

  Небагато треба, щоб виникли труднощі. І причини їх завжди знайдуться. Моя розповідь про людей, які повністю або майже повністю втратили слух. Дуже важко їм утвердитися загалом у житті, а у професії - зокрема. А як хочеться відчути себе потрібним суспільству!

  автор: Леся Сундугей, студентка II курсу (спеціальність "Видавнича справа та редагування")

  видання: Газета «Університет «Україна», №10-11, 2002, час видання: 2002

  Докладніше